Imagis bankieramica rekomendacje

amica rekomendacje

by

deweloper (4)Jak kupić mieszkanie od dewelopera aby nie stracić
Przede wszystkim przed dokonaniem zakupu mieszkania od dewelopera należy dopilnować, aby jak najwięcej istotnych informacji znalazło się w umowie deweloperskiej. Muszą to być dane rzeczywiste, mamy wówczas zabezpieczenie na przyszłość. Powinny to być zarówno informacje odnoszące się do całej inwestycji, jak i konkretnego lokalu mieszkalnego. Dobrze, aby były to szkice rozmieszczenia instalacji elektrycznej itd.
Od kilku lat istnieje również w Polsce obowiązek zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. koszty notariusza obie strony pokrywają w stosunku 50-50. Powinna się w niej znaleźć wzmianka o karach umownych w przypadku gdy któraś ze stron nie wywiązuje się z zobowiązań. Np. w przypadku opóźnienia budowy inwestycji osoba kupująca może domagać się rekompensaty.
Trzeba także pamiętać, iż kupujemy mieszkanie w stanie deweloperskim. Przed zamieszkaniem w nim nabywca musi je jeszcze wykończyć i urządzić, co generuje dodatkowe niemałe koszty. Przed sfinalizowaniem zakupu warto zapoznać się też z planem zagospodarowania przestrzennego.

Podobne wpisy na naszej witrynie internetowej:

Back to Top