Obserwator spółek

Obligacje

2018

Q3

Reuters dnia 19 września o godz. 1:09: Global stocks, U.S. bond yields rise as trade row fails to dent confidence

Asian stocks rose and U.S. Treasury yields hovered near four-month highs on Wednesday, as investors looked past the latest escalation in the U.S.-China trade conflict, seen by some market participants as less severe than expected.

PAP dnia 18 września o godz. 16:09: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki STATIMA S.A.

Uchwała Nr 968/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki STATIMA S.A.

Bankier dnia 18 września o godz. 8:09: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii Ł

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 września 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na...

PAP dnia 18 września o godz. 7:09: KANCELARIA MEDIUS SA (51/2018) Płatność odsetek od obligacji serii Ł

Bankier dnia 17 września o godz. 17:09: ARCHICOM S.A.: Rejestracja obligacji serii M3/2018 w KDPW

PAP dnia 17 września o godz. 17:09: GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii 2362/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 967/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2362/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

PAP dnia 17 września o godz. 16:09: ARCHICOM SA (52/2018) Rejestracja obligacji serii M3/2018 w KDPW

Bankier dnia 17 września o godz. 16:09: ONICO: Wykup i umorzenie części obligacji serii O

Zarząd Onico S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 września 2018 roku dokonał wcześniejszego wykupu i umorzenia 1175 obligacji serii O. Wykup nastąpił na żądanie Emitenta. Całkowita kwota wykupu wraz z należnymi...

Bankier dnia 17 września o godz. 16:09: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii O14 / O14 Series Bonds Allocation

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 14 września 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O14 (dalej: "Obligacje"), których subskrypcja...

PAP dnia 17 września o godz. 15:09: ONICO SA (18/2018) Wykup i umorzenie części obligacji serii M

PAP dnia 17 września o godz. 15:09: AFORTI HOLDING SA (63/2018) Przydział Obligacji serii O14 / O14 Series Bonds Allocation

Bankier dnia 17 września o godz. 14:09: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Informacja o uchwale podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017 w sprawie zrzeczenia się uprawnień związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji Serii 1/2017 w przypadku przekroczenia przez Emitenta Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne)

PAP dnia 17 września o godz. 14:09: Pekao BH uplasował obligacje o wartości 300 mln zł

Pekao Bank Hipoteczny uplasował obligacje o wartości 300 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Była to pierwsza emisja w ramach ustanowionego w sierpniu programu emisji obligacji na łączną kwotę 1 mld zł.

PAP dnia 17 września o godz. 13:09: PRIME CAR MANAGEMENT SA (37/2018) Informacja o uchwale podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017 w sprawie zrzeczenia się uprawnień związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Oblig

Bankier dnia 17 września o godz. 13:09: PEKAO BANK HIPOTECZNY: Emisja serii obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta.

Bankier dnia 17 września o godz. 13:09: CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez Czerwona Torebka S.A. w dniu 15 kwietnia 2016

PAP dnia 17 września o godz. 12:09: PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (35/2018) Emisja serii obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta.

PAP dnia 17 września o godz. 12:09: CZERWONA TOREBKA SA (29/2018) Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez Czerwona Torebka S.A. w dniu 15 kwietnia 2016

Bankier dnia 17 września o godz. 11:09: I2 DEVELOPMENT S.A.: Emisja i warunkowy przydział obligacji na okaziciela serii G

PAP dnia 17 września o godz. 10:09: I2 DEVELOPMENT SA (51/2018) Emisja i warunkowy przydział obligacji na okaziciela serii G

Interia dnia 15 września o godz. 4:09: Obligacje skarbowe biją rekordy

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy oszczędzający przeznaczyli na zakup obligacji skarbowych prawie 8 mld zł, o ponad miliard złotych więcej niż w całym 2017 r. Największym powodzeniem cieszą się papiery o trzymiesięcznym terminie wykupu.

Bankier dnia 14 września o godz. 18:09: Wielka susza na rynku pierwotnym obligacji

Mimo ważnych prospektów emisyjnych, od trzech miesięcy żaden z emitentów nie zdecydował się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji. Takiej posuchy nie obserwowaliśmy od sześciu lat.

PAP dnia 14 września o godz. 17:09: GPW: zawieszenie na Catalyst obrotu obligacjami serii K spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Uchwała Nr 964/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii K spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Bankier dnia 14 września o godz. 14:09: PRAGMA FAKTORING S.A.: Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Bankier dnia 14 września o godz. 14:09: EVEREST CAPITAL: Sprawozdania finansowe poręczycieli obligacji serii K i L Emitenta za II kwartał 2018 r.

Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii K i serii L Emitenta przekazuje w załączeniu następujące sprawozdania finansowe za II kwartał 2018...

PAP dnia 14 września o godz. 13:09: PRAGMA FAKTORING SA (60/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

Bankier dnia 13 września o godz. 18:09: AMICA: Emisja obligacji

PAP dnia 13 września o godz. 17:09: AMICA WRONKI SA (33/2018) Emisja obligacji

Bankier dnia 13 września o godz. 13:09: PEKAO BANK HIPOTECZNY: Emisji serii obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta.

PAP dnia 13 września o godz. 13:09: Pekao BH wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 300 mln zł

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje serię obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł - podał bank w komunikacie. Dzień wykupu obligacji ustalono na 18 września 2019 roku.

PAP dnia 13 września o godz. 12:09: PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (32/2018) Emisji serii obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta.

StockWatch dnia 13 września o godz. 11:09: [OPINIA] Zmiany w prawie dot. obligacji utrudnią życie obligatariuszom i emitentom

Efektem nowelizacji prawa mogłoby być stworzenie centralnego rejestru obligacji, dostępnego dla wszystkich uczestników rynku. Dzięki temu m.in. możliwe byłoby sprawdzenie zadłużenia danego emitenta, historii jego emisji, czy terminowości obsługi wcześniejszych zobowiązań. Dzięki zmianom nadzorca zyskałby również dostęp do centralnego rejestru inwestorów obligacji co, jak należy założyć, miałoby sł...

StockWatch dnia 13 września o godz. 9:09: Best wycofał się z publicznych ofert obligacji

Zarząd grupy Best tłumaczy, że decyzja wynika z bieżącej sytuacji rynkowej. Spółka zamierza obserwować rynek i nie wyklucza powrotu z ofertami obligacji detalicznych w przyszłości. – Decyzja ta wynika z bieżącej sytuacji rynkowej – mamy zabezpieczone finansowanie na długoterminową działalność, stąd nie ma potrzeby korzystania z publicznych emisji obligacji. Jednocześnie podkreślamy, że zabezpieczy...

Bankier dnia 13 września o godz. 9:09: BEST: Informacja o odwołaniu ofert publicznych oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym

PAP dnia 13 września o godz. 8:09: Best odwołał dalsze oferty publiczne obligacji

Best odwołał dalsze oferty publiczne obligacji, które mogłyby zostać wyemitowane w ramach ustanowionego w 2017 roku programu emisji obligacji do kwoty 350 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Best nie podał powodów tej decyzji

PAP dnia 13 września o godz. 8:09: BEST SA (33/2018) Informacja o odwołaniu ofert publicznych oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym

PAP dnia 13 września o godz. 7:09: DZIEŃ NA FX/FI: Złoty i obligacje pod wpływem decyzji EBC i banku centr. Turcji

Wycena złotego oraz polskich obligacji może pozostawać w czwartek pod wpływem decyzji i retoryki Europejskiego Banku Centralnego i banku centralnego Turcji, a także krajowych danych makro - oceniają analitycy.

PAP dnia 13 września o godz. 7:09: Sprzedaż obligacji detalicznych w sierpniu wyniosła 1.043 mln zł - MF

Sprzedaż obligacji detalicznych w sierpniu wyniosła 1.043 mln zł wobec 1.093 mln zł w lipcu - podało w czwartek Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 12 września o godz. 16:09: GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na serii 2362/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 928/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2362/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

PAP dnia 12 września o godz. 16:09: GPW: 19 września 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii EA (GHE0918) spółki GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 września 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 12 września o godz. 12:09: TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S.: Inside Information: Planned Bond Issuances

PAP dnia 12 września o godz. 11:09: TATRY MOUNTAIN RESORTS AS (8/2018) Inside Information: Planned Bond Issuances

Report no 8/2018

Bankier dnia 12 września o godz. 7:09: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M19 / Buy out of the M19 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 12 września 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/30/08/2016 z dnia 30...

PAP dnia 12 września o godz. 6:09: AFORTI HOLDING SA (62/2018) Terminowy wykup obligacji serii M19 / Buy out of the M19 series bonds

Bankier dnia 11 września o godz. 15:09: BANK PEKAO SA: Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych

PAP dnia 11 września o godz. 14:09: Pekao chce wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości do 1,5 mld zł

Pekao zamierza wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej do 1,5 mld zł - podał bank w komunikacie. Rozważany termin emisji obligacji to październik 2018 roku, ale - jak zastrzegł bank - ostateczny termin będzie uzależniony od sytuacji na rynku obligacji.

PAP dnia 11 września o godz. 14:09: BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (20/2018) Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych

PAP dnia 11 września o godz. 10:09: Portfel obligacji korporacyjnych TFI w VII spadł o 0,8 proc. mdm - NBP

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach krajowych funduszy inwestycyjnych w lipcu spadła o 243 mln zł, czyli o 0,8 proc. mdm - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie danych NBP. Fundusze zwiększały zaangażowanie m.in. w obligacje bankowe (o 131 mln zł) oraz listy zastawne (o 192 mln zł).

Bankier dnia 10 września o godz. 20:09: PROPERTY LEASE FUND S.A.: Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E

Bankier dnia 10 września o godz. 20:09: SLASKIEKA: Przydział obligacji serii K2

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 54/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku (Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii K2) Zarząd Emitenta informuje, iż podjął uchwałę w sprawie przydziału 300 obligacji imiennych serii K2, o wartości...

PAP dnia 10 września o godz. 19:09: PROPERTY LEASE FUND SA (23/2018) Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E

PAP dnia 10 września o godz. 19:09: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (32/2018) Przydział obligacji serii K2

Bankier dnia 10 września o godz. 19:09: OT LOGISTICS: Częściowy wykup obligacji serii G

PAP dnia 10 września o godz. 18:09: OT LOGISTICS SA (26/2018) Częściowy wykup obligacji serii G

Bankier dnia 10 września o godz. 17:09: ONICO: Zakończenie subskrypcji obligacji serii P i dokonanie przydziału obligacji

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji i dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela...

PAP dnia 10 września o godz. 16:09: ONICO SA (17/2018) Zakończenie subskrypcji obligacji serii P i dokonanie przydziału obligacji

Bankier dnia 10 września o godz. 13:09: LEGIMI SA: Przydział obligacji serii Q

Bankier dnia 10 września o godz. 13:09: CCC: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

Bankier dnia 10 września o godz. 13:09: GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Uchwała Nr 922/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

PAP dnia 10 września o godz. 12:09: LEGIMI SA (22/2018) Przydział obligacji serii Q

PAP dnia 10 września o godz. 12:09: CCC SA (44/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

PAP dnia 10 września o godz. 12:09: GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Uchwała Nr 922/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Bankier dnia 10 września o godz. 10:09: GTC: Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

PAP dnia 10 września o godz. 9:09: GLOBE TRADE CENTRE SA (23/2018) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

Bankier dnia 9 września o godz. 19:09: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Wypłata odsetek oraz zmiana WEO obligacji serii G

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o terminowej wypłacie za czwarty okres odsetkowy przypadający na 7 września 2018 r., odsetek od 5 (słownie: pięciu) obligacji...

PAP dnia 9 września o godz. 18:09: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (31/2018) Wypłata odsetek oraz zmiana WEO obligacji serii G

PAP dnia 7 września o godz. 16:09: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii B2018 spółki M.W. TRADE SA

Uchwała Nr 921/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B2018 spółki M.W. TRADE S.A.

Bankier dnia 7 września o godz. 16:09: CCC: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

1za50 dnia 7 września o godz. 15:09: portfel IKE: obligacje I2 Development

i2 Development jest wrocławskim deweloperem mieszkaniowym, określającym się jako segment lokali o podwyższonym standardzie. Grupa prowadzi działalność od 2012 roku, posiada własne generalne wykonawstwo oraz biuro architektoniczne. Oprócz inwestycji typi greenfield, I2 realizuje projekty rewitalizacyjne (najbardziej rozpoznawalny to Bulwar Staromiejski… Read more Artykuł <i class="fa fa-pie-chart" ...

PAP dnia 7 września o godz. 15:09: CCC SA (43/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

Bankier dnia 7 września o godz. 10:09: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii N

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 7 września 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii N. Tym samy w dniu 7 września 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela...

PAP dnia 7 września o godz. 9:09: KANCELARIA MEDIUS SA (48/2018) Płatność odsetek od obligacji serii N

Bankier dnia 7 września o godz. 6:09: PHOTON ENERGY N.V.: Photon Energy fully places 7.75% EUR bond 2017/22 with a total volume of EUR 30 million.

Global solar energy producer Photon Energy N.V today reports on the successful completion of its five-year 7.75% corporate bond (ISIN: DE 000A19MFH4) placement. The target volume of EUR 30 million was subscribed in full before the end...

PAP dnia 7 września o godz. 5:09: PHOTON ENERGY N.V. (22/2018) Photon Energy fully places 7.75% EUR bond 2017/22 with a total volume of EUR 30 million.

WNP dnia 7 września o godz. 4:09: Pociąg z obligacjami jedzie do Pesy

Walne zdecyduje o emisji obligacji zamiennych na akcje za 200 mln zł i zwykłych za 100 mln zł. Część pieniędzy pójdzie na spłatę pożyczek.

Bankier dnia 6 września o godz. 16:09: VOXEL S.A.: Warunkowa rejestracja obligacji serii K w KDPW

Bankier dnia 6 września o godz. 16:09: BOŚ SA: Informacja o zamiarze wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii D

PAP dnia 6 września o godz. 15:09: VOXEL SA (45/2018) Warunkowa rejestracja obligacji serii K w KDPW

PAP dnia 6 września o godz. 15:09: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (34/2018) Informacja o zamiarze wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii D

Bankier dnia 6 września o godz. 11:09: GEO, MIESZKANIE I DOM: Uchwała w sprawie przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii K

Zarząd spółki Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 września 2018 roku podjął Uchwałę (dalej „Uchwała”) w sprawie przedterminowego...

PAP dnia 6 września o godz. 9:09: MF sprzedało na przetargu obligacje łącznie za 4 mld zł przy popycie 6,8 mld zł - komunikat

MF sprzedało w czwartek obligacje OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428, WZ0528 i WS0429 za łącznie 4 mld zł przy popycie 6,8 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 6 września o godz. 8:09: DZIEŃ NA FX/FI: Dotarcie do 4,34 na EUR/PLN powinno zahamować wzrosty; na FI aukcja obligacji

Dotarcie do poziomu 4,34 na EUR/PLN powinno okazać się skutecznym hamulcem w kontekście dalszych wzrostów kursu - oceniają eksperci. Dodają, że dobre dane z USA mogą wesprzeć złotego. Na rynku długu MF przeprowadzi aukcję sprzedaży obligacji z 3-4 mld zł.

Reuters dnia 5 września o godz. 20:09: Tesla bond hits record low, stock slips as investor worry deepens

Tesla's stock and bond prices dropped on Wednesday after Chief Executive Elon Musk renewed an attack on a British caver whom he had previously insulted on social media and a day after Mercedes unveiled a challenge to the electric car maker.

PAP dnia 5 września o godz. 16:09: GPW: informuje, że 12 września 2018 r. będzie ostatnim dniem pozostawania w obrocie na Catalyst obligacji na okaziciela serii BM (GB20918) spółki GETBACK S.A

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 września 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 5 września o godz. 16:09: SLEEPZAG: Extension of private placement of convertible bond 2018/2021

Bankier dnia 5 września o godz. 15:09: mBank: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji niezabezpieczonych o wartości 500.000.000,00 EUR

PAP dnia 5 września o godz. 15:09: SLEEPZ AG (24/2018) Extension of private placement of convertible bond 2018/2021

PAP dnia 5 września o godz. 14:09: MBANK SA (35/2018) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji niezabezpieczonych o wartości 500.000.000,00 EUR

Bankier dnia 5 września o godz. 13:09: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Częściowy wykup obligacji oraz nabycie akcji własnych przez Emitenta

PAP dnia 5 września o godz. 12:09: PLATYNOWE INWESTYCJE SE (31/2018) Częściowy wykup obligacji oraz nabycie akcji własnych przez Emitenta

Bankier dnia 5 września o godz. 10:09: WIKANA: Wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną

PAP dnia 5 września o godz. 9:09: WIKANA SA (27/2018) Wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną

Bankier dnia 5 września o godz. 9:09: Idea Bank będzie negocjował z 63 nabywcami obligacji GetBacku

Idea Bank skierował zaproszenia do polubownego rozwiązania sporu o obligacje GetBacku do 63 osób. Liczba ta może wzrosnąć w ramach kwoty utworzonej już rezerwy w wysokości 14 mln zł – poinformował bank redakcję Bankier.pl.

Bankier dnia 5 września o godz. 7:09: Już 159 skarg u Rzecznika Finansowego na podmioty pośredniczące w sprzedaży obligacji GetBacku

Przybywa skarg na podmioty pośredniczące w sprzedaży obligacji GetBack. Na koniec sierpnia u Rzecznika Finansowego było już 159 wniosków o wszczęcie postępowania. To o 92 więcej niż miesiąc wcześniej.

Bankier dnia 4 września o godz. 19:09: ATLANTIS: Wcześniejszy wykup Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta.

PAP dnia 4 września o godz. 18:09: ATLANTIS SE (40/2018) Wcześniejszy wykup Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta.

Bankier dnia 4 września o godz. 11:09: HubStyle S.A.: Wykup obligacji serii B

PAP dnia 4 września o godz. 10:09: HUBSTYLE SA (40/2018) Wykup obligacji serii B

Rynek obligacji dnia 4 września o godz. 7:09: Portfel obligacji po sierpniu 2018

Sierpień okazał się bardzo fajnym miesiącem dla portfela obligacji, mimo tego, a może właśnie dzięki temu, że w miesiąc ten wkroczyłem z pokaźną wartością gotówki. Kasę w znacznej części udało się rozdysponować, a przy okazji dokonałem kilku udanych transakcji typu kupno – sprzedaż. W efekcie rezultat miesiąca to 0,71%, najlepszy jednostkowy wynik w okresie ostatnich 12 miesięcy. Moje wyniki mocno...

Bankier dnia 3 września o godz. 19:09: ATLANTIS: Wcześniejszy wykup Obligacji serii A i części Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta

PAP dnia 3 września o godz. 18:09: ATLANTIS SE (38/2018) Wcześniejszy wykup Obligacji serii A i części Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta

Bankier dnia 3 września o godz. 10:09: Columbus Energy: Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 3 września 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za VI okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A (dalej „Obligacje”)....

PAP dnia 3 września o godz. 9:09: COLUMBUS ENERGY SA (31/2018) Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A

Comparic dnia 3 września o godz. 9:09: Raport COT: NZDUSD, obligacje USA – Analiza pozycji dużych graczy 03.09.2018

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne […] Post Raport COT: N...

Rynek obligacji dnia 3 września o godz. 9:09: Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po sierpniu 2018

Dla przypomnienia, w lipcu w portfelu miało miejsce odreagowanie 3-miesięcznych spadków związanych z sytuacją GetBack. I w sierpniu ta dobra passa również była kontynuowana, portfel zanotował całkiem przyzwoity wynik. W miesiącu tym w portfelu miała miejsce jedna transakcja, a dzisiaj (we wrześniu) dokonałem kolejnej. Po szczegóły zapraszam poniżej. Ideą tego przedsięwzięcia nie jest osiąganie fan...

Bankier dnia 1 września o godz. 21:09: MERLINGRP: Zakończenie subskrypcji obligacji i przydział obligacji serii F11

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że zakończyła się subskrypcja obligacji serii F11, a 1 września br. podjął uchwałę nr 01/09/2018 w sprawie dojścia do skutku...

PAP dnia 1 września o godz. 20:09: MERLIN GROUP SA (20/2018) Zakończenie subskrypcji obligacji i przydział obligacji serii F11

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 20:08: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 17:08: VOXEL S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 16:08: VOXEL SA (44/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 14:08: BVT: Wypłata odsetek od obligacji serii A i B oraz przedterminowy wykup części Obligacji serii A i serii B.

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2018 r. za pośrednictwem firm inwestycyjnych prowadzących depozyt Obligacji serii A i B, dokonał wypłaty odsetek od tych Obligacji w...

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 14:08: BVT S.A.: Przedterminowy wykup 611 Obligacji serii A oraz 120 Obligacji serii B

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 14:08: W lipcu inwestorzy zagraniczni zmniejszyli zaangażowanie w polskie obligacje o 1,5 mld zł

W lipcu 2018 roku zaangażowanie inwestorów zagranicznych w polskie spw spadło o 1,5 mld zł do 190,6 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 13:08: BVT SA (29/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii A i B oraz przedterminowy wykup części Obligacji serii A i serii B.

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 13:08: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.: Informacja o wypłacie świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 13:08: BVT SA (33/2018) Przedterminowy wykup 611 Obligacji serii A oraz 120 Obligacji serii B

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 12:08: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (23/2018) Informacja o wypłacie świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 11:08: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.: Informacja nt. wykupu obligacji

StockWatch dnia 31 sierpnia o godz. 11:08: BPS wykupił przed terminem obligacje o łącznej wartości 80 mln zł

– Wykup ww. obligacji został przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA – czytamy w komunikacie. Obligacje na okaziciela serii BPS0720 zostały wyemitowane przez bank w liczbie 80 tys. sztuk, o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł 12 lipca 2010 r. W związku z wykupem wyżej wymienionych obligacji bank przestał podlegać obowiązkom informacyjnym związanym […]

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 10:08: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (22/2018) Informacja nt. wykupu obligacji

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 10:08: PRAGMA INKASO S.A.: Informacje dotyczące zbycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 9:08: GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii J spółki VOXEL S.A.

Uchwała Nr 897/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki VOXEL S.A.

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 9:08: PRAGMA INKASO SA (43/2018) Informacje dotyczące zbycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 19:08: ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii M1

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 18:08: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (58/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii M1

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 17:08: VOXEL S.A.: Uchwała Zarządu BondSpot S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 17:08: VOXEL S.A.: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii J

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 17:08: MERLINGRP: Emisja obligacji serii F11

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że 29 sierpnia br. podjął uchwałę nr 01/08/2018 w sprawie emisji 5000 obligacji zwykłych imiennych serii F11 o wartości nominalnej...

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 16:08: VOXEL SA (43/2018) Uchwała Zarządu BondSpot S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 16:08: VOXEL SA (42/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii J

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 16:08: MERLIN GROUP SA (19/2018) Emisja obligacji serii F11

TVN24Bis dnia 30 sierpnia o godz. 15:08: Będzie spotkanie z dystrybutorami obligacji GetBack. "Nie zawsze postępowali uczciwie"

Rzecznik Finansowy zamierza spotkać się z instytucjami, które zajmowały się dystrybucją obligacji spółki GetBack i zapytać ich, jak zamierzają zrekompensować straty poniesione nabywcom obligacji - poinformowała w czwartek dziennikarzy Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow.

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 15:08: PRIMA PARK S.A.: Niewykupienie w terminie obligacji serii Y

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 15:08: YOLO S.A.: Emisja obligacji serii G3

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 14:08: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii F

WNP dnia 30 sierpnia o godz. 14:08: Rzecznik Finansowy spotka się z dystrybutorami obligacji GetBack

Rzecznik Finansowy zamierza spotkać się z instytucjami, które zajmowały się dystrybucją obligacji spółki GetBack i zapytać ich jak zamierzają zrekompensować straty poniesione nabywcom obligacji - poinformowała w czwartek dziennikarzy Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow.

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 14:08: PRIMA PARK SA (52/2018) Niewykupienie w terminie obligacji serii Y

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 14:08: Rzecznik Finansowy: Spotkamy się z dystrybutorami obligacji GetBacku

Rzecznik Finansowy zamierza spotkać się z instytucjami, które zajmowały się dystrybucją obligacji spółki GetBack i zapytać ich jak zamierzają zrekompensować straty poniesione nabywcom obligacji - poinformowała w czwartek...

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 14:08: YOLO SA (35/2018) Emisja obligacji serii G3

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 13:08: MDI ENERGIA S.A.: Przydział obligacji serii BW.

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 13:08: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (20/2018) Przedterminowy wykup obligacji serii F

Interia dnia 30 sierpnia o godz. 13:08: Rzecznik Finansowy: Spotkamy się z dystrybutorami obligacji GetBack

Rzecznik Finansowy zamierza spotkać się z instytucjami, które zajmowały się dystrybucją obligacji spółki GetBack i zapytać ich jak zamierzają zrekompensować straty poniesione nabywcom obligacji - poinformowała w czwartek dziennikarzy Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow.

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 12:08: MDI ENERGIA SA (18/2018) Przydział obligacji serii BW.

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 11:08: GPW: w sprawie wprowadzenia obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki VOXEL S.A.

Uchwała Nr 890/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki VOXEL S.A.

Rynek obligacji dnia 30 sierpnia o godz. 9:08: Kapitalizacja giełdowa emitentów obligacji – sierpień 2018

Ostatnie 30 dni również nie były zbyt dobre dla kursów akcji emitentów obligacji z Catalyst. Średni spadek cen akcji wyniósł 1%. Siłą rzeczy również nie zmieniła się sytuacja w skali roku. Ceny akcji 38 z 54 emitentów znajdują się niżej niż 12 miesięcy temu. Zmiany kursów akcji emitentów obligacji Pełna tabela posortowana według rocznej stopy zwrotu z akcji wygląda następująco: A tak wygląda góra ...

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 19:08: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Wypłata odsetek od Obligacji serii O

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o terminowym przekazaniu środków do Domu Maklerskiego celem wypłaty za pierwszy okres odsetkowy od 2285sztuk Obligacji serii...

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 19:08: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii T

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 roku podjął uchwałę nr 11/2018 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii T...

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 19:08: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Wykup Obligacji serii L i M w celu ich umorzenia

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2018 roku dokonał terminowego wykupu 600 (sześćset) Obligacji serii...

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 18:08: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (30/2018) Wypłata odsetek od Obligacji serii O

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 18:08: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (29/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii T

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 18:08: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (28/2018) Wykup Obligacji serii L i M w celu ich umorzenia

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 17:08: SKOTAN S.A.: Emisja obligacji serii K

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 17:08: GPW: data ostatniego notowania obligacji serii 2339/0300 (EIB0225) wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY planowana jest na dzień 20 lutego 2025

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 sierpnia 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 17:08: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii 2339/0300 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 889/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2339/0300 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 17:08: GPW: w sprawie wprowadzenia obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B2018 spółki M.W. TRADE S.A.

Uchwała Nr 888/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B2018 spółki M.W. TRADE S.A.

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 17:08: mBank: mBank: zakończenie subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 16:08: SKOTAN SA (24/2018) Emisja obligacji serii K

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 16:08: mBank sprzedał obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro

mBank zakończył subskrypcję na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro, a stopa redukcji wyniosła 24,32 proc. - poinformował bank w komunikacie.

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 16:08: MBANK SA (31/2018) mBank: zakończenie subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN

Reuters dnia 29 sierpnia o godz. 16:08: Big banks win dismissal in U.S. of bond rigging lawsuit

A U.S. judge has dismissed an antitrust lawsuit by investors that accused nine big banks of rigging the roughly $9 trillion government agency bond market from 2005 to 2015.

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 15:08: KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Płatność odsetek od obligacji serii A

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A. Tym samym Emitent stosownie do postanowień Warunków Emisji Obligacji serii...

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 14:08: KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (26/2018) Płatność odsetek od obligacji serii A

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 9:08: Obligacje korporacyjne mają podlegać obligatoryjnej dematerializacji - CIR

Obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listy zastawne mają podlegać obowiązkowej dematerializacji - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 8:08: FLUID: Rozpoczęcie niepublicznej emisji obligacji

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie "Emitent" lub "Spółka" informuje, że w dniu 30 lipca 2018r. Emitent rozpoczął niepubliczną emisję obligacji korporacyjnych Serii "N" na kwotę do 5.000.000 złotych.Celem emisji Obligacji...

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 7:08: FLUID SA (30/2018) Rozpoczęcie niepublicznej emisji obligacji

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 7:08: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M18/Buy out of the M18 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/16/08/2016 z dnia 16...

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 6:08: AFORTI HOLDING SA (61/2018) Terminowy wykup obligacji serii M18/Buy out of the M18 series bonds

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 20:08: TECHINVGR: Przydział obligacji serii B

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 r. Spółka dokonała emisji (przydziału) 3 sztuk obligacji serii B, o których mowa w...

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 19:08: TECH INVEST GROUP SA (13/2018) Przydział obligacji serii B

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 16:08: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii O12/O12 Series Bonds Allocation

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O12 (dalej: "Obligacje"), których subskrypcja...

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 15:08: AFORTI HOLDING SA (60/2018) Przydział Obligacji serii O12/O12 Series Bonds Allocation

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 15:08: BIOGENED: Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna Biogened Spółka Akcyjna

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za siódmy okres odsetkowy w łącznej kwocie 75.600 złotych...

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 14:08: BIOGENED SA (12/2018) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna Biogened Spółka Akcyjna

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 10:08: DOM LEKARSKI: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A

Zarząd Dom Lekarski S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjęciu w dniu 27-08-2018 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii A.Zgodnie z treścią uchwały, Emitent postanowił o emisji...

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 10:08: DOM LEKARSKI SA (10/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 9:08: LS TECH-HOMES: Wypłata odsetek od obligacji

Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii F na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna: § 4...

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 8:08: LS TECH-HOMES SA (33/2018) Wypłata odsetek od obligacji

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 8:08: KANCELARIA MEDIUS: Częściowy wykup obligacji serii O

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 sierpnia 2018 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odset-kami 110 sztuk obligacji serii...

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 7:08: KANCELARIA MEDIUS SA (47/2018) Częściowy wykup obligacji serii O

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 7:08: KANCELARIA MEDIUS SA (46/2018) Płatność odsetek od obligacji serii O

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 16:08: BVT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii B zgodnie z żądaniem obligatariuszy

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 15:08: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.: Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu obligacji serii F

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 15:08: BVT SA (30/2018) Przedterminowy wykup obligacji serii B zgodnie z żądaniem obligatariuszy

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 14:08: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (17/2018) Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu obligacji serii F

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 19:08: PROPERTY LEASE FUND S.A.: Potwierdzenie zmiany i wzmocnienia sposobu zabezpieczenia obligacji serii B, C, D i E

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 18:08: PROPERTY LEASE FUND SA (21/2018) Potwierdzenie zmiany i wzmocnienia sposobu zabezpieczenia obligacji serii B, C, D i E

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 18:08: 2C PARTNERS: Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii O

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała przedterminowego wykupu 186 sztuk obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej 186 000 złotych.Pierwotnie Spółka wyemitowała...

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 17:08: 2C PARTNERS SA (34/2018) Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii O

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 16:08: GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii 2339/0300 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 883/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2339/0300 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 16:08: GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A13 wyemitowanymi przez GMINĘ PIŁA

Uchwała Nr 882/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A13 wyemitowanymi przez GMINĘ PIŁA

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 16:08: GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Uchwała Nr 881/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 15:08: COGNOR HOLDING S.A.: Notyfikacja osoby zarządzającej o nabyciu obligacji wymiennych

Comparic dnia 24 sierpnia o godz. 10:08: Bank Światowy emituje ‘blockchainowe’ obligacje o wartości 73 mln USD

Jak poinformowała agencja Reuters, Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju) oraz Commonwealth Bank of Australia (CBA) wyemitował publiczne obligacje oparte na technologii blockchain. Zgodnie z oświadczeniem CBA, dwuletnie obligacje o wartości 100 mln dolarów australijskich (około 73 mln USD) rozliczone zostaną 28-go sierpnia i wycenione został tak, by przynieść zwrot w wysokości 2,25...

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 9:08: LS TECH-HOMES: Wypłata odsetek od obligacji

Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii B na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna: § 4...

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 8:08: LS TECH-HOMES SA (32/2018) Wypłata odsetek od obligacji

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 5:08: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

Bankier dnia 23 sierpnia o godz. 19:08: COGNOR HOLDING S.A.: Uruchomienie kredytów i umorzenie obligacji zabezpieczonych - korekta

PAP dnia 23 sierpnia o godz. 18:08: COGNOR HOLDING SA (28/2018) Uruchomienie kredytów i umorzenie obligacji zabezpieczonych - korekta

PAP dnia 23 sierpnia o godz. 17:08: COGNOR HOLDING SA (28/2018) Uruchomienie kredytów i umorzenie obligacji zabezpieczonych

Comparic dnia 23 sierpnia o godz. 10:08: Tygodniowy przegląd rynku obligacji Saxo: Ani Powell, ani Trump nie mogą zapobiec odwróceniu krzywej dochodowości

Jak zauważył 17 sierpnia główny ekonomista Saxo Banku, Steen Jacobsen, „To nie Turcja, to cykl zadłużenia”. Domek z kart rynków wschodzących zbyt długo i zbyt wysoko się rozrastał w efekcie kumulacji olbrzymich poziomów długu i obecnie, na końcowych etapach cyklu koniunkturalnego, muzyka wreszcie musi zamilknąć.  Jednak zaobserwowana w ostatnich dniach wyprzedaż aktywów rynków wschodzących nie […]...

Bankier dnia 22 sierpnia o godz. 12:08: Rosja porzuciła amerykańskie obligacje i wciąż kupuje złoto

W lipcu Bank Rosji dorzucił do swojego skarbca pokaźną ilość złota, kontynuując politykę systematycznego zwiększania rezerw królewskiego metalu

Rynek obligacji dnia 15 sierpnia o godz. 10:08: Sprzedaż obligacji skarbowych – statystyka, a rzeczywistość

Ten wpis potraktujcie jako wakacyjny. Na przykładzie obligacji skarbowych chcę Wam pokazać, jak działają media, jak działa statystyka oraz, że warto opierać się zawsze na swoich wnioskach. Na początek grafika z wyszukiwarki Google: Czy nie wygląda to jak przekaz dnia jakiejś partii politycznej? 5 różnych serwisów i jasna informacja: Co miesiąc Państwo sprzedaje indywidualnym inwestorom obligacji z...

Bankier dnia 14 sierpnia o godz. 11:08: Obligacje GetBacku. Jak złożyć reklamację?

Osoby, które czują się wprowadzone w błąd co do charakteru inwestycji w obligacje GetBacku powinny złożyć reklamację w banku lub domu maklerskim. Tylko kiedy reklamacja zostanie odrzucona, sprawą będzie mógł zająć się Rzecznik Finansowy.

Rynek obligacji dnia 2 sierpnia o godz. 12:08: Portfel obligacji po lipcu 2018

Lipiec był nietypowym miesiącem z mojego punktu widzenia, a to dlatego, że zrobiłem sobie wolne od blogowania i pilnowania giełdy. I jak to bywa, sprawdziła się zasada, że jak nic nie robisz, to nic nie zepsujesz, w efekcie czego zanotowałem przyzwoity rezultat miesiąca: 0,58%. Dodatkowo w trakcie miesiąca sprzedały się obligacje kilku emitentów i w sierpień wkraczam z pokaźną gotówką na zakupy. A...

Rynek obligacji dnia 1 sierpnia o godz. 11:08: Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po lipcu 2018

Nareszcie, po 3 miesiącach strat, portfel zdywersyfikowany zanotował rekordowy miesięczny wynik 0,84%. Oby był to powrót do regularnych wzrostów. W lipcu w portfelu miały miejsce wykupy obligacji Dekpol, BPS i Voxel. Jest zatem co robić z wolną gotówką. Po szczegóły zapraszam poniżej. Ideą tego przedsięwzięcia nie jest osiąganie fantastycznych stóp zwrotu, a zbudowanie portfela składającego się z ...

Rynek obligacji dnia 30 lipca o godz. 10:07: Kapitalizacja giełdowa emitentów obligacji – lipiec 2018

Stęskniłem się za Wami. I za pisaniem na blogu. Dobiega końca lipiec, czas który dałem sobie na odpoczynek i przemyślenia. Powoli wracam do pisania na blogu. Jeżeli masz potrzeby odnośnie tematów, które warto poruszyć, śmiało pisz w komentarzach. Mam również pomysł na rozszerzenie profilu działalności, niebawem zapewne odezwę się z prośbą o ocenę tego pomysłu. Tymczasem, jeszcze w skróconej formie...

Bankier dnia 6 lipca o godz. 18:07: ABADON REAL ESTATE S.A.: Przedterminowy wykup obligacji Spółki

Bankier dnia 6 lipca o godz. 18:07: MURAPOL S.A.: Emisja i przydział obligacji przez spółkę zależną

PAP dnia 6 lipca o godz. 17:07: ABADON REAL ESTATE SA (25/2018) Przedterminowy wykup obligacji Spółki

PAP dnia 6 lipca o godz. 17:07: ABADON REAL ESTATE SA (23/2018) Emisja i przydział obligacji przez spółkę zależną

PAP dnia 6 lipca o godz. 17:07: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii L spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Uchwała Nr 744/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii L spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Rynek obligacji dnia 6 lipca o godz. 10:07: Portfel obligacji po czerwcu 2018

Po kwietniowym tąpnięciu i majowym lekkim odreagowaniu, czerwiec przyniósł mojemu portfelowi w miarę przyzwoity wynik 0,44%. Sytuacja na rynku nadal jednak jest nerwowa i nie wiem czego spodziewać się w kolejnych miesiącach. W takiej sytuacji najlepiej sobie zrobić chwilę przerwy i właśnie na tym planuję się skupić w lipcu. W tym miesiącu działalność blogowa i giełdowa zostanie mocno ograniczona, ...

Bankier dnia 5 lipca o godz. 17:07: Robyg wyemitował obligacje o wartości 60 mln zł

Robyg przeprowadził publiczną emisję obligacji serii PB o łącznej wartości 60 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 5 lipca o godz. 17:07: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PB

PAP dnia 5 lipca o godz. 16:07: Robyg wyemitował obligacje o wartości 60 mln zł

Robyg przeprowadził publiczną emisję obligacji serii PB o łącznej wartości 60 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 5 lipca o godz. 16:07: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii E spółki UNIBEP SA

Uchwała Nr 741/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki UNIBEP S.A.

PAP dnia 5 lipca o godz. 16:07: ROBYG SA (53/2018) ROBYG S.A. - Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PB

Bankier dnia 5 lipca o godz. 15:07: VOXEL S.A.: Przydział obligacji serii J

Bankier dnia 5 lipca o godz. 14:07: BVT S.A.: Żądanie obligatariusza do przedterminowego wykupu obligacji serii B

PAP dnia 5 lipca o godz. 14:07: VOXEL SA (32/2018) Przydział obligacji serii J

PAP dnia 5 lipca o godz. 13:07: BVT SA (23/2018) Żądanie obligatariusza do przedterminowego wykupu obligacji serii B

Bankier dnia 5 lipca o godz. 12:07: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii L

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Tym samy w dniu 5 lipca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela...

Bankier dnia 5 lipca o godz. 12:07: BVT: Wypłata odsetek od obligacji serii D

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 roku za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, dokonał wypłaty odsetek od obligacji serii D za czwarty okres...

StockWatch dnia 5 lipca o godz. 12:07: Obligatariusze dopięli swego. Prokuratura przyjrzy się firmom oferującym obligacje GetBack

Śledztwo wokół afery GetBack nabiera rozmachu. Według doniesień medialnych, prokuratura weźmie pod lupę banki, które oferowały obligacje wrocławskiej firmy. Na obecnym etapie śledczy nie ujawniają, o które firmy dokładnie chodzi. Wiadomo jednak, że wśród największych dystrybutorów obligacji GetBack są takie firmy jak Idea Bank, należący do niego Lions Bank a także Polski Dom Maklerski. Już […]

PAP dnia 5 lipca o godz. 11:07: KANCELARIA MEDIUS SA (38/2018) Płatność odsetek od obligacji serii L

PAP dnia 5 lipca o godz. 11:07: BVT SA (24/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii D

Bankier dnia 5 lipca o godz. 10:07: SAF S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii E oraz dokonania ich przydziału.

Bankier dnia 5 lipca o godz. 10:07: SAF: Podjęcie uchwały w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii E oraz dokonania ich przydziału.

Zarząd SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, że w dniu 05.07.2018 r. podjął uchwałę w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii E oraz dokonania ich przydziału. Subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę...

PAP dnia 5 lipca o godz. 9:07: SAF SA (9/2018) Podjęcie uchwały w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii E oraz dokonania ich przydziału.

PAP dnia 5 lipca o godz. 5:07: Archicom zwiększył program emisji obligacji do 250 mln zł

Archicom zmienił umowę z mBankiem, dotyczącą programu emisji obligacji z czerwca 2016 roku. Zmiana polega na zwiększeniu maksymalnej dopuszczalnej łącznej wartości wyemitowanych obligacji do 250 mln zł z 115 mln zł wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Interia dnia 5 lipca o godz. 4:07: Solidne polskie obligacje dadzą zarobić?

Wyceny polskich obligacji bronią się w obliczu ostatnich rynkowych zawirowań. Rentowności polskich dziesięciolatek utrzymują się w przedziale 3,10%-3,30% .

Bankier dnia 4 lipca o godz. 21:07: ARCHICOM S.A.: Zmiana Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 4 lipca o godz. 20:07: ARCHICOM SA (36/2018) Zmiana Programu Emisji Obligacji

Bankier dnia 4 lipca o godz. 20:07: Columbus Energy: Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 4 lipca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za III okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D (dalej "Obligacje"). Łączna wartość...

PAP dnia 4 lipca o godz. 19:07: COLUMBUS ENERGY SA (25/2018) Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D

Bankier dnia 4 lipca o godz. 15:07: SLASKIEKA: Przydział obligacji serii K1

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 45/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii K1) oraz raportu ESPI nr 49/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. emisji...

PAP dnia 4 lipca o godz. 14:07: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (23/2018) Przydział obligacji serii K1

Bankier dnia 4 lipca o godz. 12:07: LS TECH-HOMES: Wypłata odsetek od obligacji

Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 4 lipca 2018 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii A, C oraz E na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna:...

Bankier dnia 4 lipca o godz. 11:07: REMORSOL: Wypłata odsetek od obligacji serii A.

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA SA z siedzibą w Reczu informuje, iż w dniu 04 lipca 2018 r. dokonał, wypłaty odsetek od obligacji serii A na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 4 lipca o godz. 11:07: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Wykup obligacji serii J

PAP dnia 4 lipca o godz. 11:07: LS TECH-HOMES SA (28/2018) Wypłata odsetek od obligacji

PAP dnia 4 lipca o godz. 10:07: REMOR SOLAR POLSKA SA (16/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii A.

PAP dnia 4 lipca o godz. 10:07: GHELAMCO INVEST (17/2018) Wykup obligacji serii J

Bankier dnia 4 lipca o godz. 7:07: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M13 / Buy out of the M13 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 04 lipca 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/21/06/2016 z dnia 21 czerwca 2016...

PAP dnia 4 lipca o godz. 7:07: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii C17, D17, E17 i A18 wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Uchwała Nr 733/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C17, D17, E17 i A18 wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

PAP dnia 4 lipca o godz. 7:07: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii E spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

Uchwała Nr 728/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

PAP dnia 4 lipca o godz. 7:07: ZM Henryk Kania spłaciły obligacje zapadające w '18, zakończyły optymalizację źródeł finansowania

Zakłady Mięsne Henryk Kania spłaciły zapadające w lipcu 2018 r. obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł, co oznacza, że zakończyły proces optymalizacji źródeł finansowania - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

PAP dnia 4 lipca o godz. 6:07: AFORTI HOLDING SA (51/2018) Terminowy wykup obligacji serii M13 / Buy out of the M13 series bonds

Bankier dnia 3 lipca o godz. 16:07: SLASKIEKA: Przydział obligacji serii H1

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 42/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku (Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii H1) Zarząd Emitenta informuje, iż podjął uchwałę w sprawie przydziału 100 obligacji imiennych serii H1, o...

PAP dnia 3 lipca o godz. 15:07: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (22/2018) Przydział obligacji serii H1

Bankier dnia 3 lipca o godz. 12:07: PKNORLEN: Data pierwszego notowania obligacji serii E

PAP dnia 3 lipca o godz. 11:07: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (91/2018) Data pierwszego notowania obligacji serii E

Bankier dnia 3 lipca o godz. 11:07: KANIA: Wykup części obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z o.o.

StockWatch dnia 3 lipca o godz. 10:07: Handel akcjami i obligacjami GetBacku może zostać wznowiony najwcześniej pod koniec lipca

Jak informuje KNF, odwieszenie notowań GetBacku zależy obecnie od tego, kiedy spółka opublikuje raport finansowy za I kwartał 2018 r. Pierwotnie sprawozdanie miało pojawić się 30 maja, ale ostatecznie termin przesunięto najpierw na 29 czerwca, a następnie na 23 lipca. – Warunkiem odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBack jest spełnienie dwóch warunków: publikacja kompletnego raportu roc...

PAP dnia 3 lipca o godz. 10:07: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (26/2018) Wykup części obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z o.o.

Bankier dnia 3 lipca o godz. 8:07: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 8:07: AFORTI HOLDING S.A.: Informacja uzupełniająca do Raportu nr 23/2018 dot. objęcia obligacji Spółki Zależnej

Bankier dnia 3 lipca o godz. 7:07: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.: Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii A

PAP dnia 3 lipca o godz. 7:07: AFORTI HOLDING SA (24/2018) Informacja uzupełniająca do Raportu nr 23/2018 dot. objęcia obligacji Spółki Zależnej

PAP dnia 3 lipca o godz. 6:07: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. (29/2018) Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii A

Bankier dnia 2 lipca o godz. 17:07: GPW: dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji serii E spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

Uchwała Nr 726/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Bankier dnia 2 lipca o godz. 17:07: AMREST: Wykup i umorzenie obligacji

Bankier dnia 2 lipca o godz. 17:07: PKNORLEN: Dopuszczenie obligacji serii E do obrotu giełdowego

PAP dnia 2 lipca o godz. 16:07: GPW: dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji serii E spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

Uchwała Nr 726/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Bankier dnia 2 lipca o godz. 16:07: PKNORLEN: Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW

PAP dnia 2 lipca o godz. 16:07: AMREST HOLDINGS SE (35/2018) Wykup i umorzenie obligacji

Bankier dnia 2 lipca o godz. 16:07: AFORTI HOLDING S.A.: Objęcie obligacji Spółki Zależnej Aforti Finance S.A.

PAP dnia 2 lipca o godz. 16:07: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (90/2018) Dopuszczenie obligacji serii E do obrotu giełdowego

PAP dnia 2 lipca o godz. 15:07: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (89/2018) Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW

PAP dnia 2 lipca o godz. 15:07: AFORTI HOLDING SA (23/2018) Objęcie obligacji Spółki Zależnej Aforti Finance S.A.

Bankier dnia 2 lipca o godz. 15:07: KETY: Wykup obligacji serii H i ich umorzenie

Bankier dnia 2 lipca o godz. 15:07: 2C PARTNERS: Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii S i N

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym terminowej wypłaty:– odsetek od obligacji serii S za trzeci okres odsetkowy w wysokości 7 310,39 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 360...

Bankier dnia 2 lipca o godz. 14:07: INDOS S.A.: Terminowy wykup obligacji serii G1.

PAP dnia 2 lipca o godz. 14:07: GRUPA KĘTY SA (30/2018) Wykup obligacji serii H i ich umorzenie

PAP dnia 2 lipca o godz. 14:07: 2C PARTNERS SA (25/2018) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii S i N

PAP dnia 2 lipca o godz. 13:07: INDOS SA (16/2018) Terminowy wykup obligacji serii G1.

Bankier dnia 2 lipca o godz. 12:07: BS OSTRÓW MAZOWIECKA: Informacja dotycząca przedterminowego wykupu obligacji BOM0221

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 29.06.2018r. nastąpił przedterminowy częściowy obligatoryjny wykup obligacji BOM0221 wobec 5.000 szt. (po 1.000,00 zł każda) o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00...

Bankier dnia 2 lipca o godz. 12:07: LW BOGDANKA S.A.: Wykup obligacji w terminie

Rynek obligacji dnia 2 lipca o godz. 11:07: Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po czerwcu 2018

Czerwiec, to już trzeci kolejny miesiąc, kiedy zdywersyfikowany portfel obligacji zanotował stratę, tym razem było to -0,12%. Rynek zatem mnie nie rozpieszcza. A siłą rzeczy wyniki 6-miesięczne i 12-miesięczne również są bardzo słabe. Mam nadzieję, że zła passa w końcu się odwróci. Ideą tego przedsięwzięcia nie jest osiąganie fantastycznych stóp zwrotu, a zbudowanie portfela składającego się z wie...

Bankier dnia 2 lipca o godz. 11:07: GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii serii M spółki FAST FINANCE S.A.

Uchwała Nr 725/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii serii M spółki FAST FINANCE S.A.

PAP dnia 2 lipca o godz. 11:07: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (16/2018) Wykup obligacji w terminie

PAP dnia 2 lipca o godz. 10:07: GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii serii M spółki FAST FINANCE S.A.

Uchwała Nr 725/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii serii M spółki FAST FINANCE S.A.

Bankier dnia 2 lipca o godz. 10:07: SMS Kredyt Holding S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN, AO i AP

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 2 lipca 2018 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AM, AN, AO oraz AP za okresy odsetkowe, których płatność upływała...

Gazeta Giełdowa dnia 2 lipca o godz. 10:07: Murapol - emisja obligacji badana przez KNF

Dziennik Gazeta Prawna poinformował, że KNF zaczął sprawdzać sposób przeprowadzania emisji obligacji spółki Murapol (link).Murapol to jeden z liderów rynku deweloperskiego w Polsce. W 2017 roku sprzedał 3605 mieszkań.źródło: SpółkaGrupa obecna jest w największych miastach w Polsce i jest dobrze znana na rynku.Projekty w budowie i sprzedaży na koniec 2017 roku:źródło: SpółkaMurapol w 2017 roku wyka...

PAP dnia 2 lipca o godz. 9:07: SMS KREDYT HOLDING SA (34/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN, AO i AP

Q2

Bankier dnia 30 czerwca o godz. 5:06: PRIMA PARK S.A.: Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii Z oraz A2

PAP dnia 30 czerwca o godz. 4:06: PRIMA PARK SA (44/2018) Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii Z oraz A2

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 18:06: SYMBIO POLSKA S.A.: Wykup Obligacji Serii D

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 18:06: ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

PAP dnia 29 czerwca o godz. 17:06: COLUMBUS ENERGY SA (24/2018) Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B

PAP dnia 29 czerwca o godz. 17:06: SYMBIO POLSKA SA (17/2018) Przydział Obligacji Serii E

PAP dnia 29 czerwca o godz. 17:06: SYMBIO POLSKA SA (6/2018) Wykup Obligacji Serii D

PAP dnia 29 czerwca o godz. 17:06: ADIUVO INVESTMENTS SA (23/2018) Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 16:06: YOLO S.A.: Emisja obligacji serii G2

PAP dnia 29 czerwca o godz. 15:06: YOLO SA (32/2018) Emisja obligacji serii G2

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 14:06: CCC: Emisja Obligacji 1/2018 i podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 14:06: MF: W III kw. 2-3 przetargi sprzedaży obligacji z łączną podażą 8-18 mld zł

W III kwartale 2018 r. na rynku krajowym MF planuje przeprowadzić 2-3 przetargi sprzedaży obligacji łącznie na 8,0-18,0 mld zł - podało MF w komunikacie. MF planuje też 2-3 przetargi zamiany, przeprowadzenie których uzależnione będzie od sytuacji rynkowej i budżetowej.

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 13:06: INDATA S.A.: Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A2

PAP dnia 29 czerwca o godz. 13:06: CCC SA (30/2018) Emisja Obligacji 1/2018 i podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014

PAP dnia 29 czerwca o godz. 13:06: MEGA SONIC SA (13/2018) Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii I12.

PAP dnia 29 czerwca o godz. 13:06: MURAPOL (39/2018) Wykup obligacji przez spółkę zależną Emitenta

PAP dnia 29 czerwca o godz. 13:06: I2 DEVELOPMENT SA (43/2018) Przydział obligacji serii F oraz podsumowanie oferty obligacji serii F

PAP dnia 29 czerwca o godz. 13:06: ABADON REAL ESTATE SA (20/2018) Wykup obligacji przez spółkę zależną Emitenta

PAP dnia 29 czerwca o godz. 13:06: W maju inwestorzy zagraniczni zmniejszyli zaangażowanie w polskie obligacje o 0,99 mld zł - MF

W maju 2018 roku zaangażowanie inwestorów zagranicznych w polskie spw spadło o 0,99 mld zł do 196,7 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

PAP dnia 29 czerwca o godz. 13:06: W III kw. '18 na rynku krajowym 2-3 przetargi sprzedaży obligacji z łączną podażą 8,0-18,0 mld zł - MF

W III kwartale 2018 r. na rynku krajowym MF planuje przeprowadzić 2-3 przetargi sprzedaży obligacji łącznie na 8,0-18,0 mld zł - podało MF w komunikacie. MF planuje też 2-3 przetargi zamiany, przeprowadzenie których uzależnione będzie od sytuacji rynkowej i budżetowej.

PAP dnia 29 czerwca o godz. 13:06: MF zaoferuje 27 lipca obligacje za 4-8 mld zł - komunikat

MF zaoferuje 27 lipca obligacje OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428, WZ0528 oraz inne papiery typu WS albo IZ za 4-8 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 29 czerwca o godz. 12:06: INDATA SA (65/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A2

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 12:06: LOKATY BUDOWLANE S.A.: Wykup obligacji serii D i E

PAP dnia 29 czerwca o godz. 11:06: LOKATY BUDOWLANE SA (4/2018) Wykup obligacji serii D i E

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 10:06: COMP: Częściowy wykup obligacji serii I/2015

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 10:06: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

Uchwała Nr 724/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H i I spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 10:06: SYMBIO POLSKA: Podjęcie uchwały o emisji Obligacji serii E

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. podjął uchwałę nr 02/06/2018 w sprawie emisji Obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda ("Obligacje"). Łączna wartość emitowanych Obligacji wynosi...

PAP dnia 29 czerwca o godz. 9:06: COMP SA (25/2018) Częściowy wykup obligacji serii I/2015

PAP dnia 29 czerwca o godz. 9:06: SYMBIO POLSKA SA (15/2018) Podjęcie uchwały o emisji Obligacji serii E

PAP dnia 29 czerwca o godz. 9:06: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

Uchwała Nr 724/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H i I spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 7:06: P.A. NOVA S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A na Catalyst

PAP dnia 29 czerwca o godz. 6:06: P.A. NOVA SA (23/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A na Catalyst

Bankier dnia 28 czerwca o godz. 14:06: FAST FINANCE S.A.: Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M

PAP dnia 28 czerwca o godz. 13:06: FAST FINANCE SA (12/2018) Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M

PAP dnia 28 czerwca o godz. 13:06: P.A. NOVA SA (22/2018) Dopuszczenie obligacji na okaziciela serii A do obrotu giełdowego

Bankier dnia 28 czerwca o godz. 11:06: KANCELARIA MEDIUS: Częściowy wykup obligacji serii O

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2018 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odset-kami 110 sztuk obligacji serii...

PAP dnia 28 czerwca o godz. 10:06: KANCELARIA MEDIUS SA (37/2018) Częściowy wykup obligacji serii O

PAP dnia 28 czerwca o godz. 10:06: KANCELARIA MEDIUS SA (36/2018) Płatność odsetek od obligacji serii O

Bankier dnia 28 czerwca o godz. 9:06: VOXEL S.A.: zmiana wpisu hipoteki zabezpieczającej wierzytelności z Obligacji serii H

Rynek obligacji dnia 28 czerwca o godz. 8:06: Zakończenie emisji obligacji PKN ORLEN serii E (i całego programu)

Przeprowadzona krótko po poprzednich 2 emisjach, oferta obligacji PKN ORLEN serii E, tym razem trwała 8 dni i zakończyła się przed czasem. Sukces oferty można wiązać z rozszerzeniem konsorcjum dystrybucyjnego, tym razem obligacje PKN ORLEN oprócz DM PKO BP oferowały również DM mBanku, BDM czy DM Noble Securities. Warunki emisji obligacji były takie same, jak prowadzonych wcześniej emisji obligacji...

PAP dnia 28 czerwca o godz. 8:06: VOXEL SA (31/2018) zmiana wpisu hipoteki zabezpieczającej wierzytelności z Obligacji serii H

Bankier dnia 28 czerwca o godz. 7:06: AFORTI HOLDING S.A.: Terminowy wykup obligacji serii I2 przez spółkę zależną Aforti Finance S.A.

PAP dnia 28 czerwca o godz. 6:06: AFORTI HOLDING SA (22/2018) Terminowy wykup obligacji serii I2 przez spółkę zależną Aforti Finance S.A.

Bankier dnia 27 czerwca o godz. 17:06: Quercus przeznaczy zysk na straty związane z obligacjami GetBacku lub na skup akcji

Akcjonariusze Quercus TFI zgodzili się, by cały zysk osiągnięty w 2017 roku w wysokości 34 mln zł przeznaczyć na ograniczenie wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack lub na pokrycie wydatków związanych ze skupem akcji własnych - podała spółka w komunikacie.

PAP dnia 27 czerwca o godz. 16:06: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki DEKPOL S.A.

Uchwała Nr 663/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii D spółki DEKPOL S.A.

PAP dnia 27 czerwca o godz. 16:06: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ATAL S.A.

Uchwała Nr 662/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AH spółki ATAL S.A.

PAP dnia 27 czerwca o godz. 16:06: Quercus przeznaczy zysk na straty związane z obligacjami GetBack lub na skup akcji

Akcjonariusze Quercus TFI zgodzili się, by cały zysk osiągnięty w 2017 roku w wysokości 34 mln zł przeznaczyć na ograniczenie wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack lub na pokrycie wydatków związanych ze skupem akcji własnych - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 27 czerwca o godz. 15:06: MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Emisja niezabezpieczonych obligacji serii W

PAP dnia 27 czerwca o godz. 14:06: MARVIPOL DEVELOPMENT SA (24/2018) Emisja niezabezpieczonych obligacji serii W

WNP dnia 27 czerwca o godz. 14:06: PKN Orlen przydzielił kolejną transzę obligacji detalicznych

PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji detalicznych serii E 1230 inwestorom. Papiery te były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,06 zł w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka dokonała redukcji zapisów - podał płocki koncern.

Bankier dnia 27 czerwca o godz. 13:06: PKNORLEN: Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E oraz programu publicznych emisji obligacji

PAP dnia 27 czerwca o godz. 12:06: PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji serii E o wartości 200 mln zł

PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji serii E dla inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Średnia stopa redukcji wyniosła 68,42 proc

PAP dnia 27 czerwca o godz. 12:06: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (87/2018) Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E oraz programu publicznych emisji obligacji

PAP dnia 27 czerwca o godz. 8:06: DZIEŃ NA FX/FI: Stabilizacja EUR/PLN i rentowności polskich obligacji

EUR/PLN stabilizuje się w przedziale 4,33-4,35, zaś czynnikiem ryzyka są doniesienia dotyczące globalnej polityki handlowej - oceniają ekonomiści. Dodają, że rentowności polskich obligacji nie powinny się istotnie zmieniać w oczekiwaniu na piątkową publikację planu podaży na III kwartał przez MF.

Bankier dnia 26 czerwca o godz. 16:06: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii O7 / O7 Series Bonds Allocation

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 22 czerwca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O7 (dalej: "Obligacje"), których...

WNP dnia 26 czerwca o godz. 15:06: Zarządzający Altus TFI wykupili obligacje GetBacku

Zarządzający Altus TFI wzięli na siebie wszelkie ryzyka związane z obligacjami GetBack o wartości nominalnej 23 mln zł - poinformowała spółka we wtorek w komunikacie.

PAP dnia 26 czerwca o godz. 15:06: AFORTI HOLDING SA (44/2018) Przydział Obligacji serii O7 / O7 Series Bonds Allocation

Bankier dnia 26 czerwca o godz. 13:06: Zarządzający Altus TFI wykupili obligacje GetBacku o wartości nominalnej 23 mln zł

Zarządzający Altus TFI SA wzięli na siebie wszelkie ryzyka związane z obligacjami GetBack o wartości nominalnej 23 mln zł - poinformowała spółka we wtorek w komunikacie.

PAP dnia 26 czerwca o godz. 13:06: MF nie zorganizuje przetargu sprzedaży obligacji 28 czerwca

MF nie zorganizuje przetargu sprzedaży obligacji 28 czerwca - poinformował resort w komunikacie. W miesięcznym planie podaży MF informował, że uzależnia jego organizację od sytuacji budżetowej i rynkowej, a ewentualna podaż miała wynosić 3 mld zł.

PAP dnia 26 czerwca o godz. 12:06: Zarządzający Altus TFI wykupili obligacje GetBacku o wartości nominalnej 23 mln zł

Zarządzający Altus TFI SA wzięli na siebie wszelkie ryzyka związane z obligacjami GetBack o wartości nominalnej 23 mln zł - poinformowała spółka we wtorek w komunikacie.

Rynek obligacji dnia 26 czerwca o godz. 9:06: Kapitalizacja giełdowa emitentów obligacji – czerwiec 2018

Kolejny trudny miesiąc na giełdzie za nami. Kursy akcji nadal się osuwają i problem ten nie omija również emitentów obligacji z Catalyst. Poniżej prezentuję tabelę spółek oraz omówienie największych zmian cen akcji na plus i na minus. Zmiany kursów akcji emitentów obligacji z Catalyst Tabela posortowana jest wg stopy zwrotu z akcji za ostatni miesiąc i wygląda następująco (kliknij aby powiększyć):...

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 19:06: PEKABEX: Informacja o emisji obligacji serii A – podsumowanie

PAP dnia 25 czerwca o godz. 18:06: POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (42/2018) Informacja o emisji obligacji serii A - podsumowanie

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 18:06: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii T spółki RONSON DEVELOPMENT SE

Uchwała Nr 653/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki RONSON DEVELOPMENT SE

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 17:06: CCC wykupiło w celu umorzenia obligacje o wartości nominalnej 40 mln zł

CCC kupiło w celu umorzenia 40 tys. obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 17:06: CCC: Podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014

PAP dnia 25 czerwca o godz. 17:06: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii T spółki RONSON DEVELOPMENT SE

Uchwała Nr 653/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki RONSON DEVELOPMENT SE

PAP dnia 25 czerwca o godz. 17:06: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii 2339/0200 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 652/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2339/0200 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

PAP dnia 25 czerwca o godz. 16:06: CCC wykupiło w celu umorzenia obligacje o wartości nominalnej 40 mln zł

CCC kupiło w celu umorzenia 40 tys. obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł - podała spółka w komunikacie.

PAP dnia 25 czerwca o godz. 16:06: CCC SA (29/2018) Podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 16:06: Akcjonariusze Sygnity za emisjami akcji i programem emisji obligacji

Walne zgromadzenie Sygnity podjęło trzy uchwały dotyczące emisji akcji oraz zdecydowało o ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 15:06: PRIMA PARK S.A.: Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii EU2017

PAP dnia 25 czerwca o godz. 15:06: Akcjonariusze Sygnity za emisjami akcji i programem emisji obligacji

Walne zgromadzenie Sygnity podjęło trzy uchwały dotyczące emisji akcji oraz zdecydowało o ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 15:06: PKN Orlen ogłasza sukces programu swych obligacji detalicznych

Na tydzień przed końcem zapisów na papiery dłużne PKN Orlen liczba subskrybowanych obligacji detalicznych przekroczyła łączną liczbę oferowanych w serii E. Wszystkie emisje cieszyły się zainteresowaniem inwestorów, co...

WNP dnia 25 czerwca o godz. 14:06: PKN Orlen ogłosił sukces programu obligacji detalicznych

Na tydzień przed końcem zapisów na papiery dłużne PKN Orlen liczba subskrybowanych obligacji detalicznych przekroczyła łączną liczbę oferowanych w serii E- poinformował PKN Orlen w komunikacie

PAP dnia 25 czerwca o godz. 14:06: PRIMA PARK SA (39/2018) Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii EU2017

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 13:06: PKN Orlen skraca przyjmowanie zapisów na obligacje serii E do 25 czerwca

22 czerwca złożono zapisy na liczbę obligacji serii E PKN Orlen dla inwestorów indywidualnych w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych papierów i termin zakończenia przyjmowania zapisów został skrócony do 25 czerwca 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 13:06: DEKPOL S.A.: Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii D - aktualizacja

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 13:06: PKNORLEN: Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii E, skrócenie okresu przyjmowania zapisów i zmiana terminu przydziału

PAP dnia 25 czerwca o godz. 12:06: Debata PAP Biznes: Polskie obligacje mogą być ciekawe, rynki bazowe bez potencjału

Polskie obligacje wypadają pozytywnie w porównaniu do koszyka, mogą okazać się ciekawsze niż wcześniej się wydawało, a sprzyjać im będzie stabilizacja polityki pieniężnej NBP i EBC - ocenili zarządzający biorący udział w debacie PAP Biznes "Strategie rynkowe TFI 2018". Ich zdaniem, dług na rynkach bazowych nie ma potencjału do umocnienia.

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 12:06: P.A. NOVA S.A.: Dopuszczenie obligacji na okaziciela serii A do obrotu giełdowego

PAP dnia 25 czerwca o godz. 12:06: PKN Orlen skraca przyjmowanie zapisów na obligacje serii E do 25 czerwca

22 czerwca złożono zapisy na liczbę obligacji serii E PKN Orlen dla inwestorów indywidualnych w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych papierów i termin zakończenia przyjmowania zapisów został skrócony do 25 czerwca 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 25 czerwca o godz. 12:06: DEKPOL SA (50/2018) Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii D - aktualizacja

PAP dnia 25 czerwca o godz. 12:06: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (78/2018) Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii E, skrócenie okresu przyjmowania zapisów i zmiana terminu przydziału

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 12:06: PCC ROKITA S.A.: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego VI Programu Emisji Obligacji przez KNF

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 11:06: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 25 czerwca o godz. 11:06: P.A. NOVA SA (22/2018) Dopuszczenie obligacji na okaziciela serii A do obrotu giełdowego

StockWatch dnia 25 czerwca o godz. 11:06: PCC Rokita ma zgodę na uruchomienie kolejnego programu emisji obligacji

– Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny: PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł – czytamy w komunikacie. […]

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 11:06: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Rozpoczęcie oferty publicznej obligacji na okaziciela serii PB przez Spółkę

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 11:06: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 25 czerwca o godz. 11:06: PCC ROKITA SA (32/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego VI Programu Emisji Obligacji przez KNF

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 10:06: J.S.HAMILTON POLAND S.A.: Korekta raportu bieżącego 11/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii B J.S. Hamilton Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

PAP dnia 25 czerwca o godz. 10:06: ROBYG SA (52/2018) ROBYG S.A. - Rozpoczęcie oferty publicznej obligacji na okaziciela serii PB przez Spółkę

PAP dnia 25 czerwca o godz. 9:06: J.S. HAMILTON POLAND SA (11/2018) Korekta raportu bieżącego 11/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii B J.S. Hamilton Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 9:06: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii J

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samy w dniu 25 czerwca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela...

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 8:06: PRAGMA INKASO S.A.: Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii G

PAP dnia 25 czerwca o godz. 8:06: KANCELARIA MEDIUS SA (35/2018) Płatność odsetek od obligacji serii J

PAP dnia 25 czerwca o godz. 7:06: PRAGMA INKASO SA (31/2018) Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii G

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 19:06: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii A spółki P.A. NOVA SA

Uchwała Nr 647/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki P.A. NOVA S.A.

PAP dnia 22 czerwca o godz. 17:06: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii A spółki P.A. NOVA SA

Uchwała Nr 647/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki P.A. NOVA S.A.

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 16:06: ATAL S.A.: Uchwały Zarządów GPW S.A. i BondSpot S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AH spółki ATAL S.A.

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 16:06: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 22 czerwca o godz. 15:06: ATAL SA (17/2018) Uchwały Zarządów GPW S.A. i BondSpot S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AH spółki ATAL S.A.

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 14:06: J.S.HAMILTON POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii A J.S. Hamilton Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

PAP dnia 22 czerwca o godz. 13:06: J.S. HAMILTON POLAND SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii A J.S. Hamilton Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 11:06: Polnord pozyskał 40 mln zł z prywatnej emisji obligacji

Polnord wyemitował 3-letnie, niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Rentowność obligacji oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 450 pkt. bazowych.

StockWatch dnia 22 czerwca o godz. 11:06: Polnord w ramach prywatnej emisji uplasował obligacje za 40 mln zł

Deweloper przydzielił 4 tys. obligacji serii MB3 o wartości nominalnej 10 tys. zł każda. Funkcję agenta emisji, depozytariusza i dealera pełni mBank SA. – Rynek obligacji korporacyjnych został popsuty przez jeden podmiot. Przejawia się to chociażby w saldzie wpłat i wypłat z funduszy specjalizujących się w lokowaniu środków w dłużne instrumenty korporacyjne. Od marca br. […]

WNP dnia 22 czerwca o godz. 10:06: 40 mln zł dla Polnordu z emisji obligacji

Budowlana spółka Polnord wyemitował 3-letnie, niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Rentowność obligacji oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 450 pkt. bazowych.

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 10:06: POLNORD: Przydział Obligacji serii MB3

PAP dnia 22 czerwca o godz. 9:06: POLNORD SA (22/2018) Przydział Obligacji serii MB3

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 8:06: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 5:06: "Wiele osób może nie wiedzieć, że ma obligacje GetBacku"

Do dziś niektórzy posiadacze obligacji spółki GetBack - np. osoby starsze - wciąż mogą nie wiedzieć, że zainwestowali w obligacje korporacyjne, a nie ulokowali środki na lokacie - mówi PAP Agnieszka Wachnicka, dyrektor...

PAP dnia 21 czerwca o godz. 16:06: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii G17 wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ

Uchwała Nr 640/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii G17 wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ

PAP dnia 21 czerwca o godz. 16:06: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii AH spółki ATAL SA

Uchwała Nr 639/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AH spółki ATAL S.A.

Bankier dnia 21 czerwca o godz. 14:06: CCC: Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii 1/2018

PAP dnia 21 czerwca o godz. 14:06: CCC wyemituje obligacje o wartości do 210 mln zł

CCC wyemituje 29 czerwca w ramach oferty prywatnej do 210 tys. obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł, które przydzieli posiadaczom obligacji serii 1/2014 - podało CCC w komunikacie.

PAP dnia 21 czerwca o godz. 13:06: CCC SA (28/2018) Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii 1/2018

Bankier dnia 21 czerwca o godz. 12:06: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.: Informacja nt. wcześniejszego wykupu obligacji na okaziciela serii BPS0720

PAP dnia 21 czerwca o godz. 11:06: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (15/2018) Informacja nt. wcześniejszego wykupu obligacji na okaziciela serii BPS0720

Bankier dnia 21 czerwca o godz. 8:06: MINOX S.A.: Zbycie akcji i objęcie obligacji

PAP dnia 21 czerwca o godz. 7:06: MINOX SA (17/2018) Zbycie akcji i objęcie obligacji

Bankier dnia 21 czerwca o godz. 6:06: ARRINERA S.A.: Kontynuacja procesu wykupu obligacji serii C

PAP dnia 21 czerwca o godz. 5:06: ARRINERA SA (9/2018) Kontynuacja procesu wykupu obligacji serii C

PAP dnia 20 czerwca o godz. 19:06: GPW: 27 czerwca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii I (GHI0718) spółki GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 czerwca 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 20 czerwca o godz. 17:06: GPW: 25 czerwca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii J (GHJ0718) spółki GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 20 czerwca o godz. 17:06: GPW: w sprawie dopuszczenia na Catalyst obligacji serii 2339/0200 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 636/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2339/0200 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

PAP dnia 20 czerwca o godz. 17:06: GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii D POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A planowana jest na dzień 8 czerwca 2022

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 20 czerwca o godz. 16:06: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M12 / Buy out of the M12 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/07/06/2016 z dnia 07 czerwca 2016...

PAP dnia 20 czerwca o godz. 15:06: AFORTI HOLDING SA (43/2018) Terminowy wykup obligacji serii M12 / Buy out of the M12 series bonds

Bankier dnia 20 czerwca o godz. 14:06: CAPITAL PARK S.A.: Emisja obligacji serii N.

PAP dnia 20 czerwca o godz. 13:06: CAPITAL PARK SA (20/2018) Emisja obligacji serii N.

Bankier dnia 20 czerwca o godz. 13:06: BVT: Wypłata odsetek od obligacji serii E

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2018 za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, dokonał wypłaty odsetek od obligacji serii E za drugi okres odsetkowy...

Bankier dnia 20 czerwca o godz. 13:06: PKNORLEN: Data pierwszego notowania obligacji serii D

PAP dnia 20 czerwca o godz. 12:06: BVT SA (22/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii E

PAP dnia 20 czerwca o godz. 12:06: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (76/2018) Data pierwszego notowania obligacji serii D

Bankier dnia 20 czerwca o godz. 9:06: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 czerwca o godz. 8:06: Czy warto zainwestować w obligacje Orlenu?

Największa polska firma rozpoczęła zapisy na kolejną serię swoich obligacji. W ramach cyklu #naBankiera poprosiliście Państwo o zbadanie, czy warto zainteresować się tymi papierami.

PAP dnia 20 czerwca o godz. 7:06: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki RONSON DEVELOPMENT SE

Uchwała Nr 633/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki RONSON DEVELOPMENT SE

PAP dnia 20 czerwca o godz. 7:06: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Uchwała Nr 632/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C17, D17, E17 i A18 wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

PAP dnia 20 czerwca o godz. 7:06: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PKN ORLEN S.A.

Uchwała Nr 631/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Bankier dnia 19 czerwca o godz. 18:06: ROBYG: ROBYG S.A. – Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii S ROBYG S.A.

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o żądaniu AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Obligatariusz”) złożonym w dniu 18 czerwca 2018 r. Spółce...

Bankier dnia 19 czerwca o godz. 16:06: POLNORD: Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii MB3

PAP dnia 19 czerwca o godz. 15:06: POLNORD SA (21/2018) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii MB3

Bankier dnia 19 czerwca o godz. 12:06: PKNORLEN: Dopuszczenie obligacji serii D do obrotu giełdowego

PAP dnia 19 czerwca o godz. 11:06: PKO BP nie planuje emisji obligacji podporządkowanych, emisje EMTN uzależnia od MREL

PKO BP obecnie nie planuje emisji obligacji podporządkowanych, kolejne emisje euroobligacji uzależnia od wytycznych dotyczących wymogów MREL – poinformował PAP Biznes Jakub Papierski, wiceprezes banku.

PAP dnia 19 czerwca o godz. 11:06: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (74/2018) Dopuszczenie obligacji serii D do obrotu giełdowego

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 17:06: GPW: dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji serii D spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

Uchwała Nr 614/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 17:06: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii I spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA

Uchwała Nr 616/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

PAP dnia 18 czerwca o godz. 16:06: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii I spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA

Uchwała Nr 616/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

PAP dnia 18 czerwca o godz. 16:06: GPW: dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji serii D spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

Uchwała Nr 614/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 15:06: AUTO-SPA: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii J / Adoption of a resolution on the issue of series J bonds

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji nie więcej niż 1.000 dwuletnich, zabezpieczonych obligacji imiennych serii J o wartości nominalnej 1.000...

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 15:06: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Informacja o emisji obligacji serii PJ – podsumowanie

PAP dnia 18 czerwca o godz. 14:06: AUTO-SPA SA (19/2018) Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii J / Adoption of a resolution on the issue of series J bonds

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 14:06: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.: Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii A

PAP dnia 18 czerwca o godz. 14:06: GHELAMCO INVEST (16/2018) Informacja o emisji obligacji serii PJ - podsumowanie

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 14:06: AOW FAKTORING S.A.: Wykup obligacji serii F

PAP dnia 18 czerwca o godz. 13:06: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. (27/2018) Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii A

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 13:06: AFORTI HOLDING S.A.: Terminowy wykup obligacji serii A przez spółkę zależną Aforti Exchange S.A.

PAP dnia 18 czerwca o godz. 13:06: AOW FAKTORING (11/2018) Wykup obligacji serii F

PAP dnia 18 czerwca o godz. 12:06: AFORTI HOLDING SA (19/2018) Terminowy wykup obligacji serii A przez spółkę zależną Aforti Exchange S.A.

Interia dnia 18 czerwca o godz. 10:06: KNF po GetBacku. Chrzanowski - ukarzemy nieuczciwych sprzedawców obligacji

- Prowadzimy inspekcje u pośredników oferujących obligacje windykatora. Niewykluczone, że działania nadzoru skończą się dla niektórych odebraniem licencji na prowadzenie działalności - deklaruje w wywiadzie dla DGP Marek Chrzanowski.

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 9:06: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii Ł

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 czerwca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela...

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 9:06: INDATA S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii A1

PAP dnia 18 czerwca o godz. 8:06: KANCELARIA MEDIUS SA (33/2018) Płatność odsetek od obligacji serii Ł

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 8:06: Chrzanowski: Kontrolujemy podmioty, które sprzedawały obligacje GetBacku

Prowadzimy nadzór i kontrole w podmiotach, które były związane ze sprzedażą albo dostarczeniem klientów do innych sprzedawców obligacji GetBacku - mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" przewodniczący KNF Marek...

PAP dnia 18 czerwca o godz. 8:06: INDATA SA (62/2018) Brak wypłaty odsetek od obligacji serii A1

WNP dnia 18 czerwca o godz. 8:06: KNF kontroluje podmioty, które sprzedawały obligacje GetBack

KNF prowadzi nadzór i kontrole w podmiotach, które były związane ze sprzedażą albo dostarczeniem klientów do innych sprzedawców obligacji GetBacku.

Interia dnia 18 czerwca o godz. 4:06: Obligacje skarbowe idą jak woda, oszczędzający czekają na premie

Wciąż mocno rośnie zainteresowanie oszczędzających obligacjami skarbowymi. Wyniki w pierwszych pięciu miesiącach wskazują, że po rekordowych zakupach w 2017 roku ten rok zapowiada się jeszcze lepiej.

Rynek obligacji dnia 16 czerwca o godz. 10:06: Emisja obligacji PKN ORLEN seria E

Emisja obligacji zakończona w dniu 25.06.2018 roku. To już ostatnia (przynajmniej na pewien czas) możliwość na dołożenie do swojego portfela inwestycyjnego obligacji PKN ORLEN. Możliwość ostatnia, ale za to pierwszy raz PKN rozszerzył konsorcjum dystrybuujące obligacje i tym razem można je nabyć nie tylko w Domu Maklerskim Banku PKO BP. Zapraszam po szczegóły. 18 czerwca ruszają zapisy dla inwesto...

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 22:06: LEGIMI SA: Przydział obligacji serii N

PAP dnia 15 czerwca o godz. 21:06: LEGIMI SA (18/2018) Przydział obligacji serii N

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 18:06: EVEREST CAPITAL: Sprawozdania finansowe poręczycieli obligacji serii K i L Emitenta za I kwartał 2018 r.

Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii K i serii L Emitenta przekazuje w załączaniu następujące sprawozdania finansowe za I kwartał 2018...

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 18:06: VOXEL S.A.: Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii J oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

PAP dnia 15 czerwca o godz. 17:06: GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.

Uchwała Nr 612/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.

PAP dnia 15 czerwca o godz. 17:06: VOXEL SA (30/2018) Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii J oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 15:06: PRIMA PARK S.A.: Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii A1 oraz Y

PAP dnia 15 czerwca o godz. 15:06: GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii WBS0521 wyemitowanych przez WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Uchwała Nr 609/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii WBS0521 wyemitowanych przez WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

PAP dnia 15 czerwca o godz. 15:06: GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii I/2015 spółki COMP SA

Uchwała Nr 608/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii I/2015 spółki COMP S.A.

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 14:06: REMEDIS: Emisja obligacji serii GN1

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 5/2018 z 14 czerwca 2018 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 15 czerwca 2018 r. objęta została emisja obligacji serii GN1 spółki Remedis SA.Celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji z...

PAP dnia 15 czerwca o godz. 14:06: PRIMA PARK SA (37/2018) Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii A1 oraz Y

PAP dnia 15 czerwca o godz. 13:06: REMEDIS SA (6/2018) Emisja obligacji serii GN1

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 12:06: PKNORLEN: Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 5 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

PAP dnia 15 czerwca o godz. 11:06: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (73/2018) Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 5 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 11:06: BS OSTRÓW MAZOWIECKA: Informacja nt. decyzji o zawieszeniu obrotu obligacjami na Catalyst

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, że w związku z zamiarem dokonania przedterminowego częściowego obligatoryjnego wykupu 5.000 szt.(po 1.000,00 zł każda) wyemitowanych przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej...

PAP dnia 15 czerwca o godz. 10:06: MF na przetargu zamiany odkupiło obligacje za 6,68 mld zł, a sprzedało za 6,82 mld zł - komunikat

Na przetargu zamiany MF odkupiło obligacje PS0718, OK1018 i WZ0119 łącznie za 6.679,058 mln zł, a sprzedało papiery OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428 i WZ0528 łącznie za 6.817,073 mln zł - poinformował resort w komunikacie.

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 9:06: YOLO S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G2

PAP dnia 15 czerwca o godz. 8:06: YOLO SA (31/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G2

PAP dnia 15 czerwca o godz. 7:06: DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN blisko 4,28; gołębi EBC wsparciem dla obligacji

Mocny dolar będzie powstrzymywał potencjał do aprecjacji złotego, który w relacji do euro powinien oscylować wokół pułapu 4,28 - oceniają eksperci. Ich zdaniem wyceny obligacji skarbowych mogą być wspierane przez gołębie nastawienie EBC.

Bankier dnia 14 czerwca o godz. 17:06: DEKPOL S.A.: Przydział obligacji serii F2

PAP dnia 14 czerwca o godz. 16:06: DEKPOL SA (45/2018) Przydział obligacji serii F2

Bankier dnia 14 czerwca o godz. 16:06: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii O6 / O6 Series Bonds Allocation

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 czerwca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O6 (dalej:("Obligacje"), których...

PAP dnia 14 czerwca o godz. 16:06: GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii N spółki ROBYG SA

Uchwała Nr 606/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii N spółki ROBYG S.A.

PAP dnia 14 czerwca o godz. 16:06: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii BOM0221 wyemitowanymi przez BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Uchwała Nr 605/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii BOM0221 wyemitowanymi przez BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

PAP dnia 14 czerwca o godz. 15:06: AFORTI HOLDING SA (42/2018) Przydział Obligacji serii O6 / O6 Series Bonds Allocation

Bankier dnia 14 czerwca o godz. 12:06: REMEDIS: Podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji GN1

Zarząd Remedis SA informuje, iż 14 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii GN1 na kwotę 100.000,00 zł.O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem.Podstawa...

Bankier dnia 14 czerwca o godz. 12:06: DEKPOL S.A.: Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii D

Bankier dnia 14 czerwca o godz. 11:06: INGBSK: Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.

PAP dnia 14 czerwca o godz. 11:06: REMEDIS SA (5/2018) Podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji GN1

PAP dnia 14 czerwca o godz. 11:06: DEKPOL SA (44/2018) Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii D

PAP dnia 14 czerwca o godz. 10:06: ING BANK ŚLĄSKI SA (24/2018) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.

SII dnia 14 czerwca o godz. 9:06: Zarząd TXM planuje emisję nowych akcji oraz obligacji zamiennych na akcje (Newsroom, Aktualności)

Pozyskane środki mają pomóc w realizacji celów programu naprawczego odzieżowej spółki. Udział w nowej emisji zapowiedział już Redan.

Bankier dnia 14 czerwca o godz. 9:06: REDAN: Zamiar objęcia akcji nowej emisji TXM SA oraz emisji obligacji Redan SA

PAP dnia 14 czerwca o godz. 9:06: Redan chce objąć akcje nowej emisji TXM o wartości 5-7 mln zł; planuje emisję obligacji (opis)

Redan zamierza głosować za podjęciem uchwał na NWZ spółki zależnej TXM i objąć jej akcje nowej emisji o wartości od 5 do 7 mln zł - podał Redan w komunikacie. Redan chce sfinansować objęcie akcji poprzez emisję obligacji o wartości nominalnej od 11 do 13 mln zł.

PAP dnia 14 czerwca o godz. 8:06: Redan chce objąć akcje nowej emisji TXM o wartości 5-7 mln zł; planuje emisję obligacji

Redan zamierza głosować za podjęciem uchwał na NWZ spółki TXM i objąć akcje nowej emisji o wartości od 5 do 7 mln zł - podał Redan w komunikacie. Spółka chce pozyskać środki z emisji obligacji o wartości nominalnej od 11 do 13 mln zł.

PAP dnia 14 czerwca o godz. 8:06: REDAN SA (19/2018) Zamiar objęcia akcji nowej emisji TXM SA oraz emisji obligacji Redan SA

PAP dnia 14 czerwca o godz. 8:06: Sprzedaż obligacji detalicznych w maju wyniosła 852,4 mln zł - MF

Sprzedaż obligacji detalicznych w maju wyniosła 852,4 mln zł wobec 839,5 mln zł w kwietniu - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 14 czerwca o godz. 7:06: DZIEŃ NA FX/FI: EBC może osłabić złotego i umocnić obligacje

Jeśli retoryka EBC okaże się łagodniejsza niż oczekuje rynek, dolar może umocnić się do euro, a to wywoła presję na wzrost EUR/PLN, który obecnie znajduje się w konsolidacji 4,26-4,28 - oceniają ekonomiści. Dodają, że brak jastrzębich zmian w retoryce EBC przełoży się na umocnienie na rynku długu.

Bankier dnia 14 czerwca o godz. 6:06: TXM planuje emisję akcji i obligacji zamiennych na akcje, by sfinansować program naprawczy

TXM planuje emisję do 4,29 mln akcji serii G po 2 zł, do 10,5 mln obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł zamiennych na tyle samo akcji nowej emisji serii H oraz utworzenie kapitału docelowego w wysokości 50,16 mln zł - wynika z projektów uchwał na NWZ spółki zwołane na 10 lipca.

PAP dnia 14 czerwca o godz. 5:06: TXM planuje emisję akcji i obligacji zamiennych na akcje, by sfinansować program naprawczy

TXM planuje emisję do 4,29 mln akcji serii G po 2 zł, do 10,5 mln obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł zamiennych na tyle samo akcji nowej emisji serii H oraz utworzenie kapitału docelowego w wysokości 50,16 mln zł - wynika z projektów uchwał na NWZ spółki zwołane na 10 lipca.

PAP dnia 13 czerwca o godz. 19:06: GPW: w związku z opublikowaniem przez ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY raportu rocznego za rok 2017, począwszy od dnia 14 czerwca 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu obligacjami

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 czerwca 2018 roku (Catalyst)

PAP dnia 13 czerwca o godz. 19:06: GPW: że 20 czerwca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii E1 spółki PBG S.A.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 13 czerwca o godz. 16:06: ONICO: Wykup i umorzenie części obligacji serii M

Zarząd Onico S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2018 roku dokonał wcześniejszego wykupu i umorzenia 200 obligacji serii M. Wykup nastąpił na wniosek jednego obligatariusza. Całkowita kwota wykupu wraz z...

Bankier dnia 13 czerwca o godz. 15:06: PKNORLEN: Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii D w KDPW

PAP dnia 13 czerwca o godz. 15:06: ONICO SA (9/2018) Wykup i umorzenie części obligacji serii M

PAP dnia 13 czerwca o godz. 14:06: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (72/2018) Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii D w KDPW

Bankier dnia 13 czerwca o godz. 13:06: PRIMA PARK S.A.: Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji CU2016

PAP dnia 13 czerwca o godz. 12:06: PRIMA PARK SA (36/2018) Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji CU2016

Bankier dnia 13 czerwca o godz. 10:06: PRAGMA FAKTORING S.A.: Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

PAP dnia 13 czerwca o godz. 9:06: PRAGMA FAKTORING SA (44/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

Bankier dnia 13 czerwca o godz. 6:06: Orlen chce wyemitować do 2 mln obligacji serii E, zapisy 18-29 czerwca

Zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych PKN Orlen potrwają od 18 do 29 czerwca 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Orlen planuje w ramach transzy emisję do 2 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

Bankier dnia 13 czerwca o godz. 6:06: PKNORLEN: Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii E

PAP dnia 13 czerwca o godz. 5:06: Orlen chce wyemitować do 2 mln obligacji serii E, zapisy 18-29 czerwca

Zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych PKN Orlen potrwają od 18 do 29 czerwca 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Orlen planuje w ramach transzy emisję do 2 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

PAP dnia 13 czerwca o godz. 5:06: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (71/2018) Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii E

Bankier dnia 12 czerwca o godz. 22:06: LEGIMI SA: Przydział obligacji serii O

PAP dnia 12 czerwca o godz. 21:06: LEGIMI SA (17/2018) Przydział obligacji serii O

Bankier dnia 12 czerwca o godz. 20:06: ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. emisji obligacji serii K1

PAP dnia 12 czerwca o godz. 19:06: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (49/2018) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. emisji obligacji serii K1

Bankier dnia 12 czerwca o godz. 16:06: DEKPOL S.A.: Ostateczny przydział obligacji serii H

Bankier dnia 12 czerwca o godz. 15:06: BZWBK: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F jako instrumentów w Tier II Banku Zachodniego WBK S.A.

PAP dnia 12 czerwca o godz. 15:06: DEKPOL SA (43/2018) Ostateczny przydział obligacji serii H

Bankier dnia 12 czerwca o godz. 14:06: PKNORLEN: Uruchomienie emisji serii E obligacji PKN ORLEN S.A. w ramach programu z 2017 roku

PAP dnia 12 czerwca o godz. 14:06: BANK ZACHODNI WBK SA (28/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F jako instrumentów w Tier II Banku Zachodniego WBK S.A.

PAP dnia 12 czerwca o godz. 13:06: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (70/2018) Uruchomienie emisji serii E obligacji PKN ORLEN S.A. w ramach programu z 2017 roku

Bankier dnia 12 czerwca o godz. 13:06: AMICA: Emisja obligacji

PAP dnia 12 czerwca o godz. 12:06: AMICA WRONKI SA (16/2018) Emisja obligacji

Bankier dnia 11 czerwca o godz. 16:06: CCC: Zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcie rozmów z Obligatariuszami Serii 1/2014

PAP dnia 11 czerwca o godz. 15:06: CCC SA (23/2018) Zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcie rozmów z Obligatariuszami Serii 1/2014

Bankier dnia 11 czerwca o godz. 14:06: DEKPOL S.A.: Warunkowy przydział obligacji serii H

PAP dnia 11 czerwca o godz. 13:06: DEKPOL SA (42/2018) Warunkowy przydział obligacji serii H

TVN24Bis dnia 9 czerwca o godz. 9:06: Kto oferował obligacje GetBack? Lista banków

Do oferowania obligacji Get Back przyznało się pięć banków, choć w rzeczywistości podmiotów oferujących papiery tego windykatora mogło być więcej. Jednocześnie jednak dziesięć dużych banków zaprzeczyło, że przedstawiało taką ofertę.

Bankier dnia 9 czerwca o godz. 7:06: Do oferowania obligacji GetBacku przyznaje się tylko kilka banków

Do oferowania obligacji Get Back SA przyznało się PAP pięć banków, choć w rzeczywistości podmiotów oferujących papiery tego windykatora mogło być nieco więcej. Jednocześnie jednak 10 dużych banków zaprzeczyło, że...

Bankier dnia 8 czerwca o godz. 17:06: PLAZA CENTERS N.V.: PLAZA CENTERS N.V. NEXT PAYMENT TO THE HOLDERS OF SERIES A AND SERIES B BONDS

Bankier dnia 8 czerwca o godz. 16:06: AUTO-SPA: Przydział obligacji serii I / Allocation of series I bonds

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 r. dokonał przydziału 455 dwuletnich, zabezpieczonych obligacji imiennych...

PAP dnia 8 czerwca o godz. 16:06: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ

Uchwała Nr 590/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii G17 wyemitowanych przez MIASTO ZAMOŚĆ

PAP dnia 8 czerwca o godz. 16:06: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki EVEREST CAPITAL Sp z o.o.

Uchwała Nr 585/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii L spółki EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O.

PAP dnia 8 czerwca o godz. 16:06: PLAZA CENTERS NV (15/2018) PLAZA CENTERS N.V. NEXT PAYMENT TO THE HOLDERS OF SERIES A AND SERIES B BONDS

Report no 15/2018

PAP dnia 8 czerwca o godz. 15:06: AUTO-SPA SA (18/2018) Przydział obligacji serii I / Allocation of series I bonds

Bankier dnia 8 czerwca o godz. 14:06: PROPERTY LEASE FUND S.A.: Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C,D,E

PAP dnia 8 czerwca o godz. 13:06: PROPERTY LEASE FUND SA (13/2018) Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C,D,E

Bankier dnia 8 czerwca o godz. 8:06: #naBankiera: smutne losy Próchnika, kto wygra mundial, obligacje Orlenu czy utrata pracy?

Jak co tydzień zapraszamy do zabawy - możecie wskazać temat, którym zajmie się redakcja Bankier.pl.

Bankier dnia 7 czerwca o godz. 14:06: mBank wyemitował obligacje o wartości 180 mln CHF w ramach programu EMTN

mBank wyemitował w ramach programu EMTN obligacje niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 180 mln CHF - poinformował bank w komunikacie.

Bankier dnia 7 czerwca o godz. 13:06: mBank: Emisja obligacji niezabezpieczonych o wartości 180 000 000,00 CHF w ramach Programu EMTN

PAP dnia 7 czerwca o godz. 13:06: mBank wyemitował obligacje o wartości 180 mln CHF w ramach programu EMTN

mBank wyemitował w ramach programu EMTN obligacje niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 180 mln CHF - poinformował bank w komunikacie.

PAP dnia 7 czerwca o godz. 12:06: MBANK SA (26/2018) Emisja obligacji niezabezpieczonych o wartości 180 000 000,00 CHF w ramach Programu EMTN

Reuters dnia 7 czerwca o godz. 12:06: Euro and bond yields extend rally on ECB while risk appetite grows

LONDON (Reuters) - The euro and bond yields rose on Thursday as investors priced in an early wind-down of European Central Bank stimulus, while renewed risk appetite drove world stocks to a 3-1/2 week high.

Rynek obligacji dnia 7 czerwca o godz. 11:06: Portfel obligacji po maju 2018

W maju na rynku obligacji Catalyst nadal panowała raczej nerwowa atmosfera, oczywiście związana z aferą wokół spółki GetBack. Ceny obligacji niektórych emitentów potrafiły się dynamicznie zmieniać. Na szczęście ostatecznie do paniki nie doszło, a na koniec miesiąca można było wręcz mówić o uspokojeniu i lekkim odreagowaniu spadków. Tym niemniej do pełnej stabilizacji droga jeszcze daleka. Stopa zw...

Reuters dnia 7 czerwca o godz. 10:06: Euro, bond yields extend gains on ECB while risk appetite grows

LONDON (Reuters) - World stocks hit a three-week high on Thursday and the euro and euro zone bond yields extended gains as investors priced in a potentially earlier-than-expected wind-down of ECB stimulus.

Bankier dnia 7 czerwca o godz. 9:06: Czerwińska: Obligacje korporacyjne nie są instrumentami wadliwymi

Wadliwy może być sposób dystrybucji obligacji korporacyjnych, jego konstrukcja czy sprzedaż, a nie sam instrument finansowy - mówiła w czwartek minister finansów Teresa Czerwińska pytana, czy w związku z sytuacją spółki...

WNP dnia 7 czerwca o godz. 8:06: Ograniczenie sprzedaży obligacji korporacyjnych "to rozwiązanie z kategorii naiwnych"

Wadliwy może być sposób dystrybucji obligacji korporacyjnych, jego konstrukcja czy sprzedaż, a nie sam instrument finansowy - mówiła minister finansów Teresa Czerwińska pytana, czy w związku z sytuacją spółki GetBack powinno się ograniczyć emisję obligacji koropracyjnych.

Bankier dnia 7 czerwca o godz. 8:06: I2 DEVELOPMENT S.A.: Zmiana Ostatecznych Warunków Emisji obligacji serii F z I Programu Emisji Obligacji

Rynek obligacji dnia 7 czerwca o godz. 7:06: Zakończenie emisji obligacji PKN ORLEN serii D

Przeprowadzona krótko po poprzedniej emisji, oferta obligacji PKN ORLEN serii D tym razem trwała pełen okres czasu, jedynie zapisy z ostatniego dnia zostały zredukowane. Warunki emisji obligacji były takie same, jak prowadzonej miesiąc wcześniej emisji obligacji serii C. Czyli okres 4 lata i oprocentowanie WIBOR 6M + 1,2%. Co ciekawe, ostatniego dnia prowadzonej emisji serii D, oferowana miesiąc w...

PAP dnia 7 czerwca o godz. 7:06: I2 DEVELOPMENT SA (34/2018) Zmiana Ostatecznych Warunków Emisji obligacji serii F z I Programu Emisji Obligacji

Bankier dnia 6 czerwca o godz. 21:06: FLUID: Zakończenie niepublicznej emisji obligacji

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do niepublicznej emisji obligacji serii "L" informuje co następuje.W związku z przekroczeniem wskazanego w warunkach emisji obligacji imiennych...

Bankier dnia 6 czerwca o godz. 21:06: UNIBEP S.A.: Informacja nt. emisji obligacji serii E Unibep S.A.

PAP dnia 6 czerwca o godz. 20:06: UNIBEP SA (30/2018) Informacja nt. emisji obligacji serii E Unibep S.A.

PAP dnia 6 czerwca o godz. 20:06: FLUID SA (27/2018) Zakończenie niepublicznej emisji obligacji

PAP dnia 6 czerwca o godz. 16:06: GPW: 12 czerwca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii N (MIL0618) spółki BANK MILLENNIUM S.A.,

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 czerwca 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 6 czerwca o godz. 15:06: LK DESIGNER SHOPS S.A: LK DESIGNER SHOPS S.A. – dokonanie przez Emitenta restrukturyzacji zobowiązań wynikających ze 110.000 sztuk imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D w związku z przeprowadzaną emisją obligacji serii E zamiennych na akcje serii E

PAP dnia 6 czerwca o godz. 14:06: LK DESIGNER SHOPS SA (16/2018) LK DESIGNER SHOPS S.A. - Emisja obligacji serii E zamiennych na akcje serii E

PAP dnia 6 czerwca o godz. 14:06: LK DESIGNER SHOPS SA (6/2018) LK DESIGNER SHOPS S.A. - dokonanie przez Emitenta restrukturyzacji zobowiązań wynikających ze 110.000 sztuk imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D w związku z przeprowadzaną emisją obligacj

Reuters dnia 6 czerwca o godz. 12:06: Euro boosted but bonds and stocks sag after hawkish ECB comments

LONDON (Reuters) - The euro rose to a 10-day high on Wednesday after hawkish comments from the European Central Bank, putting more upward pressure on bond yields and sinking some stocks as worries over Italy also weighed.

WNP dnia 6 czerwca o godz. 11:06: Orlen przydzielił obligacje detaliczne nowej serii

PKN Orlen przydzielił w środę 795 inwestorom 2 mln swoich 4-letnich obligacji detalicznych serii D. Wartość emisji, jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 32 tys. 48,15 zł – poinformował płocki koncern.

StockWatch dnia 6 czerwca o godz. 11:06: Obligacje Orlenu o wartości 200 mln zł trafiły do portfeli blisko 800 inwestorów

Zapisy na 2 mln obligacji Orlenu prowadzono od 21 maja 2018 roku do 4 czerwca 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano 6 czerwca 2018 roku. – W okresie subskrypcji 795 inwestorów złożyło zapisy na 2.066.180 sztuk obligacji. Spółka przydzieliła 2.000.000 obligacji 795 inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego spółka dokonała […]

Bankier dnia 6 czerwca o godz. 11:06: PKNORLEN: Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii D

Bankier dnia 6 czerwca o godz. 11:06: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Wypłata odsetek od Obligacji serii K

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o terminowym przekazaniu środków do Domu Maklerskiego celem wypłaty za czwarty okres odsetkowy od 5112 sztuk Obligacji serii...

Rynek obligacji dnia 6 czerwca o godz. 10:06: Emisja obligacji i2 Development serii F

Z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka i2 Development. Po wyjściu na jaw problemów GetBack do tej pory na emisje obligacji decydowały się raczej spółki postrzegane jako bardzo bezpieczne, czyli PKN ORLEN i Echo Investment. Obecna emisja, prowadzona przez Dom Maklerski Michael / Strom będzie pierwszym poważnym testem obecnej siły rynku obligacji. W tym wpisie omówię parametry emisji oblig...

PAP dnia 6 czerwca o godz. 10:06: PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji serii D o wartości 200 mln zł

PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji serii D dla inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 6 czerwca o godz. 10:06: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (67/2018) Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii D

PAP dnia 6 czerwca o godz. 10:06: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (18/2018) Wypłata odsetek od Obligacji serii K

Reuters dnia 6 czerwca o godz. 9:06: Euro boosted but bonds and stocks cautious after hawkish ECB comments

LONDON (Reuters) - The euro rose to a ten-day high on Wednesday after hawkish comments from the European Central Bank, adding upward pressure to bond yields and sinking some stocks as worries over Italy also weighed.

StockWatch dnia 6 czerwca o godz. 8:06: Do 22 czerwca trwają zapisy na obligacje i2 Development

Czerwcowa oferta i2 Development to pierwsza publiczna emisja obligacji dewelopera w ramach programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł. – Mamy potencjał, by w 2018 r. sprzedać ponad 800 lokali mieszkalnych i usługowych, oraz przekazać nabywcom i rozpoznać w wyniku sprzedaż około 660 lokali. Dynamicznie się rozwijając chcemy dalej aktywnie korzystać z finansowania […]

Bankier dnia 6 czerwca o godz. 7:06: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M11 / Buy out of the M11 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 06 czerwca 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/24/05/2016 z dnia 24 maja 2016 r.,...

PAP dnia 6 czerwca o godz. 6:06: AFORTI HOLDING SA (41/2018) Terminowy wykup obligacji serii M11 / Buy out of the M11 series bonds

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 18:06: PEKABEX: Ustanowienie Programu Emisji Obligacji Spółki

PAP dnia 5 czerwca o godz. 17:06: POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (29/2018) Ustanowienie Programu Emisji Obligacji Spółki

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 15:06: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii E i serii F

PAP dnia 5 czerwca o godz. 14:06: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (12/2018) Przedterminowy wykup obligacji serii E i serii F

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 14:06: SAF S.A.: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii E.

PAP dnia 5 czerwca o godz. 13:06: SAF SA (7/2018) Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii E.

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 8:06: AUTO-SPA: Temat: Wykup zapadających obligacji Emitenta / Redemption of maturning bonds of the Issuer

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 14 maja 2018r, nr 8/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. oraz raportów nr 19/2016 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie emisji obligacji...

PAP dnia 5 czerwca o godz. 7:06: AUTO-SPA SA (17/2018) Temat: Wykup zapadających obligacji Emitenta / Redemption of maturning bonds of the Issuer

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 17:06: Robyg rozważa publiczną emisję obligacji o wartości do 100 mln zł

Robyg rozważa przeprowadzenie publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji serii PB do kwoty 100 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 17:06: INFRA: Zakończenie subskrypcji obligacji serii A

Zarząd INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (Emitent, Spółka) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji serii A i dokonaniu ich przydziału.1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 25 kwietnia 2018 r., data zakończenia...

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 17:06: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. –Potencjalna emisja obligacji serii PB przez ROBYG S.A.

PAP dnia 4 czerwca o godz. 16:06: Robyg rozważa publiczną emisję obligacji o wartości do 100 mln zł

Robyg rozważa przeprowadzenie publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji serii PB do kwoty 100 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 4 czerwca o godz. 16:06: INFRA SA (9/2018) Zakończenie subskrypcji obligacji serii A

PAP dnia 4 czerwca o godz. 16:06: ROBYG SA (51/2018) ROBYG S.A. -Potencjalna emisja obligacji serii PB przez ROBYG S.A.

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 15:06: CAPITAL PARK S.A.: Informacja o emisji obligacji na okaziciela.

WNP dnia 4 czerwca o godz. 15:06: Leszek Czarnecki dokupił obligacje Getin Holding za 1,37 mln zł

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich kupiła 1 tys. 371 obligacji Getin Holding po 1 tys. zł za sztukę, łącznie za 1,371 mln zł - poinformowała w poniedziałek spółka.

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 14:06: Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich kupiła obligacje Getin Holding za 1,37 mln zł

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich kupiła 1 tys. 371 obligacji Getin Holding po 1 tys. zł za sztukę, łącznie za 1,371 mln zł - poinformowała w poniedziałek spółka. Leszek Czarnecki jest przewodniczącym...

PAP dnia 4 czerwca o godz. 14:06: CAPITAL PARK SA (16/2018) Informacja o emisji obligacji na okaziciela.

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 13:06: SOHO DEVELOPMENT: Podpisanie umowy zbycia nieruchomości Fabryka PZO Sp. z o.o. Spłata obligacji Spółki.

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 13:06: MERLINGRP: Emisja obligacji – zakończenie subskrypcji

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że został dokonany przydział obligacji serii F10 i zostały wydane obligatariuszom odcinki zbiorowe obligacji.Emisja obligacji serii...

Rynek obligacji dnia 4 czerwca o godz. 13:06: Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po maju 2018

Maj, to drugi kolejny miesiąc, kiedy zdywersyfikowany portfel obligacji zanotował stratę, tym razem było to -0,17%. Mało tego, w portfelu posiadam obligacje OT Logistics, których obecna cena wynosi 71% nominału, i niejako zmusza do zastanowienia się, co dalej z tym emitentem zrobić. Ideą tego przedsięwzięcia nie jest osiąganie fantastycznych stóp zwrotu, a zbudowanie portfela składającego się z wi...

PAP dnia 4 czerwca o godz. 12:06: SOHO DEVELOPMENT SA (43/2018) Podpisanie umowy zbycia nieruchomości Fabryka PZO Sp. z o.o. Spłata obligacji Spółki.

PAP dnia 4 czerwca o godz. 12:06: MERLIN GROUP SA (16/2018) Emisja obligacji – zakończenie subskrypcji

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 8:06: I2 DEVELOPMENT S.A.: Emisja obligacji serii F z I Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 4 czerwca o godz. 7:06: I2 DEVELOPMENT SA (33/2018) Emisja obligacji serii F z I Programu Emisji Obligacji

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 21:06: LEGIMI SA: Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii O

PAP dnia 1 czerwca o godz. 20:06: LEGIMI SA (16/2018) Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii O

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 14:06: GPW: data ostatniego notowania obligacji serii C (PKN0622) wyemitowanych przez POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A planowana jest na dzień 26 maja 2022 r

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 14:06: GEO, MIESZKANIE I DOM: Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 7.488 szt. (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem ) obligacji serii K oznaczonych...

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 13:06: ECHO: Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

PAP dnia 1 czerwca o godz. 13:06: GPW: przedterminowy wykup obligacji na okaziciela serii R spółki ROBYG S.A w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 1 czerwca o godz. 13:06: GPW: data ostatniego notowania obligacji serii C (PKN0622) wyemitowanych przez POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A planowana jest na dzień 26 maja 2022 r

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 1 czerwca o godz. 13:06: GPW: data ostatniego notowania obligacji serii BBI0221/2 (BBI0221) spółki BBI DEVELOPMENT S.A., planowana jest na dzień 10 lutego 2021 r

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 12:06: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Uchwała Nr 560/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki ECHO INVESTMENT S.A.

PAP dnia 1 czerwca o godz. 12:06: ECHO INVESTMENT SA (22/2018) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

PAP dnia 1 czerwca o godz. 11:06: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Uchwała Nr 560/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 11:06: Columbus Energy: Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 1 czerwca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za V okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A (dalej „Obligacje”). Łączna...

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 11:06: Quercus TFI chce, by zysk za '17 trafił na kapitał rezerwowy na obligacje GetBack lub na skup akcji

Quercus TFI planuje, by cały zysk osiągnięty w 2017 roku w wysokości 34 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack lub na pokrycie wydatków związanych z nabywaniem akcji własnych - podała spółka w komunikacie.

PAP dnia 1 czerwca o godz. 10:06: COLUMBUS ENERGY SA (22/2018) Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A

PAP dnia 1 czerwca o godz. 10:06: Quercus TFI chce, by zysk za '17 trafił na kapitał rezerwowy na obligacje GetBack lub na skup akcji

Quercus TFI planuje, by cały zysk osiągnięty w 2017 roku w wysokości 34 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack lub na pokrycie wydatków związanych z nabywaniem akcji własnych - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 10:06: BVT: Wypłata odsetek od obligacji serii A i B

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 01 czerwca 2018 r. za pośrednictwem firm inwestycyjnych prowadzących depozyt Obligacji serii A i B, dokonał wypłaty odsetek od tych Obligacji w...

PAP dnia 1 czerwca o godz. 9:06: BVT SA (19/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii A i B

Reuters dnia 1 czerwca o godz. 8:06: Stocks rise, bond yields fall as Italian political deadlock ends

LONDON (Reuters) - World stocks rose and bond yields fell on Friday as investors welcomed an apparent end to a political crisis in Italy, although prospects of a full-blown trade war put a dampener on gains.

PAP dnia 1 czerwca o godz. 8:06: DZIEŃ NA FX/FI: Złoty może się umocnić; obligacje stabilne

Złoty może się w piątek umocnić wobec euro, jeśli poprawią się nastroje na EM - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem rynek długu może pozostać stabilny.

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 7:06: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii N25 / Buy out of the N25 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 01 czerwca 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/29/05/2017 z dnia 29 maja 2017 r.,...

PAP dnia 1 czerwca o godz. 6:06: AFORTI HOLDING SA (40/2018) Terminowy wykup obligacji serii N25 / Buy out of the N25 series bonds

PAP dnia 1 czerwca o godz. 5:06: Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w IV spadła o 6,8 proc. mdm - MF

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w kwietniu 2018 roku spadła o 6,8 proc. mdm do 881,1 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Bankier dnia 31 maja o godz. 12:05: MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1

PAP dnia 31 maja o godz. 11:05: MIRACULUM SA (46/2018) Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1

PAP dnia 31 maja o godz. 10:05: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

Reuters dnia 31 maja o godz. 9:05: Stocks, euro, Italian bonds make second day of gains

LONDON (Reuters) - World stocks, the euro and Italian bonds all made a second day of gains on Thursday, after renewed efforts from politicians in Rome to form a government and data from China pointed to its giant economy performing well.

Bankier dnia 31 maja o godz. 7:05: Eksperci: Sprawa GetBacku wpływa na nastroje na rynku obligacji korporacyjnych

Sprawa GetBacku niekorzystnie wpływa na nastroje na rynku obligacji korporacyjnych - uważają eksperci, z którymi rozmawiała PAP. Jedynym pozytywnym jej skutkiem może być wzrost świadomości inwestorów, że obligacje firm...

Interia dnia 31 maja o godz. 4:05: W czerwcu będzie dostępna obligacja premiowa!

Resort finansów postanowił poszerzyć ofertę obligacji oszczędnościowych. W czerwcu dostępna będzie premiowa obligacja 10-miesięczna. Jej oprocentowanie ustalono na 1,5 proc. w skali roku. Czy to atrakcyjny kupon? Ciułacze sami muszą ocenić. Warto jednak podkreślić, że zakupione papiery dają szansę na wygranie specjalnej premii pieniężnej.

Bankier dnia 30 maja o godz. 22:05: ECHO: Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

PAP dnia 30 maja o godz. 21:05: ECHO INVESTMENT SA (21/2018) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

PAP dnia 30 maja o godz. 18:05: GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0221/2 spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Nr 556/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0221/2 spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

PAP dnia 30 maja o godz. 18:05: GPW: . w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii L spółki EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O.

Uchwała Nr 557/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii L spółki EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O.

PAP dnia 30 maja o godz. 17:05: GPW: 17 marca 2023 to planowana data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii PA (ROB0323) spółki ROBYG S.A.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: PKNORLEN: Data pierwszego notowania obligacji serii C

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY: Wykup obligacji serii WBS0521

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego informuje, iż uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przedterminowy wykup obligacji serii WBS 0521. Wykup zostanie zrealizowany do końca czerwca 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust....

PAP dnia 30 maja o godz. 15:05: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (63/2018) Data pierwszego notowania obligacji serii C

Bankier dnia 30 maja o godz. 13:05: MEGA SONIC: Przydział obligacji serii D3

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii D3 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została...

PAP dnia 30 maja o godz. 13:05: W kwietniu inwestorzy zagraniczni zmniejszyli zaangażowanie w polskie obligacje o 5,1 mld zł do 197,6 mld zł - MF

W kwietniu 2018 roku zaangażowanie inwestorów zagranicznych w polskie spw spadło o 5,1 mld zł do 197,6 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

PAP dnia 30 maja o godz. 13:05: MF może zorganizować 28 VI przetarg sprzedaży obligacji z podażą 3 mld zł - MF

MF planuje 28 czerwca przetarg sprzedaży obligacji z podażą 3 mld zł, zastrzega jednak, że to, czy zostanie on zrealizowany będzie zależeć od sytuacji budżetowej i rynkowej - podano w komunikacie.

PAP dnia 30 maja o godz. 12:05: MEGA SONIC SA (10/2018) Przydział obligacji serii D3

Bankier dnia 30 maja o godz. 12:05: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zmiana wartości nominalnej obligacji serii JWC0520

PAP dnia 30 maja o godz. 11:05: J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (20/2018) Zmiana wartości nominalnej obligacji serii JWC0520

Bankier dnia 30 maja o godz. 9:05: PKNORLEN: Dopuszczenie obligacji serii C do obrotu giełdowego

PAP dnia 30 maja o godz. 8:05: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (62/2018) Dopuszczenie obligacji serii C do obrotu giełdowego

Bankier dnia 30 maja o godz. 8:05: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.: Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii A

PAP dnia 30 maja o godz. 7:05: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. (26/2018) Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii A

Bankier dnia 30 maja o godz. 7:05: BS OSTRÓW MAZOWIECKA: Informacja nt przedterminowego częściowego wykupu obligacji

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 09.05.2018r.działając na podstawie pkt.16.4 Warunków emisji obligacji na okaziciela serii BOM0221 emitowanych przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej...

PAP dnia 30 maja o godz. 6:05: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki PKN ORLEN S.A.

Uchwała Nr 543/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Bankier dnia 29 maja o godz. 19:05: WORK SERVICE S.A.: Bond Issue by the Issuer’s Subsidiary

Bankier dnia 29 maja o godz. 19:05: WORK SERVICE S.A.: Emisja obligacji przez spółkę zależną Emitenta

PAP dnia 29 maja o godz. 18:05: WORK SERVICE SA (24/2018) Bond Issue by the Issuer's Subsidiary

PAP dnia 29 maja o godz. 18:05: WORK SERVICE SA (24/2018) Emisja obligacji przez spółkę zależną Emitenta

Bankier dnia 29 maja o godz. 16:05: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.: Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu obligacji serii E i serii F

PAP dnia 29 maja o godz. 15:05: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (9/2018) Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu obligacji serii E i serii F

PAP dnia 29 maja o godz. 13:05: KNF przeciwna proaktywnemu oferowaniu przez banki obligacji emitentów inwestorom indywidualnym

KNF obserwuje znaczący wzrost wartości i liczby ofert obligacji przeprowadzanych przez emitentów i jej zdaniem nie jest odpowiednim proaktywne oferowanie takich obligacji przez banki inwestorom indywidualnym - poinformowała Komisja we wtorkowym komunikacie.

Bankier dnia 29 maja o godz. 12:05: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii R

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku podjął uchwałę nr 7/2018 w sprawie w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji...

PAP dnia 29 maja o godz. 12:05: OT Logistics ma program emisji obligacji na 200 mln zł, pierwszą emisję planuje w VI (opis)

OT Logistics podpisał z bankami umowę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na rynku polskim o wartości do 200 mln zł, chce refinansować zadłużenie z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji i kredytów bankowych. Pierwsza emisja obligacji zaplanowana jest na czerwiec - poinformowała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 29 maja o godz. 11:05: OT LOGISTICS: Ustanowienie programu emisji obligacji

PAP dnia 29 maja o godz. 11:05: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (17/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii R

PAP dnia 29 maja o godz. 11:05: OT Logistics ma umowę ws. programu emisji obligacji na 200 mln zł, chce refinansować zadłużenie

OT Logistics podpisał z bankami umowę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na rynku polskim na kwotę 200 mln zł w celu refinansowania zadłużenia z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji i kredytów bankowych - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 29 maja o godz. 10:05: OT LOGISTICS SA (5/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji

Comparic dnia 29 maja o godz. 6:05: Czy rentowność obligacji może doprowadzić do krachu na Wall Street?

Obligacje są największym rynkiem na świecie, wpływają na rynek akcji, walut oraz surowców. Rentowność obligacji może także doprowadzić do bankructwa kraju czy też bessy na świecie. Ze względu na swoją wielkość oraz dużą gamę różnych obligacji jest najtrudniejszy na świecie. Bowiem każde państwo, miasto, przedsiębiorstwo może wyemitować obligację o różnym terminie zapadalności oraz innym rodzaju […...

Bankier dnia 28 maja o godz. 22:05: KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Płatność odsetek od obligacji serii A

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 maja 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”)....

PAP dnia 28 maja o godz. 21:05: KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (20/2018) Płatność odsetek od obligacji serii A

Bankier dnia 28 maja o godz. 17:05: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii PA do obrotu na rynku Catalyst

Bankier dnia 28 maja o godz. 17:05: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii PA spółki ROBYG S.A.

Uchwała Nr 540/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PA spółki ROBYG S.A.

PAP dnia 28 maja o godz. 17:05: ROBYG SA (50/2018) ROBYG S.A. - Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii PA do obrotu na rynku Catalyst

PAP dnia 28 maja o godz. 16:05: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii PA spółki ROBYG S.A.

Uchwała Nr 540/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PA spółki ROBYG S.A.

Bankier dnia 28 maja o godz. 16:05: BIOGENED: Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za szósty okres odsetkowy w łącznej kwocie 73.400 złotych oraz...

Bankier dnia 28 maja o godz. 15:05: PRIMA PARK S.A.: Niewykupienie w terminie obligacji oraz brak zapłaty odsetek od obligacji

Bankier dnia 28 maja o godz. 15:05: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii PA do obrotu na rynku Catalyst

PAP dnia 28 maja o godz. 15:05: BIOGENED SA (6/2018) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

PAP dnia 28 maja o godz. 14:05: PRIMA PARK SA (29/2018) Niewykupienie w terminie obligacji oraz brak zapłaty odsetek od obligacji

Bankier dnia 28 maja o godz. 14:05: Marvipol Development ustanowił program emisji obligacji o wartości do 250 mln zł

Zarząd Marvipol Development ustanowił program emisji do 25 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł - podała spółka w komunikacie.

PAP dnia 28 maja o godz. 14:05: ROBYG SA (49/2018) ROBYG S.A. - Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii PA do obrotu na rynku Catalyst

Bankier dnia 28 maja o godz. 14:05: MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Ustanowienie programu emisji obligacji Marvipol Development S.A.

Bankier dnia 28 maja o godz. 13:05: INFRA: Korekta raportu 6/2018 z 23 maja 2018r - dojście do skutku emisji obligacji serii A i ich przydział

W związku z omyłką pisarską w raporcie nr 6/2018 z dnia 23 maja 2018r Zarząd Infra S.A. poniżej publikuje poprawna treść raportu. Błąd był w nazwie i siedzibie Emitenta.W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2018 z dnia...

Bankier dnia 28 maja o godz. 13:05: LEGIMI SA: Zamiar przeprowadzenia publicznej emisji obligacji serii N

PAP dnia 28 maja o godz. 13:05: MARVIPOL DEVELOPMENT SA (17/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji Marvipol Development S.A.

StockWatch dnia 28 maja o godz. 13:05: Legimi ruszyło z publiczną emisją obligacji wartych 1,2 mln zł

Od 28 maja do 11 czerwca 2018 r. Legimi oferuje roczne obligacje serii N, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest zastaw rejestrowy na projekcie e-czytnik (wpływy z abonamentów, gotówka oraz zapasy czytników) do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji […]

PAP dnia 28 maja o godz. 12:05: INFRA SA (7/2018) Korekta raportu 6/2018 z 23 maja 2018r - dojście do skutku emisji obligacji serii A i ich przydział

PAP dnia 28 maja o godz. 12:05: LEGIMI SA (15/2018) Zamiar przeprowadzenia publicznej emisji obligacji serii N

Rynek obligacji dnia 28 maja o godz. 12:05: Kapitalizacja giełdowa emitentów obligacji – maj 2018

Akcjonariusze nie mają obecnie zbyt wiele powodów do radości. Chyba jedynie spółki gamingowe notują bardzo dobrą passę, oprócz tego rynek pomału się osuwa. Pora zatem sprawdzić jak na tak słabym rynku radzą sobie emitenci obligacji korporacyjnych. Zmiany kursów akcji emitentów obligacji z Catalyst Tabela posortowana jest wg stopy zwrotu z akcji za ostatni miesiąc i wygląda następująco (kliknij aby...

Bankier dnia 28 maja o godz. 11:05: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii O

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 maja 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii O. Tym samy w dniu 28 maja 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od...

PAP dnia 28 maja o godz. 10:05: KANCELARIA MEDIUS SA (32/2018) Częściowy wykup obligacji serii O

PAP dnia 28 maja o godz. 10:05: KANCELARIA MEDIUS SA (31/2018) Płatność odsetek od obligacji serii O

Bankier dnia 28 maja o godz. 9:05: LS TECH-HOMES: Wypłata odsetek od obligacji

Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii F na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna: § 4 ust....

PAP dnia 28 maja o godz. 8:05: LS TECH-HOMES SA (23/2018) Wypłata odsetek od obligacji

Bankier dnia 28 maja o godz. 7:05: Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji obligacji zamiennych na akcje

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Spółka...

Bankier dnia 28 maja o godz. 7:05: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii N24 / Buy out of the N24 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 maja 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/24/05/2017 z dnia 24 maja 2017 r., dokonał...

PAP dnia 28 maja o godz. 6:05: AFORTI HOLDING SA (36/2018) Terminowy wykup obligacji serii N24 / Buy out of the N24 series bonds

Bankier dnia 25 maja o godz. 22:05: ARTERIA S.A.: Przedterminowy wykup Obligacji serii F oraz zawarcie umowy kredytowej.

PAP dnia 25 maja o godz. 21:05: ARTERIA SA (21/2018) Przedterminowy wykup Obligacji serii F oraz zawarcie umowy kredytowej.

WNP dnia 25 maja o godz. 19:05: Ważna deklaracja Leszka Czarneckiego ws. obligacji GetBacku

Idea Bank uzna wszystkie "zasadne" reklamacje swoich klientów dotyczące ich inwestycji w obligacje GetBack, dokonywane za pośrednictwem banku - poinformował główny akcjonariusz Idea Banku, Leszek Czarnecki.

PAP dnia 25 maja o godz. 16:05: Idea Bank uzna wszystkie "zasadne" reklamacje klientów ws. obligacji GetBack - Czarnecki

Idea Bank uzna wszystkie "zasadne" reklamacje swoich klientów dotyczące ich inwestycji w obligacje GetBack, dokonywane za pośrednictwem banku - poinformował główny akcjonariusz Idea Banku, Leszek Czarnecki.

Bankier dnia 25 maja o godz. 13:05: I2 DEVELOPMENT S.A.: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji

PAP dnia 25 maja o godz. 12:05: I2 DEVELOPMENT SA (32/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji

PAP dnia 25 maja o godz. 12:05: KNF zatwierdziła prospekt i2 Development dot. programu emisji obligacji

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt i2 Development, sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji, emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł - podała komisja w komunikacie.

Bankier dnia 25 maja o godz. 9:05: LS TECH-HOMES: Wypłata odsetek od obligacji

Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii B na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna: § 4 ust....

PAP dnia 25 maja o godz. 8:05: LS TECH-HOMES SA (22/2018) Wypłata odsetek od obligacji

Bankier dnia 25 maja o godz. 8:05: VOXEL S.A.: emisja obligacji

PAP dnia 25 maja o godz. 7:05: VOXEL SA (27/2018) emisja obligacji

Bankier dnia 25 maja o godz. 6:05: GEO, MIESZKANIE I DOM: Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 9.983 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) obligacje serii K oznaczonych...

PAP dnia 24 maja o godz. 17:05: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii LCC011 280222 spółki LC CORP SA

Uchwała Nr 533/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii LCC011 280222 spółki LC CORP S.A.

Bankier dnia 24 maja o godz. 17:05: LC CORP S.A.: Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Bankier dnia 24 maja o godz. 16:05: SKOTAN S.A.: Emisja obligacji serii J

PAP dnia 24 maja o godz. 16:05: LC CORP SA (21/2018) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

PAP dnia 24 maja o godz. 15:05: SKOTAN SA (10/2018) Emisja obligacji serii J

Bankier dnia 24 maja o godz. 15:05: 2C PARTNERS: Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii R

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym terminowej wypłaty:– odsetek od obligacji serii R za trzeci okres odsetkowy w wysokości 8 726,13 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 570...

PAP dnia 24 maja o godz. 14:05: 2C PARTNERS SA (20/2018) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii R

Bankier dnia 24 maja o godz. 13:05: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Wypłata odsetek od Obligacji serii L i N

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o terminowym przekazaniu środków do Domu Maklerskiego celem wypłaty za trzeci okres odsetkowy od 2450 sztuk Obligacji serii...

PAP dnia 24 maja o godz. 12:05: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (16/2018) Wypłata odsetek od Obligacji serii L i N

PAP dnia 24 maja o godz. 9:05: MF sprzedało na przetargu obligacje łącznie za 3 mld zł przy popycie 5,23 mld zł - komunikat

MF sprzedało w czwartek obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524 / WS0428 / WZ0528 za łącznie 3 mld zł przy popycie 5,23 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Comparic dnia 24 maja o godz. 8:05: Spadek włoskich obligacji zatrzymany, jednak na horyzoncie kłopoty

Rentowności włoskich obligacji skarbowych (BTP) są na stabilnym poziomie – około 1,8% – od czasu marcowych wyborów, jednak po tym, jak rynek zdał sobie sprawę, że koalicja dwóch populistycznych partii i utworzenie przez nie wspólnego rządu nie może przynieść nic dobrego, wyprzedaż tych obligacji przyspieszyła, a różnica rentowności BTP i obligacji niemieckich sięgnęła aż 185 […] Post Spadek włoski...

Bankier dnia 24 maja o godz. 8:05: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M29 / Buy out of the M29 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/23/11/2016 z dnia 23 listopada 2016...

PAP dnia 24 maja o godz. 7:05: AFORTI HOLDING SA (35/2018) Terminowy wykup obligacji serii M29 / Buy out of the M29 series bonds

StockWatch dnia 24 maja o godz. 6:05: GetBack odstąpił od realizacji programu emisji obligacji w Rumunii

– Zarząd GetBack SA w restrukturyzacji nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2018 z 18 stycznia 2018 roku dotyczącego ustanowienia na rynku rumuńskim programu emisji obligacji spółki denominowanych w lejach rumuńskich, informuje o podjęciu decyzji o odstąpieniu od realizacji programu emisji oraz o nie przeprowadzaniu emisji obligacji w ramach tego programu emisji – czytamy w komunikacie. >> […]

Rynek obligacji dnia 23 maja o godz. 23:05: Raport Rankingowy i Forum Rynku Obligacji

Tym wpisem, w dniu dzisiejszym wprowadzam na rynek nowy produkt – Raport Rankingowy spółek z Catalyst z dostępem do Forum Rynku Obligacji. Jest to narzędzie, które chciałbym posiadać, gdy sam zaczynałem przygodę z obligacjami, uniknąłbym pewnie części wpadek. Jego celem jest pomoc w świadomym inwestowaniu w obligacje. Dzięki Raportowi Rankingowemu sprawdzisz jak silne spółki masz w swoim portfelu ...

Bankier dnia 23 maja o godz. 22:05: GETBACK S.A.: Odstąpienie od realizacji Programu Emisji Obligacji w Rumunii

PAP dnia 23 maja o godz. 21:05: GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (79/2018) Odstąpienie od realizacji Programu Emisji Obligacji w Rumunii

WNP dnia 23 maja o godz. 18:05: Płyną skargi klientów Idea Banku. Były nieprawidłowości przy sprzedaży obligacji GetBack?

Do Rzecznika Finansowego wpływają liczne skargi osób fizycznych, które za pośrednictwem Idea Banku SA lub oddziału tego banku działającego pod marką Lion's Bank nabyły w ramach oferty niepublicznej obligacje emitowane przez GetBack SA - napisała w pismach do szefa KNF i prezesa UOKiK Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow.

TVN24Bis dnia 23 maja o godz. 15:05: Przegląd prasy. Banki i domy maklerskie pod lupą. Chodzi o sprzedaż obligacji GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chcą się dowiedzieć jak wyglądała sprzedaż obligacji firmy windykacyjnej GetBack i kto był w nią zaangażowany. Pod lupą są banki i domy maklerskie - pisze "Rzeczpospolita".

Bankier dnia 23 maja o godz. 15:05: INFRA: Dojście do skutku emisji obligacji serii A i ich przydział

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku, Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 maja 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/05/2018...

Bankier dnia 23 maja o godz. 14:05: LC CORP S.A.: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

PAP dnia 23 maja o godz. 14:05: INFRA SA (6/2018) Dojście do skutku emisji obligacji serii A i ich przydział

PAP dnia 23 maja o godz. 13:05: LC CORP SA (20/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Bankier dnia 23 maja o godz. 13:05: INDATA S.A.: Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A2

PAP dnia 23 maja o godz. 12:05: INDATA SA (57/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A2

Bankier dnia 23 maja o godz. 11:05: Victoria Dom Spółka Akcyjna: Wcześniejszy wykup Obligacji Serii C

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2018 roku dokonał wykupu 15 000 Obligacji Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1000 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę...

PAP dnia 23 maja o godz. 7:05: DZIEŃ NA FX/FI: Obligacje mogą przestać się umacniać; brak zgody ws. EUR/PLN

Eksperci nie są zgodni w krótkoterminowych prognozach kursu EUR/PLN. Ich zdaniem, wtorkowe spadki rentowności SPW mogą nie być kontynuowane.

Bankier dnia 23 maja o godz. 7:05: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M10 / Buy out of the M10 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 23 maja 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/10/05/2016 z dnia 10 maja 2016 r., dokonał...

PAP dnia 23 maja o godz. 6:05: AFORTI HOLDING SA (34/2018) Terminowy wykup obligacji serii M10 / Buy out of the M10 series bonds

Bankier dnia 22 maja o godz. 16:05: Rubicon Partners SA: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

PAP dnia 22 maja o godz. 16:05: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

Uchwała Nr 497/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii LCC011 280222 spółki LC CORP S.A.

Bankier dnia 22 maja o godz. 15:05: ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii K1

PAP dnia 22 maja o godz. 15:05: RUBICON PARTNERS SA (10/2018) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

PAP dnia 22 maja o godz. 14:05: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (45/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii K1

Bankier dnia 22 maja o godz. 14:05: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 14:05: DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN blisko 4,28; obligacje wspierane niską podażą w czwartek

Kurs EUR/PLN powinien utrzymywać się blisko, ale poniżej, 4,28, a USD/PLN może oscylować wokół poziomu 3,62 - uważają eksperci. Ich zdaniem, obligacje mogą się dalej umacniać w obliczu niskiej podaży na czwartkowej aukcji.

PAP dnia 22 maja o godz. 13:05: MF na przetargu 24 maja zaoferuje 5 serii obligacji za 3 mld zł - komunikat

Ministerstwo Finansów na przetargu 24 maja zaoferuje obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 za 3 mld zł - podał resort w komunikacie.

Bankier dnia 22 maja o godz. 12:05: PRAGMA INKASO S.A.: Terminowy wykup obligacji serii E

Bankier dnia 22 maja o godz. 11:05: Jagiełło: Sytuacja zw. z GetBackiem nie wpływa na rynek obligacji korporacyjnych

Sytuacja związana z GetBackiem nie wpływa na rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Obecnie w portfelach klientów Domu Maklerskiego PKO BP znajdują się obligacje GetBack o wartości 23 mln zł, poinformowali...

StockWatch dnia 22 maja o godz. 11:05: PKO BP: Sytuacja zw. z GetBackiem nie wpływa na rynek obligacji korporacyjnych

– Szczęśliwie dla tego rynku, jest to traktowane jako rzecz odrębna, nie systemowa. My jako PKO BP Dom Maklerski uczestniczyliśmy w tym roku w emisjach dwóch podmiotów – PKN Orlen i Echo Investment i nie było perturbacji z uplasowaniem obligacji wśród klientów detalicznych – powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej. Wiceprezes Rafał Kozłowski podczas […]

PAP dnia 22 maja o godz. 11:05: PRAGMA INKASO SA (25/2018) Terminowy wykup obligacji serii E

Bankier dnia 22 maja o godz. 10:05: PKNORLEN: Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii C w KDPW

PAP dnia 22 maja o godz. 9:05: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (57/2018) Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii C w KDPW

PAP dnia 22 maja o godz. 5:05: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

PAP dnia 21 maja o godz. 18:05: GPW: wykluczenie z obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F, FA oraz FB spółki XSYSTEM SA

Uchwała Nr 491/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F, FA oraz FB spółki XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI

Bankier dnia 21 maja o godz. 17:05: PRAGMA INKASO S.A.: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G

Bankier dnia 21 maja o godz. 17:05: DEKPOL S.A.: Uchwała o emisji obligacji serii H

PAP dnia 21 maja o godz. 16:05: PRAGMA INKASO SA (24/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G

PAP dnia 21 maja o godz. 16:05: DEKPOL SA (32/2018) Uchwała o emisji obligacji serii H

Bankier dnia 21 maja o godz. 14:05: Victoria Dom Spółka Akcyjna: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii J.. Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii J

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż podjął uchwałę w sprawie emisji w drodze oferty prywatnej do 20.000 szt. obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1000 zł każda i dokonał...

Bankier dnia 21 maja o godz. 8:05: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

Interia dnia 21 maja o godz. 4:05: Wyprzedaż obligacji gospodarek wschodzących to sygnał do zmiany strategii

Najbardziej udana strategia inwestycyjna w ostatnich latach w obszarze obligacji polegała na kupnie i przetrzymywaniu długu do daty zapadalności. Bez względu na to, czy były to obligacje gospodarek wschodzących, śmieciowe czy o ratingu inwestycyjnym, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem był wzrost cen aktywów, a najmniej prawdopodobnym - bankructwo emitenta.

PAP dnia 18 maja o godz. 16:05: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii BBI0221/2 spółki BBI DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 485/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0221/2 spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Bankier dnia 18 maja o godz. 14:05: ECHO: Rejestracja obligacji serii H w KDPW

PAP dnia 18 maja o godz. 13:05: ECHO INVESTMENT SA (17/2018) Rejestracja obligacji serii H w KDPW

Bankier dnia 18 maja o godz. 12:05: LS TECH-HOMES: Wypłata odsetek od obligacji

Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii D na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna: § 4 ust....

PAP dnia 18 maja o godz. 11:05: LS TECH-HOMES SA (19/2018) Wypłata odsetek od obligacji

Bankier dnia 18 maja o godz. 10:05: PKNORLEN: Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 4 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

Reuters dnia 18 maja o godz. 9:05: Dollar and oil pause ascent, bonds and gold lick wounds

LONDON (Reuters) - Calm returned to world markets on Friday after a rollercoaster week that has seen oil break $80 a barrel, government borrowing costs jump and emerging markets battered by a pumped-up dollar.

PAP dnia 18 maja o godz. 9:05: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (56/2018) Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 4 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

Bankier dnia 18 maja o godz. 7:05: PRAGMA FAKTORING S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii O

PAP dnia 18 maja o godz. 6:05: PRAGMA FAKTORING SA (34/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii O

Rynek obligacji dnia 17 maja o godz. 22:05: Emisja obligacji PKN ORLEN – seria D

Emisja serii D zakończona w dniu 04 czerwca. 21 maja ruszają zapisy dla inwestorów indywidualnych na obligacje serii D spółki PKN ORLEN. Jest to (pod względem przychodów) największa firma w Polsce, największa firma w Europie Środkowej i jedyna z Polski firma na liście 500 największych firm Świata (454 miejsce w 2016 roku w raporcie Fortune). W tym wpisie najpierw zaprezentuję parametry emisji obli...

Bankier dnia 17 maja o godz. 17:05: PEKABEX: Planowane ustanowienie Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 17 maja o godz. 17:05: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii O spółki PRAGMA FAKTORING SA

Uchwała Nr 481/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

PAP dnia 17 maja o godz. 16:05: POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (24/2018) Planowane ustanowienie Programu Emisji Obligacji

Reuters dnia 17 maja o godz. 14:05: Wall Street slips as Cisco drags, bond yields rise

(Reuters) - Wall Street's main indexes dropped on Thursday as U.S. bond yields climbed to a seven-year high and Cisco's forecast disappointed, while looming Sino-U.S. trade talks added to the jitters.

Bankier dnia 17 maja o godz. 13:05: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Oprocentowanie obligacji serii BGK0520S014A

Reuters dnia 17 maja o godz. 13:05: Wall Street set to open lower as bond yields rise, Cisco weighs

(Reuters) - Wall Street was on pace to open lower on Thursday, weighed down by U.S. Treasury yields hitting fresh seven-year highs and Cisco's disappointing forecast, while looming Sino-U.S. trade talks added to the jitters.

PAP dnia 17 maja o godz. 12:05: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (7/2018) Oprocentowanie obligacji serii BGK0520S014A

Comparic dnia 17 maja o godz. 11:05: Sberbank przeprowadza pierwszą w Rosji emisję obligacji w oparciu o inteligentne kontrakty

Po tym jak w grudniu tego roku Sberbank po raz pierwszy w Rosji zaimplementował technologię blockchain na poziomie administracji rządowej na rzecz Federalnej Agencji Antymonopolowej, w zakresie transferu i przechowywania dokumentacji, przyszła kolej na sferę komercyjną. Właśnie ogłosił pierwszą emisję obligacji operatora telekomunikacyjnego MTS w oparciu o inteligentne kontrakty.  Wyemitowano obli...

Bankier dnia 17 maja o godz. 11:05: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. –Wykup obligacji serii N ROBYG S.A.

PAP dnia 17 maja o godz. 10:05: ROBYG SA (45/2018) ROBYG S.A. -Wykup obligacji serii N ROBYG S.A.

Bankier dnia 17 maja o godz. 9:05: DORADCY24 S.A.: Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji serii B

PAP dnia 17 maja o godz. 8:05: DR. FINANCE SA (19/2018) Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji serii B

Comparic dnia 17 maja o godz. 7:05: Saxo Bank: Wyprzedaż obligacji gospodarek wschodzących to sygnał, że czas na zmianę strategii

Najbardziej udana strategia inwestycyjna w ostatnich latach w obszarze obligacji polegała na kupnie i przetrzymywaniu długu do daty zapadalności. Bez względu na to, czy były to obligacje gospodarek wschodzących, śmieciowe czy o ratingu inwestycyjnym, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem był wzrost cen aktywów, a najmniej prawdopodobnym – bankructwo emitenta. Mimo iż byliśmy świadkami epizodyczn...

PAP dnia 17 maja o godz. 7:05: DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN stabilny w przedziale 4,27-4,30; łagodna RPP wspiera obligacje

Złoty powinien w czwartek utrzymywać się stabilnie w przedziale 4,27-4,30 za euro - oceniają ekonomiści. Dodają, że łagodna retoryka RPP wspiera polskie obligacje. Polskie aktywa mogą być jednak wrażliwe na sentyment globalny, a ewentualne dalsze wzrosty rentowności w USA mogą osłabić polski dług.

SII dnia 17 maja o godz. 6:05: Masz obligacje Getback S.A.? Przeczytaj koniecznie poradnik SII (Bieżące interwencje, Ochrona praw)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej otworzył postępowanie restrukturyzacyjne Getback S.A. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych prezentuje najważniejsze informacje, o których powinni wiedzieć posiadacze obligacji Getback S.A.

PAP dnia 17 maja o godz. 5:05: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

Bankier dnia 16 maja o godz. 16:05: PLAZA CENTERS N.V.: PLAZA CENTERS N.V. REDEMPTION AT MATURITY OF SERIES OF BONDS ISSUED IN POLAND

PAP dnia 16 maja o godz. 16:05: GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na serii JWC0520 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Uchwała Nr 476/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii JWC0520 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

PAP dnia 16 maja o godz. 15:05: GPW: 23 maja 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii 9/2016 (MAG0618) spółki BFF POLSKA S.A. (poprzednio MAGELLAN S.A.)

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 16 maja o godz. 15:05: PLAZA CENTERS NV (13/2018) PLAZA CENTERS N.V. REDEMPTION AT MATURITY OF SERIES OF BONDS ISSUED IN POLAND

Report no 13/2018

Bankier dnia 16 maja o godz. 14:05: PCC ROKITA S.A.: Podsumowanie kosztów V Programu Emisji Obligacji

Bankier dnia 16 maja o godz. 14:05: AMICA: Emisja obligacji

Bankier dnia 16 maja o godz. 14:05: DORADCY24 S.A.: Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji serii C

PAP dnia 16 maja o godz. 13:05: PCC ROKITA SA (31/2018) Podsumowanie kosztów V Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 16 maja o godz. 13:05: AMICA WRONKI SA (10/2018) Emisja obligacji

PAP dnia 16 maja o godz. 13:05: DR. FINANCE SA (18/2018) Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji serii C

Bankier dnia 16 maja o godz. 13:05: VARSAV VR S.A.: Wykup obligacji serii D

PAP dnia 16 maja o godz. 12:05: VARSAV VR SA (6/2018) Wykup obligacji serii D

Bankier dnia 16 maja o godz. 8:05: George Soros kupił obligacje Tesli za 35 mln dol.

Jeden z najsłynniejszych inwestorów na świecie nabył obligacje spółki motoryzacyjnej Elona Muska. Kupione przez miliardera papiery dłużne Tesli kosztowały 35 milionów dolarów amerykańskich –  donosi agencja Reutera .

StockWatch dnia 16 maja o godz. 7:05: Kuczyński: Rentowności 10-letnich obligacji USA na 7-letnim szczycie

W USA opublikowano kilka raportów makro. Najważniejszy był ten o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Wzrosła tak jak oczekiwano o 0,3 proc., a bardziej istotna sprzedaż bez samochodów wzrosła też o 0,3 proc. m/m (oczekiwano 0,5 proc.). Jednak dane z poprzedniego miesiąca zweryfikowano wyraźnie w górę, więc dane zostały uznane za dobre. Indeks NY Empire State […]

Bankier dnia 16 maja o godz. 6:05: PKNORLEN: Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii D

PAP dnia 16 maja o godz. 6:05: Orlen chce wyemitować do 2 mln obligacji serii D, zapisy 21 maja-4 czerwca

Zapisy na obligacje serii D dla inwestorów indywidualnych PKN Orlen potrwają od 21 maja do 4 czerwca 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Orlen planuje w ramach transzy emisję do 2 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

PAP dnia 16 maja o godz. 5:05: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (55/2018) Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii D

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: PRO-LOG S.A.: Nabycie obligacji od XBS Logistics S.A.

Comparic dnia 15 maja o godz. 15:05: Wtorkowy przegląd rynków – Rentowność 10-letnich obligacji USA najwyższa od lipca 2011

Przegląd rynków to codzienny cykl analiz tworzony we współpracy z brokerem STO, w którym każdego dnia podsumowujemy to, co wydarzyło się na głównych parach walutowych. Szczegółowy opis oferty STO przygotowaliśmy dla Was w osobnym artykule. Po stosunkowo spokojnym poniedziałku, wtorkowa sesja obfitowała w liczne publikacje makroekonomiczne. Już w trakcie sesji azjatyckiej miała miejsce publikacja m...

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: GEO, MIESZKANIE I DOM: Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. - Nabycie obligacji własnych celem ich umorzenia

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 1.863 (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy ) obligacje serii K oznaczonych...

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: PRO-LOG SA (4/2018) Nabycie obligacji od XBS Logistics S.A.

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: ARRINERA S.A.: Przeprowadzenie wykupu obligacji serii C

Bankier dnia 15 maja o godz. 14:05: PRAGMA FAKTORING S.A.: Rejestracja obligacji serii O w KDPW

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: ARRINERA SA (5/2018) Przeprowadzenie wykupu obligacji serii C

PAP dnia 15 maja o godz. 13:05: PRAGMA FAKTORING SA (33/2018) Rejestracja obligacji serii O w KDPW

WNP dnia 15 maja o godz. 12:05: Orlen wyemituje nową serię obligacji

Polski Koncern Naftowy Orlen zdecydował o uruchomieniu emisji serii D obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych. Od 2017 r. kwota trzech wcześniejszych serii tych obligacji wyniosła już łącznie 600 mln zł.

SII dnia 15 maja o godz. 12:05: Echa Rynku #233 – Obligacje korporacyjne w pigułce, czyli jak nie dać się nabić w GetBack (Podcast Echa Rynku, Aktualności)

Jeżeli ktoś przez ostatnie tygodnie nie mieszkał na bezludnej wyspie, to musiał dowiedzieć się czym są obligacje korporacyjne. Przyczyną jest oczywiście przypadek GetBacku, którego zarówno akcjonariusze i obligatariusze od dłuższego czasu żyją w potrzasku, czekając na raport roczny za 2017 rok oraz na odwieszenie notowań papierów wartościowych spółki przez GPW. O tym na co należy zwrócić uwagę prz...

Bankier dnia 15 maja o godz. 11:05: Orlen uruchomi emisję obligacji serii D w ramach programu z '17

PKN Orlen uruchomi kolejną transzę emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych z 2017 r. - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 15 maja o godz. 11:05: PKNORLEN: Uruchomienie emisji serii D obligacji PKN ORLEN S.A. w ramach programu z 2017 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 10:05: Orlen uruchomi emisję obligacji serii D w ramach programu z '17

PKN Orlen uruchomi kolejną transzę emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych z 2017 r. - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 15 maja o godz. 10:05: GEO, MIESZKANIE I DOM: Emisja obligacji serii L

Zarząd spółki Geo, Mieszkanie i Dom ("Emitent", "Spółka") z opóźnieniem informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. Spółka wyemitowała w trybie oferty prywatnej przewidzianym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach 20.000 obligacji...

PAP dnia 15 maja o godz. 10:05: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (54/2018) Uruchomienie emisji serii D obligacji PKN ORLEN S.A. w ramach programu z 2017 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 7:05: PRAGMA FAKTORING S.A.: Wprowadzenie obligacji serii O do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Bankier dnia 15 maja o godz. 7:05: PBKM ustanowił program emisji obligacji o wartości nom. do 100 mln zł

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln zł, podała spółka. Decyzja związana jest...

PAP dnia 15 maja o godz. 6:05: PRAGMA FAKTORING SA (32/2018) Wprowadzenie obligacji serii O do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

PAP dnia 15 maja o godz. 5:05: PBKM ustanowił program obligacji o wartości do 100 mln zł

Polski Bank Komórek Macierzystych ustanowił program obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 14 maja o godz. 23:05: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Ustanowienie programu emisji obligacji

PAP dnia 14 maja o godz. 22:05: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (8/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji

Bankier dnia 14 maja o godz. 21:05: AUTO-SPA: Wykup zapadających obligacji Emitenta / Redemption of maturning bonds of the Issuer

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz raportów nr 19/2016 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii G i raportu 9/2017 z dnia...

PAP dnia 14 maja o godz. 20:05: AUTO-SPA SA (12/2018) Wykup zapadających obligacji Emitenta / Redemption of maturning bonds of the Issuer

Bankier dnia 14 maja o godz. 17:05: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii O spółki PRAGMA FAKTORING SA

Uchwała Nr 468/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

Bankier dnia 14 maja o godz. 16:05: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii M

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 maja 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii M. Tym samy w dniu 14 maja 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela...

PAP dnia 14 maja o godz. 16:05: GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii O spółki PRAGMA FAKTORING SA

Uchwała Nr 468/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

PAP dnia 14 maja o godz. 15:05: KANCELARIA MEDIUS SA (24/2018) Płatność odsetek od obligacji serii M

Bankier dnia 14 maja o godz. 9:05: PRAGMA FAKTORING S.A.: Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

PAP dnia 14 maja o godz. 8:05: PRAGMA FAKTORING SA (31/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

Interia dnia 12 maja o godz. 4:05: Polacy wciąż chętnie kupują obligacje skarbu państwa

W kwietniu 2018 roku sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 840 mln zł - poinformował resort finansów.

Bankier dnia 11 maja o godz. 22:05: TECH INVEST GROUP S.A.: Informacja o emisji obligacji serii A2

Bankier dnia 11 maja o godz. 21:05: LEGIMI SA: Przydział obligacji serii M

PAP dnia 11 maja o godz. 21:05: TECH INVEST GROUP SA (7/2018) Informacja o emisji obligacji serii A2

PAP dnia 11 maja o godz. 20:05: LEGIMI SA (12/2018) Przydział obligacji serii M

Bankier dnia 11 maja o godz. 15:05: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Informacja na temat zawieszenia obrotu obligacjami serii R ROBYG S.A.

PAP dnia 11 maja o godz. 15:05: MAKARONY POLSKIE SA (7/2018) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o emisję obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie prawa poboru akcji

Bankier dnia 11 maja o godz. 14:05: MLP GROUP S.A.: Emisja obligacji serii B przez MLP Group S.A.

PAP dnia 11 maja o godz. 14:05: ROBYG SA (44/2018) ROBYG S.A. - Informacja na temat zawieszenia obrotu obligacjami serii R ROBYG S.A.

PAP dnia 11 maja o godz. 13:05: MLP GROUP SA (4/2018) Emisja obligacji serii B przez MLP Group S.A.

1za50 dnia 11 maja o godz. 11:05: portfel IKE: Getin Bank i SMS Kredyt Holding wykupiły obligacje

W kwietniu zarówno Getin Noble Bank, jak i SMS Kredyt Holding wykupiły obligacje (GNB0418 oraz SMS0418) z portfela emerytalnego. Obie serie były kupione z dyskontem wobec nominału (Getin w lipcu 2016, SMS w styczniu 2017). Getin rocznie zarabiał 11,3%, natomiast… Read more

Interia dnia 11 maja o godz. 7:05: Grupa BEST - spłata obligacji o wartości 45 mln zł

Grupa BEST spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji o wartości 45 mln zł. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%.

Rynek obligacji dnia 10 maja o godz. 21:05: Zakończenie emisji obligacji PKN ORLEN serii C

PKN ORLEN dokonał przydziału obligacji serii C oferowanej od poniedziałku 7 maja 2018 roku. O emisji i o spółce pisałem w tym miejscu. Miałem nadzieję, że Inwestorzy po majówce będą nieco ospali, ale już pierwszego dnia zapisy przekroczyły dostępną pulę obligacji. Zgodnie z warunkami emisji obligacji zapisy można było jeszcze składać we wtorek. Tym razem PKN ORLEN nie oferował udogodnień dla inwes...

Bankier dnia 10 maja o godz. 18:05: MULTIMEDIA: Wykup obligacji

Zarząd Multimedia Polska S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, niniejszym informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku miał miejsce wcześniejszy wykup 10.380 obligacji serii MMP004100520, zarejestrowanych...

Bankier dnia 10 maja o godz. 17:05: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki „Prime Car Management” S.A.

PAP dnia 10 maja o godz. 16:05: PRIME CAR MANAGEMENT SA (15/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki "Prime Car Management" S.A.

PAP dnia 10 maja o godz. 16:05: GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii R spółki ROBYG SA

Uchwała Nr 462/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii R spółki ROBYG S.A.

PAP dnia 10 maja o godz. 13:05: GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii 1/2017 (PCM1220) spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A. planowana jest na dzień 9 grudnia 2020 r.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 maja 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 10 maja o godz. 12:05: PKNORLEN: Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii C

Bankier dnia 10 maja o godz. 12:05: MF: sprzedaż obligacji oszczędnościowych w kwietniu na wysokim poziomie 840 mln zł

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w kwietniu tego roku utrzymała się na wysokim poziomie, ich łączna wartość wyniosła 840 mln zł - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Zdaniem wiceministra...

PAP dnia 10 maja o godz. 11:05: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (52/2018) Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii C

PAP dnia 10 maja o godz. 11:05: GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii 1/2017 spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Uchwała Nr 457/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

PAP dnia 10 maja o godz. 10:05: Sprzedaż obligacji detalicznych w kwietniu wyniosła 840 mln zł - MF

Sprzedaż obligacji detalicznych w kwietniu wyniosła 840 mln zł wobec 864 mln zł w marcu - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 10 maja o godz. 10:05: MF na przetargu zamiany odkupiło obligacje za 4,58 mld zł, a sprzedało za 4,67 mld zł - komunikat

Na przetargu zamiany MF odkupiło obligacje PS0718, OK1018 i WZ0119 łącznie za 4.575,822 mln zł, a sprzedało papiery OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428 i WZ0528 łącznie za 4.672,878 mln zł - poinformował resort w komunikacie.

Reuters dnia 10 maja o godz. 6:05: RBS reaches $4.9 billion deal to settle U.S. mortgage bond investigation

WASHINGTON/BOSTON/LONDON (Reuters) - Royal Bank of Scotland has agreed to pay a smaller-than-expected $4.9 billion to resolve a U.S. investigation into its sale of mortgage-backed securities, paving the way for a long-awaited return of cash to UK taxpayers who bankrolled its post-crisis survival.

Interia dnia 10 maja o godz. 4:05: Zainteresowanie obligacjami PKN Orlen większe niż ich pula

W ciągu jednego dnia przekroczona została liczba zapisów na obligacje detaliczne PKN Orlen o łącznej wartości 200 mln zł. To trzecia seria w ramach programu emisji papierów dłużnych spółki, gdzie zainteresowanie przewyższyło dostępną pulę - podał płocki koncern.

Reuters dnia 10 maja o godz. 2:05: RBS reaches $4.9 billion deal to settle U.S. mortgage bond probe

BOSTON/WASHINGTON (Reuters) - Royal Bank of Scotland Group Plc said on Wednesday it had agreed to pay $4.9 billion to resolve a U.S. Department of Justice probe into its structuring and sale of mortgage-backed securities ahead of the 2008 financial crisis.

StockWatch dnia 9 maja o godz. 17:05: EuroRating obniżył perspektywę ratingu Idea Banku za pośrednictwo przy sprzedaży obligacji GetBacku

Zmiana perspektywy ratingu kredytowego banku Idea Banku na negatywną związana jest głównie z zaangażowaniem banku w pośrednictwo przy sprzedaży obligacji spółki GetBack – posiadającej obecnie rating agencji ratingowej EuroRating na poziomie CCC(d) i znajdującej się w stanie niewypłacalności (default). Agencja zaznacza, że obniżenie perspektywy ratingu Idea Banku nie jest związane z sytuacją finans...

PAP dnia 9 maja o godz. 16:05: GPW: w związku z przedterminowym wykupem obligacji serii P spółki ROBYG S.A nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami na Catalyst.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 maja 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 9 maja o godz. 16:05: GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii F spółki BANK ZACHODNI WBK S.A planowana jest na dzień 24 marca 2028 r.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 maja 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 9 maja o godz. 16:05: GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii EF (PCR0425) wyemitowanych przez PCC ROKITA S.A

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 maja 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 9 maja o godz. 14:05: PROPERTY LEASE FUND S.A.: Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E

Bankier dnia 9 maja o godz. 13:05: PCC ROKITA S.A.: Wprowadzenie do obrotu obligacji serii EF

PAP dnia 9 maja o godz. 13:05: PROPERTY LEASE FUND SA (9/2018) Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E

PAP dnia 9 maja o godz. 12:05: PCC ROKITA SA (29/2018) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii EF

PAP dnia 9 maja o godz. 11:05: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA S.A.

Uchwała Nr 449/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii EF spółki PCC ROKITA S.A.

Comparic dnia 9 maja o godz. 11:05: Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA znów powyżej 3%

Środowa sesja przynosi ożywienie na rynku obligacji skarbowych. Po dokładnie dwóch tygodniach oprocentowanie amerykańskiego długu publicznego ponownie wzrosło powyżej poziomu 3%. Za powód tego wzrostu upatruje się wczorajszą decyzję amerykańskiego prezydenta, Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednocznych z irańskiego porozumienia nuklearnego. Przypomnijmy, że wczoraj wieczorem (czasu polskiego) D...

Bankier dnia 9 maja o godz. 7:05: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M9 / Buy out of the M9 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 09 maja 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/26/04/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,...

PAP dnia 9 maja o godz. 6:05: AFORTI HOLDING SA (31/2018) Terminowy wykup obligacji serii M9 / Buy out of the M9 series bonds

Bankier dnia 8 maja o godz. 19:05: Zainteresowanie obligacjami PKN Orlen większe niż oferowana pula

W ciągu jednego dnia przekroczona została liczba zapisów na obligacje detaliczne PKN Orlen o łącznej wartości 200 mln zł. To trzecia seria w ramach programu emisji papierów dłużnych spółki, gdzie zainteresowanie przewyższyło...

WNP dnia 8 maja o godz. 16:05: Obligacje największej polskiej firmy rozchwytywane przez inwestorów

W ciągu jednego dnia przekroczona została liczba zapisów na obligacje detaliczne PKN Orlen o łącznej wartości 200 mln zł. Intencją płockiego koncernu jest uplasowanie wszystkich papierów dłużnych w ramach programu o łącznej wartości 1 mld zł.

Bankier dnia 8 maja o godz. 15:05: PRO-LOG S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na nabycie obligacji od XBS Logistics S.A

Bankier dnia 8 maja o godz. 14:05: PRAGMA INKASO S.A.: Zabezpieczenie emisji Obligacji serii G

PAP dnia 8 maja o godz. 14:05: PRO-LOG SA (3/2018) Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na nabycie obligacji od XBS Logistics S.A

PAP dnia 8 maja o godz. 13:05: PRAGMA INKASO SA (22/2018) Zabezpieczenie emisji Obligacji serii G

Bankier dnia 8 maja o godz. 13:05: PKNORLEN: Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii C, skrócenie okresu przyjmowania zapisów i zmiana terminu przydziału

PAP dnia 8 maja o godz. 12:05: Wszystkie obligacje PKN Orlen serii C objęte zapisami

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje serii C dla inwestorów indywidualnych PKN Orlen złożono zapisy na obligacje w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych i termin zakończenia przyjmowania zapisów na obligacje został skrócony do 8 maja 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 8 maja o godz. 12:05: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (51/2018) Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii C, skrócenie okresu przyjmowania zapisów i zmiana terminu przydziału

Bankier dnia 8 maja o godz. 11:05: PCC ROKITA S.A.: Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EF

PAP dnia 8 maja o godz. 10:05: PCC ROKITA SA (28/2018) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EF

Interia dnia 8 maja o godz. 8:05: Ronson Development pozyskał 50 mln zł z prywatnej oferty obligacji

Ronson Development przeprowadził emisję 4-letnich obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,5%.

Rynek obligacji dnia 7 maja o godz. 22:05: Portfel obligacji po kwietniu 2018

Narzekałem, że wyniki pierwszych 3 miesięcy 2018 roku są słabe, no to kwiecień pokazał, że wszystko jest kwestią perspektywy i uszczuplił wartość mojego portfela o blisko 1 procent. W miesiącu tym na rynku panowała duża zmienność, spowodowana oczywiście sytuacją GetBack. Spadały ceny obligacji nie tylko tego windykatora, ale również wielu innych emitentów. W mojej ocenie ceny obligacji niektórych ...

Bankier dnia 7 maja o godz. 20:05: PRAGMA INKASO S.A.: Emisja obligacji serii G

PAP dnia 7 maja o godz. 19:05: PRAGMA INKASO SA (21/2018) Emisja obligacji serii G

Bankier dnia 7 maja o godz. 17:05: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii P spółki MCI CAPITAL SA

Uchwała Nr 437/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P spółki MCI CAPITAL S.A.

Bankier dnia 7 maja o godz. 16:05: RONSON EUROPE SE: Emisja obligacji serii T

PAP dnia 7 maja o godz. 16:05: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii P spółki MCI CAPITAL SA

Uchwała Nr 437/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P spółki MCI CAPITAL S.A.

Bankier dnia 7 maja o godz. 15:05: Złoty może się umacniać, a rentowności obligacji spadać

EUR/PLN powinien w najbliższym czasie spadać, a przedział, w którym kurs będzie się poruszał wyznaczają okolice 4,22-4,23 oraz 4,27-4,28 - oceniają ekonomiści. Dodają, że rentowności polskich obligacji powinny spadać.

PAP dnia 7 maja o godz. 15:05: RONSON DEVELOPMENT SE (10/2018) Emisja obligacji serii T

PAP dnia 7 maja o godz. 14:05: DZIEŃ NA FX/FI: Złoty może się umacniać, a rentowności obligacji spadać

EUR/PLN powinien w najbliższym czasie spadać, a przedział, w którym kurs będzie się poruszał wyznaczają okolice 4,22-4,23 oraz 4,27-4,28 - oceniają ekonomiści. Dodają, że rentowności polskich obligacji powinny spadać.

Bankier dnia 7 maja o godz. 14:05: EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.: Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii L

PAP dnia 7 maja o godz. 13:05: EVEREST CAPITAL (10/2018) Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii L

Bankier dnia 7 maja o godz. 7:05: EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.: Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii K wg stanu na dzień 31.03.2018 r.

PAP dnia 7 maja o godz. 6:05: Obecnie nie ma presji na emisje obligacji w walutach obcych, ale MF tego nie wyklucza - Nowak, MF

Ministerstwo Finansów nie odczuwa presji na emisje obligacji w walutach obcych, choć nie wyklucza ich jeszcze w tym roku - poinformował w rozmowie z PAP Biznes wiceminister finansów Piotr Nowak. Dodał, że podaż obligacji na rynku krajowym w kolejnej części roku może być większa niż na początku.

PAP dnia 7 maja o godz. 6:05: EVEREST CAPITAL (8/2018) Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii K wg stanu na dzień 31.03.2018 r.

Rynek obligacji dnia 4 maja o godz. 17:05: Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po kwietniu 2018

Problemy GetBack (o spółce napiszę w weekend) rozlały się na cały rynek obligacji korporacyjnych, zarówno w sensie wizerunkowym, ale również w sensie finansowym. Po pierwsze, mamy do czynienia z utratą mozolnie przez kilka lat odbudowywanej reputacji rynku Catalyst. Po drugie, spadają ceny obligacji wielu innych emitentów, w tym nie tylko tych z branży obrotu wierzytelności. Nie inaczej sprawa ma ...

Bankier dnia 4 maja o godz. 13:05: BOŚ SA: Wcześniejszy wykup wszystkich obligacji podporządkowanych BOŚ serii A

PAP dnia 4 maja o godz. 12:05: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (17/2018) Wcześniejszy wykup wszystkich obligacji podporządkowanych BOŚ serii A

Bankier dnia 4 maja o godz. 12:05: KREDYT INKASO S.A.: ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA02 w obrocie na rynku regulowanym – zmiana nazwy skróconej

Bankier dnia 4 maja o godz. 11:05: "Przywiązani do Polisy" pomagają posiadaczom obligacji GetBacku

Ponad 30 posiadaczy obligacji spółki windykacyjnej GetBack otrzymało bezpłatną pomoc prawną od Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Instytucje Finansowe "Przywiązani do Polisy" - poinformowało stowarzyszenie w komunikacie...

PAP dnia 4 maja o godz. 11:05: KREDYT INKASO SA (27/2018) ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA02 w obrocie na rynku regulowanym - zmiana nazwy skróconej

Bankier dnia 4 maja o godz. 10:05: SAF S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii C

Bankier dnia 4 maja o godz. 10:05: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 4 maja o godz. 9:05: SAF SA (5/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii C

Bankier dnia 4 maja o godz. 9:05: Złoty może się osłabiać, obligacje pod presją

Globalne czynniki powodują, że złoty może się osłabiać do euro, zaś rentowności polskich benchmarkowych obligacji znajdują się pod presją - oceniają ekonomiści.

PAP dnia 4 maja o godz. 8:05: DZIEŃ NA FX/FI: Złoty może się osłabiać, obligacje pod presją

Globalne czynniki powodują, że złoty może się osłabiać do euro, zaś rentowności polskich benchmarkowych obligacji znajdują się pod presją - oceniają ekonomiści.

Reuters dnia 3 maja o godz. 18:05: Tesla shares, bonds drop as CEO Musk bites hand of Wall Street

(Reuters) - Tesla Inc chief Elon Musk's refusal to answer "boring" Wall Street questions about finances sent the electric vehicle maker's shares down as much as 7 percent on Thursday, jarring investors and raising concerns about its ability to raise money in the future.

Reuters dnia 3 maja o godz. 14:05: Tesla shares, bonds drop as CEO Musk snubs Wall Street

(Reuters) - Tesla Inc chief Elon Musk's refusal to answer "boring" Wall Street questions about the electric car maker's financial condition sent shares down as much as 7 percent on Thursday and spurred concerns about its ability to raise money in the future.

PAP dnia 3 maja o godz. 11:05: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

Bankier dnia 2 maja o godz. 15:05: ECHO: Podsumowanie oferty obligacji serii H

PAP dnia 2 maja o godz. 14:05: ECHO INVESTMENT SA (15/2018) Podsumowanie oferty obligacji serii H

Bankier dnia 2 maja o godz. 10:05: SAF S.A.: Wykup obligacji i wypłata odsetek od serii D

PAP dnia 2 maja o godz. 9:05: SAF SA (4/2018) Wykup obligacji i wypłata odsetek od serii D

Bankier dnia 2 maja o godz. 7:05: KREDYT INKASO S.A.: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA02 w obrocie na rynku regulowanym

PAP dnia 2 maja o godz. 6:05: KREDYT INKASO SA (26/2018) Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA02 w obrocie na rynku regulowanym

PAP dnia 2 maja o godz. 5:05: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

PAP dnia 1 maja o godz. 11:05: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 22:04: PCC ROKITA S.A.: Rejestracja obligacji serii EF w KDPW

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 21:04: PCC ROKITA SA (27/2018) Rejestracja obligacji serii EF w KDPW

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 20:04: MURAPOL: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii MA – korekta

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zakończenia subskrypcji i przydziału obligacji serii MA, Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”,...

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji KREDYT INKASO SA

Uchwała Nr 413/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PA02 spółki KREDYT INKASO S.A.

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: GPW: ostatni dzień notowania obligacji RONSON DEVELOPMENT SE

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 kwietnia 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: GPW: ostatni dzień notowania obligacji PRAGMA INKASO SA

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 kwietnia 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: SLASKIEKA: Przydział obligacji serii G1

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 36/2018 z dnia 22 marca 2018 roku (Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1) Zarząd Emitenta informuje, iż podjął uchwałę w sprawie przydziału 800 obligacji imiennych serii G1, o wartości...

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 15:04: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii H, I, J, K, PA, PB, PC, PE, PF, PG, PH, PI, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL oraz EA za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 15:04: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (11/2018) Przydział obligacji serii G1

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 15:04: MURAPOL: Emisja i przydział obligacji serii LA

Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018 r. Emitent dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii LA (dalej: „Obligacje”),...

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 14:04: GHELAMCO INVEST (13/2018) Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii H, I, J, K, PA, PB, PC, PE, PF, PG, PH, PI, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL oraz EA za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 12:04: SMS Kredyt Holding S.A.: Wykup obligacji serii AK

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AK za kolejny, ostatni już okres odsetkowy, który zgodnie z harmonogramem wypłat...

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 11:04: SMS KREDYT HOLDING SA (21/2018) Wykup obligacji serii AK

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 11:04: KANCELARIA MEDIUS: Częściowy wykup obligacji serii O

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej...

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 10:04: KANCELARIA MEDIUS SA (22/2018) Częściowy wykup obligacji serii O

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 7:04: INDATA S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii A2

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 7:04: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M26 / Buy out of the M26 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/27/10/2016 z dnia 27 października...

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 6:04: INDATA SA (51/2018) Brak wypłaty odsetek od obligacji serii A2

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 6:04: AFORTI HOLDING SA (30/2018) Terminowy wykup obligacji serii M26 / Buy out of the M26 series bonds

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 5:04: Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w III wzrosła o 18,4 proc. mdm - MF

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w marcu 2018 roku wzrosła o 18,4 proc. mdm do 945,4 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Rynek obligacji dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: Emisja obligacji PKN ORLEN

Trwa emisja obligacji serii D PKN ORLEN. Jej szczegóły sprawdzisz tutaj. 7 maja ruszają zapisy dla inwestorów indywidualnych na obligacje serii C spółki PKN ORLEN. Jest to (pod względem przychodów) największa firma w Polsce, największa firma w Europie Środkowej i jedyna z Polski firma na liście 500 największych firm Świata (454 miejsce w 2016 roku w raporcie Fortune). W tym wpisie najpierw zapreze...

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: MURAPOL: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii MA

Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2018 r. Emitent dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii MA („Obligacje”),...

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki „Prime Car Management” S.A.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: PRIME CAR MANAGEMENT SA (13/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki "Prime Car Management" S.A.

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: INFRA: Emisja obligacji serii A Spółki INFRA S.A.

Zarząd INFRA S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2018 roku zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej spółki INFRA Spółka...

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii F spółki BANK ZACHODNI WBK SA

Uchwała Nr 405/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: ELZAB: Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: INFRA SA (4/2018) Emisja obligacji serii A Spółki INFRA S.A.

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: DCD: Płatność odsetek od obligacji serii A

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018 roku dobiega końca okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A. Tym samym w dniu 27 kwietnia 2018 roku Emitent...

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (12/2018) Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: MLP GROUP S.A.: Emisja obligacji serii B przez MLP Group S.A.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (6/2018) Płatność odsetek od obligacji serii A

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 14:04: MIRACULUM SA (43/2018) Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 14:04: MLP GROUP SA (3/2018) Emisja obligacji serii B przez MLP Group S.A.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 13:04: W marcu inwestorzy zagraniczni zwiększyli zaangażowanie w obligacje o 2,4 mld zł do 202,8 mld zł - MF

W marcu 2018 roku zaangażowanie inwestorów zagranicznych w polskie spw wzrosło o 2,4 mld zł do 202,8 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 13:04: MF planuje 24 maja przetarg sprzedaży obligacji za 3-6 mld zł - MF

MF planuje przeprowadzić 24 maja przetarg sprzedaży obligacji OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 / oraz innych obligacji typu WS albo IZ za 3-6 mld zł - podano w komunikacie.

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 12:04: Posiadacze obligacji GetBacku proszą o wparcie. Nie będzie im łatwo

Pierwsze zgłoszenia osób, które nabyły obligacje GetBacku i boją się o swoje pieniądze, już spływają do Rzecznika Finansowego. Z zarzutami missellingu jednak niewiele można na tę chwilę zrobić. Później niestety wcale nie będzie prościej.

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 12:04: PRO-LOG S.A.: Spłata obligacji od Pro Log Dystrybucja sp. z o.o.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 11:04: PRO-LOG SA (2/2018) Spłata obligacji od Pro Log Dystrybucja sp. z o.o.

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 11:04: EMPERIA: Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 10:04: EMPERIA HOLDING SA (32/2018) Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 9:04: MF sprzedało na przetargu obligacje łącznie za 4 mld zł przy popycie 5,15 mld zł - komunikat

MF sprzedało w piątek obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524 / WS0428 / WZ0528 / WS0447 za łącznie 4 mld zł przy popycie 5,15 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 8:04: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (25/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

StockWatch dnia 27 kwietnia o godz. 6:04: Obligacje GetBacku odbijają się czkawką notowaniom Idea Banku

Według Idea Banku, GetBack jest mu winny 14,3 mln zł (stan na 26 kwietnia 2018 r.). W tej kwocie są obligacje o wartości 8,3 mln zł i należności handlowe na kwotę 6 mln zł. Jak zaznaczył bank, należności od GetBack stanowią 0,06 proc. sumy bilansowej grupy Idea Banku wynoszącej na koniec 2017 r. 24 mld […]

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 5:04: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 21:04: Columbus Energy: Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za III okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii C (dalej „Obligacje”)....

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 20:04: COLUMBUS ENERGY SA (17/2018) Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 16:04: ATAL S.A.: Emisja Obligacji Serii AH

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 15:04: Atal wyemitował obligacje o wartości 70 mln zł

Atal wyemitował trzyletnie, niezabezpieczone obligacje serii AH na kwotę 70 mln zł - podał deweloper w komunikacie prasowym.

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 15:04: ATAL SA (11/2018) Emisja Obligacji Serii AH

SII dnia 26 kwietnia o godz. 11:04: Reputacja rynku obligacji na włosku (Felietony, Aktualności)

Sprawa obligacji GetBack jest katastrofalnym ciosem w wiarygodność rozwijającego się rynku długu korporacyjnego, który zaczynał zdobywać zainteresowanie i zaufanie indywidualnych inwestorów. Z informacji medialnych wynika, że przy sprzedaży obligacji mogło dochodzić do tzw. misselingu i wprowadzania w błąd nabywców. Jeśli to się potwierdzi, to pogoń za zyskiem sprzedawców obligacji okaże się tak s...

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 10:04: GNB chce sprzedać Noble Securities w ’18, ekspozycja na obligacje GetBacku jest znikoma

Getin Noble Bank liczy, że sprzeda akcje Noble Securities w 2018 roku, chce zwiększyć sprzedaż kredytów gotówkowych, firmowych i samochodowych oraz ocenia, że jego ekspozycja na obligacje GetBacku jest znikoma - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

Reuters dnia 26 kwietnia o godz. 9:04: World stocks edgy as rising bond yields raise fears for growth and profits

LONDON (Reuters) - World markets remained edgy on Thursday, with shares eking out gains amid concern over the global economic outlook and with U.S. bond yields at four-year highs after breaking above the psychologically significant 3 percent line this week.

Comparic dnia 26 kwietnia o godz. 9:04: Prognozy Saxo Bank: Obligacje dołączą do zmienności?

I kwartał 2018 r. był dość absorbujący. Nie tylko po raz pierwszy od lat zmienność na rynku wzrosła, ale również administracja Trumpa dała nam wiele powodów do spędzania bezsennych nocy na analizie ryzyka i skutków nowej polityki w kontekście nadal zglobalizowanego rynku finansowego. Najwięcej zabawy mieli traderzy akcji, natomiast w obszarze obligacji charakterystyczna dla I […] Post Prognozy Sax...

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 9:04: GetBack przerywa milczenie. Spółka nie wykupiła obligacji za 88,26 mln zł

GetBack nie wykupił w terminie obligacji o wartości 88,26 mln zł, a łączna wartość niewypłaconych przez firmę odsetek od obligacji to 3,32 mln zł - podała spółka w komunikacie.

StockWatch dnia 26 kwietnia o godz. 9:04: GetBack ujawnił aktualną wartość niewykupionych obligacji

Czwartkowy komunikat może okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny GetBacku. Do spółki lada moment mogą zgłosić się kolejni inwestorzy z żądaniem natychmiastowego wykupu. Zgodnie z warunkami emisji niektórych serii notowanych na Catalyst, jeżeli wartość przeterminowanego długu przekroczy 10 proc. kapitałów własnych obligatariusze mają prawo do żądania wcześniejszego wykupu (części emisji ma ko...

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 8:04: GNB chce sprzedać Noble Securities w ’18, ekspozycja na obligacje GetBacku jest znikoma

Getin Noble Bank liczy, że sprzeda akcje Noble Securities w 2018 roku, chce zwiększyć sprzedaż kredytów gotówkowych, firmowych i samochodowych, i ocenia, że jego ekspozycja na obligacje GetBacku jest znikoma - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 8:04: PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Interia dnia 26 kwietnia o godz. 8:04: GetBack nie wykupił obligacji o wartości 88,26 mln zł

GetBack nie wykupił w terminie obligacji o wartości 88,26 mln zł, a łączna wartość niewypłaconych przez firmę odsetek od obligacji to 3,32 mln zł - podała spółka w komunikacie.

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 8:04: GetBack nie wykupił w terminie obligacji o wartości 88,26 mln zł

GetBack nie wykupił w terminie obligacji o wartości 88,26 mln zł, a łączna wartość niewypłaconych przez firmę odsetek od obligacji to 3,32 mln zł - podała spółka w komunikacie.

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 8:04: DZIEŃ NA FX/FI: Eurozłoty może spadać ku 4,20; niższa podaż wspiera obligacje

Skala ostatniego osłabienia złotego wobec euro była przesadzona, a kurs EUR/PLN może spadać w najbliższych dniach w kierunku 4,20 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem gołębia retoryka EBC może wywołać spadek EUR/USD, co będzie ciążyło złotemu. Dodają, że niższa podaż ze strony MF wspiera rynek długu.

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 7:04: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (23/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 5:04: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 19:04: MEGA SONIC: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii D3.

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Zarządu nr 1 w sprawie emisji serii D3 obligacji zwykłych, na okaziciela w...

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 18:04: MEGA SONIC SA (7/2018) Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii D3.

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 17:04: 2C PARTNERS: Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii O, P, U, W, X, Y 2C Partners Spółka Akcyjna

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym terminowej wypłaty:– odsetek od obligacji serii O za czwarty okres odsetkowy w wysokości 18 859,36zł. Łącznie Spółka wyemitowała 1500...

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 16:04: 2C PARTNERS SA (16/2018) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii O, P, U, W, X, Y 2C Partners Spółka Akcyjna

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 15:04: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii P spółki MCI CAPITAL S.A.

Uchwała Nr 396/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P spółki MCI CAPITAL S.A.

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 14:04: PKNORLEN: ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 13:04: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (48/2018) ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 12:04: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Wykup obligacji serii H

Comparic dnia 25 kwietnia o godz. 11:04: Amerykańskie obligacje wspierają byki na USDJPY

Wzrost rentowności amerykańskich dziesięciolatek czyli dziesięcioletnich obligacji skarbowych powyżej poziomu trzech procent został ciepło przyjęty przez rynki finansowe. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce pod koniec 2013 roku, co zbiegło się również z lokalnym, szczytem na USDJPY. Teraz ma być jednak inaczej… Kombinacja wyższych rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich oraz prog...

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 11:04: GHELAMCO INVEST (11/2018) Wykup obligacji serii H

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 9:04: PKN Orlen wyemituje trzecią serię obligacji o wartości 200 mln zł

PKN Orlen wyemituje w trzeciej serii obligacji detalicznych 4-letnie papiery dłużne o wartości 200 mln zł. Będą one oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się WIBOR 6M i marża 1,20 proc.

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 7:04: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M8 / Buy out of the M8 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/12/04/2016 z dnia 12 kwietnia 2016...

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 6:04: AFORTI HOLDING SA (29/2018) Terminowy wykup obligacji serii M8 / Buy out of the M8 series bonds

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 6:04: PKNORLEN: Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii C

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 5:04: Orlen wyemituje do 2 mln obligacji serii C; zapisy 7-21 maja

Zapisy na obligacje serii C dla inwestorów indywidualnych PKN Orlen potrwają od 7 maja do 21 maja 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Orlen planuje w ramach transzy emisję do 2 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 5:04: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (47/2018) Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii C

Reuters dnia 24 kwietnia o godz. 21:04: Wall Street slides as high bond yields fan cost worries

NEW YORK (Reuters) - Wall Street dropped sharply on Tuesday as warnings by bellwether companies of higher costs reverberated as the benchmark U.S. 10-year Treasury yield pierced the 3 percent level for the first time in four years.

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 21:04: PCC ROKITA S.A.: Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EF

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 21:04: Amerykańskie obligacje dotknęły 3%. Bessa zagląda na Wall Street?

Po raz pierwszy od przeszło czterech lat rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych sięgnęła 3%

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 20:04: PCC ROKITA SA (25/2018) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EF

WNP dnia 24 kwietnia o godz. 18:04: Orlen kontynuuje program emisji obligacji

Zarząd PKN Orlen zdecydował o uruchomieniu emisji serii C obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych – podała spółka. Poprzednie serie A i B obligacji płocki koncern wyemitował w 2017 r.

Reuters dnia 24 kwietnia o godz. 18:04: Wall Street sunk by corporate cost warnings, bond nerves

(Reuters) - Wall Street dropped sharply on Tuesday as concerns over marquee companies warning of higher costs were exacerbated by the benchmark U.S. 10-year Treasury yield piercing the 3-percent level for the first time in four years.

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 17:04: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 16:04: PKNORLEN: Uruchomienie emisji serii C obligacji PKN ORLEN S.A. w ramach programu z 2017 roku

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 16:04: Orlen uruchomi publiczną emisję obligacji serii C w ramach programu z '17

PKN Orlen uruchomi kolejną transzę emisji obligacji w ramach programu zatwierdzonego w 2017 r. - podała spółka w komunikacie. Obligacje serii C zostaną sprzedane w ramach oferty publicznej.

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 16:04: P.A. NOVA S.A.: Zawiadomienie o nabyciu obligacji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 MAR

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 15:04: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (46/2018) Uruchomienie emisji serii C obligacji PKN ORLEN S.A. w ramach programu z 2017 roku

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 15:04: P.A. NOVA SA (11/2018) Zawiadomienie o nabyciu obligacji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 MAR

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 14:04: P.A. NOVA S.A.: Zawiadomienie o nabyciu obligacji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 MAR

Reuters dnia 24 kwietnia o godz. 14:04: Wall Street posts slight gains as U.S. bond yield hits 3 percent

(Reuters) - U.S. stocks rose on Tuesday as strong earnings from Caterpillar, Verizon and a host of other big names boosted optimism about corporate America's health, but the gains were curbed by rising bond yields.

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 13:04: PCC ROKITA S.A.: Przydział obligacji serii EF

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 13:04: P.A. NOVA SA (9/2018) Zawiadomienie o nabyciu obligacji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 MAR

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 13:04: EUROCENT S.A.: Zawieszenie obrotu Obligacjami serii F

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 12:04: PCC ROKITA SA (24/2018) Przydział obligacji serii EF

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 12:04: KNF ujawnia nowe informacje o GetBacku. Obligacje za 2,6 mld zł u ponad 9000 osób

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła dziś uchwałę w sprawie GetBacku. Dokument zawiera kilka nowych informacji dotyczących sytuacji spółki windykacyjnej.

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 12:04: EUROCENT SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (31/2018) Zawieszenie obrotu Obligacjami serii F

WNP dnia 24 kwietnia o godz. 11:04: JSW z aneksem do umowy programu emisji obligacji

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w komunikacie, że zawarła z obligatariuszami aneks do umowy programu emisji obligacji, na mocy którego między innymi rozwiązano umowę restrukturyzacyjną.

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 10:04: P.A. NOVA S.A.: Przyjęcie obligacji do depozytu KDPW

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 9:04: P.A. NOVA SA (8/2018) Przyjęcie obligacji do depozytu KDPW

Rynek obligacji dnia 24 kwietnia o godz. 9:04: Kapitalizacja giełdowa emitentów obligacji – kwiecień 2018

Dzisiaj, ze względu na to, że większość czasu poświęcam na przygotowanie raportu rankingowego, jedynie krótkie spojrzenie na cykliczne zmiany cen akcji emitentów obligacji korporacyjnych. Będzie tabelka, a po niej omówienie alertów. Zaczynamy. Tabela zmian kursów akcji emitentów obligacji z Catalyst Tabela posortowana jest wg stopy zwrotu z akcji za ostatni miesiąc i wygląda następująco (kliknij a...

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 7:04: ECHO: Emisja obligacji

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 7:04: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii N19 / Buy out of the N19 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/21/04/2017 z dnia 21 kwietnia 2017...

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 7:04: Echo Investment wyemitował obligacje za 140 mln zł

Echo Investment wyemitował obligacje kuponowe na łączną kwotę 140 mln zł w ramach podpisanego z mBankiem programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld zł z 2011 roku - podało Echo w komunikacie.

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 6:04: ECHO INVESTMENT SA (11/2018) Emisja obligacji

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 6:04: AFORTI HOLDING SA (28/2018) Terminowy wykup obligacji serii N19 / Buy out of the N19 series bonds

Reuters dnia 24 kwietnia o godz. 0:04: U.S debt deluge lifts bond yields to four-year high, Asia stocks down

TOKYO (Reuters) - Asian stocks slipped and the U.S. dollar advanced on Tuesday, as a deluge of U.S. government debt this week and the specter of inflation and a higher fiscal deficit drove U.S. borrowing costs near four-year highs.

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 19:04: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Wykup obligacji serii R ROBYG S.A.

Reuters dnia 23 kwietnia o godz. 19:04: Wall Street edges lower as tech stocks, bond yields weigh

NEW YORK (Reuters) - Wall Street fell into negative territory on Monday as signs of soft smartphone demand took a toll on tech stocks and a rise in bond yields dented demand for equities, offsetting optimism on earnings.

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 19:04: JSW S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 18:04: JSW ma aneks do umowy programu emisji obligacji

Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z obligatariuszami aneks do umowy programu emisji obligacji, na mocy którego m.in. rozwiązano umowę restrukturyzacyjną - podała JSW w komunikacie.

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 18:04: ROBYG SA (38/2018) ROBYG S.A. - Wykup obligacji serii R ROBYG S.A.

Reuters dnia 23 kwietnia o godz. 18:04: Wall Street little changed as bond yields inch higher

(Reuters) - Wall Street's three major indexes struggled for direction on Monday as Treasury yields inched up to levels that have spooked investors in recent months.

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 18:04: JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (13/2018) Zawarcie Aneksu do Umowy Programu Emisji Obligacji

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 18:04: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii F spółki EUROCENT SA

Uchwała Nr 390/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii F spółki EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 17:04: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii MMP004100520 spółki MULTIMEDIA POLSKA SA

Uchwała Nr 391/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii MMP004100520 spółki MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 16:04: AUTO-SPA: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii I / Adoption of a resolution on the issue of series I bonds

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji nie więcej niż 1.500 dwuletnich, zabezpieczonych obligacji imiennych serii I o wartości nominalnej 1.000...

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 16:04: VIENNA DEVELOPMENT S.A.: Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii A, A1, A2, A3

Reuters dnia 23 kwietnia o godz. 15:04: Wall Street edges higher as earnings optimism eases bond worries

(Reuters) - Wall Street edged higher on Monday, led by technology stocks, as optimism about strength of the earnings season helped ease concerns on rising U.S. Treasury yields.

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 15:04: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 15:04: AUTO-SPA SA (10/2018) Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii I / Adoption of a resolution on the issue of series I bonds

WNP dnia 23 kwietnia o godz. 15:04: Trwa zła passa GetBack. Nie wypłacił odsetek od obligacji

GetBack nie przekazał odsetek od notowanych na Catalyst obligacji GB21019 o wartości 16,3 mln zł – poinformował serwis Obligacje.pl.

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 15:04: VIENNA DEVELOPMENT SA (5/2018) Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii A, A1, A2, A3

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 13:04: GetBack nie spłacił odsetek od obligacji serii GB21019

W niedzielę 22 kwietnia przypadał termin wypłaty kuponu jednej z notowanych na giełdzie serii obligacji GetBacku. Spółka jednak nie spełniła swojego obowiązku.

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 13:04: KETY: Wykup obligacji i ich umorzenie

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 12:04: GRUPA KĘTY SA (19/2018) Wykup obligacji i ich umorzenie

Reuters dnia 23 kwietnia o godz. 11:04: Stock futures flat as U.S. bond yields near 3 percent

(Reuters) - U.S. stocks index futures treaded water on Monday, ahead of a bevy of earnings from the world's biggest companies and as wary investors watched U.S. bond yields approach peaks that have sparked stock selloffs in the past.

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 10:04: Złoty słabnie. Dolar drożeje. Obligacje tanieją

Poniedziałkowy poranek przyniósł osłabienie polskiego złotego wobec euro i dolara.

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 7:04: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

StockWatch dnia 23 kwietnia o godz. 7:04: Kuczyński: Ciągle rośnie rentowność amerykańskich obligacji

Pojawił się też kolejny tweet prezydenta Trumpa, który oskarżył OPEC o sztuczne zawyżania ceny ropy, które nie będzie akceptowane (przez USA jak rozumiem). To doprowadziło do chwilowego spadku ceny baryłki, ale szybko wszystko wróciło do poprzedniego stanu, a dzień zakończył się niewielkim wzrostem ceny. Warto wspomnieć o tym, że po spotkaniu ministrów monitorujących rynek ropy […]

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 21:04: FLUID: Rozpoczęcie niepublicznej emisji obligacji

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Emitent rozpoczął niepubliczną emisję obligacji korporacyjnych Serii "L" na kwotę do 15.000.000 złotych.Celem emisji...

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 20:04: FLUID SA (11/2018) Rozpoczęcie niepublicznej emisji obligacji

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 18:04: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Emisja obligacji serii R

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę nr 6/2018 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii R (dalej:...

Reuters dnia 20 kwietnia o godz. 17:04: Apple, bond concerns lead Wall Street slide

(Reuters) - U.S. stocks fell on Friday, as Apple led a decline in technology stocks on concerns about weak iPhone demand and investors worried about the impact of a rise in U.S. bond yields.

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 17:04: KREDYT INKASO S.A.: dopuszczenie obligacji serii PA02 do obrotu na rynku regulowanym

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 17:04: EUROCENT S.A.: Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii F

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 17:04: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (14/2018) Emisja obligacji serii R

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 16:04: KREDYT INKASO SA (22/2018) dopuszczenie obligacji serii PA02 do obrotu na rynku regulowanym

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 16:04: EUROCENT SA (29/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii F

WNP dnia 20 kwietnia o godz. 16:04: Nadszedł dobry czas na inwestycje w obligacje

Obecnie obligacje mogą być bardziej opłacalne niż lokaty - uważają eksperci Aftori Holding. W Polsce zauważono kilka czynników, które sprawiły, że mamy do czynienia z dobrymi warunkami do inwestowania w obligacje.

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 16:04: PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.: Uzyskanie zabezpieczenia wykupu obligacji posiadanych przez Emitenta.

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 16:04: GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki KREDYT INKASO S.A.

Uchwała Nr 387/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PA02 spółki KREDYT INKASO S.A.

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 15:04: PLATYNOWE INWESTYCJE SA (16/2018) Uzyskanie zabezpieczenia wykupu obligacji posiadanych przez Emitenta.

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 13:04: MULTIMEDIA: Wcześniejszy wykup obligacji

Zarząd Multimedia Polska S.A. (dalej także Spółka lub Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu 10.380 obligacji serii MMP004100520, zarejestrowanych w depozycie...

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 12:04: BVT: Wypłata odsetek od obligacji serii C

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2018 za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, dokonał wypłaty odsetek od obligacji serii C za czwarty okres odsetkowy...

Gazeta Giełdowa dnia 20 kwietnia o godz. 12:04: Na szybko: Ceny obligacji Kruka zeszły poniżej nominału

Notowania obligacji Kruka zeszły na Catalyst poniżej nominału. Rynek zaczął się chyba obawiać, że problemy GetBacka mocno wpłyną na rynek obligacji korporacyjnych i fundusze w nie inwestujące. To sygnał dla spółek, które bazują na obligacjach, że może być teraz trudniej je uplasować. .Kupno obligacji Kruka poniżej nominału może być niezłą inwestycją (ale uwaga na podatek dla osób fizycznych).Przed...

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 11:04: BVT SA (13/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii C

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 9:04: Quercus: nie mamy już obligacji i akcji GetBack

Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie mają już obligacji GetBack SA; wyżej wymienione fundusze, a także żaden inny fundusz Quercus nie ma również akcji GetBack SA - głosi komunikat przekazany w piątek PAP.

Interia dnia 20 kwietnia o godz. 6:04: "Rzeczpospolita": Obligacje GetBacku straszą inwestorów

Szukający alternatywy dla lokat mogli kupić papiery będącej w kłopotach firmy windykacyjnej nawet za 1,5 mld zł - podaje piątkowa "Rzeczpospolita".

Comparic dnia 20 kwietnia o godz. 6:04: Podstawy inwestowania w obligacje – transmisja z #106 Trading Jam Session

Już dziś (piątek, 20 kwietnia 2018 r.) o godz. 11:00 odbędzie się kolejne,106. już spotkanie z cyklu Trading Jam Session. Czym tak na prawdę jest TJS zapewne nikomu nie trzeba tłumaczyć. Tym razem gościem specjalnym będzie Remigiusz Iwan, który przedstawi tajniki trochę zapomnianych instrumentów finansowych jakimi są obligacje. W trakcie swojego wykłądu postara on się opowiedzieć: […] Post Podstaw...

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 20:04: AUTO-SPA: Wykup zapadających obligacji Emitenta / Redemption of maturning bonds of the Issuer

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. oraz raportów nr 19/2016 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii G i raportu 9/2017 z dnia...

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 19:04: AUTO-SPA SA (9/2018) Wykup zapadających obligacji Emitenta / Redemption of maturning bonds of the Issuer

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 17:04: Obligacje GetBacku - jak duży to problem?

Stało się,  GetBack nie wykupił obligacji od Quercusa . Co to jednak może oznaczać? Przyglądamy się bliżej problemowi obligacji GetBacku, bo jest on naprawdę szeroki. Nawet realizacja pozytywnego scenariusza może się silnie odbić na rynku.

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 17:04: GPW: sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii F, FA oraz FB spółki XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI

Uchwała Nr 384/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii F, FA oraz FB spółki XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 17:04: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Informacja o rozważanej ofercie obligacji przez Ghelamco Invest NV

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 16:04: GHELAMCO INVEST (10/2018) Informacja o rozważanej ofercie obligacji przez Ghelamco Invest NV

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 15:04: WDB BROKERZY: Umorzenie części Obligacji serii E Emitenta

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: "Spółka") informuje iż w dniu 19 kwietnia 2018 roku dokonał przedterminowego wykupu 100 sztuk Obligacji serii E Spółki o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł. Z...

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 14:04: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (5/2018) Umorzenie części Obligacji serii E Emitenta

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 14:04: PKNORLEN: ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 13:04: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (45/2018) ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

WNP dnia 19 kwietnia o godz. 12:04: GetBack nie wykupił obligacji, Quercus uspokaja

Notowana na GPW spółka windykacyjna nie wykupiła obligacji od Quercus TFI. Fundusz zapewnia, że jego klienci nie muszą obawiać się konsekwencji tej sytuacji.

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 11:04: KLEBA INVEST: Wykup obligacji serii DU2017 Spółki Prima Park S.A.

Zarząd Prima Park S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2018 r., Emitent dokonał wykupu obligacji serii DU2017 o łącznej wartości nominalnej 160.000,00 PLN. Tym samym Emitent informuje, że wszystkie obligacje serii DU2017...

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 11:04: LC CORP S.A.: Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 10:04: PRIMA PARK SA (14/2018) Wykup obligacji serii DU2017 Spółki Prima Park S.A.

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 10:04: LC CORP SA (18/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 9:04: LS TECH-HOMES: Wypłata odsetek od obligacji

Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii G na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna: § 4...

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 8:04: LS TECH-HOMES SA (15/2018) Wypłata odsetek od obligacji

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 7:04: GetBack nie wykupił od Quercus TFI obligacji o wartości 5,5 mln zł

GetBack nie wykupił obligacji o wartości nominalnej 5,5 mln zł - poinformował Quercus TFI w czwartkowym komunikacie.

StockWatch dnia 19 kwietnia o godz. 7:04: GetBack nie spłacił zaległej części obligacji Quercusa

Sprawa dotyczy obligacji, które zgodnie z planem miały być wykupione 13 kwietnia. O problemie ze spłatą inwestorzy dowiedzieli się od Quercusa. W poniedziałek giełdowy fundusz poinformował, że zamiast kwoty 10 mln zł otrzymał prośbę o przełożenie terminu spłaty o 5 dni. Kilka godziny później Quercus zaktualizował status sprawy podając, że GetBack wykupił papiery warte 4,5 […]

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 6:04: GetBack nie wykupił od Quercus TFI obligacji o wartości 5,5 mln zł

GetBack nie wykupił obligacji o wartości nominalnej 5,5 mln zł - poinformował Quercus TFI w czwartkowym komunikacie.

Reuters dnia 19 kwietnia o godz. 0:04: Resource stocks rally as oil surges, bonds suffer

SYDNEY (Reuters) - Resource stocks were on a roll in Asia on Thursday as oil prices hit heights not seen since late 2014, though the potential boost to inflation globally also pressured fixed-income assets.

Bankier dnia 18 kwietnia o godz. 21:04: AUTO-SPA: Przydział obligacji serii H / Allocation of series H bonds

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 14 marca 2018 r. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. dokonał przydziału 2.005 dwuletnich, zabezpieczonych obligacji imiennych...

PAP dnia 18 kwietnia o godz. 20:04: AUTO-SPA SA (8/2018) Przydział obligacji serii H / Allocation of series H bonds

Bankier dnia 18 kwietnia o godz. 10:04: Navigator: deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 500 mln zł w I kw.

Czternastu deweloperów obecnych na rynku Catalyst wyemitowało w I kw. 2018 r. obligacje o wartości ponad 500 mln zł, wynika z raportu przygotowanego przez Dom Maklerski Navigator.

Bankier dnia 17 kwietnia o godz. 15:04: M.W. TRADE: Emisja obligacji

Reuters dnia 17 kwietnia o godz. 14:04: Goldman trumps profit estimates as bond trading shines

(Reuters) - Goldman Sachs Group Inc blew past Wall Street's expectations for quarterly profit on Tuesday, as volatility in global markets powered a surge in bond and stock trading.

PAP dnia 17 kwietnia o godz. 14:04: M.W. TRADE SA (12/2018) Emisja obligacji

Rynek obligacji dnia 17 kwietnia o godz. 8:04: Indeks Rynku Obligacji na dzień 13.04.2018 roku

Indeks Rynku Obligacji Wartość Indeksu Rynku Obligacji na dzień 13.04.2018 roku wyniosła 3,20 punktu procentowego, czyli o 0,13 punktu procentowego mniej niż 2 tygodnie temu, a dokładnie tyle samo co na koniec poprzedniego tygodnia. Jednocześnie aktualne poziomy bliskie są minimalnych wartości odczytów, a to oznacza, że przeciętnie ceny obligacji na Catalyst są stosunkowo wysokie. Po kilku minimal...

Bankier dnia 17 kwietnia o godz. 7:04: GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBacku

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami spółki GetBack. Z takim żądaniem wystąpiła Komisja Nadzoru Finansowego. Nie podano, do kiedy potrwa zawieszenie obrotu.

PAP dnia 17 kwietnia o godz. 6:04: GPW: zawieszenie obrotu w alternatywnym systemie obrotu obligacjami spółki GETBACK SA

Uchwała Nr 374/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu obligacjami spółki GETBACK S.A.

PAP dnia 17 kwietnia o godz. 6:04: GPW bezterminowo zawiesza obrót akcjami i obligacjami Getback

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami Getback na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego - podała giełda w komunikacie. W komunikacie nie podano do kiedy będzie trwało zawieszenie obrotu.

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 19:04: PRIMA PARK S.A.: Informacja o zapłaceniu zaległych odsetek od obligacji serii: A1, Y,U, CU2016

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 18:04: PRIMA PARK SA (26/2018) Informacja o zapłaceniu zaległych odsetek od obligacji serii: A1, Y,U, CU2016

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 17:04: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii K1 spółki INDOS SA

Uchwała Nr 372/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K1 spółki INDOS S.A.

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 17:04: Obrót obligacjami Getback na rynku Catalyst zawieszony od 17 kwietnia

Zarząd BondSpot na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego postanowił zawiesić obrót obligacjami spółki Getback w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od 17 kwietnia 2018 r. - poinformował BondSpot w poniedziałkowym komunikacie.

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 16:04: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Echo Investment o wartości do 400 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu obligacji Echo Investment o łącznej wartości do 400 mln zł - poinformowała Komisja w komunikacie.

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 15:04: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Echo Investment o wartości do 400 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu obligacji Echo Investment o łącznej wartości do 400 mln zł - poinformowała Komisja w komunikacie.

StockWatch dnia 16 kwietnia o godz. 14:04: Kruk dostał zielone światło od KNF na kolejne publiczne emisje obligacji

– Uruchomienie kolejnego programu emisji obligacji to dodatkowy element zabezpieczenia naszego dostępu do finansowania, który w naszej branży pełni coraz ważniejszą rolę. Jesteśmy w komfortowej sytuacji – realizujemy wysokie spłaty z nabytych portfeli, posiadamy 1,7 mld zł dostępnych linii kredytowych, możemy emitować obligacje prywatne oraz publiczne. Jednocześnie jesteśmy jedną z najniżej zalewa...

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 14:04: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Kruka o wartości do 500 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu obligacji Kruka o łącznej wartości do 500 mln zł - podała Komisja w komunikacie.

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 13:04: KRUK S.A.: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Piątego Programu Emisji Obligacji Publicznych

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 13:04: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Kruka o wartości do 500 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu obligacji Kruka o łącznej wartości do 500 mln zł - podała Komisja w komunikacie.

StockWatch dnia 16 kwietnia o godz. 12:04: Giełda zawiesiła handel akcjami i obligacjami GetBack. Jutro ciąg dalszy NWZA

Decyzja giełdy to efekt nieprawdziwych informacji opublikowanych przez GetBack, które mogły zostać potraktowane jako próba manipulacji kursem. Przypomnijmy, rano windykator pochwalił się, że prowadzi rozmowy z PFR i PKO BP w sprawie finansowania w kwocie 250 mln zł. Radość z pozytywnej informacji nie trwała długo, ponieważ oba podmioty jeszcze przed startem handlu na GPW zdementowały […]

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 12:04: KRUK SA (15/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Piątego Programu Emisji Obligacji Publicznych

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 12:04: Fundusze Quercus TFI otrzymały 4,5 mln zł z wykupu obligacji GetBack

Na rachunki funduszy Q1 FIZ oraz Quercus Absolute Return FIZ wpłynęło po 2,25 mln zł tytułem wykupu obligacji GetBack. Pozostała część kwoty ma być zapłacona do 18 kwietnia 2018 r. - poinformował Quercus TFI w komunikacie.

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 12:04: GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami Getback do godz. 17.30

Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła do godz. 17.30 w poniedziałek obrót akcjami i obligacjami Getback "ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu" - podała giełda na stronie internetowej. Łącznie zawieszono obrót 28 instrumentami finansowymi, których emitentem jest Getback.

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 11:04: Fundusze Quercus TFI otrzymały 4,5 mln zł z wykupu obligacji GetBack

Na rachunki funduszy Q1 FIZ oraz Quercus Absolute Return FIZ wpłynęło po 2,25 mln zł tytułem wykupu obligacji GetBack. Pozostała część kwoty ma być zapłacona do 18 kwietnia 2018 r. - poinformował Quercus TFI w komunikacie.

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 11:04: GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami Getback do godz. 17.30

Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła do godz. 17.30 w poniedziałek obrót akcjami i obligacjami Getback "ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu" - podała giełda na stronie internetowej. Łącznie zawieszono obrót 28 instrumentami finansowymi, których emitentem jest Getback.

Interia dnia 16 kwietnia o godz. 11:04: Trzy przyczyny spadku obligacji skarbowych

Drugi kwartał 2018 r. rozpoczął się mocnym akcentem. Zmienność ponownie wzrosła powyżej 21% w związku z możliwą wojną handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a rynek na bieżąco przeszacowuje liczne aktywa. Podczas gdy ceny akcji spadają, rynek obligacji powoli budzi się z zimowego snu.

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 10:04: FAST FINANCE S.A.: Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 10:04: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii I

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 16 kwietnia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela...

Reuters dnia 16 kwietnia o godz. 9:04: Bond yields rise, oil prices drop after Syria strikes

LONDON (Reuters) - Oil prices fell sharply and government bond yields rose on Monday on expectations that the weekend's missile attacks on Syria would not mark the start of greater Western involvement in the conflict.

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 9:04: FAST FINANCE SA (5/2018) Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 9:04: KANCELARIA MEDIUS SA (21/2018) Płatność odsetek od obligacji serii I

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 9:04: PRAGMA FAKTORING S.A.: Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 8:04: PRAGMA FAKTORING SA (28/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 7:04: Quercus zgodził się na zmianę terminu wykupu obligacji Getbacku za 10 mln zł

Quercus TFI, na prośbę Getbacku, wyraziło zgodę na przesunięcie na 18 kwietnia terminu zapadalności obligacji o wartości nominalnej 10 mln zł, których pierwotny termin zapadalności upływał 13 kwietnia - podał Quercus w komunikacie.

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 6:04: Quercus zgodził się na zmianę terminu wykupu obligacji Getbacku za 10 mln zł

Quercus TFI, na prośbę Getbacku, wyraziło zgodę na przesunięcie na 18 kwietnia terminu zapadalności obligacji o wartości nominalnej 10 mln zł, których pierwotny termin zapadalności upływał 13 kwietnia - podał Quercus w komunikacie.

Bankier dnia 13 kwietnia o godz. 17:04: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 13 kwietnia o godz. 16:04: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Informacja o planowanej ofercie publicznej obligacji serii PJ

PAP dnia 13 kwietnia o godz. 15:04: GHELAMCO INVEST (9/2018) Informacja o planowanej ofercie publicznej obligacji serii PJ

Bankier dnia 13 kwietnia o godz. 14:04: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Informacja na temat zawieszenia obrotu obligacjami serii P ROBYG S.A.

PAP dnia 13 kwietnia o godz. 13:04: ROBYG SA (37/2018) ROBYG S.A. - Informacja na temat zawieszenia obrotu obligacjami serii P ROBYG S.A.

PAP dnia 13 kwietnia o godz. 11:04: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki SAF S.A.

Uchwała Nr 365/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki SAF S.A.

Rynek obligacji dnia 13 kwietnia o godz. 8:04: PCC Rokita – emisja obligacji serii EF

We wtorek 17 kwietnia z emisją obligacji serii EF wystartuje spółka PCC Rokita. W tym wpisie przedstawiam parametry emisji obligacji, harmonogram oferty, piszę gdzie można kupić oferowane obligacje, a także porównuję rentowność poszczególnych serii obligacji PCC Rokita. Parametry emisji obligacji PCC Rokita serii EF EF, to już 6 emisja z aktualnego prospektu obligacji. Poprzednie miały miejsce w 2...

Bankier dnia 13 kwietnia o godz. 8:04: PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

PAP dnia 13 kwietnia o godz. 7:04: Sprzedaż obligacji detalicznych w marcu wyniosła 864 mln zł - MF

Sprzedaż obligacji detalicznych w marcu wyniosła 864 mln zł wobec 1.088 mln zł w lutym - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 13 kwietnia o godz. 7:04: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (19/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Bankier dnia 12 kwietnia o godz. 20:04: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Informacja na temat zawieszenia obrotu obligacjami serii P ROBYG S.A.

Bankier dnia 12 kwietnia o godz. 19:04: KANIA: Wykup obligacji serii G

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 19:04: ROBYG SA (36/2018) ROBYG S.A. - Informacja na temat zawieszenia obrotu obligacjami serii P ROBYG S.A.

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 18:04: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (18/2018) Wykup obligacji serii G

Bankier dnia 12 kwietnia o godz. 16:04: XSYSTEM: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii F, FA, i FB

XSystem S.A. w upadłości (Emitent) w związku z powzięciem w dniu 12 kwietnia 2018 roku informacji o nie wypłaceniu w całości Obligatariuszom należnych odsetek za szósty okres odsetkowy, których termin płatności upłynął...

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 16:04: GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii P spółki ROBYG S.A

Uchwała Nr 363/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii P spółki ROBYG S.A.

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 16:04: GPW: w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 kwietnia 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 12 kwietnia o godz. 16:04: PROPERTY LEASE FUND S.A.: Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E

Bankier dnia 12 kwietnia o godz. 15:04: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii P

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 5 marca 2018 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii P, Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka",...

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 15:04: XSYSTEM SA (2/2018) Brak wypłaty odsetek od obligacji serii F, FA, i FB

Bankier dnia 12 kwietnia o godz. 15:04: Złoty będzie tracił, obligacje czeka konsolidacja

Perspektywy dla złotego, mimo korekcyjnego umocnienia, są negatywne, a gołębia RPP oraz globalny odwrót od ryzyka powinny osłabiać polską walutę - oceniają analitycy. Dodają, że choć sentyment do polskiego długu jest dobry, to rentowności są blisko minimów, a rynek znajdzie się w konsolidacji.

Bankier dnia 12 kwietnia o godz. 15:04: PKNORLEN: Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 15:04: PROPERTY LEASE FUND SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2018) Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 14:04: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (13/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii P

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 14:04: DZIEŃ NA FX/FI: Złoty będzie tracił, obligacje czeka konsolidacja

Perspektywy dla złotego, mimo korekcyjnego umocnienia, są negatywne, a gołębia RPP oraz globalny odwrót od ryzyka powinny osłabiać polską walutę - oceniają analitycy. Dodają, że choć sentyment do polskiego długu jest dobry, to rentowności są blisko minimów, a rynek znajdzie się w konsolidacji.

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 14:04: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (44/2018) Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 17:04: PRIMA PARK S.A.: Wykup obligacji serii X Emitenta

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 16:04: Możliwa presja na umocnienie złotego i obligacji

Krótkoterminowo nadal może występować lekka presją na umocnienie złotego i obligacji - ocenia Konrad Soszyński, ekonomista BZ WBK. Jego zdaniem, EUR/PLN ma szansę zejścia do 4,18 w perspektywie kilku dni, a polskim aktywom może pomagać ton komunikatu S&P.

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 16:04: PRIMA PARK SA (24/2018) Wykup obligacji serii X Emitenta

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 16:04: GPW: 18 kwietnia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii K1 (BST0418) spółki BEST S.A

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 15:04: DZIEŃ NA FX/FI: Możliwa presja na umocnienie złotego i obligacji

Krótkoterminowo nadal może występować lekka presją na umocnienie złotego i obligacji - ocenia Konrad Soszyński, ekonomista BZ WBK. Jego zdaniem, EUR/PLN ma szansę zejścia do 4,18 w perspektywie kilku dni, a polskim aktywom może pomagać ton komunikatu S&P.

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 10:04: KANIA: Przydział obligacji serii I

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 10:04: INDOS S.A.: Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii K1.

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 9:04: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (17/2018) Przydział obligacji serii I

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 9:04: INDOS SA (5/2018) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii K1.

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 17:04: ATAL S.A.: Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AH oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 16:04: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki INDOS S.A.

Uchwała Nr 355/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K1 spółki INDOS S.A.

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 16:04: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 353/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2339/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 16:04: ATAL SA (10/2018) Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AH oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

WNP dnia 10 kwietnia o godz. 16:04: Rosja odwołała emisję obligacji przez zapaść na rynkach

Ministerstwo finansów Rosji odwołało, po raz pierwszy od 2,5 roku, przeprowadzenie emisji obligacji rządowych, powołując się na niesprzyjające warunki rynkowe. Cotygodniowa emisja miała być przeprowadzona 11 kwietnia

Interia dnia 10 kwietnia o godz. 15:04: Rosja odwołała emisję obligacji ze względu na sytuację na rynku

Ministerstwo finansów Rosji odwołało we wtorek, po raz pierwszy od 2,5 roku, przeprowadzenie emisji obligacji rządowych, powołując się na niesprzyjające warunki rynkowe. Cotygodniowa emisja miała być przeprowadzona 11 kwietnia.

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 15:04: INDATA S.A.: Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A1

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 15:04: PCC ROKITA S.A.: Emisja obligacji serii EF z V Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 14:04: INDATA SA (44/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A1

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 14:04: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 14:04: PCC ROKITA SA (22/2018) Emisja obligacji serii EF z V Programu Emisji Obligacji

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 10:04: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 10:04: ABS INVESTMENT: Wypłata odsetek od obligacji serii B

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2018 r. dokonał, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, wypłaty odsetek od obligacji serii B, za czwarty okres odsetkowy,...

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 10:04: ARCHE SP. Z O.O.: Pierwszy dzień notowań obligacji serii C na Catalyst

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 9:04: ABS INVESTMENT SA (5/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii B

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 9:04: ARCHE SP. Z O.O. (6/2018) Pierwszy dzień notowań obligacji serii C na Catalyst

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 8:04: I2 DEVELOPMENT S.A.: Pierwszy dzień notowań obligacji serii E w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 7:04: I2 DEVELOPMENT SA (26/2018) Pierwszy dzień notowań obligacji serii E w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 21:04: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Rejestracja obligacji serii 1/2017 w KDPW

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 20:04: PRIME CAR MANAGEMENT SA (11/2018) Rejestracja obligacji serii 1/2017 w KDPW

WNP dnia 9 kwietnia o godz. 19:04: Japończycy masowo wyprzedają obligacje USA

Japońscy inwestorzy wyprzedają amerykańskie obligacje skarbowe. Tylko w lutym br. japoński portfel tych obligacji zmniejszył się o 3,6 biliona jenów (33,7 mld USD) - podało ministerstwo finansów Japonii.

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 18:04: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E spółki I2 DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 347/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 18:04: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii O5 / O5 Series Bonds Allocation

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 06 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O5 (dalej:...

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 17:04: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E spółki I2 DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 347/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 17:04: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii C spółki ARCHE SP. Z O.O.

Uchwała Nr 345/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki ARCHE SP. Z O.O.

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 17:04: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii 2339/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 344/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2339/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 17:04: AFORTI HOLDING SA (23/2018) Przydział Obligacji serii O5 / O5 Series Bonds Allocation

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 16:04: FARM51: Przydział obligacji serii K

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 895 obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej...

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 16:04: PKNORLEN: Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 15:04: MULTIMEDIA POLSKA S.A.: Wcześniejszy wykup obligacji

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 15:04: TRANS POLONIA S.A.: Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 15:04: THE FARM 51 GROUP SA (4/2018) Przydział obligacji serii K

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 15:04: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (43/2018) ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 15:04: Japonia: wyprzedaż obligacji państwowych USA

Japońscy inwestorzy wyprzedają amerykańskie obligacje skarbowe. Tylko w lutym br. japoński portfel tych obligacji zmniejszył się o 3,6 biliona jenów (33,7 mld USD) - poinformowało w środę ministerstwo finansów Japonii....

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 14:04: MULTIMEDIA (4/2018) Wcześniejszy wykup obligacji

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 14:04: TRANS POLONIA SA (3/2018) Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 18:04: PCC ROKITA S.A.: Wprowadzenie do obrotu obligacji serii EE

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 17:04: PCC ROKITA SA (21/2018) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii EE

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 14:04: KREDYT INKASO S.A.: informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki – uzupełnienie informacji.

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 13:04: ARCHE SP. Z O.O.: Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii C na Catalyst

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 13:04: KREDYT INKASO SA (22/2018) informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki - uzupełnienie informacji.

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 13:04: ARCHE SP. Z O.O. (5/2018) Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii C na Catalyst

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 15:04: ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii H1

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 15:04: BZWBK: Rozliczenie emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.–obligacje podporządkowane serii F

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 14:04: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (42/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii H1

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 14:04: BANK ZACHODNI WBK SA (12/2018) Rozliczenie emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.-obligacje podporządkowane serii F

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 13:04: MEGA SONIC: Przydział obligacji serii C3

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii C3 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została...

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 13:04: PKNORLEN: ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 13:04: UNIBEP S.A.: Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 12:04: MEGA SONIC SA (5/2018) Przydział obligacji serii C3

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 12:04: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (41/2018) ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 12:04: UNIBEP SA (18/2018) Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 11:04: GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii PLGTC032021 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Uchwała Nr 331/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PLGTC032021 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 10:04: BANK POCZTOWY S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii C

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 10:04: BVT: Wypłata odsetek od obligacji serii D

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 05 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, dokonał wypłaty odsetek od obligacji serii D za trzeci okres...

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 10:04: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii L

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Tym samy w dniu 5 kwietnia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela...

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 10:04: MF sprzedało obligacje łącznie za 2.997,762 mln zł, a odkupiło za 2.914,079 mld zł - komunikat

Na przetargu zamiany MF sprzedało obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 łącznie za 2.997,762 mln zł, a odkupiło obligacje PS0418, PS0718 i OK1018 za 2.914,079 mln zł - poinformował resort w komunikacie.

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 9:04: BANK POCZTOWY (2/2018) Przedterminowy wykup obligacji serii C

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 9:04: BVT SA (11/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii D

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 9:04: KANCELARIA MEDIUS SA (20/2018) Płatność odsetek od obligacji serii L

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 8:04: INDOS S.A.: Korekta numeru raportu bieżącego : Przedterminowy wykup obligacji serii G1 na wniosek obligatariusza.

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 8:04: BGK nie wyklucza kolejnych emisji obligacji hybrydowych w '18

W 2018 roku BGK nie wyklucza kolejnych emisji obligacji hybrydowych, prowadzi rozmowy z zainteresowanymi - powiedział podczas czwartkowego śniadania prasowego Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 8:04: Grupa Azoty myśli o pozyskaniu finansowania na inwestycje, nie wyklucza obligacji

Grupa Azoty spodziewa się, że do 2022 roku jej nakłady inwestycyjne będą stopniowo rosły, dlatego przygotowuje się do pozyskiwania finansowania z zewnątrz na te cele. Jedną z opcji jest emisja obligacji, ale raczej nie teraz, lecz w kolejnych latach - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 7:04: INDOS SA (4/2017) Korekta numeru raportu bieżącego : Przedterminowy wykup obligacji serii G1 na wniosek obligatariusza.

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: GPW: w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii E spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O " nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: GPW: 11 kwietnia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii 1/2015 ECHO INVESTMENT S.A

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: GPW: data ostatniego notowania obligacji serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT S.A planowana jest na dzień 18 listopada 2021 r.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii EE spółki PCC ROKITA S.A.

Uchwała Nr 328/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii EE spółki PCC ROKITA S.A.

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Uchwała Nr 329/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: PCC ROKITA S.A.: Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EE

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 16:04: PCC ROKITA SA (17/2018) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EE

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 15:04: Columbus Energy: Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za II okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D (dalej "Obligacje"). Łączna wartość...

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 14:04: INDOS S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii G1 na wniosek obligatariusza.

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 14:04: P.A. NOVA S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 14:04: INDATA S.A.: Otrzymanie żądań przedterminowego wykupu Obligacji serii A1

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 14:04: COLUMBUS ENERGY SA (14/2018) Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 13:04: INDOS SA (4/2017) Przedterminowy wykup obligacji serii G1 na wniosek obligatariusza.

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 13:04: P.A. NOVA SA (6/2018) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 13:04: INDATA SA (42/2018) Otrzymanie żądań przedterminowego wykupu Obligacji serii A1

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 13:04: MINOX S.A.: Informacja ws. obligacji serii D Emitenta

Rynek obligacji dnia 4 kwietnia o godz. 13:04: Portfel obligacji po marcu 2018

W marcu kontynuowałem zapoczątkowany miesiąc wcześniej proces wymiany obligacji z niską rentownością na te o nieco wyższej, ale przy akceptowalnym poziomie ryzyka. W marcu również śledziłem zawirowania wokół spółki GetBack. Wreszcie w miesiącu tym wziąłem udział w publicznej emisji obligacji oraz dokonałem zakupu obligacji z rynku wtórnego (spoza Catalyst). Po szczegóły zapraszam poniżej. Wynik po...

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 12:04: MINOX SA (5/2018) Informacja ws. obligacji serii D Emitenta

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 11:04: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.: Informacja nt. zamknięcia procesu emisji obligacji podporządkowanych

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 10:04: LS TECH-HOMES: Wypłata odsetek od obligacji

Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii A, C oraz E na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna:...

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 10:04: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (12/2018) Informacja nt. zamknięcia procesu emisji obligacji podporządkowanych

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 9:04: LS TECH-HOMES SA (12/2018) Wypłata odsetek od obligacji

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 19:04: KANIA: Emisja Obligacji serii I

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 18:04: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Nabycie własnych obligacji serii L, N, P, R oraz S przez ROBYG S.A. w celu ich umorzenia

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 18:04: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (16/2018) Emisja Obligacji serii I

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 17:04: GPW: data ostatniego notowania obligacji serii DOMDET1151222 (DOM1222) spółki DOM DEVELOPMENT S.A planowana jest na dzień 6 grudnia 2022 r.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 kwietnia 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 17:04: ROBYG SA (34/2018) ROBYG S.A. - Nabycie własnych obligacji serii L, N, P, R oraz S przez ROBYG S.A. w celu ich umorzenia

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 16:04: GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii C spółki ARCHE SP. Z O.O.

Uchwała Nr 325/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki ARCHE SP. Z O.O.

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 16:04: GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii DOMDET1151222 spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Nr 317/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DOMDET1151222 spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 15:04: GPW: 10 kwietnia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii D spółki ECHO INVESTMENT S.A

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 kwietnia 2018 r. (CATALYST)

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 13:04: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii K

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2018 roku dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii K.Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii K są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego...

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 13:04: KANCELARIA MEDIUS S.A.: Wykup Obligacji serii K na żądanie Emitenta

Rynek obligacji dnia 3 kwietnia o godz. 12:04: Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po marcu 2018

Marzec to kolejny miesiąc względnej nudy dla portfela. Wynik miesiąca 0,28% jest raczej słaby, nieco niższy od potencjału portfela. Podobnie jak w lutym, w tym miesiącu ceny obligacji będących w portfelu minimalnie spadły w porównaniu do końca lutego. Za 3 miesiące 2018 roku zarobek portfela wynosi 1,17%, a narastająco za ostatnie 12 miesięcy jest to 4,15% (netto). Nie jest źle, jak na ideę portfe...

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 12:04: KANCELARIA MEDIUS SA (17/2018) Płatność odsetek od obligacji serii K

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 12:04: KANCELARIA MEDIUS SA (12/2018) Wykup Obligacji serii K na żądanie Emitenta

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 11:04: SMS Kredyt Holding S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN, AO i AP

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AM, AN, AO oraz AP za okresy odsetkowe, których płatność upływała...

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 10:04: SMS KREDYT HOLDING SA (13/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN, AO i AP

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 10:04: KANIA: Spełnienie warunków udostępnienia kredytów, spłata kredytu i wykup obligacji serii E.

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 9:04: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (15/2018) Spełnienie warunków udostępnienia kredytów, spłata kredytu i wykup obligacji serii E.

StockWatch dnia 3 kwietnia o godz. 8:04: Quercus i Sebastian Buczek biorą na siebie obligacje GetBack

Nowo utworzony R1 FIZ odkupi wszystkie obligacje GetBack, będące w portfelach subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału wydzielonego w ramach Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Multistrategy FIZ i Quercus Absolute Return FIZ po cenie 100 proc. wartości nominalnej wraz z odsetkami na koniec marca br. >> O obligacjach GetBacka w portfelach funduszy inwestycyjnych pisaliśmy tutaj Kapitał na przejęcie […]

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 8:04: Quercus TFI utworzy fundusz, który odkupi obligacje spółki GetBack

Quercus TFI utworzy fundusz R1 FIZ, który zostanie dokapitalizowany kwotą ok. 86 mln zł przez Quercus TFI i fundusz Q1 FIZ - podał Quercus w komunikacie. R1 FIZ odkupi obligacje spółki GetBack, będące w posiadaniu funduszy Quercusa po cenie 100 proc. wartości nominalnej wraz z odsetkami na ostatni dzień wyceny, tj. 29 marca.

Gazeta Giełdowa dnia 3 kwietnia o godz. 7:04: Na szybko: Quercus wydziela obligacje GetBacka.

Jest to bardzo ciekawa sytuacja - Quercus tworzy z własnych środków fundusz, do którego mają być sprzedane obligacje GetBacka z funduszu Ochrony Kapitału i innych funduszy Quercusa (link). Zabezpiecza w ten sposób swoimi środkami klientów tych funduszy.Myślę, że ostatni odpływ środków z funduszu Ochrony Kapitału mógł być związany z dużą ilością obligacji GetBacka w tym funduszu. Taki ruch na pewno...

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 7:04: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii N15/Buy out of the N15 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 03 kwietnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/30/03/2017...

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 7:04: Quercus TFI utworzy fundusz, który odkupi obligacje spółki GetBack

Quercus TFI utworzy fundusz R1 FIZ, który zostanie dokapitalizowany kwotą ok. 86 mln zł przez Quercus TFI i fundusz Q1 FIZ - podał Quercus w komunikacie. R1 FIZ odkupi obligacje spółki GetBack, będące w posiadaniu funduszy Quercusa po cenie 100 proc. wartości nominalnej wraz z odsetkami na ostatni dzień wyceny, tj. 29 marca.

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 6:04: AFORTI HOLDING SA (21/2018) Terminowy wykup obligacji serii M6/Buy out of the M6 series bonds

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 5:04: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 5:04: Oszczędzanie i hazard w jednym – czy warto będzie kupić obligacje premiowe?

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Odkładanie finansowych rezerw nie ma w sobie nic emocjonującego, zwłaszcza jeśli korzystamy z najbezpieczniejszych form oszczędzania. Do tej pory na polskim rynku nie pojawiły się produkty, kt...

Q1

Bankier dnia 31 marca o godz. 22:03: SLASKIEKA: Przydział obligacji serii F1

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2018 z dnia 1 marca 2018 roku (Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F1) Zarząd Emitenta informuje, iż podjął uchwałę nr 5/03/2018 w sprawie przydziału 1.000 obligacji imiennych...

PAP dnia 31 marca o godz. 21:03: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (9/2018) Przydział obligacji serii F1

Bankier dnia 30 marca o godz. 22:03: TECH INVEST GROUP S.A.: Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii A2

PAP dnia 30 marca o godz. 21:03: TECH INVEST GROUP SA (4/2018) Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii A2

Bankier dnia 30 marca o godz. 20:03: INDATA S.A.: Otrzymanie żądań przedterminowego wykupu Obligacji serii A1

Bankier dnia 30 marca o godz. 20:03: CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Bankier dnia 30 marca o godz. 19:03: MURAPOL: Emisja i przydział obligacji serii JA

Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 marca 2018 r. Emitent dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii JA (dalej: „Obligacje”),...

PAP dnia 30 marca o godz. 19:03: INDATA SA (40/2018) Otrzymanie żądań przedterminowego wykupu Obligacji serii A1

PAP dnia 30 marca o godz. 19:03: CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (7/2018) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Bankier dnia 30 marca o godz. 15:03: 2C PARTNERS: Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii N i T

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii N za czwarty okres odsetkowy w łącznej wysokości 17 345,80 zł oraz odsetek z obligacji serii T...

Bankier dnia 30 marca o godz. 15:03: VIENNA DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zasadach i proporcji dokonania przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądanie Emitenta

PAP dnia 30 marca o godz. 14:03: 2C PARTNERS SA (14/2018) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii N i T

PAP dnia 30 marca o godz. 14:03: VIENNA DEVELOPMENT SA (3/2018) Zawiadomienie o zasadach i proporcji dokonania przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądanie Emitenta

Bankier dnia 30 marca o godz. 14:03: WIKANA: Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

Bankier dnia 30 marca o godz. 14:03: T-BULL S.A.: Informacja o wykupie obligacji serii B

PAP dnia 30 marca o godz. 13:03: WIKANA SA (9/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

Bankier dnia 30 marca o godz. 13:03: LW BOGDANKA S.A.: Wykup obligacji w terminie

PAP dnia 30 marca o godz. 13:03: T-BULL SA (8/2018) Informacja o wykupie obligacji serii B

Bankier dnia 30 marca o godz. 12:03: TECHINVGR: Przydział obligacji serii A1

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 marca 2018 r. Spółka dokonała emisji (przydziału) 5 sztuk obligacji serii A1, o których mowa w opublikowanym...

StockWatch dnia 30 marca o godz. 12:03: GetBack w krzyżowym ogniu. Akcje i obligacje na Catalyst rekordowo tanie

Od początku roku, czyli w zaledwie trzy miesiące, wycena akcji GetBack spadła o 60 proc. Tak mocna przecena w tak krótkim czasie, w wypadku spółki z indeksu mWIG40, to rzadkość. Ubiegłoroczny debiutant stracił ogromny kapitał zaufania, jakim obdarzyli go inwestorzy. A wszystko przez plan olbrzymiego rozwodnienia kapitału, czyli emisji nawet 70 mln nowych akcji. Inwestorom […]

Bankier dnia 30 marca o godz. 12:03: 2C PARTNERS: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii N

Zarząd 2C Partners S.A. ("Spółka”) informuje, że na mocy zawartych porozumień z Obligatariuszami Obligacji serii N, podjęto Uchwałę w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii N. Termin wykupu Obligacji został wydłużony...

PAP dnia 30 marca o godz. 12:03: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (9/2018) Wykup obligacji w terminie

PAP dnia 30 marca o godz. 11:03: TECH INVEST GROUP SA (5/2018) Przydział obligacji serii A1

PAP dnia 30 marca o godz. 11:03: 2C PARTNERS SA (13/2018) Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii N

Bankier dnia 30 marca o godz. 10:03: PKNORLEN: Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 30 marca o godz. 10:03: PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

PAP dnia 30 marca o godz. 10:03: W lutym inwestorzy zagraniczni zwiększyli zaangażowanie w obligacje o 0,9 mld zł - MF

W lutym inwestorzy zagraniczni zwiększyli zaangażowanie w polskie obligacje o 0,9 mld zł do 200,4 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

PAP dnia 30 marca o godz. 10:03: MF zaoferuje 27 IV obligacje 4-8 mld zł - komunikat

MF zaoferuje 27 kwietnia obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 oraz typu WS lub IZ za 4-8 mld zł - podało Ministerstwo finansów w komunikacie.

PAP dnia 30 marca o godz. 10:03: W II kw. 3-5 przetargów sprzedaży obligacji na 15,0-25,0 mld zł - MF

W II kwartale 2018 r. na rynku krajowym MF planuje przeprowadzić 3-5 przetargów sprzedaży obligacji łącznie na 15,0-25,0 mld zł - podało MF w komunikacie. MF planuje też 1-3 przetargi zamiany, przeprowadzenie których uzależnione będzie od sytuacji rynkowej i budżetowej.

PAP dnia 30 marca o godz. 9:03: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (40/2018) Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 30 marca o godz. 9:03: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (18/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Bankier dnia 30 marca o godz. 9:03: I2 DEVELOPMENT S.A.: Wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Bankier dnia 30 marca o godz. 8:03: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii N13 / Buy out of the N13 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 marca 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/21/03/2017 z...

PAP dnia 30 marca o godz. 8:03: I2 DEVELOPMENT SA (24/2018) Wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

PAP dnia 30 marca o godz. 7:03: AFORTI HOLDING SA (20/2018) Terminowy wykup obligacji serii N13 / Buy out of the N13 series bonds

Bankier dnia 29 marca o godz. 19:03: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Nabycie własnych obligacji serii S i P przez ROBYG S.A. w celu ich umorzenia

Bankier dnia 29 marca o godz. 19:03: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PA

PAP dnia 29 marca o godz. 18:03: ROBYG SA (33/2018) ROBYG S.A. - Nabycie własnych obligacji serii S i P przez ROBYG S.A. w celu ich umorzenia

PAP dnia 29 marca o godz. 18:03: ROBYG SA (30/2018) ROBYG S.A. - Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PA

PAP dnia 29 marca o godz. 17:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii PLGTC032021 spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

Uchwała Nr 314/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PLGTC032021 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

PAP dnia 29 marca o godz. 17:03: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii M spółki FAST FINANCE SA

Uchwała Nr 316/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii M spółki FAST FINANCE S.A.

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: Columbus Energy: Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (‘Spółka’) informuje, że w dniu 29 marca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za IV okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii B (dalej ‘Obligacje’)....

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Korekta RB nr 10/2018 w sprawie wykupu obligacji serii A Emitenta

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: PKNORLEN: ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: PCC ROKITA S.A.: Rejestracja obligacji serii EE w KDPW

PAP dnia 29 marca o godz. 15:03: COLUMBUS ENERGY SA (13/2018) Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B

PAP dnia 29 marca o godz. 15:03: CHEMOSERVIS-DWORY SA (10/2018) Korekta RB nr 10/2018 w sprawie wykupu obligacji serii A Emitenta

PAP dnia 29 marca o godz. 15:03: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (39/2018) ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 29 marca o godz. 15:03: PCC ROKITA SA (14/2018) Rejestracja obligacji serii EE w KDPW

Bankier dnia 29 marca o godz. 14:03: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Oprocentowanie obligacji serii BGK1021S015A

Bankier dnia 29 marca o godz. 13:03: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.: Rozliczenie emisji obligacji serii C

Bankier dnia 29 marca o godz. 13:03: KREDYT INKASO S.A.: rejestracja obligacji serii PA02 w KDPW (rozliczenie emisji)

PAP dnia 29 marca o godz. 13:03: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (6/2018) Oprocentowanie obligacji serii BGK1021S015A

PAP dnia 29 marca o godz. 12:03: BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o. (5/2018) Rozliczenie emisji obligacji serii C

PAP dnia 29 marca o godz. 12:03: Emisja benchmarkowych obligacji 10-letnich w USD możliwa w II kw. – Nowak, MF

Emisja obligacji w USD możliwa jest jeszcze w II kw., ale będzie to uwarunkowane bieżącą sytuacją rynkową – poinformował PAP Biznes Piotr Nowak, wiceminister finansów. Dodał, że MF będzie prawdopodobnie rozważał emisję benchmarkową w segmencie zapadalności 10 lat.

PAP dnia 29 marca o godz. 12:03: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. (17/2018) Rozliczenie emisji obligacji serii C

PAP dnia 29 marca o godz. 12:03: KREDYT INKASO SA (20/2018) rejestracja obligacji serii PA02 w KDPW (rozliczenie emisji)

Bankier dnia 29 marca o godz. 10:03: PRAGMA FAKTORING S.A.: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O.

Bankier dnia 29 marca o godz. 10:03: FAST FINANCE S.A.: Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M

PAP dnia 29 marca o godz. 9:03: PRAGMA FAKTORING SA (22/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O.

PAP dnia 29 marca o godz. 9:03: FAST FINANCE SA (4/2018) Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M

PAP dnia 28 marca o godz. 17:03: GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii L spółki KANCELARIA MEDIUS S.A.

Uchwała Nr 311/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii L spółki KANCELARIA MEDIUS S.A.

PAP dnia 28 marca o godz. 17:03: GPW: w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami serii D spółki DEKPOL S.A.

Uchwała Nr 310/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii D spółki DEKPOL S.A.

Bankier dnia 28 marca o godz. 16:03: KANIA: Nabycie obligacji własnych serii G w celu ich umorzenia.

Bankier dnia 28 marca o godz. 15:03: BS SANOK: Termin wznowienia notowań obligacji Serii 0325

Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok (PBSBank) informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 29 marca 2018r. notowania Obligacji serii PBS0325 zostaną przywrócone...

Bankier dnia 28 marca o godz. 15:03: MF analizuje możliwość emisji obligacji w USD

Ministerstwo Finansów analizuje możliwość emisji obligacji w USD - poinformował PAP Biznes MF. Resort złożył wniosek w sprawie emisji obligacji, której wartość może wynieść do 4 mld USD, w amerykańskiej Security Exchange...

PAP dnia 28 marca o godz. 15:03: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (14/2018) Nabycie obligacji własnych serii G w celu ich umorzenia.

Bankier dnia 28 marca o godz. 15:03: VOXEL S.A.: informacja o zmianie wpisu dla zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności obligatariuszy obligacji serii H

PAP dnia 28 marca o godz. 14:03: MF analizuje możliwość emisji obligacji w USD

Ministerstwo Finansów analizuje możliwość emisji obligacji w USD - poinformował PAP Biznes MF. Resort złożył wniosek w sprawie emisji obligacji, której wartość może wynieść do 4 mld USD, w amerykańskiej Security Exchange Committee.

PAP dnia 28 marca o godz. 14:03: VOXEL SA (11/2018) informacja o zmianie wpisu dla zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności obligatariuszy obligacji serii H

PAP dnia 28 marca o godz. 12:03: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PKO BP SA

Uchwała Nr 297/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii OP0328 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Bankier dnia 28 marca o godz. 11:03: KANCELARIA MEDIUS: Częściowy wykup obligacji serii O

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej...

PAP dnia 28 marca o godz. 10:03: KANCELARIA MEDIUS SA (16/2018) Częściowy wykup obligacji serii O

PAP dnia 28 marca o godz. 10:03: Rok 2018 nie musi być zły dla obligacji skarbowych - TFI PZU (opinia)

Rok 2018 nie musi się okazać zły dla obligacji skarbowych - uważa Paweł Gołębiewski, zarządzający funduszami TFI PZU. Jego zdaniem, pierwszych podwyżek stóp procentowych przez EBC i RPP można oczekiwać nie wcześniej niż w połowie 2019 roku. W przypadku rynku akcji preferuje on Europę kosztem USA.

PAP dnia 28 marca o godz. 6:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji PKO BP S.A.

Uchwała Nr 293/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii OP0328 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

PAP dnia 28 marca o godz. 6:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji MCI.PRIVATEVENTURES FIZ

Uchwała Nr 292/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1C wyemitowanych przez MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Bankier dnia 27 marca o godz. 21:03: KANIA: Przydział obligacji serii H

PAP dnia 27 marca o godz. 20:03: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (12/2018) Przydział obligacji serii H

Bankier dnia 27 marca o godz. 17:03: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1C

PAP dnia 27 marca o godz. 16:03: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ (6/2018) Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1C

Bankier dnia 27 marca o godz. 13:03: SYMBIO POLSKA: Przydział Obligacji serii D

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 1.500 Obligacji serii D (dalej: „Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.500.000 zł, których subskrypcja...

Bankier dnia 27 marca o godz. 13:03: BENEFIT PARTNERS: Warunkowy przydział obligacji na okaziciela serii C

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 11/2018 z dnia 6 marca 2018 roku dotyczącego podjęcia uchwały o emisji obligacji serii C, niniejszym informuje,...

PAP dnia 27 marca o godz. 12:03: SYMBIO POLSKA SA (5/2018) Przydział Obligacji serii D

PAP dnia 27 marca o godz. 12:03: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. (16/2018) Warunkowy przydział obligacji na okaziciela serii C

PAP dnia 27 marca o godz. 11:03: Debata PAP Biznes: Polskie obligacje nie powinny tracić, spread do bunda może się zawężać

Rentowności polskich obligacji nie powinny rosnąć w 2018 r. z powodu niskiej inflacji oraz braku podwyżek stóp proc. przez RPP - ocenili zarządzający biorący udział w debacie PAP Biznes "Strategie rynkowe TFI 2018". Ich zdaniem, zmniejszać może się różnica między rentownością polskich papierów a niemieckich.

Bankier dnia 27 marca o godz. 10:03: MF sprzedało na przetargu obligacje za 3 mld zł, popyt sięgnął 6,6 mld zł

Ministerstwo Finansów sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje hurtowe pięciu serii zapadające odpowiednio w latach 2020-2028 o łącznej wartości 3 003,7 mln zł wobec oferty wynoszącej...

PAP dnia 27 marca o godz. 9:03: MF sprzedało na przetargu obligacje łącznie za 3 mld zł przy popycie 6,6 mld zł - komunikat

MF sprzedało we wtorek obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524 / WS0428 / WZ0528 za łącznie 3 mld zł przy popycie 6,6 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Bankier dnia 27 marca o godz. 9:03: PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

PAP dnia 27 marca o godz. 8:03: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (17/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Bankier dnia 26 marca o godz. 22:03: TECHINVGR: Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii A1

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji przez Spółkę nie więcej niż 5 sztuk obligacji na okaziciela serii A1 („Obligacje”)....

Bankier dnia 26 marca o godz. 21:03: MURAPOL: Emisja i przydział obligacji serii IA

Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 marca 2018 r. Emitent dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii IA (dalej: „Obligacje”),...

PAP dnia 26 marca o godz. 21:03: TECH INVEST GROUP SA (4/2018) Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii A1

Bankier dnia 26 marca o godz. 18:03: EUROCENT S.A.: Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii F

PAP dnia 26 marca o godz. 17:03: EUROCENT SA (22/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii F

Bankier dnia 26 marca o godz. 17:03: INDATA S.A.: Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A1.

PAP dnia 26 marca o godz. 16:03: INDATA SA (35/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A1.

Bankier dnia 26 marca o godz. 13:03: PKNORLEN: ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 26 marca o godz. 13:03: INDOS: Złożenie poprawnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zabezpieczającego emisję obligacji serii K1.

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 29/2017 z dnia 5 października 2017 r., ESPI nr 32/2017 z 27 października 2017 r. oraz EBI nr 12/2017 z dnia 8 listopada 2017 r., informuje, że w dniu 26 marca 2018 r....

Bankier dnia 26 marca o godz. 12:03: M.W. TRADE: Zawarcie umowy z Noble Securities SA – oferowanie obligacji w ramach programu

PAP dnia 26 marca o godz. 12:03: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (37/2018) ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 26 marca o godz. 12:03: M.W. TRADE: Porozumienie o rozwiązaniu umowy z Domem Maklerskim Banku BPS SA – organizacja emisji obligacji

Bankier dnia 26 marca o godz. 12:03: KREDYT INKASO S.A.: wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki

PAP dnia 26 marca o godz. 12:03: INDOS SA (3/2018) Złożenie poprawnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zabezpieczającego emisję obligacji serii K1.

StockWatch dnia 26 marca o godz. 12:03: Kredyt Inkaso w cuglach uplasował wszystkie obligacje z marcowej emisji

– Oferta obligacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Inwestorzy zauważyli pozytywne zmiany w naszej spółce, które zaowocowały poprawą wszystkich istotnych parametrów finansowych. Sukces emisji nabiera szczególnej wartości, jeżeli weźmiemy pod uwagę wymagające warunki rynkowe. Wiarygodni emitenci, prezentujący stabilne wyniki i proponujący ponadto atrakcyjne warunki inwestycji, a ...

Bankier dnia 26 marca o godz. 12:03: Echo planuje w '18 emisję obligacji o wartości do 450 mln zł, pierwsza transza w V lub VI (opis)

Echo Investment planuje w 2018 roku przeprowadzenie programu emisji obligacji o wartości do 450 mln zł. Inwestorom indywidualnym w trybie oferty publicznej zostaną zaoferowane obligacje o wartości około 300 mln zł - poinformował wiceprezes Maciej Drozd. Dodał, że spółka może wyjść na rynek z pierwszą transzą w maju lub czerwcu.

Rynek obligacji dnia 26 marca o godz. 12:03: Kapitalizacja giełdowa emitentów obligacji – marzec 2018

Kolejne 30 dni na giełdzie, podobnie jak miesiąc wcześniej, nie było zbyt udane dla osób inwestujących w akcje. Zarówno WIG jak i WIG20 straciły w skali 30 dni po 6-7 procent. Jak można się domyślać, kiepsko również radziły sobie akcje spółek będących emitentami obligacji. Chociaż w skali miesiąca przecena nie była tak mocna jak spadek całego rynku, mediana spadku wyniosła 1,5%, a średnia zmiana t...

StockWatch dnia 26 marca o godz. 11:03: Echo planuje emisje obligacji dedykowane inwestorom indywidualnym

– W 2018 r. spółka zamierza wyemitować: ok. 300 mln zł dla inwestorów indywidualnych, do 150 mln zł dla instytucji – powiedział Drozd podczas konferencji prasowej. Poinformował także, że w br. spółka wykupi obligacje na ok. 400 mln zł. – Czyli dług z tytułu obligacji tylko nieznacznie wzrośnie – podkreślił. W 2017 r. spółka uplasowała […]

PAP dnia 26 marca o godz. 11:03: M.W. TRADE SA (7/2018) Zawarcie umowy z Noble Securities SA - oferowanie obligacji w ramach programu

PAP dnia 26 marca o godz. 11:03: M.W. TRADE SA (6/2018) Porozumienie o rozwiązaniu umowy z Domem Maklerskim Banku BPS SA - organizacja emisji obligacji

PAP dnia 26 marca o godz. 11:03: KREDYT INKASO SA (17/2018) wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki

WNP dnia 26 marca o godz. 11:03: Rekordowe zainteresowanie obligacjami PCC Rokita

Rekordowym w historii zainteresowaniem cieszyły się obligacje PCC Rokita. Złożono 1083 zleceń kupna.Spółka emituje papiery dłużne regularnie od ponad 7 lat.

PAP dnia 26 marca o godz. 11:03: Echo planuje w '18 emisję obligacji o wartości do 450 mln zł, pierwsza transza w V lub VI (opis)

Echo Investment planuje w 2018 roku przeprowadzenie programu emisji obligacji o wartości do 450 mln zł. Inwestorom indywidualnym w trybie oferty publicznej zostaną zaoferowane obligacje o wartości około 300 mln zł - poinformował wiceprezes Maciej Drozd. Dodał, że spółka może wyjść na rynek z pierwszą transzą w maju lub czerwcu.

Bankier dnia 26 marca o godz. 10:03: Echo planuje w '18 emisję obligacji o wartości do 450 mln zł

Echo Investment planuje w 2018 przeprowadzenie publicznego programu emisji obligacji o wartości do 450 mln zł. Inwestorom indywidualnym zostaną zaoferowane obligacje o wartości około 300 mln zł - poinformował wiceprezes Maciej Drozd.

PAP dnia 26 marca o godz. 9:03: Echo planuje w '18 emisję obligacji o wartości do 450 mln zł

Echo Investment planuje w 2018 przeprowadzenie publicznego programu emisji obligacji o wartości do 450 mln zł. Inwestorom indywidualnym zostaną zaoferowane obligacje o wartości około 300 mln zł - poinformował wiceprezes Maciej Drozd.

Bankier dnia 26 marca o godz. 7:03: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii N10 / Buy out of the N10 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 marca 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/06/03/2017 z dnia...

PAP dnia 26 marca o godz. 6:03: AFORTI HOLDING SA (19/2018) Terminowy wykup obligacji serii N10 / Buy out of the N10 series bonds

PAP dnia 23 marca o godz. 20:03: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ (5/2018) Dopuszczenie obligacji emitenta do obrotu na rynku podstawowym i rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

PAP dnia 23 marca o godz. 18:03: YOLO SA (20/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Obligacji serii G1

PAP dnia 23 marca o godz. 18:03: ROBYG SA (26/2018) ROBYG S.A. -Wykup obligacji serii P ROBYG S.A.

PAP dnia 23 marca o godz. 17:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii 1/2017 spółki WB ELECTRONICS SA

Uchwała Nr 279/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki WB ELECTRONICS S.A.

PAP dnia 23 marca o godz. 17:03: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii P1C wyemitowanych przez MCI.PRIVATEVENTURES FIZ

Uchwała Nr 278/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1C wyemitowanych przez MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

PAP dnia 23 marca o godz. 17:03: Atal ustanowił program emisji obligacji do kwoty 70 mln zł (opis)

Zarząd Atalu zdecydował o utworzeniu programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 70 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 23 marca o godz. 16:03: Atal zdecydował o utworzeniu programu emisji obligacji do kwoty 70 mln zł

Atal zdecydował o utworzeniu programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 70 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 23 marca o godz. 16:03: ATAL SA (8/2018) utworzenie Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 23 marca o godz. 15:03: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ (4/2018) Publikacja wskaźników, o których mowa w punkcie 10.4.9. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji

PAP dnia 23 marca o godz. 15:03: PCC ROKITA SA (13/2018) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EE

PAP dnia 23 marca o godz. 15:03: PCC ROKITA SA (12/2018) Przydział obligacji serii EE

PAP dnia 23 marca o godz. 15:03: SYMBIO POLSKA SA (4/2018) Podjęcie uchwały o emisji Obligacji serii D

Bankier dnia 23 marca o godz. 14:03: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 14:03: MF na przetargu zaoferuje 27 marca 5 serii obligacji za 3 mld zł - MF

Ministerstwo Finansów na przetargu 27 marca zaoferuje obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524 / WS0428 / WZ0528 za 3 mld zł - podał resort w komunikacie. W miesięcznym planie podaży MF informował, że zaoferuje papiery za 3-5 mld zł. (PAP Biznes)

PAP dnia 23 marca o godz. 9:03: KANCELARIA MEDIUS SA (15/2018) Płatność odsetek od obligacji serii J

Reuters dnia 23 marca o godz. 6:03: Stocks tumble, bonds and yen gain as trade war fears drive rush to safety

TOKYO (Reuters) - The rumblings of a global trade war shook stock and currency markets on Friday after U.S. President Donald Trump announced long-promised tariffs on Chinese goods and Beijing pledged to fight any such war to the end.

Reuters dnia 23 marca o godz. 1:03: Stocks slide, bonds and yen advance as trade war fears drive rush to safety

TOKYO (Reuters) - Stock markets slid and perceived havens such as government bonds and the yen gained on Friday as investors rushed to safety after U.S. President Donald Trump announced long-promised tariffs on Chinese goods, stoking fears of a global trade war.

Reuters dnia 23 marca o godz. 0:03: Stocks slide, bonds and yen gain as trade war fears drive rush to safety

TOKYO (Reuters) - Stock markets slid and perceived havens such as government bonds and the yen gained on Friday as investors rushed to safety after U.S. President Donald Trump announced long-promised tariffs on Chinese goods, stoking fears of a global trade war.

PAP dnia 22 marca o godz. 19:03: INDATA SA (34/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A1

PAP dnia 22 marca o godz. 17:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT SA

Uchwała Nr 274/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

PAP dnia 22 marca o godz. 17:03: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E spółki BVT SA

Uchwała Nr 272/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki BVT S.A.

PAP dnia 22 marca o godz. 17:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii A17 wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA

Uchwała Nr 271/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A17 wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA

PAP dnia 22 marca o godz. 16:03: EUROCENT SA (21/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii F

PAP dnia 22 marca o godz. 10:03: PHN podtrzymuje plan emisji obligacji za 200 mln zł; polityka dywidendowa bez zmian

Polski Holding Nieruchomości podtrzymuje plan emisji transzy obligacji o wartości ok. 200 mln zł, a możliwa jest także druga transza, jeśli zostanie wydane pozwolenie na budowę PHN Tower - poinformowali przedstawiciele spółki. Dodali, że nie ma obecnie powodów do zmiany polityki dywidendowej.

PAP dnia 22 marca o godz. 10:03: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (36/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1

PAP dnia 21 marca o godz. 18:03: INDATA SA (30/2018) Brak wypłaty odsetek od obligacji serii A1

PAP dnia 21 marca o godz. 17:03: GPW: w sprawie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii S spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Nr 267/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii S spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

PAP dnia 21 marca o godz. 17:03: GPW: data ostatniego notowania obligacji serii S (VTG0721) spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A., planowana jest na dzień 22 czerwca 2021 r.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 21 marca o godz. 16:03: MBANK SA (10/2018) Wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych oraz zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej

PAP dnia 21 marca o godz. 14:03: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (11/2018) Informacja nt. planowanego wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii BPS0720 oraz zamiaru emisji akcji w ramach kapitału docelowego

Bankier dnia 21 marca o godz. 14:03: EVEREST CAPITAL: Nabycie celem umorzenia obligacji serii B

Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje o nabyciu w dniu 21 marca 2018 r. celem umorzenia 1.539 (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć) sztuk obligacji serii B Emitenta. W związku...

Bankier dnia 21 marca o godz. 13:03: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.: Informacja o transakcjach nabycia obligacji

PAP dnia 21 marca o godz. 12:03: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki BANK POCZTOWY S.A.

Uchwała Nr 264/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii C spółki BANK POCZTOWY S.A.

PAP dnia 21 marca o godz. 12:03: MCI CAPITAL SA (13/2018) Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii G1

PAP dnia 21 marca o godz. 10:03: Obligacje zmiennokuponowe i indeksowane inflacją nadal atrakcyjne - Oleszkiewicz, Franklin Templeton (wywiad)

Obligacje o zmiennym kuponie oraz indeksowane inflacją nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, mimo że w ubiegłym roku dały wyższą stopę zwrotu niż stałokuponowe - ocenia Michał Oleszkiewicz, zarządzający Franklin Templeton. Dodał, że na tle państw regionu polskie obligacje nie są drogie.

StockWatch dnia 21 marca o godz. 9:03: Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso kończą się 22 marca

– Jesteśmy wiarygodnym partnerem, który konsekwentnie realizuje strategię rozwoju. Systematycznie zwiększamy skalę działania, czemu towarzyszy poprawa kluczowego wskaźnika, jakim są spłaty z wierzytelności. W efekcie osiągamy wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Miernikiem naszych przyszłych rezultatów jest wartość nabytych wierzytelności, która również rośnie – komentuje Jarosław Orli...

PAP dnia 21 marca o godz. 9:03: PRAGMA INKASO SA (16/2018) Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii O

PAP dnia 21 marca o godz. 9:03: PRAGMA FAKTORING SA (20/2018) Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii O.

PAP dnia 20 marca o godz. 15:03: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (5/2018) Wprowadzenie obligacji serii BGK0220S013A, BGK0520S014A i BGK1021S015A do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla tych serii obligacji

PAP dnia 20 marca o godz. 15:03: BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane o wartości 1 mld zł

BZ WBK podjął decyzję o emisji dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 1 mld zł - podał bank w komunikacie.

PAP dnia 20 marca o godz. 15:03: BANK ZACHODNI WBK SA (11/2018) Warunki emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. - obligacje podporządkowane serii F

PAP dnia 20 marca o godz. 15:03: BANK POCZTOWY (1/2018) Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii C

PAP dnia 20 marca o godz. 13:03: BVT SA (10/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii E

Bankier dnia 20 marca o godz. 7:03: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 19 marca o godz. 17:03: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii A17 wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA

Uchwała Nr 260/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A17 wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA

PAP dnia 19 marca o godz. 15:03: Bank Polskiej Spółdzielczości przydzielił obligacje o łącznej wartości 55,6 mln zł

Bank Polskiej Spółdzielczości przydzielił niezabezpieczone obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 55,6 mln zł - podał bank w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 400 tys. zł.

Bankier dnia 19 marca o godz. 15:03: BPS WARSZAWA: Informacja nt. przydziału obligacji podporządkowanych

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank, Emitent), zawiadamia, iż w dniu 19 marca 2018 roku podjęta została uchwała o przyjęciu ofert nabycia i przydziale niezabezpieczonych obligacji podporządkowanych na okaziciela serii BPS0328...

PAP dnia 19 marca o godz. 15:03: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (9/2018) Informacja nt. przydziału obligacji podporządkowanych

PAP dnia 19 marca o godz. 15:03: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (34/2018) ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Rynek obligacji dnia 19 marca o godz. 14:03: Indeks Rynku Obligacji na dzień 16.03.2018

Indeks Rynku Obligacji Wartość Indeksu Rynku Obligacji na dzień 16.03.2018 roku wyniosła 3,34 punktu procentowego, czyli o 0,17 punktu procentowego więcej niż dla ostatniego odczytu z lutego. Nastąpiło zatem lekkie odreagowanie wysokich cen obligacji, jednakże trudno mówić o wielkich ruchach cenowych. Na skok wskaźnika wpływ miały wzrosty rentowności kilku spółek z branży deweloperskiej: Echo Inve...

PAP dnia 19 marca o godz. 12:03: PRAGMA FAKTORING SA (19/2018) Emisja obligacji serii O

PAP dnia 19 marca o godz. 9:03: KANCELARIA MEDIUS SA (14/2018) Płatność odsetek od obligacji serii Ł

PAP dnia 19 marca o godz. 8:03: GPW: w sprawie zawieszenia na Catalyst obrotu obligacjami serii K spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

Uchwała Nr 255/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii K spółki GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.

PAP dnia 19 marca o godz. 8:03: DZIEŃ NA FX/FI: Złoty pod presją przed posiedzeniem Fed, brak impulsów dla obligacji

Złoty pozostanie pod presją przed środowym posiedzeniem Fed, a jastrzębi wydźwięk komunikatu może osłabić polską walutę - oceniają ekonomiści. Dodają, że polskie obligacje powinny być stabilne, ponieważ brak jest impulsów do realizacji zysków po ostatnich spadkach rentowności.

PAP dnia 19 marca o godz. 7:03: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii PP6 spółki GETBACK S.A.

Uchwała Nr 256/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6 spółki GETBACK S.A.

Interia dnia 18 marca o godz. 4:03: Obligacje skarbowe stają się modne

Początek roku przynosi wzrost zainteresowania oszczędzających obligacjami skarbowymi. W styczniu ulokowano w nich ponad miliard złotych, najwięcej od ponad dwóch lat.

Bankier dnia 17 marca o godz. 5:03: Tydzień rekordów: obligacje oszczędnościowe, zatrudnienie i rosnące płace [Wykresy tygodnia]

Zostawiając za sobą jedenasty tydzień 2018 r., warto zatrzymać się nad najciekawszymi wykresami ostatnich siedmiu dni.

Rynek obligacji dnia 16 marca o godz. 22:03: Emisja obligacji Kredyt Inkaso – aktualizacja

Trwa publiczna emisja obligacji spółki Kredyt Inkaso. Omówienie jej parametrów znajdziesz w tym miejscu na blogu, a tutaj znajdziesz analizę wyników Kredyt Inkaso za III kwartały roku obrotowego 2017/2018. W dniu dzisiejszym spółka opublikowała następujący komunikat prasowy: Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 100 mln zł Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły trzy portfele, ...

PAP dnia 16 marca o godz. 17:03: GETBACK SA (24/2018) Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii PP6.

PAP dnia 16 marca o godz. 17:03: ROBYG SA (25/2018) Emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii PA w trybie oferty publicznej

Bankier dnia 16 marca o godz. 15:03: EVEREST CAPITAL: Sprawozdania finansowe poręczycieli obligacji serii E, K i L Emitenta za IV kwartał 2017 r.

Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii E oraz zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii K i serii L Emitenta przekazuje w załączaniu...

PAP dnia 16 marca o godz. 13:03: Kancelaria Hogan Lovells doradzała mBank S.A. przy ustanowieniu programu i emisji obligacji przez BBI Development S.A. (Centrum Prasowe)

Kancelaria Hogan Lovells doradzała mBank S.A., pełniącemu rolę Agenta Emisji, Dealera, Agenta ds. Płatności, Depozytariusza, Agenta Kalkulacyjnego oraz Agenta Technicznego, przy ustanowieniu programu emisji obligacji do kwoty 110.000.000 zł oraz emisji obligacji trzyletnich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 40.300.000 zł przez BBI Development S.A.

PAP dnia 16 marca o godz. 11:03: EMPERIA HOLDING SA (10/2018) Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

Bankier dnia 16 marca o godz. 9:03: Polacy kłócą się o inflację, obligacje oszczędnościowe biją rekord za rekordem

Obligacje oszczędnościowe biją rekord za rekordem - w lutym Polacy przeznaczyli na ich zakup ponad miliard złotych. To pierwszy taki przypadek od wyjątkowej oferty z listopada 2015 r. Inflacja odpuszcza, więc większą popularnością cieszą się papiery o stałej, z góry znanej stopie zwrotu.

Bankier dnia 16 marca o godz. 9:03: GEO, MIESZKANIE I DOM: Wykup obligacji

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 marca 2018 r. Spółka dokonała wykupu obligacji serii J w łącznej ilości 4.043 szt.. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami...

PAP dnia 16 marca o godz. 7:03: Sprzedaż obligacji detalicznych w lutym wyniosła 1.088 mln zł - MF

Sprzedaż obligacji detalicznych w lutym wyniosła 1.088 mln zł wobec 976 mln zł w styczniu - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 15 marca o godz. 16:03: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii S spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Nr 218/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii S spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

PAP dnia 15 marca o godz. 15:03: VIENNA DEVELOPMENT SA (2/2018) Zawiadomienie o wcześniejszym, częściowym wykupie obligacji serii A, A1, A2, A3 na żądanie Emitenta

PAP dnia 15 marca o godz. 15:03: GPW: data ostatniego notowania obligacji spółki BEST S.A., planowana jest na dzień 16 lutego 2022 r.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 marca 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 15 marca o godz. 14:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii T2 spółki BEST SA

Uchwała Nr 215/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii T2 spółki BEST S.A.

PAP dnia 15 marca o godz. 13:03: EUROCENT SA (19/2018) Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii F

PAP dnia 15 marca o godz. 13:03: BEST SA (13/2018) Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii T2

PAP dnia 15 marca o godz. 12:03: Po aukcji obligacji MF ma sfinansowane 49 proc. potrzeb pożyczkowych na '18

Po czwartkowej aukcji zamiany stopień zaawansowania realizacji potrzeb pożyczkowych wzrósł do 49 proc. z 46 proc. na koniec lutego - podało PAP Ministerstwo Finansów.

PAP dnia 15 marca o godz. 11:03: BEST SA (2018/12) Dopuszczenie obligacji serii T2 do obrotu giełdowego

PAP dnia 15 marca o godz. 11:03: MF sprzedało obligacje łącznie za 5.243,1 mln zł, a odkupiło za 5.089,89 mld zł - komunikat

Na przetargu zamiany MF sprzedało obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 łącznie za 5.243,102 mln zł, a odkupiło obligacje PS0418 / PS0718 / OK1018 za 5.089,89 mln zł - poinformował resort w komunikacie.

Reuters dnia 15 marca o godz. 10:03: World stocks shuffle forward as bond rally stalls

LONDON (Reuters) - A break in the recent global trade war squalls helped lift European stocks on Thursday and cooled demand for the markets' traditional safety plays of government bonds and gold.

Rynek obligacji dnia 15 marca o godz. 8:03: PCC Rokita – emisja obligacji serii EE

W dniu dzisiejszym (15 marca 2018 roku) z emisją obligacji serii EE wystartowała spółka PCC Rokita. W tym wpisie przedstawiam parametry emisji obligacji, piszę gdzie można kupić oferowane obligacje, a także porównuję rentowność poszczególnych serii obligacji PCC Rokita Parametry emisji obligacji PCC Rokita serii EE EE, to już 5 emisja z aktualnego prospektu obligacji. Poprzednie miały miejsce w 20...

PAP dnia 15 marca o godz. 7:03: AFORTI HOLDING SA (18/2018) Terminowy wykup obligacji serii M5 / Buy out of the M5 series bonds

Reuters dnia 15 marca o godz. 6:03: Asia stocks sag, bonds advance amid simmering trade worries

TOKYO (Reuters) - Asian stocks sagged on Thursday while government bonds attracted safe-haven demand amid mounting investor concerns that growing trade tensions will hurt the global economy.

Reuters dnia 15 marca o godz. 2:03: Stocks retreat, bonds advance as simmering trade woes curb risk appetite

TOKYO (Reuters) - Stock markets slipped broadly on Thursday while government bonds attracted safe-haven demand amid mounting investor concerns that growing trade tensions would hurt the global economy.

Reuters dnia 15 marca o godz. 0:03: Stocks sag, bonds supported as simmering trade woes curb risk appetite

TOKYO (Reuters) - Stock markets sagged broadly on Thursday while government bonds attracted safe-haven demand amid mounting investor concerns that growing trade tensions would hurt the global economy.

PAP dnia 14 marca o godz. 19:03: GPW: data ostatniego notowania obligacji BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO planowana jest na dzień 7 maja 2020 r.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 marca 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 14 marca o godz. 18:03: GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na serii T2 spółki BEST S.A.

Uchwała Nr 211/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii T2 spółki BEST S.A.

PAP dnia 14 marca o godz. 18:03: GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Uchwała Nr 212/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BGK0220S013A, BGK0520S014A i BGK1021S015A wyemitowanych przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

PAP dnia 14 marca o godz. 18:03: GPW: 21 marca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii E (PKN0418) spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 marca 2018 r.(CATALYST)

PAP dnia 14 marca o godz. 18:03: GPW: 21 marca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii BSS0418 (BSS0418) wyemitowanych przez BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 marca 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 14 marca o godz. 17:03: AMICA WRONKI SA (4/2018) Emisja obligacji

PAP dnia 14 marca o godz. 16:03: AUTO-SPA SA (5/2018) Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii H / Adoption of a resolution on the issue of series H bonds

WNP dnia 14 marca o godz. 12:03: Inwestycje Polaków: nieruchomości, fundusze, obligacje

W 2017 roku Polacy zainwestowali 44 miliardy zł. Największą popularnością wśród inwestorów cieszy się rynek mieszkaniowy.

PAP dnia 13 marca o godz. 16:03: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (11/2018) Informacja o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A

PAP dnia 13 marca o godz. 15:03: JSW może do końca II kwartału wyjść z emisją obligacji na rynek amerykański

JSW planuje do końca drugiego kwartału wyjść na rynek amerykański z emisją obligacji - poinformował dziennikarzy prezes Daniel Ozon.

PAP dnia 13 marca o godz. 15:03: KANCELARIA MEDIUS SA (9/2018) Przedterminowy wykup Obligacji serii K na żądanie Emitenta

PAP dnia 13 marca o godz. 14:03: Na przetargu zamiany 15 III MF sprzeda obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528

Na przetargu zamiany 15 marca MF odkupi obligacje PS0418 / PS0718 / OK1018, a sprzeda obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 - poinformował resort w komunikacie.

PAP dnia 13 marca o godz. 13:03: ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (6/2018) Zmiana Warunków Emisji Obligacji Serii "A".

Bankier dnia 13 marca o godz. 13:03: BEDZIN: Zmiana Warunków Emisji Obligacji Serii „A”.

PAP dnia 13 marca o godz. 13:03: MINOX SA (4/2018) Informacja ws. obligacji serii D Emitenta

PAP dnia 13 marca o godz. 11:03: BVT SA (9/2018) Wysłanie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E na Catalyst

PAP dnia 13 marca o godz. 7:03: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (10/2018) Emisja Obligacji serii H

PAP dnia 12 marca o godz. 22:03: COLUMBUS ENERGY SA (4/2018) Wyznaczenie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii D

PAP dnia 12 marca o godz. 22:03: COLUMBUS ENERGY SA (3/2018) Wyznaczenie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii C

PAP dnia 12 marca o godz. 18:03: GETIN NOBLE BANK SA (22/2018) NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

PAP dnia 12 marca o godz. 18:03: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D spółki COLUMBUS ENERGY SA

Uchwała Nr 193/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki COLUMBUS ENERGY S.A.

PAP dnia 12 marca o godz. 18:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii E spółki BVT SA

Uchwała Nr 194/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki BVT S.A.

PAP dnia 12 marca o godz. 15:03: POLIMEX-MOSTOSTAL SA (11/2018) Ustanowienie hipotek będących zabezpieczeniami obligacji serii C

PAP dnia 12 marca o godz. 15:03: DEKPOL SA (14/2018) Przedterminowy wykup oraz umorzenie części obligacji serii D

PAP dnia 12 marca o godz. 15:03: 2C PARTNERS SA (12/2018) Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii O

PAP dnia 12 marca o godz. 14:03: GPW: 12 marca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii 2/2015 (EGB0318), wyemitowanych przez spółkę EGB INVESTMENTS S.A

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 marca 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 12 marca o godz. 13:03: COMP SA (10/2018) Powstanie hipotek na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 oraz serii I/2017 wyemitowanych przez Spółkę

PAP dnia 12 marca o godz. 9:03: GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2018) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

PAP dnia 12 marca o godz. 7:03: PHOTON ENERGY N.V. (8/2018) Photon Energy repays its 8% EUR corporate bond 2013/18

Interia dnia 10 marca o godz. 5:03: Obligacje korporacyjne sprawdzą się w krótkim terminie?

Wiele osób woli krótkoterminowe lokaty bankowe od obligacji obawiając się, że inwestycja w papiery wartościowe oznacza konieczność zamrożenia środków nawet na kilka lat. Niesłusznie.

Bankier dnia 9 marca o godz. 21:03: MURAPOL: Emisja i przydział obligacji serii HA

Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. Emitent dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii HA (dalej: „Obligacje”),...

PAP dnia 9 marca o godz. 18:03: EVEREST CAPITAL (5/2018) Przydział obligacji serii L Emitenta

PAP dnia 9 marca o godz. 17:03: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii E spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Uchwała Nr 191/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii E spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

PAP dnia 9 marca o godz. 15:03: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (8/2018) Informacja o treści uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F

PAP dnia 9 marca o godz. 15:03: 2C PARTNERS SA (11/2018) Przedterminowy wykup Obligacji serii L

PAP dnia 9 marca o godz. 14:03: DOM MAKLERSKI IDM SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (3/2018) Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej

WNP dnia 9 marca o godz. 14:03: Tauron będzie miał więcej pieniędzy z emisji obligacji

Przedłużenie Programu Emisji Obligacji o dwa lata i zwiększenie w jego ramach dostępnych wartości finansowania dla grupy Tauron to efekt nowych aneksów zawartych z bankami przez Tauron Polska Energia. Nowe aneksy zwiększają kwoty dostępne w ramach Programu w wyniku wydłużenia udziału pozostałych banków, co przekłada się na wzrost gwarantowanych wartości do poziomu 6,07 mld zł (do końca 2021 r.) i ...

PAP dnia 9 marca o godz. 14:03: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (31/2018) Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 9 marca o godz. 14:03: TAURON POLSKA ENERGIA SA (6/2018) Podpisanie aneksów do umów dotyczących programu emisji obligacji

PAP dnia 9 marca o godz. 13:03: GETBACK SA (21/2018) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP6.

PAP dnia 9 marca o godz. 11:03: PKO BP może zaliczyć 1 mld zł z emisji obligacji podporządkowanych do Tier 2

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na zaliczenie przez PKO BP środków uzyskanych z emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł na podwyższenie kapitału Tier 2 banku - poinformował PKO BP w komunikacie.

PAP dnia 9 marca o godz. 11:03: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki GETBACK S.A.

Uchwała Nr 190/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6

PAP dnia 9 marca o godz. 11:03: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (5/2018) Zaliczenie środków z emisji obligacji podporządkowanych do kapitału Tier 2 PKO Banku Polskiego S.A.

PAP dnia 9 marca o godz. 11:03: YOLO SA (16/2018) Przydział obligacji serii G1

StockWatch dnia 9 marca o godz. 9:03: Ruszyły zapisy na obligacje Kredyt Inkaso

Emisja Kredyt Inkaso adresowana jest do inwestorów detalicznych. Wartość nominalna jednej obligacji ustalono na 100 zł, a minimalny zapis na 1.000 zł. Kupon będzie wypłacany co pół roku. – Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona inwestorów, dlatego zbudowaliśmy konsorcjum dystrybucyjne składające się z sześciu instytucji. Dodatkowo podnieśliśmy oprocentowanie względem poprzedniej emisji. Potwierd...

PAP dnia 8 marca o godz. 20:03: PROPERTY LEASE FUND SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2018) Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C,D,E

PAP dnia 8 marca o godz. 18:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii A17 wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE

Uchwała Nr 189/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A17 wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE

PAP dnia 8 marca o godz. 18:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii BGK0220S013A, BGK0520S014A i BGK1021S015A wyemitowanych przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Uchwała Nr 188/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BGK0220S013A, BGK0520S014A i BGK1021S015A wyemitowanych przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

PAP dnia 8 marca o godz. 16:03: PRÓCHNIK SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01

PAP dnia 8 marca o godz. 16:03: KANCELARIA MEDIUS SA (13/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii N

PAP dnia 8 marca o godz. 15:03: GETBACK SA (20/2018) Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP6.

PAP dnia 8 marca o godz. 15:03: DEKPOL SA (12/2018) Ostateczny przydział obligacji serii G

PAP dnia 8 marca o godz. 12:03: PRAGMA INKASO SA (15/2018) Poręczenie dla zabezpieczenia I Programu Publicznej Emisji Obligacji Pragma Faktoring S.A.

Bankier dnia 8 marca o godz. 12:03: EVEREST CAPITAL: Nabycie celem umorzenia obligacji serii E

Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje o nabyciu w dniu 8 marca 2018 r. celem umorzenia 300 (słownie: trzystu) sztuk obligacji serii E Emitenta.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 4...

PAP dnia 8 marca o godz. 11:03: CHEMOSERVIS-DWORY SA (11/2018) Częściowy wykup obligacji serii A Emitenta, wypłata odsetek

PAP dnia 8 marca o godz. 10:03: GPW: w związku z przedterminowym wykupem obligacji serii B spółki UNIFIED FACTORY S.A. (UFC0819), nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami na Catalyst

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 8 marca o godz. 10:03: GPW: ostatnie notowania obligacji na okaziciela serii K (EVC0621) spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., planowane jest na dzień 26 maja 2021 r

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 8 marca o godz. 10:03: GPW: 14 marca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii B (ERB0318) spółki ERBUD S.A

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2018 r. (CATALYST)

StockWatch dnia 8 marca o godz. 8:03: Fundusz obligacji – jak działa i na czym zarabia?

Fundusz obligacji jest dobrym sposobem wejścia na ten rynek, ponieważ pozwala uniknąć wielu zagrożeń, na które jest narażony początkujący inwestor, który chciałby zarabiać na rynku obligacji bezpośrednio. Czym są i jak działają obligacje? Obligacja, w swojej najpopularniejszej postaci, daje inwestorowi dwa rodzaje wpływów finansowych: spłata wartości nominalnej (wykup nominału) – czyli kwota, któr...

PAP dnia 7 marca o godz. 20:03: DEKPOL SA (11/2018) Warunkowy przydział obligacji serii G

PAP dnia 7 marca o godz. 16:03: GPW: . w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii K spółki EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O.

Uchwała Nr 183/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O.

PAP dnia 7 marca o godz. 14:03: MEGA SONIC SA (3/2018) Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii C3.

PAP dnia 7 marca o godz. 14:03: BEST SA (11/2018) Podsumowanie oferty obligacji serii T2 - uzupełnienie informacji.

PAP dnia 7 marca o godz. 14:03: BEST SA (10/2018) Rejestracja obligacji serii T2 w KDPW

PAP dnia 7 marca o godz. 14:03: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (29/2018) Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

PAP dnia 7 marca o godz. 11:03: INFOSCAN SA (6/2018) Zakończenie emisji i przydział obligacji na okaziciela serii A

PAP dnia 7 marca o godz. 9:03: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (9/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii G

PAP dnia 6 marca o godz. 16:03: CHEMOSERVIS-DWORY SA (10/2018) Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A Emitenta

PAP dnia 6 marca o godz. 16:03: AMERICAN HEART OF POLAND S.A. (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I Spółki American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu wyemitowanych w dniu 25.06.2015 r.

PAP dnia 6 marca o godz. 16:03: AFORTI HOLDING SA (17/2018) Przydział Obligacji serii O4/O4 Series Bonds Allocation

Bankier dnia 6 marca o godz. 13:03: GEO, MIESZKANIE I DOM: Wykup obligacji

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 marca 2018 r. Spółka dokonała wykupu obligacji serii I w łącznej ilości 8.620 szt. o łącznej wartości nominalnej...

PAP dnia 6 marca o godz. 13:03: EBOiR zainwestował 133 mln zł w obligacje PKO BP

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował 133 mln zł w obligacje podporządkowane PKO BP - podał EBOiR w komunikacie.

Bankier dnia 6 marca o godz. 10:03: EVEREST CAPITAL: Nabycie celem umorzenia obligacji serii E

Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje o nabyciu w dniu 6 marca 2018 r. celem umorzenia 859 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk obligacji serii E Emitenta.Podstawa prawna:§ 5 ust....

PAP dnia 6 marca o godz. 9:03: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. (11/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C

PAP dnia 5 marca o godz. 23:03: GETIN NOBLE BANK SA (21/2018) NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

PAP dnia 5 marca o godz. 20:03: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (8/2018) Wykup części Obligacji serii G w celu ich umorzenia

PAP dnia 5 marca o godz. 20:03: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (7/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii Ł

WNP dnia 5 marca o godz. 20:03: Obligacje za 35 mln zł na dalszy rozwój Polnordu

Zarząd Polnord 5 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 36 750 sztuk obligacji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 36,75 mln zł. Obligacje zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej jednemu z funduszy Open Finance.

PAP dnia 5 marca o godz. 19:03: MCI CAPITAL SA (9/2018) Zabezpieczenie obligacji Spółki serii PP

PAP dnia 5 marca o godz. 18:03: Polnord przeprowadzi prywatną subskrypcję obligacji o wartości 36,75 mln zł

Polnord przeprowadzi w ramach subskrypcji prywatnej emisję niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 36,75 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na finansowanie nowych inwestycji oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia Polnordu.

PAP dnia 5 marca o godz. 18:03: POLNORD SA (10/2018) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii P

WNP dnia 5 marca o godz. 17:03: Kolejna emisja obligacji przez PCC Rokita. Tym razem za 25 mln zł

Zarząd PCC Rokita 5 marca 2018 r. przyjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii EE. Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii EE o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii EE wyniesie 25 mln zł.

PAP dnia 5 marca o godz. 17:03: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (5/2018) Przydział obligacji serii E

Bankier dnia 5 marca o godz. 17:03: SLASKIEKA: Przydział obligacji serii E

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku(Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E) Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/03/2018 w sprawie przydziału 3.274 obligacji...

StockWatch dnia 5 marca o godz. 15:03: PCC Rokita szykuje emisję obligacji o wartości 25 mln zł

– Obligacje serii EE oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii EE w terminie 6 lat od dnia ich przydziału. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji – czytamy w komunikacie. Obligacje serii EE zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. […]

PAP dnia 5 marca o godz. 14:03: PCC ROKITA SA (9/2018) Emisja obligacji serii EE z V Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 5 marca o godz. 13:03: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (6/2018) Uchwała w sprawie emisji Obligacji serii P

PAP dnia 5 marca o godz. 13:03: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (5/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O

PAP dnia 5 marca o godz. 12:03: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. (10/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A w alternatywnym systemie obrotu Catalyst

Rynek obligacji dnia 5 marca o godz. 10:03: Portfel obligacji po lutym 2018

Wpis o obligacjach podporządkowanych banków stał się dla mnie przyczynkiem do przeglądu rentowności poszczególnych obligacji w moim portfelu. Jak wiecie, od kilku już miesięcy narzekam, że wynik portfela mógłby być nieco wyższy. Okazuje się, że chyba trochę za bardzo przesunąłem środek ciężkości w stronę obligacji oferujących większe bezpieczeństwo przy niższym zysku. Ponieważ przyzwyczaiłem już s...

PAP dnia 5 marca o godz. 9:03: DZIEŃ NA FX/FI: Odwrót od ryzyka na świecie może osłabić PLN i polskie obligacje

Globalny odwrót od ryzyka wywołany wynikami wyborów we Włoszech i groźbami wojny handlowej między USA a resztą świata może powodować osłabienie złotego oraz wzrosty rentowności polskich obligacji - oceniają ekonomiści.

PAP dnia 5 marca o godz. 9:03: MCI CAPITAL SA (8/2018) Emisja obligacji zwykłych serii P

PAP dnia 2 marca o godz. 18:03: ATLANTIS SA (12/2018) Opłacenie przez obligatariuszy Obligacji serii A i B Emitenta

PAP dnia 2 marca o godz. 17:03: COLUMBUS ENERGY SA (8/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki COLUMBUS ENERGY S.A.

StockWatch dnia 2 marca o godz. 13:03: GetBack nie uplasował całej oferty obligacji serii PP6

Lutowa emisja jak na skalę spółki i jej wcześniejsze oferty nie była duża. W puli były papiery na łączną kwotę 15 mln zł. Mimo to, chętnych na 3,5-letnie obligacje z oprocentowaniem zmiennym WIBOR 3M + 4,4 proc. marży w skali roku zabrakło. W piątek GetBack przydzielił dokładnie 121.479 obligacji serii PP6 o łącznej wartości nominalnej […]

Bankier dnia 2 marca o godz. 13:03: GetBack przydzielił obligacje serii PP6 o wartości nominalnej 12,15 mln zł

Getback przydzielił obligacje serii PP6 o łącznej wartości nominalnej 12,15 mln zł, poinformowała spółka.

StockWatch dnia 2 marca o godz. 13:03: Kredyt Inkaso w marcowej emisji zaoferuje obligacje z wyższym kuponem

Jeszcze w tym miesiącu Kredyt Inkaso zaoferuje inwestorom indywidualnym obligacje o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie stałe 5,6 proc. w skali roku, w kolejnych okresach uzależnione będzie od zmiennej stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7 proc. w skali roku. Zapisy walory ruszą 9 marca i potrwają do […]

PAP dnia 2 marca o godz. 12:03: I2 DEVELOPMENT SA (19/2018) Zmiana uchwały ustanawiającej program emisji obligacji

PAP dnia 2 marca o godz. 10:03: EVEREST CAPITAL (4/2018) Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie Obligacji serii E i F

PAP dnia 2 marca o godz. 10:03: LC CORP SA (9/2018) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Rynek obligacji dnia 2 marca o godz. 10:03: Kredyt Inkaso – publiczna emisja obligacji PA02

Emisja obligacji Kredyt Inkaso seria PA02 9 marca (piątek) z publiczną emisją obligacji wystartuje spółka Kredyt Inkaso. Jest to druga emisja w ramach zaakceptowanego przez KNF prospektu, ale pierwsza, do której inwestorzy indywidualni będą mieli szeroki dostęp. Wcześniej Kredyt Inkaso znane było z prywatnych emisji obligacji kierowanych głównie do inwestorów profesjonalnych. Obecna emisja oferuje...

PAP dnia 2 marca o godz. 7:03: AFORTI HOLDING SA (15/2018) Terminowy wykup obligacji serii N8 / Buy out of the N8 series bonds

Interia dnia 2 marca o godz. 5:03: Czy warto kupować obligacje z Europy Środkowo-Wschodniej?

2017 r. był bez wątpienia wyjątkowy dla wielu regionów. W zeszłym roku Europa Środkowo-Wschodnia odnotowała wyjątkowo silny wzrost. Zdaniem analityków Saxo Banku ratingi obligacji skarbowych z naszego regionu są niewspółmiernie wysokie do innych państw.

PAP dnia 1 marca o godz. 18:03: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (25/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F1

PAP dnia 1 marca o godz. 18:03: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii K spółki EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O.

Uchwała Nr 172/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O.

PAP dnia 1 marca o godz. 18:03: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii LCC010050622 spółki LC CORP SA

Uchwała Nr 171/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii LCC010050622 spółki LC CORP S.A.

PAP dnia 1 marca o godz. 15:03: BORYSZEW SA (38/2018) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

PAP dnia 1 marca o godz. 14:03: KREDYT INKASO SA (11/2018) emisja obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji

PAP dnia 1 marca o godz. 14:03: IMPEXMETAL SA (20/2018) Przedterminowy wykup obligacji własnych posiadanych przez spółkę zależną

PAP dnia 1 marca o godz. 13:03: COLUMBUS ENERGY SA (7/2018) Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A

Rynek obligacji dnia 1 marca o godz. 12:03: Zdywersyfikowany portfel obligacji – wyniki po lutym 2018

O wynikach lutego wiele ciekawego nie mam do powiedzenia. Wynik 0,35% jest raczej słaby (o 0,2 p.p. gorszy od styczniowego), z tym że nie ma w tym żadnego mojego udziału, po prostu w tym miesiącu ceny obligacji będących w portfelu minimalnie spadły w porównaniu do końca stycznia. Za 2 miesiące 2018 roku zarobek portfela wynosi 0,89%, a narastająco za ostatnie 12 miesięcy jest to 4,4% (netto). Nie ...

PAP dnia 1 marca o godz. 7:03: AFORTI HOLDING SA (14/2018) Przydział Obligacji serii O3/O3 Series Bonds Allocation

PAP dnia 1 marca o godz. 7:03: AFORTI HOLDING SA (12/2018) Terminowy wykup obligacji serii M3/Buy out of the M3 series bonds

PAP dnia 1 marca o godz. 6:03: Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w I wzrosła o 10,8 proc. mdm - MF

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w styczniu 2018 roku wzrosła o 10,8 proc. mdm do 753,9 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

PAP dnia 28 lutego o godz. 21:02: KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (13/2018) Płatność odsetek od obligacji serii A

PAP dnia 28 lutego o godz. 17:02: CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (6/2018) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

PAP dnia 28 lutego o godz. 17:02: SKOTAN SA (6/2018) Emisja obligacji serii I

PAP dnia 28 lutego o godz. 17:02: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii A17 wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE

Uchwała Nr 168/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A17 wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE

PAP dnia 28 lutego o godz. 16:02: BIOGENED SA (3/2018) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920

PAP dnia 28 lutego o godz. 15:02: 2C PARTNERS SA (10/2018) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii R i S

PAP dnia 28 lutego o godz. 15:02: PKO BP uplasował emisję obligacji podporządkowanych o wartości 1 mld zł

PKO BP uplasował emisję obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 1 mld zł o dziesięcioletnim terminie wykupu - podał bank w komunikacie.

Bankier dnia 28 lutego o godz. 15:02: PKNORLEN: ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 28 lutego o godz. 15:02: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (27/2018) Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 28 lutego o godz. 15:02: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (4/2018) Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

Bankier dnia 28 lutego o godz. 15:02: PKOBP (PKO BP SA): Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

PAP dnia 28 lutego o godz. 15:02: PRIMA PARK SA (11/2018) Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii: A1, Y, U, CU2016

PAP dnia 28 lutego o godz. 14:02: KANCELARIA MEDIUS SA (11/2018) Zakończenie subskrypcji obligacji serii O i przydział obligacji

PAP dnia 28 lutego o godz. 14:02: KANCELARIA MEDIUS SA (5/2018) Emisja obligacji serii O

PAP dnia 28 lutego o godz. 14:02: BVT SA (8/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii A i B oraz przedterminowy wykup 200 Obligacji serii B

PAP dnia 28 lutego o godz. 14:02: BVT SA (7/2018) Przedterminowy wykup 200 Obligacji serii B na żądanie Obligatariuszy

PAP dnia 28 lutego o godz. 13:02: LC CORP SA (8/2018) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

PAP dnia 28 lutego o godz. 13:02: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (8/2018) Informacja o transakcji nabycia obligacji Banku

PAP dnia 28 lutego o godz. 12:02: UNIFIED FACTORY SA (5/2018) Przedterminowy wykup obligacji serii B

PAP dnia 28 lutego o godz. 11:02: Bank Polskiej Spółdzielczości wyemituje 10-letnie obligacje podporządkowane za 66 mln zł

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości podjął uchwałę w sprawie emisji do 165 sztuk dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o jednostkowej wartości nominalnej 400 tys. zł, o łącznej wartości nominalnej do 66 mln zł - podał bank w komunikacie.

PAP dnia 28 lutego o godz. 11:02: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (7/2018) Informacja nt. emisji obligacji podporządkowanych

Bankier dnia 28 lutego o godz. 11:02: BPS WARSZAWA: Informacja nt. emisji obligacji podporządkowanych

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank, Emitent), informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie emisji do 165 sztuk obligacji na okaziciela serii BPS0328 o jednostkowej wartości nominalnej 400.000...

PAP dnia 28 lutego o godz. 10:02: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (22/2018) Wykup obligacji serii L

Comparic dnia 27 lutego o godz. 19:02: Wszystko o rynku obligacji

Obligacje są mało popularnym instrumentem finansowych wśród inwestorów indywidualnych. Są często utożsamiane z bezpiecznymi inwestycjami, a tym samym niezbyt zyskownymi. Gracze giełdowi raczej nie myślą o obligacjach w kategoriach instrumentów do spekulacji, a w niektórych okresach cyklu koniunkturalnego ceny obligacji rosną najszybciej, kiedy inne rynki są jeszcze pogrążone w bessie. Zatem przyjr...

PAP dnia 27 lutego o godz. 17:02: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (8/2018) Umorzenie obligacji serii A/2015 przez KDPW

PAP dnia 27 lutego o godz. 17:02: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki GETBACK S.A.

Uchwała Nr 165/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii H spółki GETBACK S.A.

Bankier dnia 27 lutego o godz. 12:02: BPS WARSZAWA: Informacja nt. przydziału obligacji podporządkowanych

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank, Emitent), zawiadamia, iż w dniu 27 lutego 2018 roku podjęta została uchwała o przyjęciu ofert nabycia i przydziale niezabezpieczonych obligacji podporządkowanych na okaziciela serii BPS0228...

PAP dnia 27 lutego o godz. 12:02: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (6/2018) Informacja nt. przydziału obligacji podporządkowanych

PAP dnia 27 lutego o godz. 11:02: GETBACK SA (13/2018) Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii H

PAP dnia 27 lutego o godz. 10:02: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. (8/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A

PAP dnia 27 lutego o godz. 10:02: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (14/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

PAP dnia 27 lutego o godz. 7:02: Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

PAP dnia 26 lutego o godz. 22:02: DEVELOPRES SP. Z O.O. (4/2018) Emisja Obligacji serii D

PAP dnia 26 lutego o godz. 17:02: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii A spółki BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.

Uchwała Nr 162/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.

PAP dnia 26 lutego o godz. 17:02: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii R spółki BANK MILLENNIUM SA

Uchwała Nr 163/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii R spółki BANK MILLENNIUM S.A.

PAP dnia 26 lutego o godz. 15:02: KANCELARIA MEDIUS SA (9/2018) Przyjęcie ostatecznych warunków emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii N

Rynek obligacji dnia 26 lutego o godz. 14:02: Kapitalizacja giełdowa emitentów obligacji – luty 2018

Miesiąc temu rozstawaliśmy się w doskonałych nastrojach. Wtedy pisałem o niesamowitych 30 dniach za nami. Wpis opublikowany został 22 stycznia, a dzień później indeks WIG pobił historyczny rekord notowań. Notowania większości spółek, w tym wcześniejszych “maruderów” mocno rosły. W skali miesiąca kurs akcji żadnej z “obligacyjnych” spółek nie spadł więcej niż o 10 procent. Teraz również mamy niesam...

PAP dnia 26 lutego o godz. 13:02: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (25/2018) ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 26 lutego o godz. 13:02: LC CORP SA (7/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

PAP dnia 26 lutego o godz. 12:02: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych WZ0524 o oprocentowaniu zmiennym

Uchwała Nr 161/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych WZ0524 o oprocentowaniu zmiennym

PAP dnia 26 lutego o godz. 12:02: GPW: data ostatniego notowania obligacji o oprocentowaniu zmiennym SKARBU PAŃSTWA (WZ0524),

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2018 r. (CATALYST)

PAP dnia 26 lutego o godz. 9:02: LS TECH-HOMES SA (9/2018) Wypłata odsetek od obligacji

PAP dnia 26 lutego o godz. 7:02: AQUATECH SA (1/2018) Emisja obligacji zabezpieczonych serii A

Rynek obligacji dnia 25 lutego o godz. 22:02: GetBack – publiczna emisja obligacji serii PP6

Emisja obligacji zakończona. Zapisy złożyło w niej 216 Inwestorów na kwotę 12,1 mln zł. Zainteresowany nowymi emisjami? Zapraszam do Bazy Inwestorów. Emisja obligacji GetBack seria PP6 Trwa kolejna, publiczna emisja obligacji GetBack. W ramach zatwierdzonego prospektu emisyjnego obligacji do kwoty 300 mln zł, GetBack wyemitował już papiery o łącznej wartości 244,3 mln zł, z tego 165 mln zł w oferc...

Reuters dnia 24 lutego o godz. 20:02: Buffett says 'terrible mistake' for long-term investors to be in bonds

NEW YORK (Reuters) - Billionaire Warren Buffett prodded ordinary investors on Saturday to stay invested in U.S. stocks, ignoring price swings, guidance from people with fancy credentials and the temptation to load up on bonds.

Bankier dnia 24 lutego o godz. 13:02: Więcej małych emisji obligacji

Komentarz Obligacje.plKomentarz tygodniowy Catalyst- 23 lutego2018 r.Więcej małych emisji publicznychDo 5 mln euro będzie można od lipca pozyskiwać w ramach publicznych emisji obligacji (i akcji) bez konieczności sporządzania prospektu...

PAP dnia 23 lutego o godz. 17:02: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

Uchwała Nr 159/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

PAP dnia 23 lutego o godz. 17:02: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii U spółki MARVIPOL DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 158/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii U spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

PAP dnia 23 lutego o godz. 17:02: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii PI spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Uchwała Nr 157/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PI spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

PAP dnia 23 lutego o godz. 17:02: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii LCC010050622 spółki LC CORP SA

Uchwała Nr 156/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii LCC010050622 spółki LC CORP S.A.

StockWatch dnia 23 lutego o godz. 16:02: Best uplasował obligacje serii T2 o wartości nominalnej 30 mln zł

Subskrypcję prowadzono od 5 do 22 lutego 2018 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 464 inwestorów na 312 849 sztuk obligacji, przydzielono je 464 inwestorom 300 tys. sztuk obligacji. Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych 21 lutego i 22 lutego 2018 r. Średnia stopa redukcji zapisów w tych dniach wyniosła 71 proc. – Środki […]

Bankier dnia 23 lutego o godz. 15:02: EUR/PLN pozostanie w konsolidacji. Korzystne warunki dla obligacji

EUR/PLN pozostanie w przyszłym tygodniu w konsolidacji w przedziale 4,13-4,20, jeśli rynek zewnętrzny nie przyniesie wstrząsu - oceniają ekonomiści. Dodają, że zarówno lokalne czynniki (niska inflacja, łagodna RPP i mniejsza podaż), jak i zewnętrzne (spadek rentowności bunda) wspierają polskie obligacje.

PAP dnia 23 lutego o godz. 15:02: BEST SA (9/2018) Podsumowanie oferty obligacji serii T2.

PAP dnia 23 lutego o godz. 15:02: BEST SA (8/2018) Zmiana terminu przydziału obligacji serii T2

PAP dnia 23 lutego o godz. 15:02: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ (3/2018) Rejestracja obligacji P1C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Interia dnia 23 lutego o godz. 12:02: Popyt przekroczył liczbę oferowanych obligacji Grypy BEST

Grupa BEST skróciła do 22 lutego zapisy na 4-letnie obligacje serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Inwestorom, którzy złożyli zapisy od 5 do 20 lutego, przydzielonych zostanie tyle obligacji, na ile się zapisali. Zapisy złożone w dniach 21 i 22 lutego zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane. Papiery dłużne serii T2, podobnie jak wszystkie obligacje oferowane w ramach publicznego...

PAP dnia 23 lutego o godz. 10:02: VOXEL SA (9/2018) uchylenie uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji serii I

PAP dnia 23 lutego o godz. 10:02: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. (7/2018) Planowana emisja obligacji oraz zawarcie aneksu do umowy o organizację emisji obligacji

Bankier dnia 23 lutego o godz. 10:02: BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.: Planowana emisja obligacji oraz zawarcie aneksu do umowy o organizację emisji obligacji

PAP dnia 23 lutego o godz. 9:02: CHEMOSERVIS-DWORY SA (9/2018) Zakończenie pełnienia funkcji Animator Rynku Obligacji na okaziciela serii A spółki Chemoservis-Dwory S.A.

PAP dnia 22 lutego o godz. 20:02: GETIN NOBLE BANK SA (16/2018) NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

PAP dnia 22 lutego o godz. 16:02: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii R spółki BANK MILLENNIUM SA

Uchwała Nr 154/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii R spółki BANK MILLENNIUM S.A.

PAP dnia 22 lutego o godz. 16:02: BBI DEVELOPMENT SA (10/2018) Wykup i umorzenie obligacji Emitenta

PAP dnia 22 lutego o godz. 16:02: BBI DEVELOPMENT SA (9/2018) Emisja trzyletnich obligacji serii BBI0221/2

PAP dnia 22 lutego o godz. 13:02: Po przetargu obligacji MF ma sfinansowane 46 proc. potrzeb pożyczkowych na '18

Po czwartkowym przetargu obligacji Ministerstwo Finansów ma sfinansowane 46 proc. potrzeb pożyczkowych na '18 - podała agencja Bloomberg.

PAP dnia 22 lutego o godz. 12:02: MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje łącznie za 807 mln zł przy popycie 2,36 mld zł - komunikat

MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje OK0720 za 50 mln zł przy popycie 100 mln zł, PS0123 za 253 mln zł przy popycie 711 mln zł, WS0428 za 100 mln zł przy popycie 150 mln zł oraz WZ0524 za 404 mln zł przy popycie 1.400 mln zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 22 lutego o godz. 12:02: BEST SA (7/2018) Przekroczenie liczby dostępnych obligacji serii T2.

PAP dnia 22 lutego o godz. 11:02: MF zaoferuje na przetargu uzupełniającym obligacje za 800 mln zł

Na przetargu uzupełniającym MF zaoferuje obligacje OK0720 za 50 mln zł, PS0123 za 250 mln zł, WS0428 za 100 mln zł oraz WZ0524 za 400 mln zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 22 lutego o godz. 11:02: DR. FINANCE SA (6/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii C

PAP dnia 22 lutego o godz. 10:02: MF sprzedało na przetargu obligacje łącznie za 4 mld zł przy popycie 13,1 mld zł - komunikat

MF sprzedało w czwartek obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 / WS0447 za łącznie 4 mld zł przy popycie 13,1 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 22 lutego o godz. 9:02: KANCELARIA MEDIUS SA (8/2018) Wykup obligacji serii H

Bankier dnia 22 lutego o godz. 8:02: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii H

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 22 lutego 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samym w dniu 21 lutego 2018 roku Emitent dokonał płatności...

PAP dnia 22 lutego o godz. 7:02: INFOSCAN SA (5/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A

Reuters dnia 22 lutego o godz. 0:02: Asia stocks slip as U.S. rate risk lifts bond yields

SYDNEY (Reuters) - Asian shares slipped on Thursday as the risk of faster hikes in U.S interest rates lifted short-term Treasury yields to the highest in almost a decade and boosted the dollar.

Reuters dnia 21 lutego o godz. 21:02: Wall Street falls as Fed minutes send bond yields higher

NEW YORK (Reuters) - U.S. stocks closed lower on Wednesday in a rocky session after the release of the minutes from the Federal Reserve's January meeting pushed yields on the benchmark 10-year U.S. Treasury note to a four-year high.

PAP dnia 21 lutego o godz. 18:02: EVEREST CAPITAL (3/2018) Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii K

Bankier dnia 21 lutego o godz. 15:02: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 21 lutego o godz. 13:02: MCI CAPITAL SA (6/2018) Zabezpieczenie obligacji Spółki serii P

PAP dnia 20 lutego o godz. 21:02: ARCTIC PAPER SA (4/2018) Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A, którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami, w celu wyrażenia zgody na pozyskanie dodatkowego finansowania Spółki

PAP dnia 20 lutego o godz. 17:02: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POLNORD S.A.

Uchwała Nr 151/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii NS10 spółki POLNORD S.A.

PAP dnia 20 lutego o godz. 17:02: ELEMENTAL HOLDING SA (5/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

Reuters dnia 20 lutego o godz. 14:02: Wall St. opens lower as bond yields, Walmart worries weigh

(Reuters) - U.S. stocks opened lower on Tuesday, hurt by a rise in bond yields and disappointing quarterly results from Walmart.

PAP dnia 20 lutego o godz. 14:02: ALIOR BANK SA (8/2018) Zakończenie subskrypcji obligacji serii P2A - uzupełnienie raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

SII dnia 20 lutego o godz. 14:02: Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów (Felietony, Aktualności)

Inwestycje w obligacje nie powinny stanowić alternatywy dla akcji. Ci inwestorzy, którzy już są obecni na GPW, są wystarczająco doświadczeni, żeby poradzić sobie z prawidłowym wyborem spółek dywidendowych. A ci, którzy spekulują na akcjach lub na kontraktach terminowych już w ogóle nie są grupą docelową dla rynku obligacyjnego. Obligacje powinny być przede wszystkim pokazywane jako realna alternat...

PAP dnia 20 lutego o godz. 14:02: MF na przetargu 22 II zaoferuje 6 serii obligacji łącznie za 3-4 mld zł

MF na przetargu 22 lutego zaoferuje obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 / WS0447 łącznie za 3-4 mld zł - poinformował resort w komunikacie. W miesięcznym planie podaży MF planował na czwartkowym przetargu sprzedaż obligacji za 3-6 mld zł.

Reuters dnia 20 lutego o godz. 13:02: Walmart worries, bond yields threaten six-day winning streak

(Reuters) - Wall Street was on track to snap a six-day winning streak on Tuesday following a rise in bond yields and underwhelming results from Walmart.

Bankier dnia 20 lutego o godz. 12:02: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 lutego o godz. 12:02: SAF: Korekta rb 3/2018 - Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii D

Zarząd Spółki SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje korektę raportu rb 3/2018 o zakończeniu subskrypcji obligacji serii D w związku z podaniem błędniej daty zakończenia subskrypcji – 31 lutego 2018 r. oraz w pkt 3 i...

Reuters dnia 20 lutego o godz. 9:02: Global stocks struggle as bond yields, dollar regain traction

LONDON (Reuters) - A six-day rebound in world stocks began to splutter on Tuesday, as bond market borrowing costs regained traction and the dollar kicked firmly away from a three-year low.

Bankier dnia 19 lutego o godz. 18:02: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii U spółki MARVIPOL DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 143/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii U spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Bankier dnia 19 lutego o godz. 18:02: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D1 spółki KREDYT INKASO SA

Uchwała Nr 145/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D1 spółki KREDYT INKASO S.A.

PAP dnia 19 lutego o godz. 18:02: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii PI spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Uchwała Nr 144/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PI spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

PAP dnia 19 lutego o godz. 18:02: KREDYT INKASO SA (8/2018) wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)

PAP dnia 19 lutego o godz. 16:02: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (23/2017) ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 19 lutego o godz. 15:02: PHOTON ENERGY N.V. (1/2018) Photon Energy announces administration of new EUR Bond 2017/2022 by Bankhaus Neelmeyer AG.

PAP dnia 19 lutego o godz. 15:02: DEKPOL SA (9/2018) Zwiększenie wartości planowanej emisji obligacji serii G

PAP dnia 19 lutego o godz. 14:02: MERLIN GROUP SA (8/2018) Emisja obligacji

Bankier dnia 19 lutego o godz. 14:02: MERLINGRP: Emisja obligacji

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że dzisiaj została podjęta uchwała w sprawie emisji 6200 obligacji imiennych serii F10 o wartości nominalnej 1000 zł.Przedmiotowe...

Bankier dnia 19 lutego o godz. 10:02: STATIMA: Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii E - uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Zarząd Statima S.A. („Emitent”) przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, w zakresie łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji obligacji serii E.Łączna wysokość...

Reuters dnia 18 lutego o godz. 20:02: Jittery U.S. bond market braces for supply wave

NEW YORK (Reuters) - Bond investors, who have been on edge over signs of growing inflation and a possibly more aggressive Federal Reserve, will have their work cut out for them as the U.S. government seeks to sell $258 billion worth of debt this coming week.

Bankier dnia 17 lutego o godz. 5:02: Silne złoto, wzrost gospodarczy na piątkę oraz popularność obligacji [Wykresy tygodnia]

Zostawiając za sobą siódmy tydzień 2018 r., warto zatrzymać się nad najciekawszymi wykresami ostatnich siedmiu dni.

PAP dnia 16 lutego o godz. 18:02: 2C PARTNERS SA (9/2018) Częściowy wykup obligacji serii N

Interia dnia 16 lutego o godz. 15:02: GetBack SA planuje pozyskać 15 mln zł w kolejnej publicznej emisji obligacji

Getback SA, podmiot działający na rynku zarządzania wierzytelnościami, planuje pozyskać do 15 mln zł w ramach emisji szóstej serii obligacji (seria PP6), z programu publicznej emisji obligacji. Pozyskany kapitał ma wspierać dalszy rozwój Grupy Kapitałowej GetBack.

Interia dnia 16 lutego o godz. 15:02: Grupa BEST wydłuża termin zapisów na obligacje do 27 lutego

W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów Grupa BEST wydłuży zapisy w ramach emisji obligacji do 27 lutego 2018 roku. 4-letnie obligacje BEST serii T2 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 3,5 proc., co daje ponad 5,2 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku ...

StockWatch dnia 16 lutego o godz. 14:02: Best wydłużył zapisy na obligacje serii T2 do 27 lutego

– Otrzymaliśmy sygnały od wielu inwestorów, że chcieliby złożyć zapisy w emisji obligacji Grupy Best z prośbą o wydłużenie terminu przyjmowania zapisów. Od stycznia bieżącego roku obowiązuje w Polsce MiFID II, co wymaga od inwestorów spełnienia dodatkowych wymogów formalnych. Zależy nam, by dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych inwestycją w nasze papiery dłużne – zwłaszcza, […]

PAP dnia 16 lutego o godz. 13:02: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (22/2018) Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 2 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

PAP dnia 16 lutego o godz. 13:02: BEST SA (6/2018) Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego i ostatecznych warunków emisji obligacji serii T2

PAP dnia 16 lutego o godz. 10:02: LS TECH-HOMES SA (7/2018) Wypłata odsetek od obligacji

Bankier dnia 16 lutego o godz. 10:02: GetBack chce pozyskać do 15 mln zł w ramach emisji obligacji serii PP6

Getback planuje pozyskać do 15 mln zł w ramach emisji szóstej serii obligacji (seria PP6), z programu publicznej emisji obligacji, poinformowała spółka. Zapisy rozpoczną się 19 lutego i potrwają...

Bankier dnia 16 lutego o godz. 9:02: #naBankiera: obligacje premiowe, spółki przepalające pieniądze, giełdowe kluby piłkarskie czy podróże Lidla

Kolejny tydzień dobiega końca, a to oznacza kolejną sondę #naBankiera. Jak co tydzień możecie wskazać temat, którym ma się zająć redakcja Bankier.pl. Zapraszamy Was do udziału w głosowaniu na cztery poniższe tematy.

PAP dnia 16 lutego o godz. 8:02: DZIEŃ NA FX/FI: Wyceny złotego i obligacji w piątek nie powinny się zmienić

Złoty i rentowności polskich obligacji zakończą piątkową sesję blisko poziomów z otwarcia - oceniają ekonomiści. Dodają, że polski dług mógłby się umocnić, gdyby dane z USA okazały się niższe od oczekiwań.

Bankier dnia 16 lutego o godz. 8:02: Obligacje oszczędnościowe biją kolejne rekordy popularności

Po rekordowym 2017 r. zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi jeszcze wzrosło. W styczniu Polacy przeznaczyli na ich zakup aż 976 mln zł, najwięcej od wyjątkowego listopada 2015 r.

PAP dnia 16 lutego o godz. 7:02: Sprzedaż obligacji detalicznych w styczniu wyniosła 976 mln zł - MF

Sprzedaż obligacji detalicznych w styczniu wyniosła 976 mln zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 15 lutego o godz. 22:02: ASTRO SA (3/2018) Emisja obligacji serii B i C

PAP dnia 15 lutego o godz. 17:02: Walne Energi zgodziło się na zakup obligacji Energi Operator

Walne zgromadzenie Energi zgodziło się na zakup długoterminowych obligacji Energi Operator, emitowanych z przeznaczeniem na realizację programu inwestycyjnego spółki zależnej na lata 2017-2019 - poinformowała grupa w komunikacie. Łączna maksymalna wartość wyemitowanych obligacji w ramach programu to 1,066 mld zł.

PAP dnia 15 lutego o godz. 17:02: PRIMA PARK SA (9/2018) Informacja o zapłaceniu zaległych odsetek od obligacji serii: A1, Y, U, CU2016

PAP dnia 15 lutego o godz. 17:02: Zakłady Mięsne Henryk Kania planują emisję obligacji o wartości do 150 mln zł

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania podjął decyzję o zamiarze emisji do 150 tys. obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 15 lutego o godz. 16:02: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (4/2018) Planowana emisja obligacji

Bankier dnia 15 lutego o godz. 16:02: KANIA: Planowana emisja obligacji

PAP dnia 15 lutego o godz. 15:02: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (7/2018) Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia

PAP dnia 15 lutego o godz. 10:02: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (4/2018) Oprocentowanie obligacji serii BGK0219S011A

PAP dnia 15 lutego o godz. 10:02: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ (2/2018) Podsumowanie oferty obligacji MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty serii P1C

PAP dnia 15 lutego o godz. 7:02: AFORTI HOLDING SA (11/2018) Terminowy wykup obligacji serii M2 / Buy out of the M2 series bonds

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: Echo Investment chce wyemitować obligacje o wartości do 400 mln zł

Zarząd Echo Investment podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji do kwoty 400 mln złotych lub równowartości tej kwoty w euro - podała spółka w komunikacie.

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: ECHO INVESTMENT SA (5/2018) Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji

PAP dnia 14 lutego o godz. 15:02: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (5/2018) Informacja nt. decyzji o zawieszeniu obrotu obligacjami na rynku Catalyst

PAP dnia 14 lutego o godz. 13:02: BORYSZEW SA (35/2018) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

PAP dnia 14 lutego o godz. 12:02: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii BPS1122 spółki BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

Uchwała Nr 130/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii BPS1122 spółki BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 12:02: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 14 lutego o godz. 10:02: KREDYT INKASO SA (7/2018) ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA01 w obrocie na rynku regulowanym

PAP dnia 14 lutego o godz. 10:02: KANCELARIA MEDIUS SA (5/2018) Płatność odsetek od obligacji serii M

Interia dnia 14 lutego o godz. 4:02: Nieruchomości i obligacje korporacyjne mogą być czarnym koniem inwestycji w 2018 roku

Fundusze akcji rynków wschodzących dały zarobić najwięcej w 2017 roku. Polacy jednak wciąż najchętniej lokują pieniądze w bezpiecznych funduszach gotówkowych i pieniężnych. W tym roku - według firmy doradczej Great Private Equity - korzystne stopy zwrotu mają szanse przynieść inwestycje w obligacje korporacyjne oraz nieruchomości.

PAP dnia 13 lutego o godz. 19:02: ROBYG SA (18/2018) ROBYG S.A. - Informacja na temat zakończenia obrotu obligacjami serii M i O ROBYG S.A.

PAP dnia 13 lutego o godz. 17:02: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLNORD S.A.

Uchwała Nr 122/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii NS10 spółki POLNORD S.A.

PAP dnia 13 lutego o godz. 16:02: AFORTI HOLDING SA (9/2018) Przydział Obligacji serii O2 / O2 Series Bonds Allocation

Bankier dnia 13 lutego o godz. 14:02: SAF: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii D

Zarząd Spółki SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału obligacji na okaziciela serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki SAF S.A. z dnia 29 grudnia 2017 r....

StockWatch dnia 13 lutego o godz. 9:02: Nieruchomości i obligacje korporacyjne mogą być czarnym koniem inwestycji w 2018 roku

– Trudno przewidzieć, który segment rynku będzie działał najlepiej. My jako firma postawiliśmy na dwa typy inwestycji dla naszych klientów. Pierwszy to ciągle niedoceniane obligacje korporacyjne. W Polsce ten rynek dopiero się rozwija się, ponieważ osiąga niecałe 2 proc. polskiego PKB. Dla przykładu rynek Holandii to 140 proc. PKB – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes […]

Rynek obligacji dnia 13 lutego o godz. 0:02: Obligacje podporządkowane banków

Śpieszmy się je kochać, bo niedługo odejdą. Obligacje podporządkowane banków. Dziś przeglądam rynek i możliwości inwestycji w ten rodzaj instrumentów. Mam też nadzieję na Waszą pomoc we współtworzeniu tego posta. Jak zapewne większość Czytelników bloga wie, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiła, że obligacje podporządkowane banków nie powinny być dostępne dla indywidualnych inwestorów. Dla...

PAP dnia 12 lutego o godz. 21:02: Robyg rozważa publiczną emisję obligacji o wartości do 200 mln zł

Robyg rozważa przeprowadzenie do 29 marca publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji serii PA do kwoty 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 12 lutego o godz. 21:02: ROBYG SA (15/2018) ROBYG S.A. -Potencjalna emisja obligacji serii PA przez ROBYG S.A.

PAP dnia 12 lutego o godz. 18:02: MCI CAPITAL SA (5/2018) Emisja obligacji zwykłych serii P

PAP dnia 12 lutego o godz. 18:02: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (21/2018) ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 12 lutego o godz. 18:02: HUBSTYLE SA (7/2018) Częściowy wcześniejszy wykup Obligacji serii C

Reuters dnia 12 lutego o godz. 16:02: Deutsche Bank, trader settle U.S. SEC charges over bond prices

(Reuters) - Deutsche Bank AG will pay nearly $4.5 million to settle U.S. Securities and Exchange Commission civil charges that it failed to police traders and salespeople who lied to customers about bond prices, the regulator said on Monday.

PAP dnia 12 lutego o godz. 12:02: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (6/2018) Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia

StockWatch dnia 12 lutego o godz. 8:02: Best w ciągu roku chce pozyskać 350 mln zł z kilku emisji obligacji

Ożywienie gospodarcze sprzyja giełdowym windykatorom. Spadek stopy bezrobocia i poprawa kondycji finansowej gospodarstw domowych to najlepsza recepta na wzrost spłat od dłużników. Zdaniem Krzysztofa Borusowskiego, prezesa Besta obecne otoczenie makro jest bardziej szansą niż zagrożeniem dla działalności windykatorów. – Firmy windykacyjne powinny więcej kupować w okresie dekoniunktury i odzyskiwać ...

Reuters dnia 12 lutego o godz. 5:02: Stocks try a tentative bounce, bonds fret on U.S. inflation

SYDNEY (Reuters) - Asian share markets found a semblance of calm on Monday as S&P futures extended their bounce, though global investors were still fretting about the risks from looming U.S. inflation data after last week's sharp sell-off.

Reuters dnia 12 lutego o godz. 2:02: Stocks attempt a bounce, bonds fret on U.S. inflation

SYDNEY (Reuters) - Asian share markets found a semblance of calm on Monday as S&P futures extended their bounce, though bond investors were still fretting about the risks from looming U.S. inflation data.

Reuters dnia 12 lutego o godz. 1:02: Global shares try to steady, bonds fret on U.S. inflation

SYDNEY (Reuters) - Asian share markets were struggling to find their footing on Monday as investors fretted about the risks from looming U.S. inflation data, although early gains on S&P futures offered a sliver of support.

PAP dnia 9 lutego o godz. 18:02: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji R spółki RONSON EUROPE N.V.

Uchwała Nr 115/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii R spółki RONSON EUROPE N.V.

PAP dnia 9 lutego o godz. 18:02: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii BGD0920 spółki BIOGENED SA

Uchwała Nr 114/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki BIOGENED S.A.

PAP dnia 9 lutego o godz. 18:02: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii D1 spółki KREDYT INKASO SA

Uchwała Nr 113/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D1 spółki KREDYT INKASO S.A.

PAP dnia 9 lutego o godz. 17:02: KREDYT INKASO SA (6/2018) dopuszczenie obligacji serii PA01 do obrotu na rynku regulowanym

PAP dnia 9 lutego o godz. 16:02: BIOGENED SA (119/2018) Wyznaczenie przez Zarząd Bondspot S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii BGD0920

PAP dnia 9 lutego o godz. 16:02: KREDYT INKASO SA (5/2018) wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii D1

PAP dnia 9 lutego o godz. 15:02: DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN w przedziale 4,17- 4,20, a rentowność obligacji może rosnąć

Eurozłoty powinien utrzymywać się między 4,17 a 4,20 w kilkudniowej perspektywie - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, rentowność polskich obligacji może wzrosnąć w najbliższym czasie na środku i długim końcu.

PAP dnia 9 lutego o godz. 14:02: ABADON REAL ESTATE SA (8/2018) Emisja i przydział obligacji serii 012

PAP dnia 9 lutego o godz. 13:02: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (4/2018) Informacja nt. wniosku o zawieszenie notowania obligacjami na rynku Catalyst

PAP dnia 9 lutego o godz. 13:02: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (20/2018) ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 9 lutego o godz. 12:02: MF zaoferuje obligacje premiowe jako nowy typ obligacji detalicznych

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w celu umożliwienie emisji nowego typu obligacji Skarbu Państwa - obligacji premiowych, wynika z harmonogramu prac legislacyjnych.

PAP dnia 9 lutego o godz. 10:02: EUROCENT SA (15/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii F

PAP dnia 9 lutego o godz. 10:02: YOLO SA (9/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1

PAP dnia 9 lutego o godz. 10:02: YOLO SA (8/2018) Przyjęcie Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 9 lutego o godz. 10:02: SMS KREDYT HOLDING SA (8/2018) Przydział obligacji serii AP

Bankier dnia 9 lutego o godz. 10:02: SMS Kredyt Holding S.A.: Przydział obligacji serii AP

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 9 lutego 2018 roku uchwały w sprawie przydziału obligacji serii...

Rynek obligacji dnia 9 lutego o godz. 7:02: Emisja obligacji BEST seria T2 – wywiad prezesa Borusowskiego dla Rzeczpospolitej.

Trwa emisja obligacji BEST(emisja zakończona), a w związku z tym polecam zajrzeć na strony Rzeczpospolitej do wywiadu przeprowadzonego z prezesem spółki Krzysztofem Borusowskim A w nim między innymi: Firmy windykacyjne posiadają ok. 10 mln rekordów. – Docieramy do 30-40 proc. klientów. Oznacza to, że nie docieramy do 6-7 mln ludzi. To jest nieprawdopodobne, że w takim kraju może się „ukryć” tyle l...

PAP dnia 8 lutego o godz. 19:02: ROBYG SA (7/2018) ROBYG S.A. - Ostatnia sesja notowań obligacji serii K1 ROBYG S.A.

PAP dnia 8 lutego o godz. 17:02: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (4/2018) Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia

Reuters dnia 8 lutego o godz. 16:02: Wall Street extends losses as bond yields creep up again

(Reuters) - U.S. stocks markets took another beating in early Thursday trade as a rise in bond yields and higher inflation continued to unnerve investors following a historic drop on Monday.

Bankier dnia 8 lutego o godz. 15:02: Obligacje Dino Polska serii 1/2017 zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Obligacje Dino Polska serii 1/2017 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 12 lutego br., wynika z uchwały zarządu BondSpot.

Bankier dnia 8 lutego o godz. 14:02: MURAPOL: Emisja i przydział obligacji serii GA

Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lutego 2018 r. Emitent dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii GA (dalej: „Obligacje”),...

Bankier dnia 8 lutego o godz. 12:02: Alternatywa dla lokat? Ulica nie zabija się o obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe pozostają niezbyt popularną formą inwestycji - w ubiegłym roku papiery emitowane przez Skarb Państwa kupowało średnio niecałe 10 tys. osób miesięcznie.

PAP dnia 8 lutego o godz. 11:02: Po przetargu obligacji MF ma sfinansowane 43 proc. potrzeb pożyczkowych na '18 - komunikat

Po czwartkowym przetargu obligacji Ministerstwo Finansów ma sfinansowane 43 proc. potrzeb pożyczkowych na '18 - podał resort w komunikacie.

PAP dnia 8 lutego o godz. 10:02: LOKUM DEWELOPER SA (5/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii E

PAP dnia 8 lutego o godz. 10:02: MF sprzedało na przetargu obligacje łącznie za 5 mld zł przy popycie 8,65 mld zł - komunikat

MF sprzedało w czwartek obligacje OK0720, WZ1122, PS0123, WS0428 oraz WZ0528 za łącznie 5 mld zł przy popycie 8,65 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Reuters dnia 8 lutego o godz. 9:02: Shares fragile, U.S. budget deal puts bonds on defensive

LONDON (Reuters) - World stock markets remained on shaky ground on Thursday as U.S. bond yields crept back towards four-year highs after U.S. congressional leaders reached a two-year budget deal to raise government spending by almost $300 billion.

PAP dnia 7 lutego o godz. 22:02: EVEREST CAPITAL (1/2018) Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

PAP dnia 7 lutego o godz. 17:02: GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Uchwała Nr 104/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Bankier dnia 7 lutego o godz. 13:02: BPS WARSZAWA: Informacja nt. emisji obligacji podporządkowanych

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, iż w dniu 7 lutego 2018 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 100 sztuk obligacji na okaziciela serii BPS0228 o jednostkowej wartości nominalnej 400.000 zł (tj....

PAP dnia 7 lutego o godz. 13:02: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (3/2018) Informacja nt. emisji obligacji podporządkowanych

PAP dnia 7 lutego o godz. 10:02: BZ WBK planuje wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości do 1 mld zł

Zarząd BZ WBK zgodził się na wyemitowanie przez bank obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 mld zł, które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego zostaną zaliczone do instrumentów Tier II - poinformował bank w komunikacie.

PAP dnia 7 lutego o godz. 10:02: BANK ZACHODNI WBK SA (4/2018) Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

PAP dnia 7 lutego o godz. 9:02: ELEMENTAL HOLDING SA (4/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

PAP dnia 7 lutego o godz. 9:02: DZIEŃ NA FX/FI: RPP nie będzie wspierać złotego i wzmocni obligacje na krótkim końcu

Komunikaty RPP, które napłyną na rynek w związku ze środowym posiedzeniem nie będą wspierały złotego, mogą jednak przyczynić się do spadku rentowności na krótkim końcu krzywej - oceniają ekonomiści.

PAP dnia 6 lutego o godz. 17:02: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Uchwała Nr 102/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PLGTC122020 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

PAP dnia 6 lutego o godz. 17:02: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

Uchwała Nr 101/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

PAP dnia 6 lutego o godz. 16:02: BIOGENED SA (118/2018) Wprowadzenie obligacji serii BGD0920 do ASO Catalyst

PAP dnia 6 lutego o godz. 16:02: BIOGENED SA (117/2018) Otrzymanie informacji o uchwale Zarządu Bondspot S.A. w sprawie obligacji serii BGD0920

PAP dnia 6 lutego o godz. 14:02: I2 DEVELOPMENT SA (11/2018) Rozliczenie emisji obligacji serii E

PAP dnia 6 lutego o godz. 14:02: PROPERTY LEASE FUND SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2018) Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C,D,E

PAP dnia 6 lutego o godz. 14:02: MF na przetargu 8.II zaoferuje obligacje za 3-5 mld zł; wcześniej planował 3-6 mld zł - MF

MF na przetargu 8 lutego zaoferuje obligacje OK0720 / WZ1122 / PS0123 / WS0428 / WZ0528 za 3-5 mld zł - poinformował resort w komunikacie. W miesięcznym planie podaży MF informował, że zaoferuje na tym przetargu papiery za3-6 mld zł.

PAP dnia 6 lutego o godz. 13:02: WB ELECTRONICS S.A. (1/2018) Informacja nt. złożenia wniosku o wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu w ASO Catalyst

Reuters dnia 6 lutego o godz. 13:02: Dividend plays on slippery ground as bond yields steepen

(Reuters) - After a decade of easy-money policy that cut bond yields to almost nothing and lifted U.S. stock markets to records, companies that pay big dividends now look among the most exposed as Federal Reserve interest rate rises pull returns on government debt higher.

Reuters dnia 6 lutego o godz. 6:02: Bond bears smell blood, others claw for buying opportunity

NEW YORK (Reuters) - Some of the biggest U.S. investors believe the bond market has slipped into a bear phase. Others believe it has turned into one of the best buying opportunities in years.

PAP dnia 5 lutego o godz. 20:02: EUROCENT SA (14/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii F

PAP dnia 5 lutego o godz. 18:02: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (3/2018) Zamiar nabycia obligacji serii A/2015 celem umorzenia

PAP dnia 5 lutego o godz. 17:02: IFUN4ALL SA (2/2018) Informacja o niedojściu do skutku emisji obligacji serii A

Reuters dnia 5 lutego o godz. 16:02: Wall Street selloff ebbs as rise in bond yields pauses, tech stocks gain

(Reuters) - U.S. stocks pared losses to trade little changed in late morning trading on Monday as a rise in bond yields paused and technology stocks gained.

Reuters dnia 5 lutego o godz. 14:02: Wall Street opens lower on rising bond yields, inflation concerns

(Reuters) - U.S. stocks opened sharply lower on Monday as rising bond yields continued to fuel the selloff in equities and hints of inflation pickup triggered concerns that the Federal Reserve might have to raise interest rates more quickly.

Reuters dnia 5 lutego o godz. 14:02: Wall Street opens lower as rising bond yields weigh

(Reuters) - U.S. stocks opened sharply lower on Monday as rising bond yields continued to fuel the selloff in equities and hints of inflation pickup triggered concerns that the Federal Reserve might have to raise interest rates more quickly.

PAP dnia 5 lutego o godz. 13:02: I2 DEVELOPMENT SA (10/2018) Emisja i warunkowy przydział obligacji na okaziciela serii E

Reuters dnia 5 lutego o godz. 12:02: Dow futures drop over 300 points as bond yields continue to rise

(Reuters) - U.S. stock index futures extended their losses on Monday, with the Dow futures falling over 300 points, as bond yields continued to rise.

PAP dnia 5 lutego o godz. 8:02: SAF SA (3/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii C.

PAP dnia 5 lutego o godz. 8:02: SAF SA (2/2018) Wykup obligacji i wypłata odsetek od serii B.

StockWatch dnia 5 lutego o godz. 7:02: Best w nowej ofercie obligacji kusi wyższym oprocentowaniem

Od dzisiaj trwają zapisy na 4-letnie obligacje Besta serii T2. Oferta dotyczy papierów z marżą 3,5 pkt. proc. ponad WIBOR 3M. W poprzedniej ofercie (z listopada 2017 r.) oprocentowanie było o 0,1 p.p. niższe, a okres zapadalności wynosił 5 lat. Łączna wartość lutowej emisji to 30 mln zł. Zapisy na obligacje serii T2 potrwają maksymalnie […]

Reuters dnia 5 lutego o godz. 6:02: Stocks punished as inflation shadow spooks bonds

SYDNEY (Reuters) - Asian shares fell the most in over a year on Monday as fears of resurgent inflation battered bonds, toppled Wall Street from record highs and sparked speculation that central banks globally might be forced to tighten policy more aggressively.

Reuters dnia 5 lutego o godz. 4:02: Stocks pummeled as inflation shadow spooks bonds

SYDNEY (Reuters) - Asian shares fell the most in over a year on Monday as fears of resurgent inflation battered bonds, toppled Wall Street from record highs and sparked speculation that central banks globally might be forced to tighten policy more aggressively.

Reuters dnia 5 lutego o godz. 1:02: Asia shares skid as inflation shadow spooks bonds

SYDNEY (Reuters) - Asian shares fell the most in over a year on Monday as fears of resurgent inflation battered bonds, toppled Wall Street from record highs and sparked speculation that central banks globally might be forced to tighten policy more aggressively.

Reuters dnia 5 lutego o godz. 0:02: Asia shares skid as inflation specter spooks bonds

SYDNEY (Reuters) - Asian share markets stumbled on Monday as fears of resurgent inflation battered bonds, toppled Wall Street from record highs and sparked speculation central banks globally might be forced to tighten more aggressively.

Reuters dnia 4 lutego o godz. 23:02: Asia shares retreat as inflation specter spooks bonds

SYDNEY (Reuters) - Asian share markets were set for a rough ride on Monday as fears of resurgent inflation battered bonds, toppled Wall Street from record highs and sparked speculation central banks globally might be forced to tighten more aggressively.

Rynek obligacji dnia 4 lutego o godz. 21:02: Emisja obligacji BEST seria T2

W poniedziałek, 5 lutego 2018 r. spółka BEST rusza z nową publiczną emisją obligacji, serii T2. Tym razem na nieco zmienionych warunkach w porównaniu do poprzedniej emisji. Emisja obligacji BEST seria T2 BEST jest bardzo aktywny na rynku obligacji korporacyjnych i jednocześnie doskonale znany inwestorom indywidualnym. Z komunikatu prasowego spółki: W listopadzie 2017 roku BEST przydzielił obligacj...

Rynek obligacji dnia 4 lutego o godz. 13:02: Portfel obligacji po styczniu 2018

Styczeń bieżącego roku zaczął się na Catalyst od mocnych wzrostów na wielu spółkach. Również szybko rosła wartość mojego portfela obligacji, dając nadzieję na super fajny rezultat miesiąca. Efektem ubocznym była realizacja kilku wystawionych dużo wcześniej zleceń sprzedaży obligacji, co spowodowało obawy, że za chwilę portfel będzie wypełniony nie obligacjami, a gotówką. W kolejnych tygodniach prz...

Reuters dnia 2 lutego o godz. 23:02: Dow sees worst day in two years as bond yields jump

NEW YORK (Reuters) - Worries about the impact of a tightening job market on the prospects for inflation and a surge in bond yields sent investors fleeing equities on Friday, with the Dow Jones Industrials Average swooning almost 666 points, for its biggest daily percentage loss in 20 months.

Reuters dnia 2 lutego o godz. 22:02: Dow Jones stock index sees worst day in two years as bond yields jump

(Reuters) - Worries about the impact of a tightening job market on the prospects for inflation and a surge in bond yields sent investors fleeing equities on Friday, with the Dow Jones Industrials Average swooning almost 666 points, for its biggest daily percentage loss in twenty months.

Reuters dnia 2 lutego o godz. 17:02: Dow sheds 400 points as bond yields rise on strong jobs data

(Reuters) - The S&P and the Dow were headed for their worst week in two years on Friday, as robust U.S. jobs data pushed up bond yields further and boosted chances of more interest rate hikes this year.

Bankier dnia 2 lutego o godz. 17:02: Coraz głębsze pęknięcia na rynkach obligacji

Nawet jeśli ktoś nie inwestuje w papiery dłużne, jako mniej atrakcyjne od akcji, musi przyznać, że ponownie to rynek długu daje impuls do korekty na giełdach.

PAP dnia 2 lutego o godz. 16:02: COMP SA (7/2018) Zmiana warunków emisji obligacji serii I/2017 oraz zawarcie umów hipotek na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 oraz obligacji serii I/2015

StockWatch dnia 2 lutego o godz. 15:02: Już w środę odbędzie się seminarium dotyczące obligacji jako alternatywne finansowanie dla firmy

Komunikat prasowy Na początku spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z rynkiem obligacji w Polsce (struktura i wartość emisji, najważniejsze parametry, trendy zmian). Następnie ekspert z NWAI Dom Maklerski zastanowi się, czy dana spółka powinna emitować obligacje. Zaprezentowane zostanie również finansowanie bankowe vs. obligacyjne (koszty w okresie „życia” obligacji/kredytu, możliwości z...

PAP dnia 2 lutego o godz. 14:02: BVT SA (6/2018) Wysłanie wniosku o wprowadzenie Obligacji serii E na Catalyst

PAP dnia 2 lutego o godz. 14:02: BBI DEVELOPMENT SA (4/2018) Częściowa spłata wartości nominalnej obligacji Emitenta (BBI0220)

Rynek obligacji dnia 2 lutego o godz. 13:02: Zdywersyfikowany portfel obligacji przedsiębiorstw – wyniki po styczniu 2018

2018 rok rozpoczął się dla portfela zdywersyfikowanego całkiem nieźle, chociaż po pierwszych dniach stycznia liczyłem na jeszcze więcej. Ostatecznie styczeń portfel zakończył wynikiem 0,55% wobec 0,14% w tym samym miesiącu rok wcześniej. Dla przypomnienia, ideą tego przedsięwzięcia nie jest osiąganie fantastycznych stóp zwrotu, a zbudowanie portfela składającego się z wielu emitentów z różnych bra...

PAP dnia 2 lutego o godz. 11:02: SMS KREDYT HOLDING SA (6/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii AK

Bankier dnia 2 lutego o godz. 11:02: SMS Kredyt Holding S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii AK

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że zgodnie z warunkami emisji obligacji serii AK i według stanu na dzień 2 lutego 2018 r., dokonał terminowej wypłaty odsetek od ww. obligacji za kolejny...

PAP dnia 2 lutego o godz. 11:02: Archicom chce sprzedać w '18 ok. 1.650 mieszkań i wydać na grunty ok. 120 mln zł (wywiad)

Archicom planuje sprzedać w 2018 r. ok. 1.650 mieszkań, chce wydać na zakup gruntów ok. 120 mln zł - poinformował PAP Biznes wiceprezes Rafał Jarodzki. Zarząd planuje emisję obligacji w pierwszym półroczu, chce też rekomendować dywidendę za 2017 rok na poziomie minimum 50 proc. zysku.

PAP dnia 2 lutego o godz. 10:02: i2 Development ma program emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Zarząd i2 Development uchwalił program emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł - podał deweloper w komunikacie. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej.

PAP dnia 2 lutego o godz. 10:02: I2 DEVELOPMENT SA (8/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji

Bankier dnia 2 lutego o godz. 10:02: I2 DEVELOPMENT S.A.: Ustanowienie programu emisji obligacji

PAP dnia 2 lutego o godz. 9:02: Millennium nie planuje wychodzić na rynek z kolejnymi emisjami obligacji

Bank Millennium nie planuje wychodzić na rynek z kolejnymi emisjami obligacji - poinformował Joao Bras Jorge, prezes banku.

PAP dnia 1 lutego o godz. 18:02: DRFINANCE SA (3/2018) Przydział obligacji Serii A przez spółkę zależną.

PAP dnia 1 lutego o godz. 17:02: KCI SA (7/2018) Wykup obligacji serii N i O

Bankier dnia 1 lutego o godz. 17:02: KCI: Wykup obligacji serii N i O

Bankier dnia 1 lutego o godz. 17:02: DRFINANCE: Przydział obligacji Serii A przez spółkę zależną.

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarząd Dr.Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki POLDEVELOPMENT Sp. z o.o.( „Spółka”) powziął...

PAP dnia 1 lutego o godz. 17:02: DR. FINANCE SA (4/2018) Przydział obligacji Serii A przez spółkę zależną.

PAP dnia 1 lutego o godz. 17:02: 2C PARTNERS SA (4/2018) Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii W

Bankier dnia 1 lutego o godz. 17:02: DORADCY24 S.A.: Przydział obligacji Serii A przez spółkę zależną.

Bankier dnia 1 lutego o godz. 17:02: 2C PARTNERS: Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii W

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr EBI 3/2018 Zarząd Spółki 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje, że po ustaleniu prawidłowego numeru rachunku bankowego 1 Obligatariusza obligacji serii W, dokonano w dniu dzisiejszym...

WNP dnia 1 lutego o godz. 16:02: PKO Bank Polski uplasował na eurorynku „zielone” obligacje rządowe

PKO Bank Polski wspólnie z konsorcjum zagranicznych banków zorganizował i uplasował na eurorynku drugą emisję 8,5-letnich polskich obligacji rządowych typu green o wartości miliarda euro.

Interia dnia 1 lutego o godz. 15:02: PKO Bank Polski uplasował na eurorynku "zielone" obligacje rządowe

PKO Bank Polski po raz kolejny, wspólnie z konsorcjum zagranicznych banków, zorganizował i uplasował na eurorynku emisję polskich obligacji rządowych typu green. Warto podkreślić, że PKO Bank Polski brał również udział w pierwszej, pionierskiej emisji zielonych obligacji polskiego rządu, która jednocześnie była pierwszą taką transakcją na świecie.

Bankier dnia 1 lutego o godz. 15:02: Eurozłoty jest stabilny

Do końca tygodnia eurozłoty prawdopodobnie pozostanie na obecnych poziomach, a rentowności krajowych obligacji mogą lekko spadać - ocenia Mateusz Sutowicz, analityk Banku Millennium. Zdaniem eksperta, piątkowe dane z amerykańskiego...

PAP dnia 1 lutego o godz. 14:02: MIRACULUM SA (11/2018) Wykup obligacji serii AI, AF, AF1 oraz AG zgodnie z warunkami emisji

Bankier dnia 1 lutego o godz. 14:02: MIRACULUM S.A.: Wykup obligacji serii AI, AF, AF1 oraz AG zgodnie z warunkami emisji

PAP dnia 1 lutego o godz. 13:02: SAF SA (1/2018) Podjęcie uchwały w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii D oraz dokonania ich przydziału.

Bankier dnia 1 lutego o godz. 13:02: SAF S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii D oraz dokonania ich przydziału.

Bankier dnia 1 lutego o godz. 13:02: SAF: Podjęcie uchwały w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii D oraz dokonania ich przydziału.

Zarząd SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, że w dniu 01.02.2018 r. podjął uchwałę w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii D oraz dokonania ich przydziału. Subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę...

PAP dnia 1 lutego o godz. 11:02: Kredyt Inkaso rozważa w I kw. emisję kolejnej serii obligacji

Kredyt Inkaso rozważa uruchomienie w I kwartale emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu o łącznej wartości 300 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

PAP dnia 1 lutego o godz. 10:02: Polska wyemitowała Green Bonds o nominale 1 mld euro przy popycie 3,25 mld euro - MF (aktl.)

Polska wyemitowała Green Bonds o nominale 1 mld euro przy popycie 3,25 mld euro - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Uzyskana rentowność obligacji wyniosła 1,153 proc., a marża ponad midswap 23 pb. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone...

StockWatch dnia 1 lutego o godz. 9:02: Legimi szykuje emisję publiczną akcji i debiut na NewConnect

– Akcje serii B będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w oparciu o przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Em...

PAP dnia 1 lutego o godz. 9:02: PRIMA PARK SA (4/2018) Niewykupienie w terminie obligacji serii X

Bankier dnia 1 lutego o godz. 9:02: PRIMA PARK S.A.: Niewykupienie w terminie obligacji serii X

PAP dnia 1 lutego o godz. 8:02: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (3/2018) Emisja Obligacji serii O

PAP dnia 1 lutego o godz. 8:02: AFORTI HOLDING SA (8/2018) Przydział Obligacji serii O1 / O1 Series Bonds Allocation

PAP dnia 1 lutego o godz. 8:02: AFORTI HOLDING SA (7/2018) Terminowy wykup obligacji serii M1 / Buy out of the M1 series bonds

PAP dnia 1 lutego o godz. 7:02: Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w XII spadła o 20,0 proc. mdm - MF

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w grudniu 2017 roku spadła o 20,0 proc. mdm do 680,7 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

PAP dnia 1 lutego o godz. 6:02: Legimi przeprowadzi emisję akcji dla obligatariuszy i wejdzie na NewConnect

Legimi, oferujący dostęp w abonamencie do e-booków i audiobooków, zamierza przeprowadzić publiczną emisję do 75 tys. akcji serii B skierowaną do obligatariuszy spółki, którzy objęli obligacje serii D, J, K i L - poinformowała spółka w komunikacie.

1za50 dnia 31 stycznia o godz. 23:01: Case study: niewypłacone odsetki od obligacji

Na koniec sierpnia Bikershop Finanse SA nie wypłacił odsetek o obligacji serii A w terminie (wielkość emisji to 5 mln zł, oprocentowanie 8,8%). Na dzień wypłaty odsetek, emitent nie przekazał żadnej informacji ani o powodzie zwłoki, ani o tym, czy… ...

PAP dnia 31 stycznia o godz. 19:01: CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (4/2018) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Bankier dnia 31 stycznia o godz. 18:01: Polska wyemitowała Green Bonds o nominale 1 mld mln euro przy popycie 3,25 mld euro

Polska wyemitowała Green Bonds o nominale 1 mld euro przy popycie 3,25 mld euro - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Uzyskana rentowność obligacji wyniosła 1,153 proc., a marża ponad midswap 23 pb. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone...

PAP dnia 31 stycznia o godz. 17:01: 2C PARTNERS SA (3/2018) Terminowa wyplata odsetek z obligacji serii O, P, U, W, X, Y

Forsal dnia 31 stycznia o godz. 16:01: Ekspert: "Mieliśmy bardzo tłusty rok, ale mimo to zakończył się z deficytem"

psav zdjęcie główne"Grudzień potwierdził to, o czym rozmawialiśmy przez cały zeszły rok, czyli znaczną poprawę wpływów z VAT, o około 30 mld zł względem poprzedniego roku" - zauważył Mrowiec. "Musimy jednak pamiętać, że w tej kwocie mamy trzy istotne kate...

Bankier dnia 31 stycznia o godz. 16:01: BPS WARSZAWA: Informacja nt. wcześniejszego wykupu obligacji

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r., działając na podstawie pkt. 17.4 „Warunków emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122, emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości...

PAP dnia 31 stycznia o godz. 15:01: DZIEŃ NA FX/FI: Rynek walutowy czeka na Fed; niższa podaż długu korzystna dla obligacji

Najważniejsza dla rynku walutowego będzie publikacja komunikatu Fed w środę wieczorem, jednak jego retoryka nie będzie wystarczająco jastrzębia, by zatrzymać osłabienie dolara - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, niska podaż długu długoterminowo wesprze wy...

StockWatch dnia 31 stycznia o godz. 15:01: Czym jest ryzyko w przypadku inwestycji w obligacje korporacyjne?

Ogólne statystyki rynku Catalyst pokazują stosunkowo niewielki odsetek niewykupowanego długu na naszym rynku. Takie wyniki cieszą, z drugiej strony dają poczucie bezpieczeństwa, które może uśpić naszą czujność. W końcu te pozytywne statystyki świadczą nie...

Bankier dnia 31 stycznia o godz. 14:01: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Raport 4/2018 Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii H, I, J, K, PA, PB, PC, PE, PF, PG, PH, PI, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL oraz EA za IV kwartał 2017 roku

Bankier dnia 31 stycznia o godz. 14:01: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Raport 3/2018 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z wykupem obligacji serii PA

Forsal dnia 30 stycznia o godz. 20:01: Jak naprawić strefę euro? 14 ekonomistów ma pomysł, który może połączyć Francję i Niemcy

psav zdjęcie główneByć może eksperci nie cieszą się dziś dużym zaufaniem, ale jeśli chodzi o reformę strefy euro, to ich zgoda jest równie ważna jak zgoda polityczna wokół tego tematu. Jednak tym razem szczęśliwie dla polityków, taka zgoda ekspertów istni...

Forsal dnia 30 stycznia o godz. 18:01: Czarny dzień na GPW. Tylko jedna z dużych spółek na plusie

psav zdjęcie główneWIG 20 spadł na zamknięciu o 1,05 proc. 2.566,14 pkt. WIG zniżkował o 0,92 proc. do 66.153,16 pkt., a mWIG40 poszedł w dół o 0,73 proc. do 4.988,05 pkt. Obroty akcjami wyniosły ponad 725 mln zł, z czego ponad 552 mln zł na akcjach spółe...

PAP dnia 30 stycznia o godz. 17:01: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Uchwała Nr 83/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Bankier dnia 30 stycznia o godz. 15:01: HM INWEST S.A.: Przydział obligacji serii C i ustanowienie hipoteki

Bankier dnia 30 stycznia o godz. 15:01: HM INWEST: Emisja obligacji serii C

Zarząd Spółki HM INWEST S.A., podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu uchwały nr 1/29/01/2018 z dnia 29.01.2018 roku w sprawie emisji 36.050 (trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt) obligacji serii C o wartości...

Forsal dnia 30 stycznia o godz. 13:01: Zbliża się koniec silnego złotego

psav zdjęcie główneSytuacja w większości gospodarek Europy, przede wszystkim strefy euro, również wyraźnie się poprawiła. A lepsze warunki w Europie, a także większa stabilizacja polityczna, spowodowały istotne zwiększenie zainteresowania inwestorów, prow...

Bankier dnia 30 stycznia o godz. 12:01: MF: pięć banków ma mandat na przygotowanie emisji 8,5-letnich Green Bonds

BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Societe Generale oraz PKO Bank Polski otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 8,5-letnich obligacji nominowanych w euro tzw. Green Bonds, podał resort w komunikacie.

Bankier dnia 30 stycznia o godz. 12:01: PKO BP planuje emisję obligacji podporządkowanych o wartości do 1 mld zł

PKO BP planuje emisję dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o wartości do 1 mld zł - podał bank w komunikacie.

Bankier dnia 30 stycznia o godz. 12:01: SMS Kredyt Holding S.A.: Emisja obligacji serii AP

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 30 stycznia 2018 roku, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, uchwały w sprawie emisji obligacji serii AP ("Uchwała"). Zgodnie z Uchwałą...

Bankier dnia 30 stycznia o godz. 12:01: PKOBP (PKO BP SA): Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych

PAP dnia 30 stycznia o godz. 12:01: MF udzielił 5 bankom mandatu na emisję 8,5-letnich Green Bonds nominowanych w euro

BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Societe Generale oraz PKO BP otrzymały mandat na organizację emisji 8,5-letnich Green Bonds nominowanych w euro - podało Ministestwo Finansów w komunikacie.

Bankier dnia 30 stycznia o godz. 12:01: FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii A

Bankier dnia 30 stycznia o godz. 10:01: PRAGMA INKASO S.A.: Informacje dotyczące nabycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

SII dnia 30 stycznia o godz. 9:01: Grupa BEST – publiczna emisja obligacji o wartości 30 mln zł (Ze spółek, Aktualności)

W dniu 5 lutego 2018 rozpoczną się zapisy na 4-letnie obligacje BEST serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł.

PAP dnia 30 stycznia o godz. 9:01: DZIEŃ NA FX/FI: Rośnie presja na korektę umocnienia złotego; rentowności mogą spadać

Rośnie presja na korektę wartości złotego, ponieważ brakuje czynników mogących podtrzymać dalsze umocnienie polskiej waluty - oceniają ekonomiści. Dodają, że do końca tygodnia rentowności obligacji mogą spadać, szczególnie na krótkim końcu.

Comparic dnia 30 stycznia o godz. 8:01: Komentarz walutowy – czy przecena obligacji osłabi złotego?

Styczeń na amerykańskich parkietach przyniósł szaleńcze wzrosty po i tak bardzo mocnym 2017 roku. Wczoraj jednak nastroje nieco się popsuły, a wszystko za sprawą rynku obligacji, gdzie przecena przybiera tempa. Rosną obawy, że coraz wyższy koszt pieniądza...

Bankier dnia 30 stycznia o godz. 6:01: Best wyemituje w ramach oferty publicznej obligacje o wartości do 30 mln zł

Best wyemituje w ramach oferty publicznej czteroletnie obligacje serii T2 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Forsal dnia 29 stycznia o godz. 23:01: Ryczko: Złoty stabilniejsze, ale nastrone na rynkach wciąż negatywne

Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,4572 PLN za euro, 4,0625 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,0672 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,7558 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,129% w przypad...

Forsal dnia 29 stycznia o godz. 23:01: Ryczko: Lekkie odreagowanie na PLN, dług w dół

Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,4561 PLN za euro, 4,0958 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,0655 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,8420 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności krajowego długu wzrosły o ponad 20pb. i ...

Forsal dnia 29 stycznia o godz. 23:01: Ryczko: Złoty stabilny, w kalendarzu przesłuchania kandydatów do RPP

Rentowności krajowego długu wynoszą 2,926% w przypadku obligacji 10-letnich.Początek nowego tygodnia handlu na rynkach finansowych nie przyniósł znaczących zmian na wycenie złotego. Inwestorzy pozostawali w mieszanych nastrojach po tym jak chińskie giełdy...

Bankier dnia 29 stycznia o godz. 19:01: BEST: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

Bankier dnia 29 stycznia o godz. 17:01: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii R spółki VANTAGE DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 81/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii R spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A...

Bankier dnia 29 stycznia o godz. 17:01: EUROCENT S.A.: Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii G

Bankier dnia 29 stycznia o godz. 17:01: EUROCENT S.A.: Otrzymanie wezwania do wykupu Obligacji serii F

Bankier dnia 29 stycznia o godz. 16:01: CAPITAL PARK S.A.: Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii M spółki Capital Park S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Bankier dnia 29 stycznia o godz. 14:01: Spadek EUR/PLN oraz przecena SPW mogą się pogłębić

W krótkim terminie prawdopodobnym scenariuszem dla rynku walutowego i dłużnego jest kontynuacja umocnienia PLN w relacji do euro oraz dalszy wzrost rentowności polskich obligacji - uważają analitycy.

PAP dnia 29 stycznia o godz. 7:01: Zadłużenie w obligacjach po przetargu i wykupie wynosi 609.430,881 mln zł - MF

Zadłużenie w obligacjach, po przetargu obligacji oraz wykupie obligacji WZ0118, według stanu na 30 stycznia będzie wynosiło 609.430,881 mln zł wobec 611.075,839 mln zł wcześniej - podał resort finansów na stronie internetowej.

PAP dnia 27 stycznia o godz. 23:01: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii M spółki CAPITAL PARK SA

Uchwała Nr 78/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki CAPITAL PARK S.A.

Bankier dnia 26 stycznia o godz. 22:01: Columbus Energy: Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (‘Spółka’) informuje, że w dniu 26 stycznia 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za II okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii C (dalej ‘Obligacje’)....

WNP dnia 26 stycznia o godz. 16:01: Polska Spółka Gazownictwa objęła obligacje wyemitowane przez PGNiG

26 stycznia 2018 roku PGNiG wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 50 mln zł, które zostały objęte przez jej spółkę zależną Polska Spółka Gazownictwa. Termin wykupu 9 lutego 2018 r.

StockWatch dnia 26 stycznia o godz. 15:01: Obligacje sprawdzą się także w krótkim terminie

Już w perspektywie trzech miesięcy lepszym wyborem od lokaty bankowej może okazać się zakup obligacji skarbowych o trzymiesięcznym okresie do wykupu. Ich oprocentowanie ustalono na 1,5 proc. w skali roku, czyli tyle, ile wynosi średnie oprocentowanie depo...

Bankier dnia 26 stycznia o godz. 15:01: UNIFIED: Przedterminowy wykup Obligacji serii B.

Zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami, Zarząd Unified Factory S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2018 roku powziął uchwałę, w sprawie przedterminowego wykupu 10 000 obligacji serii B o łącznej wartości...

Forsal dnia 26 stycznia o godz. 14:01: To koniec ery silnego dolara? USA mogą wchodzić w czas wojen walutowych

psav zdjęcie główne„Wojny walutowe” czy „koniec polityki silnego dolara” - oto nagłówki, które obiegają serwisy finansowe na całym świecie po wypowiedziach amerykańskiego sekretarza skarbu Stevena Mnuchina, który mówił w Davos, że dla Stanów Zjednoczonych...

PAP dnia 26 stycznia o godz. 11:01: Po przetargu obligacji jest sfinansowane 37 proc. potrzeb na '18 - MF

Po piątkowym przetargu obligacji jest sfinansowane ok. 37 proc. potrzeb pożyczkowych na 2018 rok - podał resort w komunikacie.

Bankier dnia 26 stycznia o godz. 11:01: PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

PAP dnia 26 stycznia o godz. 10:01: MF sprzedało na przetargu obligacje łącznie za 7 mld zł przy popycie 10,4 mld zł - komunikat

MF sprzedało w piątek obligacje OK0720, WZ1122, PS0123, WS0428 oraz WZ0528 za łącznie 7 mld zł przy popycie 10,4 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

PAP dnia 26 stycznia o godz. 8:01: DZIEŃ NA FX/FI: PLN wciąż z potencjałem do wzrostów; na rynku długu aukcja MF

Piątkowa sesja powinna być spokojna dla złotego, jednak krajowa waluta wciąż ma potencjał do aprecjacji - uważają ekonomiści. Na rynku długu, w centrum uwagi inwestorów znajdzie się aukcja MF, na której resort zaoferuje obligacje za 5-7 mld PLN.

Forsal dnia 26 stycznia o godz. 8:01: Goetzmann: Cywilizacja powstała dzięki finansistom

psav zdjęcie główneOdkąd w 1987 r. Oliver Stone w filmie „Wall Street” sportretował świat finansów jako matecznik chciwości i grzechu, figura bankiera rzucającego rogaty cień na dobre utrwaliła się w masowej świadomości. Pan najchętniej by ją wykorzenił?S...

Comparic dnia 26 stycznia o godz. 8:01: Komentarz walutowy – chwilowy przystanek na euro

O poranku notowania polskiej waluty pozostają bardzo stabilne i to pomimo faktu, że główna para walutowa wytraciła nieco impetu wzrostowego z okresu wczorajszej konferencji prezesa EBC Mario Draghiego. Po kilku punktowym skoku rentowności 10-letnich oblig...

PAP dnia 25 stycznia o godz. 18:01: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii R spółki RONSON EUROPE N.V.

Uchwała Nr 76/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii R spółki RONSON EUROPE N.V.

Bankier dnia 25 stycznia o godz. 16:01: ECHO: Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A.

Bankier dnia 25 stycznia o godz. 14:01: METROPOLIS: Umorzenie obligacji serii B

Zarząd Metropolis S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym (25.01.2018 r.) została podjęta uchwała nr II/01/2018 o umorzeniu wszystkich 50 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, które zostały wykupione...

Bankier dnia 25 stycznia o godz. 13:01: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Emisja obligacji

Bankier dnia 25 stycznia o godz. 12:01: M.W. TRADE: Zawarcie umowy z Domem Maklerskim Banku BPS SA – organizacja emisji obligacji

PAP dnia 25 stycznia o godz. 10:01: EBI szacuje, że w ’18 kwota wsparcia dla Polski będzie podobna do poziomu z ‘17

Europejski Bank Inwestycyjny prognozuje, że w 2018 r. kwota kredytów przeznaczonych dla Polski będzie zbliżona do poziomu z 2017 r., czyli może wynieść ok. 5 mld euro – powiedział w czwartek dziennikarzom Piotr Michałowski, szef warszawskiego biura EBI. B...

Bankier dnia 24 stycznia o godz. 20:01: Dolarowa katastrofa i kłopoty amerykańskich obligacji

To był fatalny dzień dla amerykańskiego dolara, który właśnie zaliczył najgorszy początek roku od przeszło trzech dekad. Traciły także amerykańskie obligacje

Bankier dnia 24 stycznia o godz. 20:01: KCI: Zmiana warunków emisji obligacji serii N

Forsal dnia 24 stycznia o godz. 15:01: Rynek czeka na EBC. Ta decyzja może osłabić złotego

psav zdjęcie główne"Złoty umocnił się dziś zarówno wobec euro, jak i dolara, szczególnie wobec dolara. Umocnienie wobec dolara ma oczywiście związek z kursem EUR/USD - eurodolar jest wyżej" - powiedział PAP Biznes Marcin Turkiewicz, diler z mBanku. Wedłu...

Bankier dnia 24 stycznia o godz. 14:01: LC CORP S.A.: Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

PAP dnia 24 stycznia o godz. 8:01: DZIEŃ NA FX/FI: W środę złoty i obligacje pozostaną stabilne; rynki czekają na EBC

Środa nie powinna przynieść znaczących zmian na rynku walutowym i dłużnym, ponieważ uwaga rynków skupia się wokół czwartkowej konferencji po posiedzeniu decyzyjnym EBC - oceniają eksperci.

PAP dnia 23 stycznia o godz. 17:01: GPW: w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii G spółki GETBACK S.A.

Uchwała Nr 64/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii G spółki GETBACK S.A.

Bankier dnia 23 stycznia o godz. 16:01: WIKANA: Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

Forsal dnia 23 stycznia o godz. 15:01: Bloomberg: Polska jest znacznie bardziej atrakcyjnym rynkiem wschodzącym od Chin i Indii

psav zdjęcie główneBloomberg stworzył swoje zestawienie 20 gospodarek wschodzących biorąc pod uwagę między innymi ich wzrost gospodarczy, generowane stopy zwrotu, stan rachunku obrotów bieżących oraz wycenę aktywów. Meksyk i Turcja zawdzięczają swoją pozy...

Bankier dnia 23 stycznia o godz. 15:01: Kurs EUR/PLN na poziomie równowagi

Kurs EUR/PLN powinien utrzymywać się w okolicy poziomu 4,17, na EUR/USD możliwa jest natomiast korekta spadkowa - oceniają eksperci. Ich zdaniem, wyceny polskich obligacji skarbowych pozostaną stabilne przynajmniej do czwartkowego posiedzenia EBC.

PAP dnia 23 stycznia o godz. 15:01: DZIEŃ NA FX/FI: Kurs EUR/PLN na poziomie równowagi; do czwartku SPW stabilne

Kurs EUR/PLN powinien utrzymywać się w okolicy poziomu 4,17, na EUR/USD możliwa jest natomiast korekta spadkowa - oceniają eksperci. Ich zdaniem, wyceny polskich obligacji skarbowych pozostaną stabilne przynajmniej do czwartkowego posiedzenia EBC.

Bankier dnia 23 stycznia o godz. 12:01: GETBACK S.A.: Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii G.

Forsal dnia 23 stycznia o godz. 10:01: WIG pobił historyczny rekord

psav zdjęcie głównePo godzinie 11.00 WIG osiągnął 67 796,03 pkt., rósł 0,72 proc. WIG to indeks giełdowy obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, k...

Rynek obligacji dnia 22 stycznia o godz. 23:01: PragmaGO – czym jest i jak działa FinTech

PragmaGO – czym jest i jak działa FinTech Dzisiaj na blogu zamieszczam wpis dotyczący polskiego FinTechu PragmaGO – marki, pod którą emitent obligacji – Pragma Faktoring działa w Internecie. Wpis ten może zainteresować nie tylko obligatariuszy, ale także osoby inwestujące w akcje czy przedsiębiorców i firmy korzystające z finansowania. Pragma Faktoring jest znanym nam emitentem obligacji korporacy...

Bankier dnia 22 stycznia o godz. 19:01: EVEREST CAPITAL: Nabycie celem umorzenia obligacji serii E

Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje o nabyciu w dniu 22 stycznia 2018 r. celem umorzenia 1.000 (słownie: jednego tysiąca) sztuk obligacji serii E Emitenta. Do wykupu w ramach serii E pozostaje...

Bankier dnia 22 stycznia o godz. 18:01: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Informacja na temat zawieszenia obrotu obligacjami serii M i O ROBYG S.A.

1za50 dnia 22 stycznia o godz. 16:01: Ciekawy blog: RynekObligacji.com

Co jakiś czas trafiam na wartościowe blogi/serwisy w sieci: ostatnio był to blog Remigiusza RynekObligacji.com. Remigiusz pisze o obligacjach korporacyjnych i prowadzi portfel obligacyjny. Obligacje to specyficzny instrument i wcale nie taki prosty do inw...

Rynek obligacji dnia 22 stycznia o godz. 9:01: Kapitalizacja giełdowa emitentów obligacji – styczeń 2018

Niesamowite 30 dni za nami, dawno czegoś takiego nie widziałem. Po pierwsze ładnie wzrosły indeksy giełdowe, dla przykładu WIG za ostatnie 30 dni wzrósł o 5,5%. Zresztą odczuł to również mój portfel akcyjny, Wasze zapewne też. Ładnie też poradziły sobie kursy obserwowanych przeze mnie w kontekście obligacji spółek. Mediana ich wzrostu to 3,6%, a średni wzrost wyniósł 6,2%. Ale co najciekawsze wśró...

PAP dnia 22 stycznia o godz. 8:01: TYDZIEŃ W KRAJU: Koniunktura i stopa bezrobocia, aukcja MF i wyniki Orlenu

Obserwatorzy polskiego rynku, po bogatym w publikacje makro ubiegłym tygodniu, w najbliższych dniach zapoznają się z danymi o koniunkturze, stopie bezrobocia i podaży pieniądza. W piątek MF planuje aukcję obligacji za 5-9 mld zł. Na GPW rusza sezon publik...

Interia dnia 21 stycznia o godz. 4:01: Obligacyjny rekord pobity

W ubiegłym roku Polacy na nowo odkryli uroki obligacji skarbowych, przeznaczając na ich zakup ponad 6,8 mld zł, a tym samym bijąc poprzedni rekord z 2008 r. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie tymi papierami utrzyma się dłużej, a przynajmniej do c...

Bankier dnia 20 stycznia o godz. 5:01: Rekordowe wynagrodzenie, szturm na obligacje i roller coaster na bitcoinie [Wykresy tygodnia]

Zostawiając za sobą trzeci tydzień 2018 r., warto zatrzymać się nad najciekawszymi wykresami ostatnich siedmiu dni.

PAP dnia 19 stycznia o godz. 18:01: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii BBI0220 spółki BBI DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 52/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii BBI0220 spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

Bankier dnia 19 stycznia o godz. 14:01: LS TECH-HOMES: Przydział obligacji imiennych serii G

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 r., dokonał przydziału obligacji imiennych serii G o łącznej wartości, zarówno nominalnej jak i emisyjnej, 3 065 000 zł (trzy miliony sześćdziesiąt...

PAP dnia 19 stycznia o godz. 9:01: DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN w przedziale 4,15-4,17, dane GUS bez wpływu na obligacje

Złoty pozostanie w piątek w przedziale 4,15-4,17 za euro, a polskiej walucie sprzyja dobry sentyment do rynków wschodzących - oceniają ekonomiści. Dodają, że piątkowe dane GUS o produkcji i sprzedaży detalicznej nie wpłyną na wyceny obligacji, które będą ...

Comparic dnia 19 stycznia o godz. 8:01: Poranny przegląd rynków – GBPUSD na 1,4700?

Ostatnia sesja w tym tygodniu przynosi dalsze spadki dolara amerykańskiego. USD traci do większości walut z grupy G10 – najwięcej w stosunku do EUR, CHF oraz JPY. Tymczasem rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich znalazły się na najwyż...

StockWatch dnia 19 stycznia o godz. 7:01: GetBack wyemituje obligacje w lejach rumuńskich

– W ramach programu emitowane będą obligacje zwykłe na okaziciela, które nie będą miały formy dokumentu (zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Centralny Depozyt Papierów Wartościowych Rumuni...

Bankier dnia 18 stycznia o godz. 22:01: ABADON REAL ESTATE S.A.: Emisja i przydział obligacji przez spółkę zależną

Bankier dnia 18 stycznia o godz. 17:01: Getback ustanowi program emisji obligacji w Rumunii o wartości 100 mln RON

Zarząd Getback zdecydował o ustanowieniu na rynku rumuńskim programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln lejów (RON) - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 18 stycznia o godz. 17:01: GETBACK S.A.: Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji w Rumunii.

PAP dnia 18 stycznia o godz. 15:01: BGK sprzedał 3-letnie obligacje za 500 mln zł z marżą 24 pb ponad stawkę WIBOR

Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał w czwartek 3-letnie obligacje za 500 mln zł z marżą 24 pb ponad stawkę WIBOR - podał Bank w komunikacie.

PAP dnia 18 stycznia o godz. 13:01: Wzrost inflacji największym ryzykiem dla rynków w '18 - Peters, Fidelity (opinia)

Niespodziewany wzrost inflacji może być największym ryzykiem dla rynków finansowych w 2018 r. - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Nick Peters, zarządzający funduszami Fidelity Multi Asset. Jego zdaniem europejski rynek akcji oferuje większy potencjał niż ame...

Forsal dnia 18 stycznia o godz. 13:01: Agencje grożą Polsce, chwalą Orbana. Rating Węgier może pójść w górę

Czwartkowy, poranny handel na rynku walutowym nie przynosi istotniejszych zmian po wczorajszym podbiciu zmienności po posiedzeniu FED. Polska waluta jest wyceniana przez inwestorów następująco: 4,4742 PLN za euro, 4,1158 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4...

Forsal dnia 18 stycznia o godz. 13:01: Białas: Wciąż bez oznak spokoju w Chinach

Dobry raport z rynku pracy USA w piątek podkreślił siłę gospodarki USA, ale optymizm zgasł szybciej niż się zapalił. Ubogi kalendarz w poniedziałek skazuje rynek na wahania pod dyktando chimerycznego sentymentu.Wprawdzie w ubiegłym tygodniu chiński regula...

Rynek obligacji dnia 18 stycznia o godz. 13:01: Indeks Rynku Obligacji na dzień 15.12.2017

Indeks Rynku Obligacji Wartość Indeksu Rynku Obligacji na dzień 15.12.2017 wyniosła 3,43 punktu procentowego, czyli aż o 0,24 punktu procentowego więcej niż 2 tygodnie temu, co oznacza spory wzrost:   Ponieważ to jest ostatni w tym roku wpis dotyczący Ind...

Rynek obligacji dnia 18 stycznia o godz. 13:01: Portfel obligacji po listopadzie 2017

Zanim przejdę do rzeczy, bardzo chciałem podziękować Wam za pomoc i wypełnienie ankiety, o co poprosiłem przy okazji publikacji wyników portfela obligacji za październik. Do dziś zostało wypełnione 108 ankiet, co jest kolejnym rekordem Waszej aktywności. ...

Bankier dnia 18 stycznia o godz. 9:01: Pekin musi płacić za pożyczane środki najwięcej od ponad 3 lat

Rentowność chińskich obligacji dziesięcioletnich przekroczyła 4 proc. i jest najwyższa od października 2014 roku.

PAP dnia 18 stycznia o godz. 8:01: DZIEŃ NA FX/FI: Złoty i polskie obligacje w czwartek stabilne

Złoty utrzymuje się stabilnie wokół poziomu 4,17 za euro i w najbliższych dniach utrzyma się w przedziale 4,14-4,20 za euro - oceniają ekonomiści. Dodają, że wyceny polskich obligacji w czwartek nie powinny się zmienić, choć w horyzoncie tygodnia rentowno...

Bankier dnia 18 stycznia o godz. 7:01: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M / Buy out of the M series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały Zarządu nr 02/05/01/2016...

Forsal dnia 18 stycznia o godz. 7:01: TVP bierze się za wielkie budowanie. Nowy gmach ma kosztować ponad 100 mln zł

psav zdjęcie główneW tym roku ma ruszyć inwestycja, dzięki której programy informacyjne TVP za kilka lat przeniosą się do nowego lokum. Budynek, określany mianem A bis, stanie na terenie głównej siedziby nadawcy przy ul. Woronicza w Warszaw...

Forsal dnia 17 stycznia o godz. 20:01: Impuls kredytowy sygnalizuje gwałtowne spowolnienie głównych gospodarek

psav zdjęcie główneNasz wewnętrzny model impulsu kredytowego, monitorujący przepływ nowych kredytów z sektora prywatnego jako odsetek PKB, od II kwartału 2017 r. wykazywał spadek. Wskaźnik ten, który wyprzedza realną gospodarkę o 9-12 miesięcy, obecnie sy...

Bankier dnia 17 stycznia o godz. 12:01: HYPERION S.A.: Informacja dotycząca obligacji Emitenta

Bankier dnia 17 stycznia o godz. 12:01: OEX: Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii A Emitenta

PAP dnia 17 stycznia o godz. 12:01: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

Uchwała Nr 48/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

Bankier dnia 17 stycznia o godz. 12:01: 08OCTAVA: Brak wykupu obligacji posiadanych przez spółkę zależną Emitenta

PAP dnia 17 stycznia o godz. 8:01: DZIEŃ NA FX/FI: Dobre dane z rynku pracy mogą umocnić PLN i przecenić długie SPW

Środowe dane z rynku pracy mogą umocnić PLN, jednak ewentualna aprecjacja polskiej waluty będzie miała charakter krótkotrwały - oceniają eksperci. Ich zdaniem, polska krzywa dochodowości będzie się wystramiać, głównie poprzez wzrost rentowności obligacji ...

Bankier dnia 16 stycznia o godz. 14:01: EUR/PLN może zmierzać w kierunku styczniowego minimum

EUR/PLN ma, z technicznego punktu widzenia, szanse na ponowne zbliżenie się do tegorocznego minimum, wynoszącego 4,14 - oceniają analitycy. Dodają jednak, że aprecjację PLN ograniczać może gołębia retoryka RPP. Na rynku długu spodziewają się droższych obl...

Comparic dnia 16 stycznia o godz. 9:01: Obligacyjny rekord pobity – na obligacje wydaliśmy 7 mld zł

W ubiegłym roku Polacy na nowo odkryli uroki obligacji skarbowych, przeznaczając na ich zakup ponad 6,8 mld zł, a tym samym bijąc poprzedni rekord z 2008 r. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie tymi papierami utrzyma się dłużej, a przynajmniej do c...

Comparic dnia 16 stycznia o godz. 8:01: Komentarz walutowy – złoty narażony na korektę

Po tym jak wczoraj notowania dolara spadły poniżej poziomu 3,40 złotego po raz pierwszy od grudnia 2014 roku, dzisiaj o poranku obserwujemy lekkie odreagowanie. Polska waluta traci nieznacznie względem wszystkich czterech kluczowych odpowiedników, z kolei...

Interia dnia 16 stycznia o godz. 5:01: Polacy kupili najwięcej obligacji od dekady

Prawie 7 miliardów złotych wydali w ubiegłym roku Polacy na zakup oszczędnościowych obligacji skarbu państwa. To rekordowe dane.

WNP dnia 15 stycznia o godz. 21:01: MF: w 2017 r. Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe za 6,86 mld zł

W 2017 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o wartości 6,86 mld zł - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Według MF to najlepszy wynik ostatniej dekady.

Bankier dnia 15 stycznia o godz. 18:01: EKOKOGENERACJA S.A.: Nie dokonanie wykupu obligacji serii A przez Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji

Bankier dnia 15 stycznia o godz. 16:01: ALIOR BANK S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczeniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii P2A

Bankier dnia 15 stycznia o godz. 14:01: FAST FINANCE S.A.: Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

Bankier dnia 15 stycznia o godz. 14:01: KREDYT INKASO S.A.: Wykup obligacji serii W2 w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji.

WNP dnia 15 stycznia o godz. 12:01: Obligacje hitem ostatniej dekady

Rok 2017 to zdecydowanie dobry rok dla skarbowych obligacji oszczędnościowych. Ministerstwo Finansów podało, że na przestrzeni ostatniej dekady wynik sprzedaży przekroczył 6,8 mld zł. Nabywcy docenili też obligacje skarbowe, przeznaczając na ich zakup śre...

Forsal dnia 15 stycznia o godz. 11:01: Dolar najtańszy od trzech lat. Czy to koniec koszmaru posiadaczy tej waluty?

psav zdjęcie głównePiątkowe, nieco lepsze od oczekiwań, dane o inflacji bazowej (z wył. cen energii i żywności) w USA nie wywarły istotnego wpływu na notowania dolara. Mimo że rentowności obligacji skarbowych USA (zapadających za 2 lata) osiągnęły najwyżs...

Comparic dnia 15 stycznia o godz. 11:01: Trader21: Prognozy gospodarcze na 2018 r.

Ostania bessa skończyła się w marcu 2009 roku. Nie trudno policzyć, że za dwa miesiące minie nam 9 lat wzrostów na rynkach akcji, obligacji oraz nieruchomości. Oprócz tego, że mamy równoległą hossę w aktywach, których ceny zazwyczaj poruszały się w przeci...

Bankier dnia 15 stycznia o godz. 10:01: Polacy pożyczyli rządowi rekordową kwotę

W 2017 roku Polacy przeznaczyli blisko 7 mld zł na zakup obligacji skarbowych. To najwyższy wynik w ostatniej dekadzie - chwali się Ministerstwo Finansów.

PAP dnia 15 stycznia o godz. 10:01: Sprzedaż obligacji detalicznych w '17 wyniosła 6,86 mld zł - MF

Sprzedaż obligacji detalicznych w 2017 r. wyniosła 6,86 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Comparic dnia 15 stycznia o godz. 10:01: BoC podniesie stopy procentowe. Komentarz Credit Agricole

Miniony tydzień przypomniał wszystkim o zjawiskach, które wydawały się dawno zapomniane przez inwestorów. Rentowności długoterminowych obligacji krajów rozwiniętych zauważalnie się zwiększyły alarmując część rynku o zbliżających się niedźwiedziach. Powode...

Rynek obligacji dnia 15 stycznia o godz. 9:01: MCI.PrivateVentures – emisja obligacji serii P1C

Obligacje MCI.PrivateVentures seria P1C 11 stycznia z emisją obligacji serii P1C wystartował fundusz MCI.PrivateVentures (MCI.PV FIZ). Jest to trzecia emisja w ramach wartego 200 mln zł programu publicznych emisji obligacji. Pierwsza wrześniowa (2017 rok) warta była 30 mln zł, październikowa miała wartość 40 mln zł, a obecna również ma wartość 40 mln zł. Zatem po jej uplasowaniu z programu emisji ...

PAP dnia 15 stycznia o godz. 8:01: DZIEŃ NA FX/FI: Ekonomiści podzieleni odnośnie krótkoterminowych perspektyw dla polskich aktywów

Wśród ekonomistów brak jest jednomyślności odnośnie perspektyw polskiej waluty i obligacji skarbowych. PLN rozpoczyna tydzień poniżej poziomu 4,17 wobec EUR i w okolicach 3,41 w relacji do USD.

WNP dnia 13 stycznia o godz. 15:01: KNF zatwierdziła aneks do prospektu obligacji PKN Orlen

Komisja Nadzoru Finansowego  zatwierdziła aneks do prospektu publicznych emisji obligacji PKN Orlen dla inwestorów indywidualnych. Aneks został przygotowany z uwagi na ogłoszone wcześniej przez spółkę dobrowolne, warunkowe wezwanie na akcje czeskiego Unip...

Bankier dnia 13 stycznia o godz. 10:01: PKNORLEN: Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

Bankier dnia 13 stycznia o godz. 6:01: Ryzyko tkwi w bezpiecznych aktywach

Głównym niebezpieczeństwem dla globalnych rynków jest ucieczka kapitału od bezpiecznych aktywów, takich jak obligacje USA, ostrzega amerykańska firma doradcza CrossBorderCapital.

Interia dnia 13 stycznia o godz. 5:01: Rajd obligacji rynków wschodzących, wersja 2.0

Dla obligacji rynków wschodzących rok rozpoczął się dość burzliwie. W pierwszych dniach stycznia główne wskaźniki tych obligacji odnotowały rekordowe maksima bez względu na to, iż na wyniki podstawowych obligacji wpływał fakt powszechnie rosnącej rentowno...

Bankier dnia 12 stycznia o godz. 21:01: MCI: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1

PAP dnia 12 stycznia o godz. 17:01: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii ED spółki PCC ROKITA SA

Uchwała Nr 34/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii ED spółki PCC ROKITA S.A.

PAP dnia 12 stycznia o godz. 17:01: GNB zrezygnował z przeprowadzenia publicznego programu emisji obligacji

Getin Noble Bank zrezygnował z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych na podstawie zatwierdzonego w środę prospektu emisyjnego sporządzonego w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych - podał bank w komunikacie.

Bankier dnia 12 stycznia o godz. 15:01: COMP: Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017

PAP dnia 12 stycznia o godz. 8:01: DZIEŃ NA FX/FI: Złoty i dług wrażliwe na dane o inflacji i sprzedaży w USA

Najważniejsze dla notowań złotego i polskich obligacji będą piątkowe dane z USA o inflacji i sprzedaży detalicznej - oceniają ekonomiści. Dodają, że wyższe od oczekiwań odczyty mogłyby osłabić polską walutę, nie byłyby to także sprzyjające warunki dla kra...

Comparic dnia 12 stycznia o godz. 8:01: Komentarz walutowy – dolar pod presją przed danymi

To nie jest łatwy początek roku dla dolara. Rewelacje o zamiarach ograniczenia zakupu amerykańskich obligacji przez Chiny miały przejściowy wpływ, ale wczoraj nadszedł kolejny cios ze strony EBC. Zapis z ostatniego posiedzenia pokazał, że członkowie Rady ...

Rynek obligacji dnia 11 stycznia o godz. 23:01: PCC Rokita – emisja obligacji serii ED

W dniu dzisiejszym (11 grudnia 2017 roku) z emisją obligacji serii ED wystartowała spółka PCC Rokita. W tym wpisie, tradycyjnie już omówię parametry emisji obligacji, przedstawię aktualną sytuację finansową samej spółki, wreszcie przedstawię swoją opinię ...

Interia dnia 11 stycznia o godz. 16:01: Jastrzębi EBC wspiera GPW

Po dwóch spadkowych dniach główny indeks w Warszawie doszedł wczoraj do psychologicznego wsparcia na poziomie 2500 pkt. Spodziewać się więc można było zatrzymania zniżek, szczególnie że do pewnego uspokojenia doszło na rynkach światowych. Wczoraj nastrojo...

Bankier dnia 11 stycznia o godz. 16:01: PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.: Częściowy wykup obligacji

Comparic dnia 11 stycznia o godz. 15:01: Guru rynku obligacji ostrzega przed bessą

Bill Gross, jeden z najbardziej uznanych autorytetów w dziedzinie handlu obligacjami rządowymi, współtwórca PIMCO, a obecnie zarządzający funduszem Janus Henderson wieszczy początek rynku niedźwiedzia po tym, gdy rentowności amerykańskich dwudziestopięcio...

Bankier dnia 11 stycznia o godz. 15:01: Rynek czeka na piątkowe dane z USA. Potencjał do wzrostu rentowności SPW ograniczony

Eurozłoty może przebić poziom 4,19, jeżeli w piątek zaskoczą dane z USA. Wydźwięk protokołu z ostatniego posiedzenia EBC osłabia obligacje w kraju i na świecie. Potencjał do wzrostu rentowności krajowych SPW jest jednak ograniczony - ocenia Marcin Sulewsk...

Bankier dnia 11 stycznia o godz. 15:01: Eurozłoty może przebić poziom 4,19. Wzrosty rentowności SPW ograniczone

Eurozłoty może przebić poziom 4,19, jeżeli w piątek zaskoczą dane z USA. Wydźwięk protokołu z ostatniego posiedzenia EBC osłabia obligacje w kraju i na świecie. Potencjał do wzrostu rentowności krajowych SPW jest jednak ograniczony - ocenia Marcin Sulewsk...

Comparic dnia 11 stycznia o godz. 15:01: IDM: 40% traderów detalicznych FX/CFD zamykało 2017 rok z zyskiem

W ostatnim kwartale ubiegłego wzrósł odsetek inwestorów zarabiających w segmencie obligacji i stóp procentowych oraz na foreksie. W całym 2017 r. największą zyskownością charakteryzowały się rachunki klientów dokonujących transakcji w pochodne na obligacj...

Bankier dnia 11 stycznia o godz. 13:01: INNO-GENE S.A.: Terminowa wypłata odsetek od obligacji serii A

Zarząd Inno-Gene S.A. (dalej: ,,Emitent") informuje, że za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. stosownie do postanowień Warunków Emisji Obligacji serii A terminowo wypłacił w dniu 10 stycznia br. odsetki Obligatariuszom...

Bankier dnia 11 stycznia o godz. 9:01: Chiny w dolarowej pułapce

Chińczycy oficjalnie zdementowali doniesienia, jakoby mieli ograniczyć lub całkowicie wstrzymać zakup obligacji USA. Po wczorajszej reakcji rynków widać jednak, że mało kto wierzył w realizację takiego scenariusza. Włodarze Państwa Środka nie mają po pros...

Bankier dnia 10 stycznia o godz. 18:01: Columbus Energy: Wpis zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów zabezpieczającego obligacje serii D

W nawiązaniu do raportu EBI nr 59/2017 z dnia 09.11.2017 r. Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2018 roku otrzymał z Sądu Rejonowego dla Krakowa –...

PAP dnia 10 stycznia o godz. 17:01: GPW: 17 stycznia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii NS3 (PND0118) spółki POLNORD S.A.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 stycznia 2018 r. (CATALYST)

Comparic dnia 10 stycznia o godz. 15:01: W końcu coś się dzieje!

Dziś nieco o obligacjach, nieco o dolarze i jak zawsze – o kryptowalutach. Czy też macie wrażenie, że nie ważny jest kierunek zmian cen? Można rzec, że w końcu coś się dzieje! Rynek obligacji skarbowych postrzegany jest jako jeden z najnudniejszych ...

Bankier dnia 10 stycznia o godz. 14:01: KNF zatwierdził prospekt GNB dot. publicznego programu emisji obligacji

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Bank, sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł - poda...

Bankier dnia 10 stycznia o godz. 13:01: Chiny nie kupią amerykańskich obligacji? Dolar słabnie, dług tanieje, złoto zyskuje

Władze Chin rozważają ograniczenie lub całkowite wstrzymanie zakupów amerykańskich obligacji skarbowych – pisze agencja Bloomberg. Rynek reaguje przeceną amerykańskiego długu i dolara.

Comparic dnia 10 stycznia o godz. 12:01: Chiny odcinają się od amerykańskich obligacji – USD silnie traci!

Jeżeli szukasz odpowiedzi na silne osunięcia dolara amerykańskiego w przeciągu ostatnich godzin, to odpowiedzią są w tym przypadku Chiny. Lokalni oficjele zarekomendowali spowolnienie lub całkowite zatrzymanie skupu amerykańskich papierów wartościowych, c...

Comparic dnia 10 stycznia o godz. 7:01: Poranny przegląd rynków – USDJPY pogłębia spadki, czekamy na decyzję RPP!

Na początku środowej sesji zmienność na rynku walutowym prezentuje się relatywnie słabo – jedynym wyjątkiem są notowania japońskiego jena, który drugi dzień z rzędu umacnia się wobec dolar amerykańskiego. Wszystko za sprawą decyzji Banku Japonii o ogranic...

Bankier dnia 9 stycznia o godz. 17:01: PLASMA SYSTEM S.A.: Rozliczenie emisji obligacji imiennych serii A i B

Bankier dnia 9 stycznia o godz. 16:01: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii PH

WNP dnia 9 stycznia o godz. 16:01: Górnośląskie wodociągi sprzedały trzy pociągi SKPL Cargo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe sprzedało firmie SKPL Cargo trzy pociągi – autobus szynowy i dwa zespoły trakcyjne. Pociągi te były zabezpieczeniem poręczenia przez Przedsiębiorstwo obligacji spółki Inteko, która niegdyś miała zaopatrywać w tabo...

Bankier dnia 9 stycznia o godz. 16:01: EUROCENT S.A.: Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii G

Bankier dnia 9 stycznia o godz. 16:01: ATAL S.A.: przedterminowy wykup obligacji serii Z

Bankier dnia 9 stycznia o godz. 16:01: PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.: Wykup Obligacji oraz nabycie akcji własnych Spółki.

Bankier dnia 8 stycznia o godz. 19:01: MURAPOL: Emisja i przydział obligacji serii EA

Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2018 r. Emitent dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii EA (dalej: „Obligacje”),...

Bankier dnia 8 stycznia o godz. 16:01: WASKO S.A.: Informacja o przydzieleniu obligacji serii C o łącznej wartości 15 mln zł

PAP dnia 8 stycznia o godz. 11:01: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PH spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O...

Forsal dnia 8 stycznia o godz. 6:01: Ucieczka z bezpiecznej przystani. Inwestorzy nie kupują już franków czy dolarów

psav zdjęcie główneKiedy w listopadzie 2016 r. Donald Trump wygrywał wybory, dolar rósł w siłę i po raz pierwszy od ponad dekady miał szansę wyrównać notowania względem euro. Wystarczyło 13 miesięcy, by relacja sił między obydwoma walutami zmieniła się di...

Bankier dnia 5 stycznia o godz. 19:01: PCC ROKITA S.A.: Rejestracja obligacji serii ED w KDPW

Bankier dnia 5 stycznia o godz. 17:01: ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E

Bankier dnia 5 stycznia o godz. 14:01: AMICA: Emisja obligacji

Bankier dnia 5 stycznia o godz. 10:01: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii L

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 5 stycznia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Tym samy w dniu 5 stycznia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela...

Rynek obligacji dnia 4 stycznia o godz. 22:01: Podsumowanie wyników portfeli obligacji w 2017 roku

Wyniki portfeli obligacji w 2017 roku Nadszedł moment podsumowania moich zmagań w 2017 roku na polu obligacji korporacyjnych. I podobnie, jak za 2016 rok, jest się czym pochwalić. Portfel główny – wyniki 2017 roku Na portfelu głównym osiągnąłem w 2017 roku zysk w wysokości 6,34%. Uprzedzając pytania, zysk ten jest już po opłacaniu podatku od otrzymywanych odsetek, a więc można go nazwać zyskiem ne...

Bankier dnia 4 stycznia o godz. 17:01: GETIN NOBLE BANK S.A.: NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

Bankier dnia 4 stycznia o godz. 14:01: REMORSOL: Wypłata odsetek od obligacji serii A.

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA SA z siedzibą w Reczu informuje, iż w dniu 04 stycznia 2018 r. dokonał, wypłaty odsetek od obligacji serii A na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 4 stycznia o godz. 9:01: LS TECH-HOMES: Wypłata odsetek od obligacji

Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 04 stycznia 2018 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii A, C oraz E na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna:...

Forsal dnia 3 stycznia o godz. 13:01: Resort finansów potwierdza handel walutami

psav zdjęcie główneW dzisiejszym wydaniu DGP opisaliśmy, że umocnienie naszej waluty pod koniec roku to nie tylko pokłosie dobrej sytuacji w gospodarce i finansach publicznych. To także efekt działań Ministerstwa Finansów, które za pośrednictwem Banku Gos...

Bankier dnia 3 stycznia o godz. 8:01: LK DESIGNER SHOPS S.A: LK DESIGNER SHOPS SA (2/2018) Podjęcie przez Emitenta zamiaru konwersji swoich zobowiązań wynikających ze 110.000 sztuk imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Comparic dnia 3 stycznia o godz. 8:01: Białas (TMS): Protokoły FOMC i dalsze oczekiwania na podwyżkę RPP?

Skok rentowności obligacji USA uratował dolara, ale dalej dominuje generalna niechęć do waluty. W ciągu dnia ISM i protokół z FOMC mogą podreperować tło fundamentalne. Złoty pozostaje mocny, choć prasowe doniesienia wskazują, że w ostatnich wzrostach poma...

Forsal dnia 3 stycznia o godz. 6:01: Rząd interweniował na złotym. To jeden z powodów umocnienia waluty

psav zdjęcie główne– Bank Gospodarstwa Krajowego działający na zlecenie MF od końca listopada zwiększył aktywność. Sprzedawał euro i kupował złotego – mówi DGP pragnący zachować anonimowość diler jednego z dużych banków. Informacje potwierdziliśmy w dwóch...

Rynek obligacji dnia 2 stycznia o godz. 22:01: Przegląd Rynku Obligacji na koniec 2017 roku

Właśnie przeczytałem, że ze względów prawnych mBank kończy z publikacją Indeksu PCBI (Polish Corporate Bonds Index). Fajnie, że prawo tworzone jest dla ludzi, ciekawe czego jeszcze nie można robić. Nie wiem, na ile sprawa dotyczy mojej inicjatywy, na wszelki wypadek również zawieszam publikację Indeksu Rynku Obligacji. Na dziś, podsumowując rok 2017 publikuję analizę spreadu pomiędzy rentownością ...

Bankier dnia 2 stycznia o godz. 20:01: XSYSTEM S.A.: Opóźnienie w wypłacie odsetek Obligacji serii F, FA i FB

Bankier dnia 2 stycznia o godz. 19:01: SLASKIEKA: Emisja oligacji serii D2

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 2 stycznia 2018 roku doszło do emisji obligacji serii D2.Zarząd dokonał przydziału 55 obligacji imiennych, odsetkowych,...

PAP dnia 2 stycznia o godz. 18:01: GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Bankier dnia 2 stycznia o godz. 16:01: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii N55 / N55 Series Bonds Allocation

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N55 (dalej:...

1za50 dnia 2 stycznia o godz. 13:01: Portfel IKE zarobił 10,3% w 2017 roku

Portfel emerytalny zarobił 10,3% w 2017 roku. Dla przypomnienia: to w założeniu stabilny portfel, oparty głównie o obligacje oraz spółki dywidendowe (czyli tam, gdzie normalnie potrącany jest podatek Belki od razu przy wypłacie odsetek lub dywidendy); alt...

Bankier dnia 2 stycznia o godz. 13:01: SMS Kredyt Holding S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN i AO

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 2 stycznia 2018 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AM, AN oraz AO za okresy odsetkowe, których płatność upływała...

2017

Q4

Bankier dnia 31 grudnia o godz. 15:12: PAGED: porozumienie dotyczące zmiany terminu wykupu przez Spółkę obligacji serii A

Forsal dnia 30 grudnia o godz. 23:12: Przegląd wiadomości ze spółek - 21 grudnia 2017 r.

Trans Polonia  Grupa Trans Polonia zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 19,35 mln zł w listopadzie 2017 roku, co oznacza wzrost o 11% r/r, podała spółka. "Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do list...

Rynek obligacji dnia 30 grudnia o godz. 23:12: Czy warto inwestować w obligacje skarbowe?

Czy warto inwestować w obligacje skarbowe? Obligacje skarbowe, których oprocentowanie oparte jest na inflacji, pozwalają obecnie zarabiać więcej niż niektóre obligacje korporacyjne. A jak już wiemy chociażby z wpisów dotyczących rodzinnych obligacji skarb...

Rynek obligacji dnia 30 grudnia o godz. 23:12: Emisje obligacji PKN Orlen, Benefit Partners

6 grudnia 2017 roku zakończyła się emisja obligacji serii B PKN Orlen, cała pula została uplasowana, zapisy złożyło 876 inwestorów. 08 grudnia zakończyła się emisja Benefit Partners, brak aktualnie informacji o jej wynikach. Aktualne emisje obligacji znaj...

Bankier dnia 30 grudnia o godz. 17:12: PMPG POLSKIE MEDIA: Rozwiązanie za zgodą stron porozumienia z dnia 15 marca 2017 roku ustalającego istotne warunki przyszłej transakcji dot. aktywów Emitenta oraz aneks do umowy zbycia przez Emitenta obligacji spółki Becolour Sp. z o.o. zawartej dnia 29 grudnia 2016 roku

Bankier dnia 30 grudnia o godz. 17:12: PMPG POLSKIE MEDIA: Rozliczenie transakcji nabycia przez Emitenta udziałów w spółce zależnej na skutek potrącenia wierzytelności Emitenta wynikających z tytułu obligacji

Bankier dnia 29 grudnia o godz. 19:12: ATLANTIS: Emisja Obligacji serii B

Bankier dnia 29 grudnia o godz. 18:12: CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Bankier dnia 29 grudnia o godz. 16:12: LK DESIGNER SHOPS: LK DESIGNER SHOPS SA (14/2017) Zawarcie porozumienia w przedmiocie wykupu i umorzenia 100.000 sztuk imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na

LK Designer Shops S.A. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że dziś, 29 grudnia 2017 roku, zawarł porozumienia w przedmiocie wykupu i umorzenia z dniem 31 grudnia 2017 roku 100.000 sztuk imiennych...

Bankier dnia 29 grudnia o godz. 14:12: I2 DEVELOPMENT S.A.: Emisja i przydział obligacji imiennych serii B w ramach oferty prywatnej

Bankier dnia 29 grudnia o godz. 12:12: PKNORLEN: Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 29 grudnia o godz. 12:12: BORYSZEW: Przedterminowy wykup obligacji oraz nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne

Bankier dnia 29 grudnia o godz. 12:12: SAF: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii D

Zarząd SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, że w dniu 29.12.2017 r. podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 4.000 obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Próg dojścia emisji do skutku został...

Bankier dnia 29 grudnia o godz. 11:12: Columbus Energy: Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za III okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii B (dalej "Obligacje”). Łączna...

Bankier dnia 29 grudnia o godz. 10:12: STATIMA: Podsumowanie subskrypcji obligacji serii E

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji obligacji na okaziciela serii E Spółki („Obligacje serii E”).1. Data rozpoczęcia...

Bankier dnia 29 grudnia o godz. 7:12: SELENA FM S.A.: Wykup pozostałej, ostatniej części obligacji nabytych przez Emitenta

Rynek obligacji dnia 28 grudnia o godz. 23:12: Blogowe podsumowanie 2017 roku

Koniec roku to jeden z niewielu momentów uspokojenia na rynku obligacji korporacyjnych, czyli chwila na refleksję i podsumowanie tego co się działo na blogu i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Wpis ten ma znaczenie dla mnie, dzięki niemu łatwiej mi pla...

Bankier dnia 28 grudnia o godz. 13:12: T-BULL S.A.: Zmiana terminu wykupu wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii B

Bankier dnia 28 grudnia o godz. 12:12: ARPSA: Wykup obligacji

Zarząd Spółki pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji, w związku z zakończeniem ostatniego, dziesiątego okresu...

PAP dnia 28 grudnia o godz. 10:12: MF po przetargu odkupu obligacji od BGK ma sfinansowane 17 proc. potrzeb na '18

Ministerstwo Finansów po przetargu odkupu obligacji od BGK ma sfinansowane 17 proc. potrzeb pożyczkowych na 2018 rok - podał PAP resort finansów.

PAP dnia 28 grudnia o godz. 10:12: Tower Investments w perspektywie 2-3 lat nie planuje emisji akcji - prezes

Tower Investments w perspektywie 2-3 lat nie planuje żadnej emisji akcji - powiedział PAP Biznes prezes spółki Bartosz Kazimierczuk. Dodał, że w 2018 r. spółka zamierza sięgnąć po finansowanie z tytułu emisji obligacji w kwocie ponad 20 mln zł oraz zaciąg...

Bankier dnia 28 grudnia o godz. 9:12: PKNORLEN: Data pierwszego notowania obligacji serii B

PAP dnia 28 grudnia o godz. 8:12: RCI Leasing Polska Sp. z o.o. - First succesfull bonds emission of unsecured bonds (Centrum Prasowe)

We would like to inform that RCI Leasing Polska Sp. z o.o. has successfully concluded first 50,000 000,00 zł emission of bonds. The whole issue program agreement is concluded for the amount up to 500,000,000,00 PLN.

Bankier dnia 28 grudnia o godz. 6:12: Minister finansów odkupił poza przetargiem od BGK obligacje OK1018 za 280 mln zł

MF odkupił poza przetargiem od BGK obligacje OK1018 za 280 mln zł - podał resort w komunikacie.

Bankier dnia 27 grudnia o godz. 22:12: PAGED: nabycie obligacji Spółki serii V w celu umorzenia

Bankier dnia 27 grudnia o godz. 20:12: 2C PARTNERS: Wypłata odsetek z obligacji serii L

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym wypłaty odsetek w łącznej wysokości netto 12 536 zł, za piąty okres odsetkowy, od 7300 sztuk obligacji serii L o wartości nominalnej 100,00...

Bankier dnia 27 grudnia o godz. 13:12: AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja nt. zamiaru nabycia obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

PAP dnia 27 grudnia o godz. 13:12: GPW: wykluczenie z obrotu obligacji EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Uchwała Nr 1558/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Bankier dnia 27 grudnia o godz. 7:12: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii M32 / Buy out of the M32 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, "Emitent") informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/27/12/2016 z dnia 27...

PAP dnia 22 grudnia o godz. 19:12: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki FAST FINANCE S.A.

Uchwała Nr 1555/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii M spółki FAST FINANCE S.A.

Bankier dnia 22 grudnia o godz. 15:12: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Zamiar ustanowienia programu emisji obligacji

Bankier dnia 22 grudnia o godz. 15:12: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii L12

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, "Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/08/12/2015 z dnia 08...

Bankier dnia 22 grudnia o godz. 14:12: FAMUR S.A.: Decyzja spółki w sprawie wydłużenia czasu trwania Programu Emisji Obligacji

Bankier dnia 22 grudnia o godz. 11:12: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.: Zakup obligacji PKO Banku Hipotecznego S.A.

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 19:12: LEGIMI SA: Przydział obligacji serii L

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 18:12: OEX: Informacja o realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji serii A

WNP dnia 21 grudnia o godz. 18:12: Rating BBB Taurona potwierdzony przez Fitcha

Zdolność płatnicza Taurona otrzymała ocenę BBB. Agencja Fitch przyznała też rating programowi emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł w walucie krajowej na poziomie BB+ i krajowy rating na poziomie BBB+ (pol).

PAP dnia 21 grudnia o godz. 16:12: Fitch potwierdził długoterminowe ratingi Tauronu na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną

Fitch potwierdził długoterminowe ratingi Tauronu w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną - podała spółka w komunikacie. Agencja przyznała też rating programowi emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł w walucie...

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 16:12: TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Potwierdzenie ratingów i ich perspektywy dla TAURON oraz nadanie ratingu dla programu obligacji hybrydowych

PAP dnia 21 grudnia o godz. 16:12: Pekao ma zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych s. A do kapitału Tier II

Bank Pekao otrzymał zgodę KNF na zakwalifikowanie przez bank obligacji podporządkowanych serii A o wartości 1,25 mld zł jako instrumentów w kapitale Tier II - podał bank w komunikacie.

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 16:12: BANK PEKAO SA: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie kapitału Tier II Banku.

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 16:12: KREDYT INKASO S.A.: Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości.

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 15:12: PGNiG ustanowił 5-letni program emisji obligacji o wartości do 5 mld zł

PGNiG zawarł dokumentację programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł z organizatorami emisji: ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki, Bankiem Handlowym w Warszawie oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 15:12: PGNIG: Zawarcie dokumentacji ustanowienia Programu emisji obligacji

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 14:12: BVT: Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia obligacji serii E Spółki do obrotu na Catalyst

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2017 roku zawarta została umowa pomiędzy Spółką, a allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Doradca”), której przedmiotem...

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 11:12: COMP: Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 i I/2017

Rynek obligacji dnia 21 grudnia o godz. 11:12: Kapitalizacja giełdowa emitentów obligacji – grudzień 2017

Czas na ostatnie w tym roku spojrzenie, jak radziły sobie nasze obligacyjne spółki na GPW w Warszawie. WIG i WIG20 za ostatnie 30 dni minimalnie spadły – około 0,4%. SWIG z kolei wzrósł o 2,5%. Ceny akcji spółek, których obligacje notowane są na Catalyst, również nie wykazywały konkretnego kierunku, ich średnia zmiana wyniosła +0,5%, natomiast mediana -1,1%. Tym razem mamy ciekawą sytuację po stro...

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 7:12: EVEREST CAPITAL: Nabycie celem umorzenia obligacji serii B

Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje o nabyciu w dniach 19-20 grudnia 2017 r. celem umorzenia 2.570 (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt) sztuk obligacji serii B Emitenta. Do wykupu...

Bankier dnia 20 grudnia o godz. 19:12: MERLINGRP: Emisja obligacji – zakończenie subskrypcji

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że został dokonany przydział obligacji serii F9 i został wydany obligatariuszowi odcinek zbiorowy obligacji.Emisja obligacji serii...

Bankier dnia 20 grudnia o godz. 17:12: KREDYT INKASO S.A.: Emisja obligacji przez podmiot zależny

Bankier dnia 20 grudnia o godz. 16:12: DEKPOL S.A.: Zmiana uchwały Zarządu w sprawie programu emisji obligacji serii F

Bankier dnia 20 grudnia o godz. 16:12: ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Wykup obligacji serii M ROBYG S.A.

Bankier dnia 20 grudnia o godz. 16:12: ALIOR BANK S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii K i K1 spółki Alior Bank S.A.

Bankier dnia 20 grudnia o godz. 15:12: AMERICAN HEART OF POLAND S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII I SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W USTRONIU WYEMITOWANYCH W DNIU 25 CZERWCA 2015 R.

Bankier dnia 20 grudnia o godz. 14:12: BEST: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii T1

StockWatch dnia 20 grudnia o godz. 14:12: PCC Rokita uplasował obligacje za 30 mln zł. Stopa redukcji przekroczyła 50 proc.

Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję). Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii ED: 30 mln zł. Stopa redukcji obligacji wyniosła 53,451 proc., a liczba obligacji, na które złożono zapisy 644.488. –...

Bankier dnia 20 grudnia o godz. 13:12: BORYSZEW: Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Bankier dnia 20 grudnia o godz. 13:12: PCC ROKITA S.A.: Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii ED

Bankier dnia 19 grudnia o godz. 17:12: UNIFIED: Przydział emisji serii D w ramach Programu Emisji Obligacji

Zarząd Unified Factory S.A. podaje do wiadomości o dojściu do skutku emisji obligacji serii D. W ramach emisji dokonano przydziału 5 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej...

Bankier dnia 19 grudnia o godz. 16:12: BEST: Dopuszczenie obligacji serii T1 do obrotu giełdowego

Bankier dnia 19 grudnia o godz. 14:12: STAROPOLSKIE SPECJAŁY SP. Z O.O.: Uzupełnienie raportu bieżącego numer 7/2017 – wyjaśnienie dla obligatariuszy obligacji serii C oraz D.

Bankier dnia 19 grudnia o godz. 14:12: MEGA SONIC: Przydział obligacji serii H25

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii H25 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została...

Bankier dnia 19 grudnia o godz. 14:12: KANIA: Uzupełnienie raportu bieżącego numer 22/2017 - informacja na temat obligacji wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z o.o.

Bankier dnia 19 grudnia o godz. 13:12: INGBSK: Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w siódmym okresie odsetkowym.

Bankier dnia 18 grudnia o godz. 18:12: PCM planuje wyemitować obligacje o wartości do 250 mln zł

Prime Car Management planuje wyemitować w ramach programu pierwszą serię obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 18 grudnia o godz. 18:12: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji pierwszej serii obligacji Spółki w ramach Programu Emisji i zatwierdzenia Warunków Emisji pierwszej serii obligacji Spółki

PAP dnia 18 grudnia o godz. 16:12: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji UNICREDIT BANK AG

Uchwała Nr 1518/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

Bankier dnia 18 grudnia o godz. 15:12: FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.: Terminowy wykup obligacji serii B przez spółkę zależną

Bankier dnia 18 grudnia o godz. 11:12: INDOS: Oświadczenie Administratora Zabezpieczeń o zmianie Warunków Emisji Obligacji serii J.

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2016 z 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r., EBI nr 27/2016 z 5 grudnia 2016 r., ESPI nr 12/2017 z 5 kwietnia 2017 r., ESPI 14/2017 z 13 kwietnia...

Bankier dnia 18 grudnia o godz. 9:12: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii Ł

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 grudnia 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela...

Bankier dnia 18 grudnia o godz. 9:12: KCI: Emisja obligacji serii O

Gazeta Giełdowa dnia 15 grudnia o godz. 23:12: NewConnect: PRO-LOG - dochodowy skład podatkowy

PRO-LOG to obsługa logistyczna alkoholi. Znacząca poprawa wyników nastąpiła po uruchomieniu składu podatkowego.W zakończonym roku obrotowym zysk netto wyniósł 2,63 mln zł (raport roczny), a spółka notowana jest przy C/Z=5,1.Wcześniejszy rok obrotowy ...

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 21:12: INVISTA S.A.: Przydział obligacji serii E

Forsal dnia 15 grudnia o godz. 16:12: Zaskoczenie na rynkach. Funt pod presją pomimo dobrych wieści ws. Brexitu

psav zdjęcie główneDow Jones Industrial rośnie o 0,45 proc., S&P 500 w górę o 0,6 proc., Nasdaq Comp. rośnie o 0,6 proc. Ze spółek, spadkami wyróżnia się Oracle. Producent oprogramowania zawiódł rynek sprzedażą w segmencie usług w chmurze oraz przedst...

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 16:12: 2C PARTNERS: Wykupu obligacji serii J

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 52/2017 i 54/2017 Zarząd Spółki 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z warunkami zawartego porozumienia z Obligatariuszem, Spółka w dniu...

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 16:12: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii N53 / N53 Series Bonds Allocation

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 grudnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N53 (dalej:...

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 15:12: 2C PARTNERS: Terminowy wykup Obligacji serii M i wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy

Zarząd Spółki 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 zł oraz wypłaciła...

Forsal dnia 15 grudnia o godz. 14:12: Przegląd wiadomości ze spółek - 15 grudnia 2017 r.

Marvipol Development  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na głównym rynku akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Marvipol Development z dniem 19 grudnia 2017 r., tj. od wtorku, podała...

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 13:12: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.: Informacja o transakcjach nabycia obligacji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 11:12: BOŚ SA: Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii AA2 do funduszy uzupełniających

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 11:12: PRAGMA INKASO S.A.: Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii N

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 11:12: PRAGMA FAKTORING S.A.: Zawarcie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii N, zakończenie subskrypcji i przydział obligacji.

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 7:12: BANCO SANTANDER S.A.: Results of the public tender offer of the contingent redeemable perpetual bonds of Banco Santander (the "Fidelity Bonds")

Rynek obligacji dnia 14 grudnia o godz. 23:12: Emisja obligacji BEST seria T1, analiza grupy

Emisja serii T1 zakończyła się 29 listopada 2017 roku. BEST uplasował 55,8 mln zł z oferowanych 60 mln zł. Zapisy złożyło 650 inwestorów. Aktualne emisje obligacji znajdziesz w tym miejscu. Chcesz otrzymywać informacje o nowych emisjach i omówienia wybran...

Rynek obligacji dnia 14 grudnia o godz. 23:12: Obligacje Pragma Faktoring

Obligacje Pragma Faktoring W listopadzie do zdywersyfikowanego portfela obligacji dołączyłem obligacje spółki Pragma Faktoring. Z tej okazji na blogu zamieszczam bliższą prezentację spółki. Pragma Faktoring – historia Pragma Faktoring to pierwotnie ...

Rynek obligacji dnia 14 grudnia o godz. 23:12: PCC Exol- emisja obligacji serii B1, analiza grupy

Obligacje PCC Exol – seria B1 W dniu dzisiejszym z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka PCC Exol. Wartość emisji wynosi 25 mln zł i jest to pierwsza emisja w ramach wartego 200 mln zł prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansow...

StockWatch dnia 14 grudnia o godz. 18:12: Kredyt Inkaso dokonał wstępnego przydziału obligacji serii PA01

– Kończymy pierwszą publiczną emisję obligacji w naszej historii. Traktujemy to jako przetarcie ścieżki przed kolejnymi seriami, które miało miejsce w bardzo wymagającym otoczeniu i dość trudnych warunkach rynkowych, głównie ze względu na duże natęż...

Bankier dnia 14 grudnia o godz. 17:12: KREDYT INKASO S.A.: Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA01 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki.

Bankier dnia 14 grudnia o godz. 16:12: COMP: Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji

Bankier dnia 14 grudnia o godz. 15:12: EVEREST CAPITAL: Sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2017 r.

Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D, E oraz zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii K Emitenta przekazuje w załączaniu jednostkowe...

Bankier dnia 14 grudnia o godz. 15:12: EUROCENT S.A.: Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii F

PAP dnia 14 grudnia o godz. 15:12: MDI Energia przygotowuje program emisji obligacji o wartości do 20 mln zł

Spółka MDI Energia rozpoczęła prace nad przygotowaniem programu emisji obligacji o wartości ogółem nie wyższej niż 20 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 14 grudnia o godz. 14:12: BPS WARSZAWA: Informacja o przydziale obligacji niepodporządkowanych

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji niepodporządkowanych Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, iż w dniu 14 grudnia...

Bankier dnia 14 grudnia o godz. 13:12: STATIMA S.A.: Emisja Obligacji serii E

Forsal dnia 14 grudnia o godz. 11:12: Przegląd wiadomości ze spółek - 14 grudnia 2017 r.

Synthos  FTF Galleon kontrolowany przez Michała Sołowowa podniósł cenę w wezwaniu na akcje Synthosu do 4,93 zł za sztukę wobec 4,78 zł proponowanej wcześniej, podała spółka. "(...) Wzywający podjął decyzję o zmianie z dniem 13 grudnia 2017 r. określ...

Bankier dnia 14 grudnia o godz. 9:12: LOKUM DEWELOPER S.A.: Przydział obligacji serii E Lokum Deweloper S.A.

Forsal dnia 13 grudnia o godz. 20:12: Czy nieruchomości to najlepsza inwestycja? Obalamy mity

psav zdjęcie główneW ciągu ostatnich 10 lat liczba osób zarabiających na wynajmie mieszkań wzrosła 5-krotnie - do przeszło pół miliona. Na koniec 2016 r., jak podaje NBP, 505 tys. Polaków płaciło podatek z tytułu dochodu z najmu nieruchomości. W stosunku ...

Bankier dnia 13 grudnia o godz. 16:12: BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii T1 – uzupełnienie informacji.

Forsal dnia 13 grudnia o godz. 15:12: Przegląd wiadomości ze spółek - 12 grudnia 2017 r.

ABC Data  Maciej Kowalski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ABC Data, podała spółka. >>>>  BGŻ BNP Paribas BGŻ BNP Paribas sprzedał wierzytelności wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego o łącznej wa...

Forsal dnia 13 grudnia o godz. 15:12: Przegląd wiadomości ze spółek - 11 grudnia 2017 r.

PGNiG PAO Gazprom i OOO Gazprom Export wystąpiły do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) z wnioskiem o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej ...

Forsal dnia 13 grudnia o godz. 14:12: Przegląd wiadomości ze spółek - 8 grudnia 2017 r.

PCC Rokita  PCC Rokita podpisała wieloletnią umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) dotyczącą dostaw węgla. Szacunkowa wartość umowy w okresie najbliższych 5 lat wynosi ponad 160 mln zł, podano także. "Szacunkowa wartość umowy w okresie najbliższych pię...

Bankier dnia 13 grudnia o godz. 8:12: MIRACULUM S.A.: Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii AG celem umorzenia

Bankier dnia 12 grudnia o godz. 13:12: ALIOR BANK S.A.: Rejestracja obligacji serii P2A w KDPW

Gazeta Giełdowa dnia 12 grudnia o godz. 10:12: SOHO Development - niezła wycena Mińskiej

SOHO Development opublikowało raport roczny. I nie wynik w nim jest najważniejszy, bo zapowiadane były duże odpisy, ale wycena rynkowa posiadanych aktywów. I powiem szczerze, że podana cena działki przy Mińskiej zwala  mnie z nóg i to dobrze wróży planowa...

Bankier dnia 12 grudnia o godz. 6:12: PHOTON ENERGY N.V.: Photon Energy announces the partial retirement of its 8% EUR Bond 2013-18

Photon Energy NV announces that it has reached an agreement with an investor holding EUR 1.5 million nominal of its 8% EUR bond 2013-18 due on 12 March 2018 on the repurchase of the investor’s entire bond holdings, which will be...

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 21:12: TECH INVEST GROUP S.A.: Przydział obligacji serii A

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 16:12: EUROCENT S.A.: Informacja dotycząca Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 15:12: SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D, E i F

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 15:12: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Informacja o emisji obligacji serii PH i serii PI – podsumowanie

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 13:12: Te wykresy to klucz do długoterminowego inwestowania na GPW

Codziennością rynków finansowych jest ciągłe „zgadywanie” w jakim kierunku podążą notowania w bliskiej przyszłości. Stratedzy domów maklerskich i banków inwestycyjnych głowią się właśnie nad tym co stanie z akcjami i obligacjami w nadchodzącym 2018 rok...

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 12:12: BEST: Rejestracja obligacji serii T1 w KDPW

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 8:12: Prokuratura w Mediolanie oskarża Deutsche Bank o wywołanie kryzysu finansowego we Włoszech

Włoska prokuratura oskarżyła Deutsche Bank o spekulacje włoskimi obligacjami w 2011 roku, co naraziło państwo włoskie na wielomiliardowe straty. Gwałtowny wzrost kosztów obsługi ogromnego włoskiego zadłużenia...

StockWatch dnia 11 grudnia o godz. 8:12: Stałe 5 proc. od PCC Rokita w nowej emisji obligacji korporacyjnych

Oferta notowanej na GPW firmy z Brzegu Dolnego jest niemal identyczna do tej z października bieżącego roku. Tym razem PCC Rokita zwiększyła wartość oferty do 30 mln zł (w październiku było to 25 mln zł) oraz liczbę pośredników. Oprócz znanego z poprzednic...

PAP dnia 11 grudnia o godz. 6:12: MF po odkupie sfinansowało 13,8 proc. potrzeb pożyczkowych na '18 - MF

MF, po ubiegłotygodniowym odkupie obligacji od BGK sfinansowało 13,8 proc. potrzeb pożyczkowych na 2018 rok - podał resort w komunikacie przesłanym PAP.

Bankier dnia 9 grudnia o godz. 15:12: Zapisy na obligacje Orlenu poniżej oczekiwań

873 inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje PKN Orlen to wynik poniżej oczekiwań, zwłaszcza wobec szans na szybki zysk i szerszą niż poprzednio kampanię reklamową.

Bankier dnia 8 grudnia o godz. 18:12: IDM SA: Przedterminowy całkowity wykup obligacji przez jednostkę zależną

PAP dnia 8 grudnia o godz. 17:12: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

Uchwała Nr 1472/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI...

Bankier dnia 8 grudnia o godz. 16:12: SKYLINE INVESTMENT S.A.: Emisja obligacji serii B

Bankier dnia 8 grudnia o godz. 16:12: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii N52/N52 Series Bonds Allocation

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N52 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została...

Bankier dnia 8 grudnia o godz. 15:12: EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.: Przydział obligacji serii K Emitenta

Bankier dnia 8 grudnia o godz. 15:12: WASKO S.A.: Emisja obligacji serii C

Comparic dnia 8 grudnia o godz. 13:12: Admiral Markets emituje 5 mln EUR obligacji korporacyjnych

Jak wynika z oficjalnego oświadczenia Admiral Markets AS, dnia 8 grudnia wyemituje obligacje korporacyjne niezabezpieczone o łącznej wartości 5 milionów EUR – 50 tysięcy papierów dłużnych po 100 EUR każdy, z rocznym oprocentowaniem w wysokości 8%. Zapisy ...

PAP dnia 8 grudnia o godz. 11:12: MF odkupił poza przetargiem od BGK obligacje PS0418 za 525 mln zł

MF odkupił poza przetargiem od BGK obligacje PS0418 za 525 mln zł - podał resort w komunikacie.

Bankier dnia 8 grudnia o godz. 10:12: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Wykup obligacji

StockWatch dnia 8 grudnia o godz. 10:12: Tylko do 12 grudnia trwają zapisy na obligacje Kredyt Inkaso

– Proponujemy inwestorom atrakcyjne oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym na poziome 5,5 proc., a w następnych okresach oprocentowanie zmienne wynoszące WIBOR 6M powiększony o marżę 3,5proc. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Papiery ...

WNP dnia 8 grudnia o godz. 8:12: Orlen sprzedał kolejną serię obligacji detalicznych

PKN Orlen z sukcesem zakończył subskrypcję na serię B obligacji detalicznych - łączna pula środków na jakie złożono zapisy wyniosła 318,44 mln zł. Zaproponowane warunki znalazły uznanie w oczach 876 inwestorów.

PAP dnia 8 grudnia o godz. 7:12: PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji serii B o wartości 200 mln zł

PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji serii B dla inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 8 grudnia o godz. 6:12: PKNORLEN: Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii B

Bankier dnia 7 grudnia o godz. 23:12: Złoty się osłabia, dług umacnia

Złoty się osłabia, a rentowności polskich obligacji spadają na całej krzywej, co jest pokłosiem podtrzymania przez Radę Polityki Pieniężnej gołębiej retoryki - ocenia Mateusz Sutowicz, analityk Banku Millennium. Jego zdaniem EUR/PLN będzie poruszał się w przedziale 4,195-4,215.

Bankier dnia 7 grudnia o godz. 14:12: BPS WARSZAWA: Informacja o emisji obligacji niepodporządkowanych

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji niepodporządkowanych Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. podjął uchwały...

Bankier dnia 7 grudnia o godz. 13:12: Bank Millennium wyemitował obligacje o wartości nominalnej 700 mln zł

Bank Millennium wyemitował obligacje podporządkowane serii R o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Bankier dnia 7 grudnia o godz. 13:12: BANK MILLENNIUM S.A.: Rozliczenie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R.

StockWatch dnia 7 grudnia o godz. 9:12: Kruk uchwalił V program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 500 mln zł

– W związku z realizacją programu emitent sporządził prospekt emisyjny podstawowy. Prospekt emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego – czytamy w komunikacie. Poszczególne emisje obligacji mogą […]

Bankier dnia 7 grudnia o godz. 8:12: KRUK S.A.: Ustalenie Piątego Programu Emisji Obligacji Publicznych

Bankier dnia 6 grudnia o godz. 17:12: PCC EXOL S.A.:  Wprowadzenie do obrotu obligacji serii B1

PAP dnia 6 grudnia o godz. 17:12: GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii 2242/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 1430/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2242/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

PAP dnia 6 grudnia o godz. 17:12: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii B1 spółki PCC EXOL S.A.

Uchwała Nr 1428/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B1 spółki PCC EXOL S.A.

PAP dnia 6 grudnia o godz. 17:12: GPW: w sprawie zawieszenia na Catalyst obrotu obligacjami serii L spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Nr 1429/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii L spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

PAP dnia 6 grudnia o godz. 17:12: GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii C12 GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

Uchwała Nr 1431/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii C12 wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK

PAP dnia 6 grudnia o godz. 16:12: GPW: 12 grudnia 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii 9/2014 (EGB1217) spółki EGB INVESTMENTS S.A.,

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2017 roku (CATALYST)

Bankier dnia 6 grudnia o godz. 12:12: INGBSK: Wykup obligacji serii INGBS061217 zgodnie z warunkami emisji.

Bankier dnia 6 grudnia o godz. 11:12: J.S.HAMILTON POLAND S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji serii B Spółki w ASO GPW oraz ASO BondSpot

Bankier dnia 6 grudnia o godz. 11:12: LS TECH-HOMES: Uchwała dotycząca emisji obligacji imiennych serii G.

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 06 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji imiennych serii G.Mocą przedmiotowej uchwały Spółka wyemituje nie więcej niż 4 000 obligacji...

PAP dnia 6 grudnia o godz. 8:12: GNB podwyższył do 400 tys. zł jednostkową wartość nominalną obligacji podporządkowanych

Getin Noble Bank zdecydował o podwyższeniu jednostkowej wartości nominalnej obligacji oferowanych w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych do 400.000 zł z 1.000 zł - poinformował bank w komunikacie.

Bankier dnia 6 grudnia o godz. 8:12: GETIN NOBLE BANK S.A.: UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH

PAP dnia 5 grudnia o godz. 18:12: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

Uchwała Nr 1422/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii C spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

PAP dnia 5 grudnia o godz. 18:12: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Uchwała Nr 1421/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii D spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

PAP dnia 5 grudnia o godz. 18:12: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Uchwała Nr 1420/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Bankier dnia 5 grudnia o godz. 16:12: LC CORP S.A.: Emisja obligacji w ramach programu – informacja poufna

Bankier dnia 5 grudnia o godz. 12:12: J.S.HAMILTON POLAND S.A.: Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst, obligacji na okaziciela serii B

Bankier dnia 5 grudnia o godz. 12:12: CIECH: Wykup obligacji serii 02

Bankier dnia 4 grudnia o godz. 20:12: OT LOGISTICS: Emisja obligacji serii G

Bankier dnia 4 grudnia o godz. 20:12: CAPITAL PARK S.A.: Informacja o emisji obligacji na okaziciela.

PAP dnia 4 grudnia o godz. 18:12: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji ARCHE SP. Z O.O.

Uchwała Nr 1416/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki ARCHE SP. Z O.O.

StockWatch dnia 4 grudnia o godz. 18:12: Kredyt Inkaso: Oferujemy inwestorom atrakcyjne warunki inwestycji w obligacje

Tematem przewodnim spotkania była trwająca oferta obligacji Kredyt Inkaso. W puli są papiery serii PA01 z oprocentowaniem stałym w pierwszym okresie odsetkowym wynoszącym 5,5 proc., a w następnych oprocentowanie bazujące na WIBOR 6M powiększonym o marżę 3,5 proc. Kupon płatny będzie co pół roku. Wykup długu zaplanowano na 2021 r. Emitent zastrzegł sobie opcję przedterminowego […]

Bankier dnia 4 grudnia o godz. 13:12: INVESTEKO S.A.: Zmiana Warunków Emisji Obligacji

Bankier dnia 4 grudnia o godz. 13:12: COMP: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii I/2017 Comp S.A.

Bankier dnia 4 grudnia o godz. 13:12: PRAGMA FAKTORING S.A.: Emisja obligacji serii N

Bankier dnia 4 grudnia o godz. 12:12: HYPERION S.A.: Zmiana warunków emisji obligacji serii C

Bankier dnia 4 grudnia o godz. 12:12: EVEREST CAPITAL: Nabycie celem umorzenia obligacji serii D

Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje o nabyciu w dniu 4 grudnia 2017 r. celem umorzenia 5.390 (słownie: pięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu) sztuk obligacji serii D Emitenta, z czego...

Bankier dnia 4 grudnia o godz. 11:12: LEGIMI SP. Z O.O.: Przydział obligacji serii K

Bankier dnia 4 grudnia o godz. 8:12: PCC EXOL S.A.: Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii B1

PAP dnia 2 grudnia o godz. 23:12: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii I/2017 spółki COMP SA

Uchwała Nr 1414/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I/2017 spółki COMP S.A.

Bankier dnia 1 grudnia o godz. 19:12: VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji Emitenta przez Członka Zarządu Spółki

Bankier dnia 1 grudnia o godz. 16:12: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii N50/N50 Series Bonds Allocation

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N50 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została...

Bankier dnia 1 grudnia o godz. 15:12: Columbus Energy: Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za III okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A (dalej „Obligacje”). Łączna...

Bankier dnia 1 grudnia o godz. 14:12: REMEDIS S.A.: Przedterminowy wykup obligacji GM1

Bankier dnia 1 grudnia o godz. 14:12: VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii M i N

PAP dnia 1 grudnia o godz. 13:12: Euro Bank wyemitował obligacje o wartości 250 mln zł

Należący do grupy Societe Generale Euro Bank wyemitował obligacje serii C o łącznej wartości 250 mln zł, przy popycie wśród inwestorów instytucjonalnych dwukrotnie przewyższającym wartość oferty - poinformował bank w komunikacie.

Bankier dnia 1 grudnia o godz. 12:12: HYPERION S.A.: Zmiana warunków emisji obligacji serii B

PAP dnia 1 grudnia o godz. 11:12: KNF zgodziła się, by Alior zakwalifikował do Tier II środki z emisji obligacji serii K i K1

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, by Alior Bank zakwalifikował obligacje podporządkowane serii K i K1 o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł jako instrumenty w kapitale Tier II - poinformował bank w komunikacie.

Bankier dnia 1 grudnia o godz. 10:12: ALIOR BANK S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowaniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii K i K1

Bankier dnia 30 listopada o godz. 20:11: UNIFIED: Przydział emisji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji

Zarząd Unified Factory S.A. podaje do wiadomości o dojściu do skutku emisji obligacji serii C. W ramach emisji dokonano przydziału 20 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej...

Bankier dnia 30 listopada o godz. 19:11: PCC EXOL S.A.: Dopuszczenie do obrotu obligacji serii B1

PAP dnia 30 listopada o godz. 17:11: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii B1 spółki PCC EXOL SA

Uchwała Nr 1405/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B1 spółki PCC EXOL S.A.

Bankier dnia 30 listopada o godz. 16:11: ARCHICOM S.A.: Zmiana programu emisji obligacji

Bankier dnia 30 listopada o godz. 15:11: PCC ROKITA S.A.: Emisja obligacji serii ED z V Programu Emisji Obligacji

Bankier dnia 30 listopada o godz. 15:11: PRIMA PARK S.A.: Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii: A1, Y, U, CU2016

Bankier dnia 30 listopada o godz. 15:11: BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii T1

Bankier dnia 30 listopada o godz. 14:11: BPS WARSZAWA: Informacja o emisji obligacji niepodporządkowanych Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 6.000 obligacji na okaziciela w seriach o jednostkowej wartości nominalnej 100.000 zł (tj. o łącznej...

Bankier dnia 30 listopada o godz. 11:11: ALIOR BANK S.A.: Podsumowanie subskrypcji obligacji serii P2A Alior Banku S.A.

Bankier dnia 30 listopada o godz. 7:11: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii A przez spółkę zależną / On-time redemption of series A bonds by a subsidiary company

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku spółka zależna Aforti Corporate Finance S.A. (dalej “Spółka Zależna”) zgodnie z Warunkami Emisji, które...

Bankier dnia 29 listopada o godz. 23:11: PLN będzie oscylował przy 4,20: EUR; obligacje 2-letnie mogą się umocnić

W najbliższych dniach PLN powinien oscylować przy 4,20/EUR - oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Na krajowym rynku długu eksperci spodziewają się stabilizacji dochodowości papierów SPW o dłuższym terminie wykupu,...

PAP dnia 29 listopada o godz. 17:11: GPW: 5 grudnia 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami serii I (KRS1217) spółki KERDOS GROUP S.A. w upadłości

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2017 roku (CATALYST)

PAP dnia 29 listopada o godz. 17:11: GPW: 6 grudnia 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami serii B (FHS1217) spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2017 roku (CATALYST)

Bankier dnia 29 listopada o godz. 15:11: IMPEXMET: Przedterminowy wykup obligacji własnych posiadanych przez spółkę zależną

Bankier dnia 29 listopada o godz. 14:11: LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii C

Bankier dnia 29 listopada o godz. 14:11: LOKUM DEWELOPER S.A.: Zmiana programu emisji obligacji

Bankier dnia 29 listopada o godz. 14:11: REMEDIS: Emisja obligacji serii GM1

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 14/2017 z 28 listopada 2017 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 29 listopada 2017 r. objęta została emisja obligacji serii GM1 spółki Remedis SA.Celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji...

Bankier dnia 29 listopada o godz. 13:11: EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.: Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie Obligacji serii D

Bankier dnia 29 listopada o godz. 11:11: KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Płatność odsetek od obligacji serii A

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A. Tym samym w dniu 23 listopada 2017 roku Emitent stosownie do postanowień...

PAP dnia 29 listopada o godz. 10:11: Vantage Development przydzielił 70 tys. obligacji

Vantage Development przydzielił 70 tys. obligacji w ofercie prywatnej - poinformowała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 29 listopada o godz. 10:11: VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Informacja o emisji obligacji serii R

Bankier dnia 28 listopada o godz. 18:11: COMP: Wprowadzenie obligacji serii I/2017 Comp S.A. do alternatywnego systemu obrotu

Bankier dnia 28 listopada o godz. 17:11: KANCELARIA MEDIUS S.A.: Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji

Bankier dnia 28 listopada o godz. 17:11: ELEMENTAL HOLDING S.A.: Rejestracja obligacji serii F w KDPW

PAP dnia 28 listopada o godz. 17:11: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Uchwała Nr 1393/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

PAP dnia 28 listopada o godz. 17:11: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki COMP S.A.

Uchwała Nr 1392/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I/2017 spółki COMP S.A.

Bankier dnia 28 listopada o godz. 17:11: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Wykup obligacji serii PD

Bankier dnia 28 listopada o godz. 16:11: REMEDIS: Podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji GM1

Zarząd Remedis SA informuje, iż 28 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii GM1 na kwotę 950.000,00 zł.O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem.Podstawa...

Bankier dnia 28 listopada o godz. 16:11: BIOGENED: Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i obligacji serii BGD0920

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za czwarty okres odsetkowy w łącznej kwocie 76.000...

Bankier dnia 28 listopada o godz. 15:11: PRAGMA FAKTORING S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M na rynku Catalyst.

Bankier dnia 28 listopada o godz. 15:11: LS TECH-HOMES: Przydział obligacji imiennych serii F

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r., dokonał przydziału obligacji imiennych serii F o łącznej wartości, zarówno nominalnej jak i emisyjnej, 2 075 000 zł (dwa miliony siedemdziesiąt...

Bankier dnia 28 listopada o godz. 14:11: Mocny spadek Action po publikacji projekcji i planów zamiany długu na akcje

Kurs Action spada we wtorek o 15,3 proc. po tym, jak spółka przedstawiła zaktualizowane projekcje finansowe oraz propozycje układowe obligatariuszy. Według propozycji, część obligacji spółki miałaby zostać skonwertowana na akcje po cenie nie wyższej niż 0,51 zł. Po tej operacji obligatariusze i pozostali wierzyciele Action weszliby w posiadanie 80 proc. akcji spółki.

Bankier dnia 28 listopada o godz. 14:11: Idea Bank ma program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł

Zarząd Idea Banku uchwalił program emisji obligacji podporządkowanych w kwocie do 200 mln zł - podał bank w komunikacie.

Bankier dnia 28 listopada o godz. 14:11: IDEA BANK S.A.: UCHWALENIE PIĄTEGO PROGRAMU EMSIJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH

Bankier dnia 28 listopada o godz. 14:11: STATIMA S.A.: Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii E

Bankier dnia 28 listopada o godz. 13:11: KLON S.A.: Informacja o przedterminowym całościowym wykupie Obligacji serii I.

Zarząd KLON S.A. w Nowej Świętej (dalej "Emitent" lub „Spółka") informuje, iż w dniu 28.11.2017r. podjął uchwałę w przedmiocie wcześniejszego całościowego wykupu obligacji serii „I”, na żądanie Emitenta,...

Bankier dnia 28 listopada o godz. 13:11: PLASMA SYSTEM: Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji imiennych serii B oraz dojście emisji obligacji do skutku

Zarząd Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 30/2017 z dnia 24.11.2017r., w którym Emitent poinformował m.in. o emisji – w trybie art. 33 pkt 2) ustawy...

Bankier dnia 28 listopada o godz. 12:11: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.: Informacja o wyłączeniu z kapitałów Tier II Banku BPS S.A. obligacji podporządkowanych serii BPS1122

Bankier dnia 27 listopada o godz. 18:11: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii N

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 27 listopada 2017 roku podjął uchwałę nr 22/2017 w sprawie w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji...

Bankier dnia 27 listopada o godz. 17:11: BLUE TAX GROUP S.A.: Sprzedaż lokalu biurowego Spółki, wcześniejszy wykup Obligacji serii C oraz D

WNP dnia 27 listopada o godz. 16:11: Pula obligacji podporządkowanych Alior Banku wyczerpana już w pierwszym dniu zapisów

Już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje podporządkowane serii P2A , liczba obligacji objętych zapisami złożonymi przez inwestorów przekroczyła łączną liczbę obligacji dostępnych w ramach tej oferty - poinformował Alior Bank. 

PAP dnia 27 listopada o godz. 16:11: Alior Bank nie planuje w najbliższym czasie kolejnych emisji obligacji podporządkowanych

Alior Bank nie planuje w najbliższym czasie kolejnych emisji obligacji podporządkowanych - poinformował bank w poniedziałkowym komunikacie.

PAP dnia 27 listopada o godz. 15:11: Infoscan chce pozyskać 2 mln USD z obligacji; chce osiągnąć próg rentowności netto w '19 (opis)

Infoscan chce pozyskać 2 mln USD z emisji obligacji na start działalności w USA - poinformował podczas konferencji Jacek Gnich, prezes spółki. Infoscan liczy, że w 2018 r. wykona 20 tys. badań bezdechu sennego w USA, a w 2019 r. przekroczy próg rentowności na poziomie netto i wykona 80 tys. badań.

WNP dnia 27 listopada o godz. 15:11: Bank Millennium planuje wyemitować obligacje

Bank Millennium planuje wyemitować obligacje podporządkowane serii R o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700 mln zł.

StockWatch dnia 27 listopada o godz. 14:11: Alior Bank w jeden dzień uplasował obligacje za 150 mln zł

Popyt dopisał, mimo iż wartość nominalna jednej obligacji wynosiła aż 400 tys. zł. Oferta była zatem skierowana do inwestorów z grubym portfelem. Zapisy na papiery serii P2A złożone od 27 listopada 2017 r. (włącznie) do dnia 28 listopada 2017 r. (włącznie) zostaną zredukowane zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie. W związku ze skróceniem okresu przyjmowania […]

Bankier dnia 27 listopada o godz. 14:11: LOGZACT S.A.: Wezwanie do przedterminowego wykupu obligacji

Bankier dnia 27 listopada o godz. 13:11: Alior Bank skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje Alior Banku serii P2A o wartości 150 mln zł, w ramach programu o wartości do 1,2 mld zł, złożono zapisy na wszystkie obligacje - podała spółka w komunikacie. W związku ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów na obligacje, bank przyśpieszył termin ich przydziału, nastąpi on około 30 listopada.

Bankier dnia 27 listopada o godz. 13:11: ALIOR BANK S.A.: Objęcie zapisami wszystkich Obligacji Serii P2A oferowanych przez Alior Bank S.A.

Bankier dnia 27 listopada o godz. 12:11: Bank Millennium planuje wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 700 mln zł

Bank Millennium planuje wyemitować obligacje podporządkowane serii R o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Bankier dnia 27 listopada o godz. 12:11: BANK MILLENNIUM S.A.: Uchwała Zarządu Banku Millennium S.A. w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji.

Bankier dnia 27 listopada o godz. 12:11: 2C PARTNERS: Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii R i S

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym wypłaty odsetek z obligacji serii R za pierwszy okres odsetkowy w łącznej wysokości 9580,26 zł oraz z obligacji serii S za pierwszy okres odsetkowy...

PAP dnia 27 listopada o godz. 10:11: UNION INVESTMENT TFI - Risk-on na długu. Inwestorzy znów kupują obligacje (Centrum Prasowe)

Krzysztof Izdebski, zarządzający funduszami obligacji Union Investment TFI

StockWatch dnia 25 listopada o godz. 23:11: Ośmioletnie obligacje podporządkowane Aliora dla inwestorów z grubym portfelem

W puli jest 375 obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 150 mln zł. Jesienna oferta Alior Banku jest skierowana do inwestorów z grubym portfelem, ponieważ nominał pojedynczej obligacji wynosi 400 tys. zł. Tak wysoka cena nominalna to efekt wdrożenia październikowej rekomendacji KNF, która plasuje barierę kapitałową na takim poziomie. Mimo wysokiego progu wejścia, bank wcale nie […]

PAP dnia 25 listopada o godz. 23:11: PCM może w ciągu dwóch miesięcy wyemitować obligacji o wartości do 200 mln zł

Prime Car Management rozważa emisję obligacji trzyletnich o wartości do 200 mln zł w ciągu dwóch miesięcy - podała spółka w komunikacie. W piątek grupa podpisała z ING Bankiem Śląskim i mBankiem umowę emisyjną dotyczącą programu emisji instrumentów dłużnych o łącznej wartości do 0,5 mld zł.

PAP dnia 25 listopada o godz. 23:11: Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości do 30 mln zł

Zarząd Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji o wartości do 30 mln zł w formie oferty publicznej - podała spółka w komunikacie. To pierwsza transza papierów emitowanych w ramach programu o łącznej wartości 300 mln zł.

PAP dnia 25 listopada o godz. 23:11: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A spółki STATIMA SA

Uchwała Nr 1384/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki STATIMA S.A.

Bankier dnia 24 listopada o godz. 18:11: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Zawarcie umowy emisyjnej dla programu emisji obligacji Spółki

Bankier dnia 24 listopada o godz. 17:11: KREDYT INKASO S.A.: emisja pierwszej serii obligacji Spółki w ramach publicznego programu emisji obligacji

Bankier dnia 24 listopada o godz. 16:11: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii N49/N49 Series Bonds Allocation

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 23 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N49 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została...

Bankier dnia 24 listopada o godz. 12:11: PKNORLEN: ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 24 listopada o godz. 9:11: LS TECH-HOMES: Wypłata odsetek od obligacji serii B

Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 24 listopada 2017 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii B na rzecz wszystkich Obligatariuszy.Podstawa prawna: §...

PAP dnia 23 listopada o godz. 18:11: GPW: wznowienie obrotu obligacjami serii C spółki BANK POCZTOWY SA

Uchwała Nr 1379/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wznowienia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii C spółki BANK POCZTOWY S.A.

Bankier dnia 23 listopada o godz. 18:11: BUMECH S.A.: Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz żądanie przedterminowego wykupu obligacji

Bankier dnia 23 listopada o godz. 15:11: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Wykup obligacji serii F

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka"), informuje o dokonaniu przez Spółkę w dniu 23 listopada 2017 r. całkowitego wykupu 300 (trzystu) Obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej...

Bankier dnia 23 listopada o godz. 14:11: KRUK S.A.: Podsumowanie kosztów IV Programu Emisji Obligacji Publicznych

Bankier dnia 23 listopada o godz. 13:11: PLASMA SYSTEM: Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji oraz dojście emisji obligacji do skutku

Zarząd Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2017 z dnia 10.11.2017 r., w którym Emitent poinformował m.in. o emisji – w trybie art. 33 pkt 2) ustawy...

Bankier dnia 22 listopada o godz. 17:11: BUMECH S.A.: Wypowiedzenie umów kredytowych przez ING Bank Śląski S.A. oraz żądanie wcześniejszego wykupu obligacji serii A

Bankier dnia 22 listopada o godz. 15:11: MIRACULUM S.A.: Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii AF1 celem umorzenia

Bankier dnia 22 listopada o godz. 14:11: INDOS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii J na żądanie Emitenta.

Bankier dnia 22 listopada o godz. 9:11: KANCELARIA MEDIUS: Płatność odsetek od obligacji serii H

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samy w dniu 22 listopada 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela...

Bankier dnia 22 listopada o godz. 9:11: PRAGMA FAKTORING S.A.: Wprowadzenie obligacji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Bankier dnia 21 listopada o godz. 19:11: MERLINGRP: Przedterminowy wykup obligacji serii F4 i F5 oraz umorzenie obligacji serii F4 i F5

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż z dniem 21 listopada 2017 roku doszło do przedterminowego wykupu 2000 obligacji serii F4 dokonanego w ramach realizacji uprawnienia Emitenta...

Bankier dnia 21 listopada o godz. 19:11: MERLINGRP: Emisja obligacji i zakończenie subskrypcji

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że została podjęta uchwała w sprawie emisji 6.540 obligacji imiennych serii F8 o wartości nominalnej 1000 zł, jednocześnie miał...

PAP dnia 21 listopada o godz. 18:11: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

Uchwała Nr 1364/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

Bankier dnia 21 listopada o godz. 15:11: POLNORD: Rejestracja Obligacji serii NS10 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

StockWatch dnia 21 listopada o godz. 12:11: Rekomendacja KNF ws. obligacji uderzy głównie w Getin Noble Bank

Z komunikatu KNF wynika również, że Komisja dostrzegła zwiększone zainteresowanie inwestorów indywidualnych nabywaniem obligacji podporządkowanych, co wynika z wyższego oprocentowania tych obligacji w porównaniu z oprocentowaniem lokat oferowanych przez te banki. Komisja zwraca uwagę, że obligacje nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym w przeciwieństwie do lokat o równowartości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. EUR. Komisja uznała, […]

Bankier dnia 20 listopada o godz. 18:11: EUROCENT S.A.: Ogłoszenie Zarządu EUROCENT SA o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G

Bankier dnia 20 listopada o godz. 16:11: ALIOR BANK S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ALIOR BANK S.A.

ISB News dnia 20 listopada o godz. 16:11: Vantage Development może zwiększyć wartość emisji obligacji do 70 mln zł 

Bankier dnia 20 listopada o godz. 15:11: VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Aktualizacja informacji o zamiarze emisji obligacji serii R

ISB News dnia 20 listopada o godz. 14:11: Obligacje serii J Alior Banku na 250 mln zł zadebiutują na Catalyst we wtorek

Bankier dnia 20 listopada o godz. 13:11: GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ALIOR BANK S.A.

Uchwała Nr 1357/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ALIOR BANK S.A.

Bankier dnia 20 listopada o godz. 12:11: PKNORLEN: ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 20 listopada o godz. 11:11: KANCELARIA MEDIUS: Zakończenie subskrypcji obligacji serii M i dokonanie przydziału obligacji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji obligacji na okaziciela serii M i dokonaniu...

Bankier dnia 20 listopada o godz. 10:11: IFUN4ALL: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii A

Zarząd iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 20 listopada 2017 roku podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 1.000 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda.Obligacje serii A będą...

Bankier dnia 20 listopada o godz. 9:11: RAIFFEISENPL: Wykup obligacji serii A

Zarząd Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 20 listopada 2017 r. Bank dokonał wypłaty odsetek za ostatni szósty okres odsetkowy oraz wykupu wszystkich wyemitowanych, tj. 500 000 obligacji serii A, o...

Bankier dnia 20 listopada o godz. 9:11: STATIMA S.A.: Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst

StockWatch dnia 19 listopada o godz. 21:11: >> Trwa publiczna emisja obligacji spółki Best [reklama]

ISB News dnia 18 listopada o godz. 23:11: J.W. Construction wyemitował obligacje o wartości nom. 94 mln zł

PAP dnia 18 listopada o godz. 23:11: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii J spółki ALIOR BANK SA

Uchwała Nr 1355/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ALIOR BANK S.A.

Bankier dnia 17 listopada o godz. 19:11: ALIOR BANK S.A.: Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J

PAP dnia 17 listopada o godz. 17:11: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii A spółki STATIMA SA

Uchwała Nr 1354/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki STATIMA S.A.

Bankier dnia 17 listopada o godz. 16:11: ERBUD S.A.: Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A.

Bankier dnia 17 listopada o godz. 16:11: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii N48/N48 Series Bonds Allocation

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 16 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N48 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została...

Bankier dnia 17 listopada o godz. 15:11: Rekord wielkości emisji publicznych

Po zapowiedzi przeprowadzenia publicznej emisji obligacji PKN Orlen wartej 200 mln zł już wiadomo, że wartość tegorocznych emisji publicznych pobije rekord z ubiegłego roku, gdy było to 1,52 mld zł.

Bankier dnia 17 listopada o godz. 14:11: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Emisja obligacji

Bankier dnia 17 listopada o godz. 13:11: VARSAVVR: Emisja obligacji serii D

Treść raportu:Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2017 roku podjął uchwałę w przedmiocie przydziału obligacji serii D wyemitowanych na podstawie...

Bankier dnia 17 listopada o godz. 12:11: JSW rozważa emisję obligacji o wartości 500 mln USD na rynku amerykańskim

JSW, w ramach planowanego refinansowania zadłużenia, rozważa emisję obligacji o wartości 500 mln USD na rynku amerykańskim - poinformował dziennikarzy p.o. prezesa Daniel Ozon.

ISB News dnia 17 listopada o godz. 12:11: Dom Development uruchamia program emisji obligacji o wart. do 400 mln zł 

PAP dnia 17 listopada o godz. 11:11: Dom Development chce wyemitować obligacje o wartości do 400 mln zł

Zarząd Dom Development podjął decyzję o uruchomieniu programu emisji obligacji, w formie oferty prywatnej, o łącznej wartości nieprzekraczającej 400 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 17 listopada o godz. 11:11: DOM DEVELOPMENT S.A.: Program Emisji Obligacji

PAP dnia 16 listopada o godz. 17:11: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii C spółki ERBUD SA

Uchwała Nr 1347/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki ERBUD S.A.

Bankier dnia 16 listopada o godz. 8:11: GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.: Ustalenia przez Emilia Development sp. z o.o. warunków transakcji dotyczącej nieruchomości Emilii Plater stanowiącej zabezpieczenie obligacji Emitenta

WNP dnia 16 listopada o godz. 7:11: Seria B obligacji PKN Orlen wkrótce na rynku

Druga seria obligacji detalicznych PKN Orlen w kwocie 200 mln zł trafi na rynek 22 listopada br. - poinformował płocki koncern. Podobnie jak pierwsza seria papierów dłużnych koncernu, nowa emisja będzie skierowana do inwestorów indywidualnych poprzez sieć dystrybucji Domu Maklerskiego PKO BP oraz zdalne środki dostępu jak telefon, internet czy urządzenia mobilne.

ISB News dnia 16 listopada o godz. 7:11: Zapisy na obligacje detal. serii B PKN Orlen warte 200 mln zł ruszą 22 listopada

PAP dnia 16 listopada o godz. 6:11: Rekomendacja KNF może ograniczyć zdolność GNB do skutecznego przeprowadzania emisji długu

Getin Noble Bank ocenia, że rekomendacja KNF, dotycząca wartości nominalnej obligacji oferowanych przez banki, może ograniczyć jego zdolność do dalszego skutecznego przeprowadzania kolejnych emisji długu podporządkowanego - poinformował bank w raporcie.

PAP dnia 16 listopada o godz. 6:11: Orlen wyemituje do 2 mln obligacji serii B; zapisy od 22 XI do 6 XII

Zapisy na obligacje serii B dla inwestorów indywidualnych PKN Orlen potrwają od 22 listopada do 6 grudnia - poinformowała spółka w komunikacie. Firma planuje w ramach transzy emisję do 2 mln papierów.

Bankier dnia 15 listopada o godz. 19:11: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej „Prime Car Management” S.A. na emisję obligacji

PAP dnia 15 listopada o godz. 18:11: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami wyemitowanymi przez GMINĘ BARCIN

Uchwała Nr 1342/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A13 wyemitowanymi przez GMINĘ BARCIN

PAP dnia 15 listopada o godz. 18:11: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji ATAL SA

Uchwała Nr 1341/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AF spółki ATAL S.A.

WNP dnia 15 listopada o godz. 16:11: PKN Orlen kontynuuje program emisji obligacji

PKN Orlen zadecydował w środę o uruchomieniu emisji serii B obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych – podał płocki koncern. Spółka realizuje drugi w swej historii program emisji obligacji detalicznych.

Bankier dnia 15 listopada o godz. 14:11: BVT: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii E

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii E. Obligacje te oferowane będą w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach,...

StockWatch dnia 15 listopada o godz. 14:11: PKN Orlen uruchomi emisję serii B obligacji dla inwestorów indywidualnych

Program ten jest objęty prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 20 lipca 2017 roku. – Ostateczne warunki emisji obligacji serii B zostały przekazane przez spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego i zostaną opublikowane przez spółkę 16 listopada 2017 roku – czytamy w komunikacie. >> Nie masz czasu samodzielnie inwestować? Powierz pieniądze ekspertom – sprawdź […]

Bankier dnia 15 listopada o godz. 14:11: PKN Orlen wyemituje obligacje o wartości do 1 mld zł

Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji obligacji serii B na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych - podał Orlen w komunikacie. Program zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu.

Bankier dnia 15 listopada o godz. 14:11: PKNORLEN: ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Bankier dnia 15 listopada o godz. 14:11: PKNORLEN: Uruchomienie emisji serii B obligacji PKN ORLEN S.A. w ramach nowego programu

Bankier dnia 15 listopada o godz. 13:11: PCC EXOL S.A.: Przydział obligacji serii B1

StockWatch dnia 15 listopada o godz. 13:11: Best rusza z III programem emisji i oferuje obligacje z ponad 5-proc. kuponem

Zapisy na obligacje BEST serii T1 będą przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Banku. Łącznie to ponad 200 placówek na terenie całego kraju. – Podobnie jak przy wcześniejszych publicznych emisjach obligacji BEST, wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, a minimalny zapis to 1 obligacja. Dzięki temu w naszej ofercie […]

ISB News dnia 15 listopada o godz. 9:11: PCM: Grupa Masterlease planuje emisję obligacji o wartości 200 mln zł

ISB News dnia 15 listopada o godz. 9:11: Unified Factory skorygował program inwestycyjny, planuje obligacje do 25 mln zł

Bankier dnia 15 listopada o godz. 8:11: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Sprostowanie informacji zawartej w raporcie bieżącym 25/2017 dotyczącej planowanej oferty obligacji serii PH

ISB News dnia 15 listopada o godz. 8:11: Best przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości do 60 mln zł

Bankier dnia 14 listopada o godz. 11:11: MEGA SONIC: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii H25.

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Zarządu nr 1 w sprawie emisji serii H25 obligacji zwykłych, na okaziciela...

PAP dnia 14 listopada o godz. 8:11: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii PP5 spółki GETBACK SA

Uchwała Nr 1332/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP5 spółki GETBACK S.A.

ISB News dnia 14 listopada o godz. 7:11: Marvipol przeprowadził emisję obligacji o wartości 66 mln zł

Bankier dnia 14 listopada o godz. 6:11: PRAGMA FAKTORING S.A.: Rejestracja obligacji serii M w KDPW

Bankier dnia 13 listopada o godz. 18:11: MARVIPOL S.A.: Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu.

Bankier dnia 13 listopada o godz. 16:11: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Nabycie obligacji własnych celem ich umorzenia

PAP dnia 13 listopada o godz. 15:11: DZIEŃ NA FX/FI: PLN może się umocnić, ale nieznacznie; SPW w górę na długim końcu

Wtorkowy wstępny odczyt polskiego PKB przez GUS będzie mieć ograniczony wpływ na kurs złotego. Po odczycie eurozłoty może zejść w okolice 4,22, ale nie powinien przekroczyć tego poziomu - ocenia analityk Banku Millennium. W tym tygodniu krzywa rentowności może się wystromić, a dochodowość krajowych obligacji 10-letnich może wzrosnąć do 3,50 proc.

Bankier dnia 13 listopada o godz. 11:11: WB ELECTRONICS: Informacje nt. wykupu obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2017 w sprawie przedterminowego wykupu i umorzenia 38.300 obligacji Zarząd WB Electronics S.A. (Emitent, Spółka) przypomina, iż w dniu 14 listopada 2017 roku dokonany zostanie wykup pozostałych...

Bankier dnia 13 listopada o godz. 11:11: 2C PARTNERS: Uzupełnienie informacji na temat obligacji serii J

W nawiązaniu do raportu EBI nr 52/2017 informujemy, że wartość nominalna 1 obligacji serii J wynosi 100 zł. Zawarte porozumienie w sprawie wydłużenia terminu wykupu Obligacji serii J do dnia 31.12.2017 r. dotyczy 1 500 sztuk obligacji...

PAP dnia 11 listopada o godz. 23:11: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G i H spółki VICTORIA DOM SA

Uchwała Nr 1331/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G i H spółki VICTORIA DOM S.A.

PAP dnia 11 listopada o godz. 23:11: GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu obligacji serii A i B spółki ARCHE SP. Z O.O.

Uchwała Nr 1330/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki ARCHE SP. Z O.O.

PAP dnia 11 listopada o godz. 23:11: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych WZ0528

Uchwała Nr 1329/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych WZ0528 o oprocentowaniu zmiennym

Bankier dnia 10 listopada o godz. 21:11: ARRINERA S.A.: Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C

Bankier dnia 10 listopada o godz. 16:11: WB ELECTRONICS: Podsumowanie informacji nt. emisji obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2017 w sprawie rozliczenia emisji obligacji (Obligacje) Zarząd WB Electronics S.A. (Emitent, Spółka) poniżej zamieszcza szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji.1) data...

Bankier dnia 10 listopada o godz. 16:11: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii N47/ N47 Series Bonds Allocation

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 09 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N47 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została...

Bankier dnia 10 listopada o godz. 15:11: PLASMA SYSTEM: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji imiennych serii A

Zarząd Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10.11.2017r. podjął decyzję o emisji 1.000 (jeden tysiąc) obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 500,00...

Bankier dnia 10 listopada o godz. 14:11: 2C PARTNERS: Uchwała w sprawie przydziału obligacji serii X

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przydziału 1 080 (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt) sztuk Obligacji Serii X, o wartości nominalnej...

Bankier dnia 10 listopada o godz. 14:11: MEGA SONIC: Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji serii B3 oraz przydziału obligacji serii A3.

Zarząd Mega Sonic S. A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podjęte uchwały w sprawie: emisji serii B3 obligacji zwykłych, na okaziciela w ilości 2.000 szt. o wartości...

Bankier dnia 10 listopada o godz. 13:11: 2C PARTNERS: Informacja na temat obligacji serii J

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 48/2017 Zarząd Spółki 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejne porozumienie z Obligatariuszem, na mocy którego...

Bankier dnia 10 listopada o godz. 13:11: 2C PARTNERS: Wykup obligacji serii K

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 47/2017 Zarząd Spółki 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała wykupu 1 000 sztuk obligacji serii K o łącznej...

Bankier dnia 10 listopada o godz. 13:11: GTB METROPOLIS: Informacja o ostatnim dniu notowania Obligacji Emitenta

Emitent informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem wykupu Obligacji serii A Emitenta, w dniu 09.11.2017r. GPW S.A. w Warszawie wydała komunikat o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania Obligacji Emitenta uczestniczących...

Bankier dnia 10 listopada o godz. 11:11: KANCELARIA MEDIUS: Emisja obligacji serii M

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 roku została podjęta uchwała o emisji 5.000 obligacji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000...

Bankier dnia 10 listopada o godz. 8:11: TRANS POLONIA S.A.: Nabycie obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

ISB News dnia 10 listopada o godz. 7:11: Ghelamco Invest wyemituje łącznie do 70 tys. obligacji w dwóch seriach

Bankier dnia 9 listopada o godz. 23:11: Złoty nieco słabszy po RPP; dochodowości SPW lekko w dół

Złoty lekko osłabił się po konferencji RPP, nie jest to jednak duży ruch. W najbliższych dniach nie należy spodziewać się istotnego osłabienia polskiej waluty - ocenia ekonomista ING Banku Śląskiego. Krajowe obligacje umocniły się lekko na całej krzywej dochodowości.

Bankier dnia 9 listopada o godz. 22:11: GETBACK S.A.: Nabycie obligacji własnych celem umorzenia

Bankier dnia 9 listopada o godz. 20:11: Columbus Energy: Złożenie wniosku o wpis zastawu rejestrowego jako zabezpieczenie obligacji serii D

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 listopada 2017 r. otrzymał informację o złożeniu w dniu 26 października 2017 roku wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru...

Bankier dnia 9 listopada o godz. 17:11: MIRACULUM S.A.: Niespełnienie się warunków rozwiązujących zastrzeżonych w zawartym w dniu 02 listopada 2017 roku Aneksie do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji z dnia 15 stycznia 2013 roku

Bankier dnia 9 listopada o godz. 17:11: PRÓCHNIK: Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02

Bankier dnia 9 listopada o godz. 17:11: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Informacja o planowanej ofercie obligacji serii PH i serii PI

Bankier dnia 9 listopada o godz. 17:11: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Decyzja o nabyciu obligacji własnych celem ich umorzenia

ISB News dnia 9 listopada o godz. 15:11: Alior Bank wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 150 mln zł 

PAP dnia 9 listopada o godz. 15:11: Alior Bank ustalił ostateczne warunki oferty obligacji serii P2A

Alior Bank ustalił ostateczne warunki oferty obligacji serii P2A, emitowanych w ramach programu o wartości 1,2 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bankier dnia 9 listopada o godz. 15:11: ALIOR BANK S.A.: Ustalenie ostatecznych warunków oferty obligacji serii P2A

Bankier dnia 9 listopada o godz. 14:11: EKO EXPORT S.A.: Emisja Obligacji serii A.

Bankier dnia 9 listopada o godz. 13:11: Columbus Energy: Wpis zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów zabezpieczającego obligacje serii C

W nawiązaniu do raportu EBI nr 42/2017 z dnia 10.08.2017 r. Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 listopada 2017 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla Krakowa –...

Bankier dnia 9 listopada o godz. 10:11: VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii L

Bankier dnia 9 listopada o godz. 9:11: EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.: Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

ISB News dnia 9 listopada o godz. 8:11: Obligacje Atalu serii AF zadebiutowały na Catalyst

Bankier dnia 9 listopada o godz. 7:11: AFORTI HOLDING: Terminowy wykup obligacji serii L9 / Buy out of bonds of L9 series

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 09 listopada 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/27/10/2015 z dnia 27 października 2015 r.,...

Bankier dnia 8 listopada o godz. 19:11: MARVIPOL S.A.: Warunkowy przydział niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu.

Bankier dnia 8 listopada o godz. 17:11: POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie dokumentu zabezpieczenia obligacji serii C

Bankier dnia 8 listopada o godz. 17:11: ATAL S.A.: Uchwały Zarządów GPW S.A. i BondSpot S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AF spółki ATAL S.A.

PAP dnia 8 listopada o godz. 17:11: GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii PP5 spółki GETBACK S.A.

Uchwała Nr 1311/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP5 spółki GETBACK S.A.

PAP dnia 8 listopada o godz. 17:11: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii 2228/0400 EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

Uchwała Nr 1314/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2228/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Bankier dnia 8 listopada o godz. 17:11: IFUN4ALL SA: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii A oraz upoważnienia Zarządu do ustalenia warunków emisji

PAP dnia 8 listopada o godz. 16:11: GPW: 15 listopada 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami serii D ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 listopada 2017 roku (CATALYST)

Bankier dnia 8 listopada o godz. 13:11: INDOS: Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K1 o wartości 15.000.000 zł.

Zarząd Spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 29/2017 z dnia 5 października 2017 r. oraz ESPI nr 32/2017 z 27 października 2017 r., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji...

WNP dnia 8 listopada o godz. 7:11: 559 mln zł zysku netto grupy Energa po trzech kwartałach br.

Grupa Energa po trzech kwartałach 2017 r. odnotowała poprawę wyników finansowych i operacyjnych. EBITDA wyniosła 1,6 mld zł i zwiększyła się o 7 proc. Wzrósł także wolumen dystrybucji, produkcji i sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W trzecim kwartale grupa pozyskała także 250 mln euro w formie obligacji hybrydowych na inwestycje w segmencie dystrybucji - tradycyjnie największym działalności grupy.

StockWatch dnia 7 listopada o godz. 20:11: Trwają zapisy na obligacje spółki PCC Exol

PAP dnia 7 listopada o godz. 17:11: GPW: wykluczenie z obrotu obligacji KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Uchwała Nr 1307/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii KBS0518 wyemitowanych przez KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM.

Bankier dnia 7 listopada o godz. 15:11: MEGA SONIC: Przydział obligacji serii C6

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii C6 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została...

ISB News dnia 7 listopada o godz. 12:11: Vantage planuje emisję obligacji o wartości nominalnej do 60 mln zł

Bankier dnia 7 listopada o godz. 11:11: VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zamiar emisji obligacji serii R

Bankier dnia 7 listopada o godz. 10:11: EGB INVESTMENTS S.A.: Zgromadzenie Obligatariuszy oraz zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 (AH), 2/2016 (AI) oraz 3/2016 (AJ).

Bankier dnia 7 listopada o godz. 8:11: ORCO PROPERTY GROUP: ORCO PROPERTY GROUP - WYKUP OBLIGACJI 7%. Obligacje zagwarantowane kod ISIN XS0820547742

Interia dnia 6 listopada o godz. 23:11: Catalyst kwitnie emisjami publicznymi

W październiku obrót obligacjami z emisji publicznych sięgnął rekordowych 77 mln zł dzięki wprowadzeniu do obrotu nowych emisji Echa i PKN Orlen.

PAP dnia 6 listopada o godz. 18:11: GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii J spółki INDOS SA

Uchwała Nr 1303/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii J spółki INDOS S.A.

PAP dnia 6 listopada o godz. 18:11: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii 2228/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 1301/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2228/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Bankier dnia 6 listopada o godz. 17:11: EUROCENT S.A.: Otrzymanie żądania postawienia Obligacji serii G w stan natychmiastowej wymagalności

Bankier dnia 6 listopada o godz. 16:11: POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie dokumentów zabezpieczeń obligacji serii C

ISB News dnia 6 listopada o godz. 16:11: Alior Bank podniósł jednostkową wartość nominalną obligacji do 400 tys. zł

Bankier dnia 6 listopada o godz. 15:11: ALIOR BANK S.A.: Zmiana intencji w zakresie jednostkowej wartości nominalnej obligacji podporządkowanych emitowanych na podstawie prospektu emisyjnego

Bankier dnia 6 listopada o godz. 12:11: MIKROKASA S.A.: Terminowy wykup obligacji serii P (MKR1117)

ISB News dnia 6 listopada o godz. 12:11: MCI Capital ustanowił program emisji obligacji o wartości nom. do 150 mln zł 

Bankier dnia 6 listopada o godz. 12:11: MCI Capital chce wyemitować obligacje o wartości do 150 mln zł

Zarząd MCI Capital przyjął publiczny program emisji obligacji o wartości do 150 mln zł - podało MCI w komunikacie.

Bankier dnia 6 listopada o godz. 11:11: MCI: Publiczny programu emisji obligacji przez MCI Capital S.A.

Bankier dnia 6 listopada o godz. 11:11: SAF S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii C

WNP dnia 6 listopada o godz. 9:11: Chemiczna grupa emituje obligacje za 25 mln zł

6 listopada rozpoczęły się zapisy na obligacje spółki PCC Exol, które potrwają do 14 listopada. Spółka dzięki emisji obligacji chce pozyskać 25 mln zł. Podmiotem oferującym jest Dom Maklerski BDM.

ISB News dnia 6 listopada o godz. 7:11: MF wyemitowało obligacje za 3 mld zł na zwiększenie funduszu statutowego BGK

ISB News dnia 4 listopada o godz. 23:11: Murapol przydzielił obligacje serii BB o wartości nominalnej 5,3 mln zł

StockWatch dnia 4 listopada o godz. 23:11: W poniedziałek ruszają zapisy na obligacje PCC Exol

PCC Exol wyemituje 250 tys. obligacji serii B1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Oprocentowane papierów jest stałe i wynosi 5,5 proc. w stosunku rocznym. Kupon będzie wypłacany co 3 miesiące. Spółka wykupi papiery w terminie 4 lat i 6 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii B1 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, a spółka […]

Bankier dnia 4 listopada o godz. 23:11: TECH INVEST GROUP S.A.: Emisja obligacji

Bankier dnia 3 listopada o godz. 16:11: MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji z dnia 15 stycznia 2013 roku oraz wykup 1.000 sztuk obligacji serii EEE

Bankier dnia 3 listopada o godz. 16:11: MURAPOL: Emisja i przydział obligacji serii BB

Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 listopada 2017 r. Emitent dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii BB (dalej: „Obligacje”),...

Bankier dnia 3 listopada o godz. 16:11: Catalyst kwitnie emisjami publicznymi

W październiku obrót obligacjami z emisji publicznych sięgnął rekordowych 77 mln zł dzięki wprowadzeniu do obrotu nowych emisji Echa i PKN Orlen.

Bankier dnia 3 listopada o godz. 16:11: AFORTI HOLDING: Przydział Obligacji serii N46/N46 Series Bonds Allocation

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 02 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N46 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została...

Bankier dnia 3 listopada o godz. 15:11: WB ELECTRONICS S.A.: Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji

Bankier dnia 3 listopada o godz. 14:11: WB ELECTRONICS S.A.: Informacji nt. przedterminowego wykupu i umorzenia obligacji

Bankier dnia 3 listopada o godz. 12:11: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 listopada o godz. 11:11: EMPERIA: Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

Bankier dnia 3 listopada o godz. 11:11: GTB METROPOLIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.: Informacje dotyczące wykupu obligacji Spółki w dniu Wykupu

Bankier dnia 3 listopada o godz. 10:11: VARSAVVR: Umorzenie obligacji serii B

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z dokonanym w dniu 31 października 2017 roku wykupem 35 obligacji serii B o wartości 35 tys. PLN, wyemitowanych na podstawie uchwały...

PAP dnia 2 listopada o godz. 17:11: GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GETIN NOBLE BANK SA

Uchwała Nr 1291/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6-X spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

ISB News dnia 2 listopada o godz. 16:11: J.W. Construction ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

Bankier dnia 2 listopada o godz. 15:11: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji

PAP dnia 2 listopada o godz. 14:11: GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii P13 i R13 GMINY MIASTO PŁOCK

Uchwała Nr 1287/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P13 i R13 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO PŁOCK

Bankier dnia 2 listopada o godz. 12:11: INDOS S.A.: Wykup i umorzenie obligacji serii I.

ISB News dnia 1 listopada o godz. 17:11: BOŚ Bank wyemitował obligacje serii AA2 o wartości nominalnej 65,79 mln zł

PAP dnia 31 października o godz. 18:10: CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (23/2017) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

PAP dnia 31 października o godz. 16:10: INDATA SA (45/2017) Przydział obligacji serii A2

PAP dnia 31 października o godz. 15:10: GHELAMCO INVEST (23/2017) Raport 23/2017 Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL oraz EA za III kwartał 2017 roku

Bankier dnia 31 października o godz. 15:10: WDB BROKERZY: Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział obligacji serii F

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".W związku z podjętą w dniu 9.10.2017 roku uchwałą...

PAP dnia 31 października o godz. 15:10: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (20/2017) Przydział Obligacji serii F

PAP dnia 31 października o godz. 14:10: SKOTAN SA (28/2017) Emisja obligacji serii H

PAP dnia 31 października o godz. 13:10: COGNOR HOLDING SA (37/2017) Notyfikacja osoby zarządzającej o zbyciu obligacji zabezpieczonych Emitenta

PAP dnia 31 października o godz. 13:10: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (33/2017) Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. Serii AA2

PAP dnia 31 października o godz. 12:10: ECHO INVESTMENT SA (58/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G

PAP dnia 31 października o godz. 11:10: GLOBE TRADE CENTRE SA (31/2017) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

Bankier dnia 31 października o godz. 10:10: GTC: Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

PAP dnia 31 października o godz. 10:10: INVISTA SA (38/2017) Informacja nt. emisji obligacji serii E

PAP dnia 30 października o godz. 22:10: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (23/2017) Płatność odsetek od obligacji serii A

Bankier dnia 30 października o godz. 22:10: DCD: Płatność odsetek od obligacji serii A

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 października 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A. Tym samym w dniu 30 października 2017...

StockWatch dnia 30 października o godz. 19:10: PCC Exol wyemituje obligacje serii B1 o wartości nominalnej 25 mln zł

– W ramach programu spółka wyemituje 250 tys. obligacji serii B1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii B1 wyniesie 25 mln zł. Obligacje serii B1 oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii B1 w terminie 4 lat […]

StockWatch dnia 30 października o godz. 18:10: Merlin Group przeprowadzi emisję obligacji o wartości 2 mln zł

– Przedmiotowe emisje obligacji zostaną przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów – czytamy w komunikacie. Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności emitenta, podano także. Merlin Group rozwija projekty e-commerce w oparciu o zintegrowaną platformę komplementarnych zasobów takich jak magazyn, platforma informatyczna, kompetencje handlowo-marketingowe, biuro obsługi klienta […]

PAP dnia 30 października o godz. 18:10: PCM chce przeprowadzić program emisji obligacji o wartości do 500 mln zł

Prime Car Management podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z ING Bankiem Śląskim oraz mBankiem, dotyczących ustalenia możliwości i szczegółowych warunków pozyskania finansowania zewnętrznego w ramach wieloletniego programu emisji zabezpieczonych obligacji do łącznej wartości nominalnej 500 mln zł - podała spółka w komunikacie.

PAP dnia 30 października o godz. 16:10: 2C PARTNERS SA (50/2017) Uchwała w sprawie przydziału obligacji serii W

PAP dnia 30 października o godz. 16:10: 2C PARTNERS SA (49/2017) Terminowa wyplata odsetek z obligacji serii P i O

PAP dnia 30 października o godz. 16:10: GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ECHO INVESTMENT SA

Uchwała Nr 1267/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki ECHO INVESTMENT S.A.

PAP dnia 30 października o godz. 16:10: 2C PARTNERS SA (48/2017) Informacja dotycząca Obligacji serii J

PAP dnia 30 października o godz. 16:10: 2C PARTNERS SA (47/2017) Wykup obligacji serii K i wypłata odsetek

PAP dnia 30 października o godz. 16:10: ADMIRAL BOATS SA (31/2017) Wykup oraz wypłata odsetek od obligacji serii L i N

PAP dnia 30 października o godz. 16:10: MERLIN GROUP SA (37/2017) Emisja obligacji

Bankier dnia 30 października o godz. 16:10: MERLINGRP: Emisja obligacji

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że dzisiaj została podjęta uchwała w sprawie emisji 2000 obligacji imiennych serii F7 o wartości nominalnej 1000 zł.Przedmiotowe...

PAP dnia 30 października o godz. 16:10: 5TH AVENUE HOLDING SA (6/2017) Spłata obligacji przez spółkę zależną

PAP dnia 30 października o godz. 15:10: WB ELECTRONICS S.A. (11/2017) Informacja nt. emisji obligacji

PAP dnia 30 października o godz. 15:10: SMS KREDYT HOLDING SA (36/2017) Wypłata odsetek od obligacji serii AK

PAP dnia 30 października o godz. 14:10: PCC EXOL SA (22/2017) Emisja obligacji serii B1 z II Programu Emisji Obligacji

PAP dnia 30 października o godz. 14:10: MEGA SONIC SA (41/2017) Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii C6.

PAP dnia 30 października o godz. 14:10: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (32/2017) Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii AA1 do funduszy uzupełniających

PAP dnia 30 października o godz. 7:10: Bank Millennium rozważa emisję obligacji podporządkowanych w '17

Bank Millennium rozważa przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych w 2017 roku - poinformował bank w raporcie.

PAP dnia 28 października o godz. 22:10: DZIEŃ NA FX/FI: USD korzysta na pozytywnym sentymencie, PLN pozostanie relatywnie mocny

Aprecjację dolara uzasadniają czynniki fundamentalne, a silna polska gospodarka wspiera złotego, niwelując zakres wahań EUR/PLN - ocenił dla PAP Biznes Mateusz Sutowicz z Banku Millennium. Jego zdaniem, rentowności polskich obligacji mają potencjał do wzrostów.

PAP dnia 28 października o godz. 22:10: VOICETEL COMMUNICATIONS SA (21/2017) Przedterminowy wykup obligacji serii A

PAP dnia 28 października o godz. 22:10: AFORTI HOLDING SA (76/2017) Przydział Obligacji serii N45

Bankier dnia 27 października o godz. 15:10: USD korzysta na pozytywnym sentymencie, PLN pozostanie relatywnie mocny

Aprecjację dolara uzasadniają czynniki fundamentalne, a silna polska gospodarka jest wsparciem dla złotego - ocenił dla PAP Biznes Mateusz Sutowicz z Banku Millennium. Jego zdaniem, rentowności polskich obligacji mają potencjał...

PAP dnia 27 października o godz. 12:10: INDOS SA (32/2017) Zakończenie emisji obligacji serii K1 o wartości 15.000.000 zł.

PAP dnia 27 października o godz. 11:10: DINO POLSKA SA (23/2017) Informacja o transakcji dotyczącej obligacji Dino Polska S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

PAP dnia 27 października o godz. 10:10: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (13/2017) Wykup obligacji serii I przed terminem zapadalności

PAP dnia 27 października o godz. 7:10: MCI MANAGEMENT SP. Z O.O. (6/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii "C"

PAP dnia 26 października o godz. 16:10: EUROCENT SA (42/2017) Informacja dotycząca częściowej spłaty wartości nominalnej obligacji serii E

PAP dnia 26 października o godz. 16:10: EUROCENT SA (41/2017) Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii G

PAP dnia 26 października o godz. 15:10: PCC ROKITA SA (49/2017) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EC

PAP dnia 26 października o godz. 14:10: ECHO INVESTMENT SA (55/2017) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G

PAP dnia 26 października o godz. 13:10: GRUPA KĘTY SA (40/2017) Wykup obligacji i ich umorzenie

PAP dnia 26 października o godz. 13:10: GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Uchwała Nr 1247/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki ECHO INVESTMENT S.A.

PAP dnia 26 października o godz. 10:10: MARVIPOL SA (81/2017) Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu.

PAP dnia 26 października o godz. 7:10: PCC ROKITA SA (48/2017) Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii EC

PAP dnia 26 października o godz. 7:10: BGK sprzedał obligacje za 750 mln euro

Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał obligacje za 750 mln euro - podał Bank w komunikacie.

PAP dnia 25 października o godz. 17:10: INDATA SA (44/2017) Emisja obligacji serii A2

Interia dnia 25 października o godz. 16:10: Prospekt BEST dla nowego programu emisji obligacji zatwierdzony

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny BEST S.A. dla nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 350 mln zł. To już trzeci program emisji obligacji realizowany przez BEST - w ramach dwóch poprzednich Spółka pozyskała łącznie 500 mln zł.

PAP dnia 25 października o godz. 16:10: KREDYT INKASO SA (56/2017) Warunkowy przydział obligacji serii D1

PAP dnia 25 października o godz. 14:10: KNF zatwierdziła prospekt Best związany z emisją obligacji publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Best związany z programem emisji obligacji publicznych o wartości do 350 mln zł - podała KNF w komunikacie.

PAP dnia 25 października o godz. 12:10: ECHO INVESTMENT SA (54/2017) Rejestracja obligacji serii G w KDPW

PAP dnia 25 października o godz. 11:10: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (140/2017) ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 25 października o godz. 10:10: BORYSZEW SA (74/2017) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

PAP dnia 25 października o godz. 5:10: PHOTON ENERGY N.V. (33/2017) interim result of the placement of the bond 2017/2022 (ISIN DE 000A19MFH4)

PAP dnia 24 października o godz. 20:10: GETIN NOBLE BANK SA (124/2017) NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

Bankier dnia 24 października o godz. 16:10: ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykup obligacji serii N

PAP dnia 24 października o godz. 14:10: Moody's przyznał rating A3 dla transzy obligacji PKO BP w wysokości 400 mln CHF

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała rating "A3" z perspektywą stabilną dla transzy obligacji PKO BP w wysokości 400 mln CHF zapadających w listopadzie 2021 r., uplasowanych w ramach programu EMTN - poinformowała agencja w komunikacie.

PAP dnia 24 października o godz. 14:10: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (41/2017) Rating Moody's Investors Service dla transzy obligacji uplasowanych w ramach programu emisji obligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

PAP dnia 24 października o godz. 13:10: Dekpol wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł

Zarząd Dekpolu podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych, kuponowych obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł - podała spółka w komunikacie. Obligacje będą emitowane w trybie oferty prywatnej.

PAP dnia 24 października o godz. 13:10: DEKPOL SA (55/2017) Uchwała o emisji obligacji serii G

PAP dnia 23 października o godz. 19:10: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (40/2017) Uchwała w sprawie emisji Obligacji serii N

PAP dnia 23 października o godz. 15:10: 2C PARTNERS SA (46/2017) Informacja dotycząca Obligacji serii J

PAP dnia 23 października o godz. 14:10: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (139/2017) ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 23 października o godz. 10:10: 2C PARTNERS SA (45/2017) Terminowy wykup Obligacji serii I i wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy

PAP dnia 23 października o godz. 9:10: MARKA SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2017) Uchylenie uchwały KDPW w sprawie obligacji serii H1 spółki Marka S.A. w restrukturyzacji

PAP dnia 23 października o godz. 8:10: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (88/2017) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

PAP dnia 22 października o godz. 22:10: MARVIPOL SA (79/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii R.

PAP dnia 22 października o godz. 16:10: MCI MANAGEMENT SP. Z O.O. (5/2017) Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii "C" do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Bankier dnia 21 października o godz. 22:10: MCI MANAGEMENT SP. Z O.O.: Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii „C” do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

PAP dnia 21 października o godz. 22:10: 2C PARTNERS SA (44/2017) Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii U i wcześniejszy wykup obligacji serii K

PAP dnia 21 października o godz. 22:10: AFORTI HOLDING SA (74/2017) Przydział Obligacji serii N44/N44 Series Bonds Allocation

PAP dnia 20 października o godz. 15:10: BIOGENED SA (109/2017) Rejestracja obligacji serii BGD0920 w KDPW

PAP dnia 20 października o godz. 14:10: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (138/2017) ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 20 października o godz. 13:10: INDOS SA (30/2017) Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii J na żądanie Emitenta.

PAP dnia 20 października o godz. 13:10: ALIOR BANK SA (60/2017) Rozliczenie emisji obligacji podporządkowanych serii K oraz serii K1

PAP dnia 20 października o godz. 10:10: KANCELARIA MEDIUS SA (41/2017) Wykup obligacji serii G

PAP dnia 20 października o godz. 9:10: BORYSZEW SA (73/2017) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

PAP dnia 20 października o godz. 8:10: EUROCENT SA (40/2017) Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E

Bankier dnia 19 października o godz. 17:10: BANK PEKAO SA: Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

PAP dnia 19 października o godz. 17:10: Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane o wartości 1,25 mld zł

Bank Pekao wyemituje dziesięcioletnie obligacje podporządkowane o wartości 1,25 mld zł - podał bank w komunikacie.

PAP dnia 19 października o godz. 16:10: BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (54/2017) Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bankier dnia 19 października o godz. 15:10: JSW chce wyjść na rynek z emisją obligacji celem refinansowania zadłużenia

JSW chce wyjść na rynek z emisją obligacji celem refinansowania zadłużenia - poinformował Daniel Ozon, prezes JSW. Wartość emisji może wynieść ok. 1,5 mld zł. Spółka rozważy emisję na rynku polskim, ale - jako alternatywę - też rynki zagraniczne.

PAP dnia 19 października o godz. 15:10: AMERICAN HEART OF POLAND S.A. (13/2017) CZĘŚCIOWY WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

Bankier dnia 19 października o godz. 13:10: KLEBA INVEST: Emisja i przydział obligacji serii A5 Spółki Prima Park S.A.

Zarząd Prima Park S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 października 2017 r., Emitent dokonał emisji oraz przydziału obligacji serii A5 w liczbie 274 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda....

Bankier dnia 19 października o godz. 12:10: Debiut obligacji detalicznych z nowego programu PKN Orlen na GPW

Na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutowała w czwartek na rynku Catalyst seria A czteroletnich obligacji detalicznych wyemitowanych przez PKN Orlen o wartości nominalnej 200 mln zł. To drugi w historii...

PAP dnia 19 października o godz. 12:10: PRIMA PARK SA (52/2017) Emisja i przydział obligacji serii A5 Spółki Prima Park S.A.

Bankier dnia 19 października o godz. 11:10: KLEBA INVEST: Korekta raportu EBI nr 50/2017 z dnia 17 października 2017 r. - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A5 Spółki Prima Park S.A.

Zarząd Prima Park S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 50/2017 z dnia 17 października 2017 roku. Korekta dotyczy omyłki pisarskiej w zakresie podanej daty wykupu obligacji serii A5.Było:Data...

PAP dnia 19 października o godz. 10:10: PRIMA PARK SA (51/2017) Korekta raportu EBI nr 50/2017 z dnia 17 października 2017 r. - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A5 Spółki Prima Park S.A.

PAP dnia 19 października o godz. 6:10: GPW: 25 października 2017 r. odbędzie się ostatni dzień notowania obligacji na okaziciela serii C

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 października 2017 roku (CATALYST)

StockWatch dnia 18 października o godz. 16:10: JSW rozważa emisję obligacji na rynkach USA i polskim na początku 2018 r.

– To najlepszy moment, żeby sięgnąć po nowe finansowanie. Kiedy znów przyjdzie gorszy rok i będziemy mieli stratę, nie będziemy mogli rozmawiać z bankami o finansowaniu – powiedział Ozon w wywiadzie dla agencji Reuters. >> Nie masz czasu samodzielnie inwestować? Powierz pieniądze ekspertom – sprawdź nasze wyniki >> JSW rozważa emisję o wartości 500 mln […]

PAP dnia 18 października o godz. 12:10: PRAGMA FAKTORING SA (68/2017) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii M

Bankier dnia 18 października o godz. 11:10: MCI: Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii I1

PAP dnia 18 października o godz. 11:10: AFORTI HOLDING SA (73/2017) Informacja o wykupach obligacji zrealizowanych przez Spółki Grupy/Information about the bond redemptions made by the companies of the group

PAP dnia 18 października o godz. 10:10: MCI CAPITAL SA (79/2017) Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii I1

PAP dnia 18 października o godz. 7:10: CHEMOSERVIS-DWORY SA (39/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A. w związku z umową przyrzeczoną dotyczącą przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Bankier dnia 17 października o godz. 18:10: KLEBA INVEST: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A5 Spółki Prima Park S.A.

Zarząd Prima Park S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 października 2017 r. podjął uchwałę nr 35/2017 w sprawie emisji obligacji serii A5 (dalej Obligacji) w liczbie do 1.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000...

PAP dnia 17 października o godz. 17:10: PRIMA PARK SA (50/2017) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A5 Spółki Prima Park S.A.

PAP dnia 17 października o godz. 15:10: ELEMENTAL HOLDING SA (48/2017) Informacja o wykupie obligacji serii D

PAP dnia 17 października o godz. 14:10: KREDYT INKASO SA (54/2017) Emisja obligacji serii D1.

PAP dnia 17 października o godz. 12:10: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (136/2017) Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 17 października o godz. 10:10: ROBINSON EUROPE SA (13/2017) Wypłata odsetek i wykup obligacji serii A

PAP dnia 17 października o godz. 8:10: COLUMBUS ENERGY SA (54/2017) Zakończenie subskrypcji obligacji serii D

PAP dnia 16 października o godz. 18:10: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (135/2017) Data pierwszego notowania obligacji serii A

PAP dnia 16 października o godz. 17:10: Elemental wyemitował obligacje o wartości 40 mln zł

Elemental Holding wyemitował 40 tys. obligacji serii F o łącznej wartości 40 mln zł - podała spółka w komunikacie.

PAP dnia 16 października o godz. 16:10: ELEMENTAL HOLDING SA (47/2017) Emisja obligacji serii F

PAP dnia 16 października o godz. 16:10: GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji serii A spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

Uchwała Nr 1223/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

PAP dnia 16 października o godz. 16:10: Getback przydzielił obligacje o wartości 25 mln zł

Getback przydzielił 250 tys. obligacji serii PP5 o łącznej wartości 25 mln zł - podała spółka w komunikacie.

PAP dnia 16 października o godz. 15:10: GETBACK SA (109/2017) Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP5

PAP dnia 16 października o godz. 14:10: MEGA SONIC SA (40/2017) Niedojście do skutku emisji obligacji serii B6

PAP dnia 16 października o godz. 12:10: LS TECH-HOMES SA (36/2017) Uchwała dotycząca emisji obligacji imiennych serii F

PAP dnia 16 października o godz. 10:10: FAST FINANCE SA (28/2017) Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

PAP dnia 16 października o godz. 9:10: Ewentualna publiczna emisja obligacji Aliora będzie znacząco mniejsza niż 600 mln zł

Alior Bank ocenia, że ewentualna publiczna emisja obligacji podporządkowanych, skierowana również do inwestorów indywidualnych, będzie znacząco mniejsza niż 600 mln zł pochodzące z przeprowadzanej obecnie niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych - poinformował PAP Biznes Filip Gorczyca, wiceprezes banku.

PAP dnia 16 października o godz. 7:10: ECHO INVESTMENT SA (45/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

PAP dnia 15 października o godz. 22:10: FLUID SA (20/2017) Zakończenie niepublicznej emisji obligacji

PAP dnia 15 października o godz. 22:10: FLUID SA (39/2017) Informacja poufna - zakończenie niepublicznej emisji obligacji

Bankier dnia 15 października o godz. 10:10: Victoria Dom Spółka Akcyjna: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii I

Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż dokonał zakończenia subskrypcji prywatnej obligacji na okaziciela serii I i dokonał przydziału Obligacji serii I.1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 13 października...

StockWatch dnia 14 października o godz. 22:10: KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku dot. programu obligacji wartych 1,2 mld zł

– Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1.200.000.000 zł (oferującym jest Biuro Maklerskie Alior Banku […]

PAP dnia 14 października o godz. 22:10: MIKROKASA (12/2017) Emisja obligacji serii C6

PAP dnia 13 października o godz. 15:10: ECHO INVESTMENT SA (44/2017) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

PAP dnia 13 października o godz. 15:10: AFORTI HOLDING SA (72/2017) Przydział Obligacji serii N43/N43 Series Bonds Allocation

Bankier dnia 13 października o godz. 14:10: BEDZIN: zmiana Warunków Emisji Obligacji serii „A”

PAP dnia 13 października o godz. 13:10: ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (23/2017) zmiana Warunków Emisji Obligacji serii "A"

WNP dnia 13 października o godz. 12:10: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący obligacji Alior Banku. Umożliwia on emisję zarówno obligacji zwykłych, jak i podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 1,2 mld złotych.

Bankier dnia 13 października o godz. 11:10: KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku dot. programu emisji obligacji o wartości do 1,2 mld zł

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku w związku z ofertą i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu obligacji emitowanych w ramach drugiego publicznego programu o łącznej wartości nominalnej do 1,2 mld zł - poinformowała Komisja w komunikacie.

PAP dnia 13 października o godz. 11:10: ALIOR BANK SA (58/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.

PAP dnia 13 października o godz. 8:10: KANCELARIA MEDIUS SA (39/2017) Płatność odsetek od obligacji serii I

PAP dnia 13 października o godz. 8:10: EKO EXPORT SA (53/2017) Ogłoszenie zamiaru emisji obligacji

PAP dnia 13 października o godz. 8:10: EUROCENT SA (38/2017) Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E

PAP dnia 12 października o godz. 19:10: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (14/2017) Nabycie obligacji własnych

PAP dnia 12 października o godz. 18:10: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (13/2017) Dojście do skutku emisji Obligacji serii G

PAP dnia 12 października o godz. 17:10: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii F spółki ECHO INVESTMENT SA

Uchwała Nr 1211/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii F spółki ECHO INVESTMENT S.A.

PAP dnia 12 października o godz. 14:10: ECHO INVESTMENT SA (43/2017) Rejestracja obligacji serii F w KDPW

PAP dnia 12 października o godz. 14:10: VOICETEL COMMUNICATIONS SA (31/2017) Uchwała Zarządu w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii A

PAP dnia 12 października o godz. 11:10: COLUMBUS ENERGY SA (53/2017) Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii D

PAP dnia 12 października o godz. 11:10: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (134/2017) Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 12 października o godz. 7:10: AFORTI HOLDING SA (68/2017) Terminowy wykup obligacji serii L7/Buy out of bonds of L7 series

Interia dnia 11 października o godz. 22:10: GetBack S.A. planuje pozyskać 25 mln zł w kolejnej publicznej emisji obligacji

Getback S.A., podmiot działający na rynku zarządzania wierzytelnościami, planuje pozyskać do 25 mln zł w ramach emisji piątej serii obligacji (seria PP5), z programu publicznej emisji obligacji. Pozyskany kapitał ma wspierać dalszy rozwój Grupy Kapitałowej GetBack.

PAP dnia 11 października o godz. 12:10: KANCELARIA STATIMA S.A. (6/2017) Emisja Obligacji serii D

PAP dnia 11 października o godz. 12:10: HUBSTYLE SA (41/2017) O zakończeniu emisji i przydziale obligacji

PAP dnia 11 października o godz. 12:10: PCC ROKITA SA (45/2017) Przydział obligacji serii EC

PAP dnia 11 października o godz. 9:10: MEGA SONIC SA (39/2017) Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii A3.

Interia dnia 10 października o godz. 22:10: Columbus Energy S.A. pozyskała ponad 4,5 mln zł z emisji obligacji serii D

Columbus Energy S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, z zakończonej emisji obligacji serii D pozyskała 4.535 tys. zł. Pozyskany przez Emitenta kapitał zostanie przeznaczony na sfinansowanie montażu kolejnych instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego.

PAP dnia 10 października o godz. 21:10: GETIN NOBLE BANK SA (122/2017) NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

PAP dnia 10 października o godz. 19:10: MIKROKASA (11/2017) Emisja obligacji serii MKR1019

PAP dnia 10 października o godz. 16:10: ELEMENTAL HOLDING SA (46/2017) Zawarcie umowy programowej emisji obligacji

PAP dnia 10 października o godz. 9:10: 2C PARTNERS SA (43/2017) Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii T

PAP dnia 10 października o godz. 8:10: ABS INVESTMENT SA (27/2017) Wypłata odsetek od obligacji serii B

PAP dnia 10 października o godz. 8:10: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (133/2017) Dopuszczenie obligacji serii A do obrotu giełdowego

Bankier dnia 9 października o godz. 17:10: Dino Polska wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł

Zarząd Dino Polska podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł - podała spółka w komunikacie. Dzień wykupu obligacji to 13 października 2020 r.

PAP dnia 9 października o godz. 16:10: DINO POLSKA SA (21/2017) Informacja o prywatnej emisji obligacji

PAP dnia 9 października o godz. 16:10: GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii A spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

Uchwała Nr 1204/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Bankier dnia 9 października o godz. 15:10: HubStyle S.A.: Wykup obligacji - korekta

PAP dnia 9 października o godz. 14:10: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (18/2017) Podjecie uchwały w sprawie emisji Obligacji serii F

PAP dnia 9 października o godz. 14:10: HUBSTYLE SA (39/2017) Wykup obligacji

PAP dnia 9 października o godz. 12:10: AMICA WRONKI SA (18/2017) Emisja obligacji

PAP dnia 9 października o godz. 12:10: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (132/2017) ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PAP dnia 9 października o godz. 9:10: KANCELARIA STATIMA S.A. (5/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia wartości emisji obligacji serii D oraz zmiany warunków emisji obligacji serii D

StockWatch dnia 9 października o godz. 9:10: GetBack wrócił z kolejną publiczną emisją obligacji

Od 9 do 17 października 2017 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP5 emitowane przez GetBack, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4 proc. marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 250 tys. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to […]

PAP dnia 7 października o godz. 22:10: AFORTI HOLDING SA (67/2017) Przydział Obligacji serii N42/ N42 Series Bonds Allocation

Bankier dnia 6 października o godz. 12:10: ECHO: Podsumowanie oferty obligacji serii G

Interia dnia 6 października o godz. 10:10: MF może zastąpić podatek na opłatę od obligacji

Ministerstwo Finansów rozważa zastąpienie istniejącego podatku u źródła na jednorazową opłatę pobieraną od emitentów obligacji korporacyjnych - poinformował Maciej Żukowski, dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF.

PAP dnia 6 października o godz. 7:10: EUROCENT SA (37/2017) Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E

PAP dnia 6 października o godz. 7:10: PRAGMA FAKTORING SA (62/2017) Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii M.

PAP dnia 6 października o godz. 6:10: ORCO PROPERTY GROUP SA (11/2017) Orco Property Group - wykup obligacji

PAP dnia 6 października o godz. 6:10: PRAGMA INKASO SA (54/2017) Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii M

Interia dnia 5 października o godz. 22:10: Alior Bank przyspiesza wdrożenie strategii

Zarząd Alior Banku przyjął plan operacjonalizacji Strategii "Cyfroweg -Buntownika" d -roku 2020. Zgodnie z nim główne cele strategiczne zostaną zrealizowane szybciej niż wcześniej zakładano. Równocześnie Bank poinformował w komunikacie bieżącym -zamknięciu z sukcesem budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ośmioletnich obligacji podporządkowanych na łączną kwotę 400 mln zł. W związku z bardz -dużym popytem bank podjął decyzję -dodatkowej emisji -wartości 200 mln zł, również skierowanej inwestorów instytucjonalnych.

Interia dnia 5 października o godz. 22:10: BVT S.A. zadebiutuje w piątek na rynku Catalyst

BVT S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2015 r., zajmująca się zakupem oraz windykacją pakietów wierzytelności masowych i indywidualnych, zadebiutuje w najbliższy piątek na rynku Catalyst. Spółka z emisji obligacji serii C oraz serii D pozyskała łącznie 5 mln zł, które przeznaczyła na nabycie kolejnych pakietów wierzytelności.

PAP dnia 5 października o godz. 17:10: KANCELARIA STATIMA S.A. (4/2017) Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii D

PAP dnia 5 października o godz. 15:10: GPW: Komunikat - ostatni dzień notowania obligacji wyemitowanych przez MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 października 2017 roku (CATALYST)

Bankier dnia 5 października o godz. 14:10: LS TECH-HOMES: Przydział obligacji imiennych serii E

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 05 października 2017 r., dokonał przydziału obligacji imiennych serii E o łącznej wartości, zarówno nominalnej jak i emisyjnej, 4 059 000 zł (cztery miliony...

Bankier dnia 5 października o godz. 14:10: LS TECH-HOMES S.A.: Przydział obligacji imiennych serii E

PAP dnia 5 października o godz. 14:10: Indos planuje emisję obligacji o wartości do 15 mln zł w ramach nowego programu

Indos, który zdecydował o ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości nie większej niż 50 mln zł, planuje w ramach tego programu wyemitować do 150.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 5 października o godz. 14:10: Best ustanowił program emisji obligacji o wartości do 250 mln zł

Best zdecydował o ustanowieniu prywatnego programu emisji obligacji, który zakłada wyemitowanie w ciągu trzech lat obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

PAP dnia 5 października o godz. 14:10: INDOS SA (29/2017) Emisja obligacji serii K1.

PAP dnia 5 października o godz. 14:10: COLUMBUS ENERGY SA (52/2017) Dojście do skutku emisji obligacji serii D i ich przydział

PAP dnia 5 października o godz. 14:10: BEST SA (69/2017) Ustanowienie prywatnego programu emisji obligacji

PAP dnia 5 października o godz. 14:10: INDOS SA (28/2017) Program emisji obligacji Indos S.A. o wartości 50.000.000 zł.

PAP dnia 5 października o godz. 10:10: Echo zakończyło przed czasem zapisy na obligacje o wartości do 75 mln zł

Zapisy w publicznej ofercie obligacji serii G o wartości do 75 mln zł spółki Echo Investment przekroczyły liczbę obligacji oferowanych - podał deweloper w komunikacie.

PAP dnia 5 października o godz. 9:10: ECHO INVESTMENT SA (39/2017) Zmiana terminów zakończenia zapisów obligacji serii G

Bankier dnia 5 października o godz. 7:10: KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY: Wcześniejszy wykup wszystkich obligacji

Zarząd Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, informuje że w związku z zamiarem dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich 60.000 szt (po 100 zł każda) wyemitowanych przez Bank obligacji serii KBS0518 oznaczonych...

PAP dnia 4 października o godz. 17:10: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (130/2017) Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii A w KDPW

PAP dnia 4 października o godz. 16:10: HUBSTYLE SA (37/2017) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych serii C.

PAP dnia 4 października o godz. 14:10: DEKPOL SA (49/2017) Przydział obligacji serii DB

PAP dnia 4 października o godz. 13:10: REMOR SOLAR POLSKA SA (16/2017) Wypłata odsetek od obligacji serii A.

PAP dnia 4 października o godz. 12:10: LS TECH-HOMES SA (33/2017) Wypłata odsetek od obligacji

PAP dnia 4 października o godz. 10:10: KANCELARIA MEDIUS SA (38/2017) Płatność odsetek od obligacji serii L

WNP dnia 4 października o godz. 4:10: Historyczna emisja obligacji Alior Banku

Alior Bank przeprowadza największą emisję obligacji podporządkowanych swojej historii.  Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zgłoszone w procesie budowy księgi popytu zarząd Alior Banku podjął decyzję o wyemitowaniu dodatkowych 200 tys. sztuk obligacji podporządkowanych serii K1 o łącznej wartości nominalnej 200 mln złotych.

StockWatch dnia 3 października o godz. 21:10: Trwa publiczna emisja obligacji firmy Echo Investment

Bankier dnia 3 października o godz. 21:10: Alior Bank wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 600 mln zł

Alior Bank po zakończeniu budowy księgi popytu zdecydował o emisji do 400.000 obligacji podporządkowanych serii K o łącznej wartości do 400 mln zł oraz dodatkowo do 200.000 obligacji podporządk