Obserwator spółek

Sprawozdania finansowe

2018

Q3

Bankier dnia 19 września o godz. 7:09: VIVID GAMES S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 września o godz. 7:09: GLOBALWORTH POLAND: wyniki finansowe

PAP dnia 19 września o godz. 6:09: VIVID GAMES SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 19 września o godz. 6:09: GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE NV Raport okresowy półroczny za 2018 PS

Bankier dnia 18 września o godz. 23:09: VIVID GAMES S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 września o godz. 22:09: VIVID GAMES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 18 września o godz. 18:09: TIM: wyniki finansowe

PAP dnia 18 września o godz. 17:09: TIM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 18 września o godz. 16:09: MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 września o godz. 16:09: R22 S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 września o godz. 16:09: PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

PAP dnia 18 września o godz. 15:09: MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 18 września o godz. 15:09: R22 SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 18 września o godz. 15:09: PMPG POLSKIE MEDIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 18 września o godz. 7:09: Bowim: wyniki finansowe

PAP dnia 18 września o godz. 6:09: BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 18 września o godz. 6:09: GMINA BARCIN: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 września o godz. 6:09: WIELTON S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 września o godz. 5:09: WIELTON SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 17 września o godz. 18:09: BEST: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 września o godz. 17:09: INVISTA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 września o godz. 17:09: BEST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 17 września o godz. 16:09: INVISTA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 17 września o godz. 16:09: ODLEWNIE: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 września o godz. 16:09: UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 września o godz. 16:09: SIMPLE: wyniki finansowe

PAP dnia 17 września o godz. 15:09: ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

PAP dnia 17 września o godz. 15:09: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 17 września o godz. 7:09: ZAMET S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 września o godz. 6:09: ZAMET SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 17 września o godz. 6:09: AB S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 września o godz. 5:09: AB SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 16 września o godz. 23:09: GLOBAL COSMED S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 września o godz. 22:09: GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 14 września o godz. 22:09: ZPC OTMUCHÓW S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 września o godz. 21:09: SIMPLE: wyniki finansowe

PAP dnia 14 września o godz. 21:09: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 14 września o godz. 20:09: SIMPLE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 14 września o godz. 20:09: MPL VERBUM: Raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2018/2019.

Zarząd MPL VERBUM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrachunkowego 2018/2019.Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 14 września o godz. 19:09: Luxima Spółka Akcyjna: Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent" w załączeniu przekazuje wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej - dane jednostkowe i skonsolidowane za II kwartał 2018 roku.Tadeusz Hapon - Prezes Zarządu ...

PAP dnia 14 września o godz. 19:09: MPL VERBUM SA (4/2018) Raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2018/2019.

PAP dnia 14 września o godz. 18:09: LUXIMA SA (6/2018) Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

Bankier dnia 14 września o godz. 18:09: MAKARONY POLSKIE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 września o godz. 17:09: MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 14 września o godz. 17:09: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 września o godz. 16:09: IQ PARTNERS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 września o godz. 16:09: BEDZIN: wyniki finansowe

PAP dnia 14 września o godz. 16:09: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

Bankier dnia 14 września o godz. 16:09: MDI ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 września o godz. 15:09: IQ PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 14 września o godz. 15:09: FLORSEN: Raport półroczny 2018

Emitent w załączeniu przekazuje raport półroczny za okres 01.01.2018-30.06.2018.Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO. Załączniki20180914_161236_0000115680_0000106934.pdf

PAP dnia 14 września o godz. 15:09: MDI ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

Bankier dnia 14 września o godz. 13:09: OUTDOORZY: Raport okresowy za III kwartał 2017/2018 roku obrotowego

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017/2018 roku obrotowego.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 14 września o godz. 12:09: OUTDOORZY SA (8/2018) Raport okresowy za III kwartał 2017/2018 roku obrotowego

Bankier dnia 14 września o godz. 11:09: EVEREST CAPITAL: Sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2018 r.

Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii K i serii L Emitenta przekazuje w załączaniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał...

Bankier dnia 14 września o godz. 7:09: SONEL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 września o godz. 6:09: PEPEES: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 września o godz. 6:09: INTERMA TRADE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 września o godz. 6:09: SONEL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

Bankier dnia 14 września o godz. 6:09: RAFAMET: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 września o godz. 6:09: ULMA Construccion SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 września o godz. 6:09: ARCHICOM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 września o godz. 5:09: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 14 września o godz. 5:09: ARCHICOM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 13 września o godz. 23:09: IMC S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 13 września o godz. 22:09: IMC SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

Bankier dnia 13 września o godz. 21:09: MABION S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 13 września o godz. 20:09: MABION SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

Bankier dnia 13 września o godz. 16:09: FORTE: wyniki finansowe

Bankier dnia 13 września o godz. 16:09: IPOPEMA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 13 września o godz. 15:09: IPOPEMA SECURITIES SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 13 września o godz. 8:09: ROBINSON EUROPE: Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2017/2018 roku obrotowego

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017/2018 roku obrotowego, to jest za okres od 01.05.2018 r. do 31.07.2018 r.Podstawa...

PAP dnia 13 września o godz. 7:09: ROBINSON EUROPE SA (9/2018) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2017/2018 roku obrotowego

Bankier dnia 13 września o godz. 7:09: ERGIS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 13 września o godz. 6:09: ENEA: wyniki finansowe

PAP dnia 13 września o godz. 6:09: ERGIS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 13 września o godz. 6:09: LW BOGDANKA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 13 września o godz. 5:09: ENEA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 13 września o godz. 5:09: P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 13 września o godz. 5:09: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 13 września o godz. 4:09: P.A. NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 12 września o godz. 21:09: PHN S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 12 września o godz. 20:09: POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 12 września o godz. 16:09: ARTIFEX MUNDI S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 12 września o godz. 16:09: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 12 września o godz. 15:09: ARTIFEX MUNDI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 12 września o godz. 14:09: LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Lubawa za I półrocze 2018 r.

Bankier dnia 12 września o godz. 14:09: MIASTO ZAMOŚĆ: wyniki finansowe

PAP dnia 12 września o godz. 13:09: LUBAWA SA (15/2018) Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Lubawa za I półrocze 2018 r.

PAP dnia 12 września o godz. 13:09: MIASTO ZAMOŚĆ zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 12 września o godz. 9:09: MIASTO ZAMOŚĆ: wyniki finansowe

PAP dnia 12 września o godz. 8:09: MIASTO ZAMOŚĆ sprawozdanie finansowe

sprawozdanie finansowe

Comparic dnia 12 września o godz. 7:09: Grupa Wojas – raport półroczny

Wojas to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i sprzedażą obuwia skórzanego oraz drobnej galanterii skórzanej. Spółka opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Grupa kapitałowa Wojas planuje do końca roku posiadać 172 salony, podczas gdy w pierwszym półroczu sieć zamknęła trzy sklepy, a na koniec czerwca posiadała ich 174. I poł. 2018 I poł. 2017 Strata netto grupy -1,6 mln z...

Bankier dnia 12 września o godz. 6:09: NOVITA: wyniki finansowe

Bankier dnia 12 września o godz. 5:09: AUTO PARTNER S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 12 września o godz. 5:09: NOVITA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

Bankier dnia 12 września o godz. 5:09: AMBRA: wyniki finansowe

PAP dnia 12 września o godz. 4:09: AUTO PARTNER SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 12 września o godz. 4:09: AMBRA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 11 września o godz. 23:09: ESOTIQ & HENDERSON: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 września o godz. 23:09: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 11 września o godz. 22:09: ESOTIQ & HENDERSON SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 11 września o godz. 20:09: WOJAS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 11 września o godz. 19:09: WOJAS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 11 września o godz. 16:09: BERLING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 września o godz. 16:09: ERG: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 września o godz. 16:09: VOTUM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 11 września o godz. 15:09: BERLING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 11 września o godz. 15:09: VOTUM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 11 września o godz. 7:09: BEST: wyniki finansowe

PAP dnia 11 września o godz. 6:09: BEST SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 11 września o godz. 5:09: MANGATA HOLDING SA: wyniki finansowe

PAP dnia 11 września o godz. 4:09: MANGATA HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 10 września o godz. 21:09: ECHO: wyniki finansowe

PAP dnia 10 września o godz. 20:09: ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 10 września o godz. 19:09: NEWAG S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 10 września o godz. 18:09: NEWAG SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 10 września o godz. 16:09: VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 10 września o godz. 15:09: VANTAGE DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Comparic dnia 10 września o godz. 11:09: Kruk: wyniki finansowe za II kw. 2018 r.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Kruk S.A. opublikował wyniki za II kwartał 2018 roku. Skonsolidowany zysk netto jest nieco mniejszy niż w roku poprzednim, natomiast wystąpiła poprawa w zysku operacyjnym spółki. W raporcie możemy przeczytać: – Dobry początek roku nie jest dla […] Post Kruk: wyniki fina...

Bankier dnia 10 września o godz. 9:09: HEXA BANK: Śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.

Hexa Bank Spółdzielczy wykonując dyspozycję zawartą w paragrafie 11 pkt 1 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu przekazuje śródroczne dane finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku....

Bankier dnia 10 września o godz. 6:09: MZN PROPERTY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 września o godz. 6:09: DEBICA: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 września o godz. 6:09: ATM: wyniki finansowe

PAP dnia 10 września o godz. 5:09: ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 10 września o godz. 5:09: FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

Bankier dnia 10 września o godz. 5:09: APLISENS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 10 września o godz. 5:09: ATM SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

PAP dnia 10 września o godz. 4:09: APLISENS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 7 września o godz. 21:09: PRAGMA INKASO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 7 września o godz. 20:09: PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 7 września o godz. 17:09: CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 7 września o godz. 17:09: PEKABEX: wyniki finansowe

Bankier dnia 7 września o godz. 16:09: CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 7 września o godz. 16:09: CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

Bankier dnia 7 września o godz. 16:09: CAPITAL: wyniki finansowe

PAP dnia 7 września o godz. 16:09: POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 7 września o godz. 16:09: KORPORACJA KGL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 7 września o godz. 15:09: KRUK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 7 września o godz. 15:09: KORPORACJA KGL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

Bankier dnia 7 września o godz. 13:09: LABO PRINT S.A: wyniki finansowe

PAP dnia 7 września o godz. 12:09: LABO PRINT SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

Bankier dnia 7 września o godz. 11:09: C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

PAP dnia 7 września o godz. 10:09: CLEAN&CARBON ENERGY SA zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 7 września o godz. 6:09: INPRO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 7 września o godz. 5:09: RAFAKO: wyniki finansowe

PAP dnia 7 września o godz. 5:09: INPRO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 7 września o godz. 4:09: RAFAKO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 6 września o godz. 23:09: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 września o godz. 23:09: LC CORP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 września o godz. 23:09: IFIRMA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 września o godz. 22:09: LC CORP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 6 września o godz. 22:09: IFIRMA SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

Bankier dnia 6 września o godz. 20:09: MASTER PHARM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 września o godz. 19:09: MASTER PHARM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 6 września o godz. 15:09: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 września o godz. 15:09: DROP S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 września o godz. 14:09: DROP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 6 września o godz. 13:09: AOW FAKTORING: Raport półroczny AOW Faktoring S.A. za rok 2018

Zarząd AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu Raport półroczny za rok 2018.Podstawa prawna: §12 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 6 września o godz. 10:09: ATLAS ESTATES LTD: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 września o godz. 10:09: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 6 września o godz. 9:09: ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2018 PS

Bankier dnia 6 września o godz. 7:09: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 września o godz. 7:09: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 września o godz. 7:09: OEX: wyniki finansowe

PAP dnia 6 września o godz. 6:09: OEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 6 września o godz. 6:09: ŚNIEZKA: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 września o godz. 5:09: ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 września o godz. 5:09: FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 6 września o godz. 4:09: ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 5 września o godz. 20:09: TORPOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 5 września o godz. 19:09: TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 5 września o godz. 17:09: ALTA: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 września o godz. 16:09: INTERCARS: wyniki finansowe

PAP dnia 5 września o godz. 16:09: ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

Bankier dnia 5 września o godz. 16:09: PRAGMA FAKTORING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 września o godz. 16:09: CIECH: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 września o godz. 16:09: SARE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 5 września o godz. 15:09: INTER CARS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 5 września o godz. 15:09: KOMPUTRONIK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 5 września o godz. 15:09: PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 5 września o godz. 15:09: KOMPUTRONIK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 5 września o godz. 15:09: SARE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 5 września o godz. 14:09: KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 5 września o godz. 14:09: KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 5 września o godz. 6:09: IMPEL: wyniki finansowe

PAP dnia 5 września o godz. 5:09: IMPEL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 4 września o godz. 23:09: ERBUD S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 4 września o godz. 22:09: ERBUD SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 4 września o godz. 17:09: ATAL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 4 września o godz. 16:09: ATAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 4 września o godz. 16:09: ZUE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 września o godz. 16:09: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 4 września o godz. 15:09: ZUE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 4 września o godz. 15:09: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 4 września o godz. 15:09: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 4 września o godz. 12:09: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 4 września o godz. 9:09: LPP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 4 września o godz. 8:09: LPP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 4 września o godz. 7:09: LPP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 4 września o godz. 7:09: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Comparic dnia 4 września o godz. 6:09: Echo Investment [ECH] – za tydzień raport półroczny – analiza na zamówienie

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Spółka notuje dosyć słaby rok, notując spadki zwłaszcza od maja bieżącego roku. Cały ten ruch zdaje się jednak wpisywać w większy układ korekcyjny wobec długotrwałego trendu wzrostowego. Spoglądając na wykres indeksu WIG Nieruchomości można zauważyć, ...

Bankier dnia 4 września o godz. 6:09: WADEX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 4 września o godz. 5:09: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

Bankier dnia 4 września o godz. 4:09: LPP: wyniki finansowe

PAP dnia 4 września o godz. 3:09: LPP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 3 września o godz. 23:09: MCI: wyniki finansowe

PAP dnia 3 września o godz. 22:09: MCI CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

Bankier dnia 3 września o godz. 18:09: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 września o godz. 18:09: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 września o godz. 18:09: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 września o godz. 16:09: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 września o godz. 16:09: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 września o godz. 16:09: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 września o godz. 16:09: INTROL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 września o godz. 15:09: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 3 września o godz. 15:09: INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 3 września o godz. 14:09: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 września o godz. 14:09: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 września o godz. 11:09: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 września o godz. 7:09: ML SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 3 września o godz. 6:09: ML SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 22:08: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 21:08: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 21:08: LARQ S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 20:08: LARQ SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 20:08: MILKILAND N.V.: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 19:08: VOXEL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 19:08: MILKILAND NV Raport okresowy półroczny za 2018 PS

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 19:08: SKARBIEC HOLDING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 18:08: UNIBEP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 18:08: COMARCH: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 18:08: ORCO PROPERTY GROUP: ORCO PROPERTY GROUP - wyniki finansowe za I połowę 2018 r.

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 18:08: SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny za 1718 R

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 17:08: SKARBIEC HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 17:08: ORCO PROPERTY GROUP: ORCO PROPERTY GROUP - informacje finansowe zawierające skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres do 30 czerwca 2018 r.

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 17:08: COMARCH SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 17:08: MERCOR S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 17:08: COMP: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 17:08: ORCO PROPERTY GROUP SA (12/2018) ORCO PROPERTY GROUP - wyniki finansowe za I połowę 2018 r.

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 16:08: POZBUD T&R S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 16:08: SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy za 20172018 SA-R

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 16:08: ORCO PROPERTY GROUP SA (11/2018) ORCO PROPERTY GROUP - informacje finansowe zawierające skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres do 30 czerwca 2018 r.

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 16:08: ORION INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 16:08: MERCOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 16:08: NOWAGALA: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 16:08: CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 16:08: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 15:08: SCO-PAK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 15:08: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 15:08: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 15:08: ORION INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 15:08: PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 15:08: SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy za 20172018 SA-R

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 15:08: ABM SOLID SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 14:08: AMERICAN HEART: JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zarząd spółki pod firmą American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu („Emitent”) niniejszym przekazuje raport półroczny Emitenta oraz skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze...

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 14:08: KREZUS SA: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 13:08: KREZUS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 12:08: CEZ, a.s.: Half-Year Report 2018 CEZ Group

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 11:08: CEZ A.S. (0/2018) Half-Year Report 2018 CEZ Group

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 10:08: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 10:08: CITY SERVICE SE: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 10:08: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 10:08: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 10:08: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 9:08: LENTEX: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 9:08: CITY SERVICE SE Raport okresowy półroczny za 2018 PS

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 9:08: LENA LIGHTING: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 8:08: LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 8:08: LENA LIGHTING: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 8:08: LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 8:08: MOSTALZAB: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 7:08: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 7:08: INTERSPORT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 7:08: TESGAS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 7:08: MOSTOSTAL ZABRZE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 7:08: FASING: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 6:08: POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA: Skonsolidowany raport półroczny GK PGF i raport półroczny PGF S.A. za I półrocze 2018

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PGF oraz raport półroczny Spółki PGF S.A. za okres 1 stycznia –...

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 6:08: INSTALKRK: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 6:08: INTERSPORT POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 6:08: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 6:08: MOJ S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 6:08: FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 6:08: KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 6:08: DGA: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 5:08: AGROWILL GROUP AB: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 5:08: INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 31 sierpnia o godz. 5:08: AMICA: wyniki finansowe

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 5:08: MOJ SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 5:08: DGA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 4:08: AUGA GROUP AB Raport okresowy półroczny za 2018 PS

PAP dnia 31 sierpnia o godz. 4:08: AMICA WRONKI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 23:08: PGS SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 22:08: PGS SOFTWARE SA Raport okresowy półroczny za 18 P

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 21:08: VENTURE INC S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 20:08: VENTURE INC SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 19:08: BORYSZEW: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 19:08: TRAKCJA PRKiI S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 18:08: INVESTOR FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 18:08: BORYSZEW SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 18:08: INVESTOR FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 18:08: TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WNP dnia 30 sierpnia o godz. 17:08: K2 Internet podała wyniki finansowe

W pierwszym półroczu 2018 r. zajmująca się e-marketingiem Grupa K2 Internet osiągnęła wyniki finansowe na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu roku 2017 r.

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 16:08: IZOBLOK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 16:08: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 16:08: IZOBLOK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 16:08: HYDROTOR: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 16:08: K2 INTERNET S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 16:08: REINHOLD EUROPE AB: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 16:08: MUZA: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 15:08: WDB BROKERZY: Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – korekta

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2018 oraz opublikowanego przez Elektroniczną Bazę Informacji (system EBI) raportu bieżącego nr 13/2018, niniejszym przekazuje korektę skonsolidowanego...

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 15:08: OCTAVA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 15:08: IZO-BLOK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 15:08: 11 BIT STUDIOS SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 15:08: STALPRODUKT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 15:08: REINHOLD EUROPE AB Raport okresowy półroczny za 2018 P

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 15:08: MUZA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 14:08: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (14/2018) Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – korekta

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 9:08: ZUK: wyniki finansowe

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 8:08: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 7:08: STATIMA: Raport okresowy za 1H 2018

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport półroczny Statima S.A. za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO. Załączniki20180830_084624_0000115530_0000106789.pdf

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 6:08: VIGO SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 6:08: BUDIMEX: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 6:08: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 6:08: ZUK: wyniki finansowe

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 5:08: VIGO SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 5:08: PZU SA: wyniki finansowe

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 5:08: BUDIMEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 30 sierpnia o godz. 5:08: PGNIG: wyniki finansowe

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 5:08: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 5:08: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 4:08: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 30 sierpnia o godz. 4:08: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 23:08: POLMED S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 22:08: POLMED SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 20:08: KREDYT INKASO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 19:08: KREDYT INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 19:08: SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 18:08: SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 17:08: YOLO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 16:08: IMS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 16:08: SUWARY: wyniki finansowe

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 16:08: YOLO SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 15:08: IMS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 15:08: SUWARY SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 14:08: IFIRMA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 13:08: IFIRMA SA (32/2018) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku

Interia dnia 29 sierpnia o godz. 10:08: Grupa Eurocash prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2018 r.

Przychody Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2018 r. sięgnęły blisko 10,8 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Wzrost organiczny grupy (z wyłączeniem przejętej w drugim kwartale sieci sklepów Mila) wyniósł ponad 5 proc.

Bankier dnia 29 sierpnia o godz. 6:08: MERCATOR MEDICAL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 sierpnia o godz. 5:08: MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WNP dnia 29 sierpnia o godz. 4:08: Wyniki finansowe Grupy Azoty mocno w dół. "Otoczenie rynkowe niespotykane w historii"

Niekorzystne warunki pogodowe, w I kwartale, problem wysokich stanów magazynowych w II kwartale oraz niekorzystne tendencje cenowe gazu, węgla i praw do emisji CO2, to główne przyczyny niższego o 26 proc. wyniku operacyjnego Grupy Azoty. W I półroczu chemiczny koncern miał wynik EBITDA w wysokości 529 mln zł przy przychodach rzędu 4,88 mld zł.

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 23:08: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 23:08: NEUCA: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 23:08: EUROCASH: wyniki finansowe

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 22:08: PRIME CAR MANAGEMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 22:08: NEUCA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 22:08: EUROCASH SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 22:08: PUŁAWY: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 21:08: GRUPA AZOTY SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 21:08: LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 21:08: MEDIACAP S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 20:08: GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 20:08: LIVECHAT SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 20:08: MEDIACAP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 18:08: GLOBALWORTH POLAND: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r.

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 17:08: MEDICALGORITHMICS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 17:08: INVESTMENT FRIENDS SE: wyniki finansowe

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 17:08: GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE NV (24/2018) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r.

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 16:08: PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 16:08: MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 16:08: INVESTMENT FRIENDS SE Raport okresowy półroczny za 2018 P

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 15:08: PCC EXOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 12:08: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 9:08: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 9:08: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 8:08: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 7:08: MONNARI TRADE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 6:08: IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 6:08: MONNARI TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 6:08: SANOK RC SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 5:08: PKOBP (PKO BP SA): wyniki finansowe

Bankier dnia 28 sierpnia o godz. 5:08: CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 5:08: PKO BANK HIPOTECZNY SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 5:08: SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 28 sierpnia o godz. 4:08: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 21:08: ASSECO POLAND: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 20:08: PROJPRZEM MAKRUM: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 20:08: RESBUD SE: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 20:08: FON: wyniki finansowe

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 20:08: ASSECO POLAND SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 20:08: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 19:08: PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 19:08: FON SE Raport okresowy półroczny za 2018 P

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 19:08: PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 18:08: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 17:08: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 17:08: ATLANTIS: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 17:08: HARPER HYGIENICS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 16:08: OPEN FINANCE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 16:08: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: wyniki finansowe

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 16:08: ATLANTIS SE Raport okresowy półroczny za 2018 P

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 16:08: HARPER HYGIENICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 16:08: KRYNICA VITAMIN SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 16:08: TEN SQUARE GAMES S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 15:08: HARPER HYGIENICS SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 15:08: OPEN FINANCE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 15:08: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Raport okresowy półroczny za 2018 P

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 15:08: TEN SQUARE GAMES SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 7:08: ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 6:08: POLIMEX-MOSTOSTAL: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 sierpnia o godz. 6:08: MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 5:08: POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

PAP dnia 27 sierpnia o godz. 5:08: MARVIPOL DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 17:08: BALTONA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 16:08: ELZAB: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 16:08: I2 DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 16:08: IMPEXMET: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 16:08: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 15:08: Wyniki finansowe JSW w II kw. '18 wg segmentów działalności (tabela)

Poniżej przedstawiamy kluczowe wyniki finansowe JSW za II kwartał 2018 roku w poszczególnych segmentach działalności grupy według wyliczeń PAP Biznes.

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 15:08: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 15:08: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 15:08: JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 15:08: ALCHEMIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 7:08: KONSORCJUM STALI S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 6:08: CNT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 6:08: LOGZACT: Raport okresowy Logzact S.A. w restrukturyzacji za II kwartał 2018 r.

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca spółki Logzact S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 6:08: DECORA: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 6:08: DOM DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 6:08: KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 5:08: CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 5:08: LOGZACT SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2018) Raport okresowy Logzact S.A. w restrukturyzacji za II kwartał 2018 r.

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 5:08: DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 24 sierpnia o godz. 5:08: STELMET S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 5:08: DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 24 sierpnia o godz. 4:08: STELMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Bankier dnia 23 sierpnia o godz. 23:08: CCC: wyniki finansowe

PAP dnia 23 sierpnia o godz. 22:08: CCC SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 23 sierpnia o godz. 15:08: KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 23 sierpnia o godz. 15:08: PCC ROKITA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

PAP dnia 23 sierpnia o godz. 15:08: TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 23 sierpnia o godz. 8:08: ATLANTA POLAND SA (7/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2017/2018.

PAP dnia 23 sierpnia o godz. 6:08: RELPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

1za50 dnia 15 lipca o godz. 20:07: LeaseLink — pełne sprawozdanie finansowe

Nowe przepisy Krajowego Rejestru Sądowego dają nowe możliwości inwestorom. Dotychczas firmy notowane na GPW mogły ukrywać sporo danych finansowych swoich spółek zależnych. Teraz sytuacja jest prostsza, ponieważ sprawozdania finansowe spółek są dostępne za darmo online. Dzięki temu możemy zajrzeć na… Read more Artykuł LeaseLink — pełne sprawozdanie finansowe pochodzi z serwisu 1za50.pl.

Bankier dnia 6 lipca o godz. 15:07: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 lipca o godz. 13:07: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 lipca o godz. 13:07: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 lipca o godz. 13:07: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 lipca o godz. 11:07: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 lipca o godz. 15:07: NOWOCZESNA FIRMA: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 lipca o godz. 15:07: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 lipca o godz. 15:07: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 lipca o godz. 14:07: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 lipca o godz. 8:07: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 lipca o godz. 16:07: BETACOM: wyniki finansowe

PAP dnia 4 lipca o godz. 15:07: BETACOM SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 4 lipca o godz. 6:07: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 17:07: INVESTOR FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 14:07: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 12:07: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 12:07: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 12:07: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 12:07: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 11:07: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 11:07: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 9:07: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 9:07: MBF GROUP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 8:07: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 lipca o godz. 0:07: GETBACK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 lipca o godz. 23:07: GETBACK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 2 lipca o godz. 23:07: GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 2 lipca o godz. 22:07: GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2018 R

Bankier dnia 2 lipca o godz. 19:07: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 lipca o godz. 19:07: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 lipca o godz. 19:07: INVESTOR FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 lipca o godz. 19:07: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 lipca o godz. 18:07: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 lipca o godz. 16:07: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 lipca o godz. 15:07: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 lipca o godz. 15:07: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 lipca o godz. 14:07: HARPER HYGIENICS S.A.: Wstępne wyniki finansowe za rok 2017 kwartał V kończący się 31 marca 2018 r. oraz zmiana umowy znaczącej

Bankier dnia 2 lipca o godz. 13:07: LARK: wyniki finansowe

PAP dnia 2 lipca o godz. 13:07: HARPER HYGIENICS SA (9/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok 2017 kwartał V kończący się 31 marca 2018 r. oraz zmiana umowy znaczącej

PAP dnia 2 lipca o godz. 12:07: LARK.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Q2

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 21:06: SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 21:06: SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

PAP dnia 29 czerwca o godz. 20:06: SATIS GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 29 czerwca o godz. 20:06: SATIS GROUP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 20:06: SWISSMED: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 20:06: SWISSMED: wyniki finansowe

PAP dnia 29 czerwca o godz. 19:06: SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 29 czerwca o godz. 19:06: SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 17:06: XSYSTEM: Roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017

XSYSTEM S.A. w upadłości (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań Spółki. Podstawa...

PAP dnia 29 czerwca o godz. 17:06: UNIFIED FACTORY SA (27/2018) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 29 czerwca o godz. 16:06: XSYSTEM SA W UPADŁOŚCI (10/2018) Roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017

Raport Roczny nr 10/2018

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 16:06: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA: wyniki finansowe

PAP dnia 29 czerwca o godz. 15:06: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 14:06: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 10:06: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 czerwca o godz. 10:06: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 29 czerwca o godz. 9:06: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 28 czerwca o godz. 19:06: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 czerwca o godz. 16:06: SUWARY: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 czerwca o godz. 16:06: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA: wyniki finansowe

PAP dnia 28 czerwca o godz. 15:06: SUWARY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

PAP dnia 28 czerwca o godz. 15:06: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 28 czerwca o godz. 7:06: GMINA MIASTA BRODNICY: wyniki finansowe

PAP dnia 28 czerwca o godz. 6:06: GMINA MIASTA BRODNICY zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 28 czerwca o godz. 6:06: GMINA GOŁDAP: wyniki finansowe

PAP dnia 28 czerwca o godz. 5:06: GMINA GOŁDAP zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 28 czerwca o godz. 5:06: STELMET S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 czerwca o godz. 4:06: STELMET SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WNP dnia 27 czerwca o godz. 7:06: Giełda w Warszawie rozszerzy zakres działalności, by wywindować wyniki finansowe

Musimy się dostosować do tych tendencji, na które inne giełdy zdecydowały się już 10 lat temu; chcemy rozwijać się w wielu kierunkach - oznajmił prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl.

Bankier dnia 26 czerwca o godz. 17:06: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 czerwca o godz. 9:06: Chanel po raz pierwszy ogłosiła wyniki finansowe

Słynna firma Chanel po raz pierwszy w swej blisko stuletniej historii ogłosiła wyniki finansowe. Obroty firmy, które wyniosły w 2017 roku 9,62 mld USD wywołały spory entuzjazm zarówno w prasie ekonomicznej, jak i w tabloidach....

WNP dnia 26 czerwca o godz. 8:06: Marka Chanel po raz pierwszy ogłosiła wyniki finansowe - prawie 10 mld dol. obrotów

Słynna firma Chanel po raz pierwszy w swej blisko stuletniej historii ogłosiła wyniki finansowe. Obroty firmy, które wyniosły w 2017 roku 9,62 mld dolarów wywołały spory entuzjazm zarówno w prasie ekonomicznej, jak i w tabloidach.

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 17:06: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 9:06: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 czerwca o godz. 7:06: SESCOM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 25 czerwca o godz. 6:06: SESCOM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 22:06: SYGNITY: wyniki finansowe

PAP dnia 22 czerwca o godz. 21:06: SYGNITY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 16:06: SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

PAP dnia 22 czerwca o godz. 15:06: SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 10:06: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL: wyniki finansowe

PAP dnia 22 czerwca o godz. 9:06: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 22 czerwca o godz. 7:06: LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 czerwca o godz. 6:06: LIVECHAT SOFTWARE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 21 czerwca o godz. 17:06: AQUA POZNAŃ: Raport okresowy roczny za 2017r. - korekta

Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport roczny za 2017r.Zawartość raportu, w szczególności sprawozdanie zarządu oraz opinia biegłego pozostają bez zmian. Korekta polega na sprostowaniu błędu podstawowego,...

PAP dnia 21 czerwca o godz. 16:06: AQUA SA (8/2018) Raport okresowy roczny za 2017r. - korekta

Raport Roczny nr 8/2018

Bankier dnia 21 czerwca o godz. 8:06: EUROSNACK S.A.: Korekta raportu okresowego nr 5/2018 z dnia 15.05.2018 r. - Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent”) wyjaśnia, iż w opublikowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 roku („Raport”), w ust. 2 Raportu – Wybrane dane finansowe, Raport zawiera omyłki pisarskie...

PAP dnia 21 czerwca o godz. 7:06: EUROSNACK SA (9/2018) Korekta raportu okresowego nr 5/2018 z dnia 15.05.2018 r. - Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 21 czerwca o godz. 7:06: MIASTO MARKI: wyniki finansowe

PAP dnia 21 czerwca o godz. 6:06: MIASTO MARKI zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 20 czerwca o godz. 14:06: WAWEL SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 czerwca o godz. 6:06: GMINA MIEJSKA KRAKÓW: wyniki finansowe

PAP dnia 20 czerwca o godz. 5:06: GMINA MIEJSKA KRAKÓW zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 19 czerwca o godz. 19:06: LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 19 czerwca o godz. 18:06: LIVECHAT SOFTWARE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 19 czerwca o godz. 15:06: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 czerwca o godz. 16:06: STALPRODUKT: wyniki finansowe

PAP dnia 18 czerwca o godz. 15:06: STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 19:06: EVEREST CAPITAL: Zaudytowane sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za 2017 r.

Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.1.2 Warunków Emisji Obligacji serii K oraz L Emitenta przekazuje jednostkowe sprawozdanie spółki Everest Finanse Spółka...

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 18:06: BETACOM: wyniki finansowe

PAP dnia 15 czerwca o godz. 17:06: BETACOM SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 16:06: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 16:06: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 czerwca o godz. 7:06: MOJ S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 czerwca o godz. 6:06: MOJ SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 14 czerwca o godz. 21:06: MPL VERBUM: Raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2017/2018.

Zarząd MPL VERBUM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2017/2018.Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

PAP dnia 14 czerwca o godz. 20:06: MPL VERBUM SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2017/2018.

Bankier dnia 14 czerwca o godz. 12:06: OUTDOORZY: Raport okresowy za II kwartał 2017/2018 roku obrotowego

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017/2018 roku obrotowego.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 14 czerwca o godz. 11:06: OUTDOORZY SA (6/2018) Raport okresowy za II kwartał 2017/2018 roku obrotowego

Bankier dnia 14 czerwca o godz. 8:06: ROBINSON EUROPE: Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2017/2018 roku obrotowego

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017/2018 roku obrotowego, to jest za okres od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r.Podstawa...

PAP dnia 14 czerwca o godz. 7:06: ROBINSON EUROPE SA (7/2018) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2017/2018 roku obrotowego

Bankier dnia 13 czerwca o godz. 14:06: ENERGA S.A.: Szacunkowy wpływ wyroków w trzech postępowaniach arbitrażowych na wyniki finansowe Emitenta

PAP dnia 13 czerwca o godz. 13:06: ENERGA SA (24/2018) Szacunkowy wpływ wyroków w trzech postępowaniach arbitrażowych na wyniki finansowe Emitenta

Bankier dnia 13 czerwca o godz. 12:06: REINHOLD EUROPE AB: wyniki finansowe

PAP dnia 13 czerwca o godz. 11:06: REINHOLD EUROPE AB Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 11 czerwca o godz. 21:06: SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

PAP dnia 11 czerwca o godz. 20:06: SATIS GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Bankier dnia 11 czerwca o godz. 13:06: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 8 czerwca o godz. 14:06: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 8 czerwca o godz. 6:06: CDRL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 8 czerwca o godz. 5:06: CDRL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 7 czerwca o godz. 15:06: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 czerwca o godz. 7:06: GMINA BRZESKO: wyniki finansowe

PAP dnia 6 czerwca o godz. 6:06: GMINA BRZESKO zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 17:06: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 16:06: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 16:06: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 15:06: PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 15:06: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 15:06: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 czerwca o godz. 10:06: STANDREW: Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 - korekta

Zarząd Spółki Standrew S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu okresowego – raportu rocznego za rok 2017. Przyczyną korekty jest niezamieszczenie w systemie ESPI sprawozdania finansowego...

PAP dnia 5 czerwca o godz. 9:06: STANDREW SA (6/2018) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 - korekta

Raport Roczny nr 6/2018

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 21:06: TBULL: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – korekta

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż raport kwartalny za I kwartał 2018 r. zawierał omyłki księgowo-rachunkowe, w związku z czym w załączeniu Spółka...

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 21:06: T-BULL S.A.: Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. – korekta

PAP dnia 4 czerwca o godz. 20:06: T-BULL SA (14/2018) Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. - korekta

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 17:06: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 16:06: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 14:06: SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 13:06: SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 13:06: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 4 czerwca o godz. 13:06: SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 4 czerwca o godz. 12:06: SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 9:06: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 czerwca o godz. 9:06: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 czerwca o godz. 20:06: PLANETINN: Raport roczny Planet Innovation Group S.A. za rok obrotowy 2017 // Annual Report Planet Innovation Group PLC for the 2017

Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą we Rzeszowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki Planet Innovation Group S.A. za rok obrotowy 2017. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1...

PAP dnia 3 czerwca o godz. 19:06: PLANET INNOVATION GROUP SA (5/2018) Raport roczny Planet Innovation Group S.A. za rok obrotowy 2017 // Annual Report Planet Innovation Group PLC for the 2017

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 22:06: MENNICA SKARBOWA: Raport okresowy - jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Zarząd spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2017. Załączniki20180601_234418_0000113556_0000104464.pdf20180601_234418_0000113556_0000104465.pdf20180601_234418_0000113556_0000104466.pdf20180601_234418_0000113556_0000104467.pdf

PAP dnia 1 czerwca o godz. 21:06: MENNICA SKARBOWA SA (8/2018) Raport okresowy - jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Raport Roczny nr 8/2018

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 19:06: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 19:06: DREWEX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 18:06: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 1 czerwca o godz. 18:06: DREWEX SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 17:06: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 17:06: INVESTOR FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 16:06: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 15:06: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 czerwca o godz. 8:06: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 maja o godz. 20:05: STANDREW: Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2017 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 31 maja o godz. 19:05: STANDREW SA (4/2018) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 r.

Raport Roczny nr 4/2018

Bankier dnia 31 maja o godz. 18:05: AGROWILL GROUP AB: wyniki finansowe

Bankier dnia 31 maja o godz. 17:05: CEREAL PLANET PLC: Consolidated Annual Report for 2017

The Board of Directors of Cereal Planet PLC provides the consolidated financial statement for 2017.Legal basis: Article § 5 paragraph 1, point 2 of the Exhibit 3 to Resolution No. 733/2009 of the Warsaw Stock Exchange Management Board...

PAP dnia 31 maja o godz. 17:05: AUGA GROUP AB Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 31 maja o godz. 17:05: CITY SERVICE SE: wyniki finansowe

PAP dnia 31 maja o godz. 16:05: CEREAL PLANET PLC (5/2018) Consolidated Annual Report for 2017

Raport Roczny nr 5/2018

Bankier dnia 31 maja o godz. 16:05: ORCO PROPERTY GROUP: ORCO PROPERTY GROUP - Wyniki finansowe zaa 1Q 2018

PAP dnia 31 maja o godz. 16:05: CITY SERVICE SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 31 maja o godz. 15:05: ORCO PROPERTY GROUP SA (8/2018) ORCO PROPERTY GROUP - Wyniki finansowe zaa 1Q 2018

Bankier dnia 31 maja o godz. 7:05: IDH: Roczne Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Zarząd IDH S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu roczne sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego.Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

PAP dnia 31 maja o godz. 6:05: IDH SA (5/2018) Roczne Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Raport Roczny nr 5/2018

Bankier dnia 31 maja o godz. 0:05: TECH INVEST GROUP S.A.: Wyniki finansowe za 2017 r.

PAP dnia 30 maja o godz. 23:05: TECH INVEST GROUP SA (9/2018) Wyniki finansowe za 2017 r.

Bankier dnia 30 maja o godz. 23:05: SERINUS ENERGY PLC.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 22:05: EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 22:05: COLIAN HOLDING SA: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 21:05: ENTER AIR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 30 maja o godz. 21:05: BUMECH S.A. w restrukturyzacji: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 21:05: FERRUM: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 21:05: INDYKPOL SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 21:05: RESBUD SE: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 20:05: AUTO-SPA: Raport roczny za rok obrotowy 2017 / Annual report for accounting year 2017

Zarząd Auto-Spa S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2017 w którym przedstawione zostały dane zgodnie z Załącznikiem nr 3 Regulaminu ASO z uwzględnieniem zmian jakie zostały do nie wprowadzone.Management...

PAP dnia 30 maja o godz. 20:05: BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 30 maja o godz. 20:05: AWBUD: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 20:05: GLOBALWORTH POLAND: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 20:05: FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 30 maja o godz. 20:05: ZASTAL SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 20:05: CUBE.ITG S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 20:05: RESBUD SE Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 30 maja o godz. 19:05: MURAPOL S.A.: Sprawozdanie finansowe pro-forma Grupy MURAPOL S. A. za rok 2017

PAP dnia 30 maja o godz. 19:05: AUTO-SPA SA (14/2018) Raport roczny za rok obrotowy 2017 / Annual report for accounting year 2017

Raport Roczny nr 14/2018

Bankier dnia 30 maja o godz. 19:05: VINDEXUS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 19:05: AWBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 30 maja o godz. 19:05: GRIFFIN PREMIUM RE NV Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 30 maja o godz. 19:05: ARCUS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 18:05: 4FUN MEDIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 30 maja o godz. 18:05: MURAPOL (25/2018) Sprawozdanie finansowe pro-forma Grupy MURAPOL S. A. za rok 2017

PAP dnia 30 maja o godz. 18:05: ABADON REAL ESTATE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 30 maja o godz. 18:05: BYTOM: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 18:05: PBS Finanse SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 18:05: NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 18:05: ARCUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 30 maja o godz. 17:05: ATLANTIS: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 17:05: SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 17:05: NANOGROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 30 maja o godz. 17:05: BIOTON: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 17:05: PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 17:05: K&K HERBAL POLAND: Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017

Zarząd K&K Herbal Poland S. A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za 2017 rok.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 30 maja o godz. 17:05: Rubicon Partners SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 17:05: SANWIL HOLDING SA: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 16:05: ALMA MARKET SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 30 maja o godz. 16:05: ATLANTIS SE Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: ZREMB-CHOJNICE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: ATMGRUPA: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 16:05: SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: GRAVITON CAPITAL SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: AFORTI HOLDING: Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok / Individual Annual Report for 2017

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2017 rok.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: INVESTMENT FRIENDS SE: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 16:05: K&K HERBAL POLAND SA (6/2018) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017

Raport Roczny nr 6/2018

PAP dnia 30 maja o godz. 16:05: PLATYNOWE INWESTYCJE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: MOSTALPLC: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: BPS WARSZAWA: Raport okresowy-roczny zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) przekazuje skonsolidowany raport roczny zawierający dane finansowe skonsolidowane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.Jednocześnie Bank informuje, iż do dnia publikacji niniejszego...

Bankier dnia 30 maja o godz. 16:05: FEERUM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 16:05: SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 30 maja o godz. 15:05: LARK.PL SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 30 maja o godz. 15:05: NOWOCZESNA FIRMA: Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna.

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2017.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika...

PAP dnia 30 maja o godz. 15:05: ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 30 maja o godz. 15:05: AFORTI HOLDING SA (37/2018) Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok / Individual Annual Report for 2017

Raport Roczny nr 37/2018

PAP dnia 30 maja o godz. 15:05: GRAVITON CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 30 maja o godz. 15:05: IndygoTech Minerals S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 15:05: REDWOOD HOLDING SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 30 maja o godz. 15:05: TERMOEXPERT SA (7/2018) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017

Raport Roczny nr 7/2018

PAP dnia 30 maja o godz. 15:05: MABION SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 30 maja o godz. 14:05: NOWOCZESNA FIRMA SA (7/2018) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna.

Raport Roczny nr 7/2018

Bankier dnia 30 maja o godz. 14:05: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 14:05: INDYGOTECH MINERALS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 30 maja o godz. 13:05: REINHOLD EUROPE AB: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 12:05: REINHOLD EUROPE AB Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 30 maja o godz. 11:05: HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 10:05: HOLLYWOOD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 30 maja o godz. 9:05: POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA: Skonsolidowany raport kwartalny GK PGF i raport kwartalny PGF S.A. za I kw 2018 roku

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PGF oraz raport kwartalny Spółki PGF S.A. za okres 1 stycznia - 31 marca 2018...

Bankier dnia 30 maja o godz. 9:05: SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 8:05: AMPLI: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 8:05: SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 30 maja o godz. 8:05: SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 7:05: AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 30 maja o godz. 7:05: EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 7:05: SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 30 maja o godz. 7:05: JWW INVEST S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 7:05: ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 7:05: ATLANTAPL: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 7:05: SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 30 maja o godz. 6:05: EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 30 maja o godz. 6:05: POLNORD: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 6:05: HELIO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 6:05: KORPORACJA KGL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 maja o godz. 6:05: TALEX: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 6:05: ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 30 maja o godz. 6:05: ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 30 maja o godz. 5:05: POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 30 maja o godz. 5:05: WORK SERVICE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 5:05: HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

WNP dnia 30 maja o godz. 5:05: GetBack opublikował sprawozdanie finansowe

Spółka GetBack opublikowała długo wyczekiwane przez uczestników rynku wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Wynika z niego, że spółka poniosła 1,33 mld zł straty netto, w porównaniu do 200 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Bankier dnia 30 maja o godz. 5:05: ENAP: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 5:05: TALEX SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 30 maja o godz. 4:05: AAT HOLDING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 maja o godz. 4:05: ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

PAP dnia 30 maja o godz. 3:05: AAT HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 29 maja o godz. 23:05: GETBACK S.A.: Wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017.

Bankier dnia 29 maja o godz. 23:05: FON: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 23:05: REGNON S.A. w restrukturyzacji: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 23:05: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: wyniki finansowe

PAP dnia 29 maja o godz. 22:05: GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (84/2018) Wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017.

Bankier dnia 29 maja o godz. 22:05: STARHEDGE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 maja o godz. 22:05: REGNON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 29 maja o godz. 22:05: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 29 maja o godz. 21:05: STARHEDGE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 29 maja o godz. 21:05: WOJAS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 21:05: CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 20:05: HubStyle S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 maja o godz. 20:05: WOJAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 29 maja o godz. 20:05: CFI HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 29 maja o godz. 19:05: HUBSTYLE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 29 maja o godz. 19:05: PRÓCHNIK: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 19:05: ARCHICOM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 19:05: 06MAGNA: wyniki finansowe

PAP dnia 29 maja o godz. 18:05: PRÓCHNIK SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

PAP dnia 29 maja o godz. 18:05: ARCHICOM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 29 maja o godz. 18:05: MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 29 maja o godz. 17:05: VOTUM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 17:05: IMS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 17:05: KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 16:05: CIECH: wyniki finansowe

PAP dnia 29 maja o godz. 16:05: VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 29 maja o godz. 16:05: IMS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 29 maja o godz. 16:05: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 16:05: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 maja o godz. 15:05: CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 29 maja o godz. 15:05: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 29 maja o godz. 15:05: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 29 maja o godz. 10:05: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 10:05: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Interia dnia 29 maja o godz. 8:05: Elemental Holding - wyniki finansowe za 1 kw. 2018

Elemental Holding - europejski lider w recyklingu elektroniki i katalizatorów - w pierwszym kwartale 2018 roku wypracował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 372,62 mln zł, co oznacza wzrost o 7% rok do roku. Narastający zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5,30 mln zł, a EBIDTA 14,68 mln zł.

Bankier dnia 29 maja o godz. 7:05: RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 7:05: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 6:05: DROZAPOL: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 6:05: MEGARON S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 maja o godz. 6:05: RANK PROGRESS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 29 maja o godz. 6:05: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 29 maja o godz. 6:05: WADEX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 maja o godz. 5:05: ECHO: wyniki finansowe

PAP dnia 29 maja o godz. 5:05: MEGARON SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

PAP dnia 29 maja o godz. 5:05: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

PAP dnia 29 maja o godz. 4:05: ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 28 maja o godz. 19:05: CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 19:05: INVISTA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 18:05: MZN PROPERTY S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 maja o godz. 18:05: CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 28 maja o godz. 18:05: SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 maja o godz. 18:05: INVISTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 28 maja o godz. 18:05: KCI: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 18:05: NETMEDIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 17:05: ASSECO POLAND: wyniki finansowe

PAP dnia 28 maja o godz. 17:05: MZN PROPERTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 28 maja o godz. 17:05: SFINKS POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 28 maja o godz. 17:05: PLAYWAY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 17:05: REDWOOD Holding S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 maja o godz. 16:05: ASSECO POLAND SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 28 maja o godz. 16:05: BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 16:05: PBG: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 16:05: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 16:05: CI GAMES S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 maja o godz. 16:05: SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 28 maja o godz. 16:05: Bowim: wyniki finansowe

PAP dnia 28 maja o godz. 16:05: CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 28 maja o godz. 16:05: REDWOOD HOLDING SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 28 maja o godz. 16:05: TEN SQUARE GAMES S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 maja o godz. 15:05: BALTIC BRIDGE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 28 maja o godz. 15:05: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 28 maja o godz. 15:05: TEN SQUARE GAMES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 28 maja o godz. 11:05: WISTIL: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 11:05: TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 10:05: EKO EXPORT S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

PAP dnia 28 maja o godz. 10:05: TERMO-REX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WNP dnia 28 maja o godz. 10:05: Rekordowe wyniki finansowe Pekabeksu

Pierwszy kwartał tego roku był rekordowy pod względem zysku netto dla giełdowej grupy, która jest wyspecjalizowana w produkcji prefabrykatów oraz generalnym wykonawstwie.

PAP dnia 28 maja o godz. 9:05: EKO EXPORT SA (11/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Bankier dnia 28 maja o godz. 8:05: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 8:05: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 7:05: MIRBUD S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 maja o godz. 6:05: RAFAMET: wyniki finansowe

PAP dnia 28 maja o godz. 6:05: MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 28 maja o godz. 5:05: FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 27 maja o godz. 23:05: HERKULES S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 maja o godz. 22:05: HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 26 maja o godz. 11:05: ADMIRAL BOATS: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd ADMIRAL BOATS S.A przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe...

PAP dnia 26 maja o godz. 10:05: ADMIRAL BOATS SA (10/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Comparic dnia 26 maja o godz. 8:05: Sprawozdanie finansowe spółki giełdowej – wyciąganie wniosków

W poprzednim artykule zostały omówione zagadnienia związane z sprawozdawczością finansową i jej rolą w dotarciu do informacji finansowych spółki giełdowej. Sprawozdanie finansowe pozwala na zorientowanie się potencjalnemu inwestorowi w jakiej sytuacji finansowej jest spółka i przede wszystkim, jak może wyglądać jej gospodarcza przyszłość. Sprawozdanie finansowe – analiza i wnioski Przejrzenie spra...

Bankier dnia 25 maja o godz. 20:05: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: wyniki finansowe

PAP dnia 25 maja o godz. 19:05: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 25 maja o godz. 19:05: BBI DEVELOPMENT SA: wyniki finansowe

PAP dnia 25 maja o godz. 18:05: BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 25 maja o godz. 18:05: MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 maja o godz. 17:05: RAFAKO: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 maja o godz. 17:05: MAXCOM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 25 maja o godz. 17:05: MARVIPOL DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 25 maja o godz. 16:05: MAXCOM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 25 maja o godz. 16:05: URSUS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 maja o godz. 16:05: WIKANA: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 maja o godz. 16:05: TARCZYŃSKI S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 25 maja o godz. 15:05: URSUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 25 maja o godz. 15:05: PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 25 maja o godz. 7:05: CNT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 maja o godz. 7:05: IDM SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 maja o godz. 7:05: MOSTALZAB: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 maja o godz. 6:05: MOJ S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 maja o godz. 6:05: SONEL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 25 maja o godz. 6:05: VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 25 maja o godz. 6:05: DOM MAKLERSKI IDM SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 25 maja o godz. 6:05: FASING: wyniki finansowe

PAP dnia 25 maja o godz. 6:05: MOSTOSTAL ZABRZE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 25 maja o godz. 6:05: INTERMA TRADE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 25 maja o godz. 5:05: MOJ SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

PAP dnia 25 maja o godz. 5:05: SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 25 maja o godz. 5:05: FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 25 maja o godz. 5:05: INTERMA TRADE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 25 maja o godz. 4:05: PKP CARGO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 25 maja o godz. 3:05: PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 25 maja o godz. 0:05: DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 24 maja o godz. 23:05: DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 24 maja o godz. 23:05: SELENA FM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 24 maja o godz. 22:05: SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 24 maja o godz. 21:05: ESOTIQ & HENDERSON: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 maja o godz. 20:05: KONSORCJUM STALI S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 24 maja o godz. 20:05: ESOTIQ & HENDERSON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 24 maja o godz. 19:05: KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 24 maja o godz. 18:05: ARTIFEX MUNDI S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 24 maja o godz. 17:05: ARCUS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 24 maja o godz. 17:05: ARTIFEX MUNDI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 24 maja o godz. 16:05: VOXEL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 maja o godz. 16:05: FORTE: wyniki finansowe

PAP dnia 24 maja o godz. 15:05: VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 24 maja o godz. 15:05: PME SA: wyniki finansowe

PAP dnia 24 maja o godz. 14:05: PME SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 24 maja o godz. 11:05: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 maja o godz. 6:05: ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 maja o godz. 6:05: IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 maja o godz. 6:05: ENEA: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 maja o godz. 6:05: LW BOGDANKA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 maja o godz. 6:05: CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

PAP dnia 24 maja o godz. 5:05: ENERGOINSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 24 maja o godz. 5:05: IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 24 maja o godz. 5:05: ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 24 maja o godz. 5:05: ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 24 maja o godz. 5:05: CD PROJEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 24 maja o godz. 4:05: ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 23 maja o godz. 22:05: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

PAP dnia 23 maja o godz. 21:05: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 23 maja o godz. 19:05: TIM: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 maja o godz. 18:05: TORPOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 maja o godz. 18:05: TIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 23 maja o godz. 17:05: TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 23 maja o godz. 16:05: SARE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 maja o godz. 16:05: ALTA: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 maja o godz. 16:05: PRAGMA INKASO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 maja o godz. 15:05: SARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 23 maja o godz. 15:05: ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 23 maja o godz. 15:05: PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 23 maja o godz. 10:05: MFO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 maja o godz. 9:05: ATLAS ESTATES LTD: wyniki finansowe

PAP dnia 23 maja o godz. 9:05: MFO SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 23 maja o godz. 8:05: ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 23 maja o godz. 8:05: PRAGMA FAKTORING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 maja o godz. 7:05: PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 23 maja o godz. 6:05: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 maja o godz. 6:05: INPRO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 maja o godz. 6:05: KOMPAP: wyniki finansowe

PAP dnia 23 maja o godz. 5:05: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

PAP dnia 23 maja o godz. 5:05: INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 23 maja o godz. 5:05: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 23 maja o godz. 5:05: PGNIG: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 maja o godz. 5:05: ALUMETAL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 maja o godz. 4:05: ALUMETAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 22 maja o godz. 21:05: BERLING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 20:05: BERLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 22 maja o godz. 19:05: SELVITA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 18:05: SELVITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 22 maja o godz. 18:05: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 maja o godz. 18:05: AUTO PARTNER S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 maja o godz. 17:05: AQUA POZNAŃ: Raport okresowy roczny za 2017r. - korekta

Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport roczny za 2017r.Zawartość raportu, w szczególności sprawozdanie finansowe oraz opinia biegłego pozostają bez zmian. Korekta polega na dodaniu załącznika nr...

PAP dnia 22 maja o godz. 17:05: J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 22 maja o godz. 17:05: AUTO PARTNER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 22 maja o godz. 17:05: KANIA: wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 16:05: AQUA SA (5/2018) Raport okresowy roczny za 2017r. - korekta

Raport Roczny nr 5/2018

Bankier dnia 22 maja o godz. 16:05: KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 maja o godz. 16:05: COMP: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 maja o godz. 16:05: MEDICALGORITHMICS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 16:05: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 22 maja o godz. 15:05: ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 15:05: KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 22 maja o godz. 15:05: ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Interia dnia 22 maja o godz. 14:05: Wyniki finansowe Comarch za I kwartał 2018 roku

Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wyniosły 272 mln zł i były wyższe o blisko 17 mln zł od osiągniętych w tym samym okresie 2017 roku. Zysk operacyjny wyniósł 0,6 mln zł, a wynik EBITDA 16,7 mln zł.

PAP dnia 22 maja o godz. 14:05: ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 22 maja o godz. 14:05: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 maja o godz. 12:05: Kino Polska TV S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 11:05: KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 22 maja o godz. 7:05: PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 maja o godz. 7:05: MONNARI TRADE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 maja o godz. 6:05: REDAN: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 maja o godz. 6:05: GMINA OLKUSZ: wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 6:05: MONNARI TRADE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 22 maja o godz. 6:05: WIELTON S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 5:05: REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 22 maja o godz. 5:05: PKOBP (PKO BP SA): wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 5:05: GMINA OLKUSZ zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 22 maja o godz. 5:05: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 maja o godz. 5:05: WIELTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 22 maja o godz. 4:05: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 22 maja o godz. 4:05: WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 21 maja o godz. 22:05: MEDGALIC: Raport okresowy MED-GALICJA S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Med-Galicja S.A. z siedzibą w Gilowicach przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018r. - w załączeniu.Podstawa prawna 5 ust.1 pkt 1) zał. nr 3 do Regulaminu ASO. Załączniki20180521_235938_0000112823_0000102255.pdf

PAP dnia 21 maja o godz. 22:05: MED-GALICJA SA (7/2018) Raport okresowy MED-GALICJA S.A. za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 21 maja o godz. 20:05: LARQ S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 21 maja o godz. 19:05: LARQ SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 21 maja o godz. 19:05: NEWAG S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 maja o godz. 18:05: ZAMET S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 maja o godz. 18:05: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 21 maja o godz. 18:05: NEWAG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 21 maja o godz. 17:05: ZAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 21 maja o godz. 16:05: MATRX: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd MATRX Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 21 maja o godz. 16:05: UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

PAP dnia 21 maja o godz. 15:05: MATRX PHARMACEUTICALS SA (5/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 21 maja o godz. 15:05: INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 21 maja o godz. 11:05: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 maja o godz. 10:05: NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 21 maja o godz. 9:05: NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 21 maja o godz. 7:05: PGS SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 maja o godz. 6:05: PAMAPOL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 maja o godz. 6:05: GMINA BARCIN: wyniki finansowe

PAP dnia 21 maja o godz. 6:05: PGS SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 21 maja o godz. 6:05: GTC: wyniki finansowe

PAP dnia 21 maja o godz. 5:05: PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 21 maja o godz. 5:05: GMINA BARCIN zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

PAP dnia 21 maja o godz. 5:05: GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 20 maja o godz. 23:05: GLOBAL COSMED S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 maja o godz. 22:05: GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 19 maja o godz. 0:05: ARTERIA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 maja o godz. 23:05: ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 18 maja o godz. 20:05: HERKULES S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 maja o godz. 19:05: POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 18 maja o godz. 19:05: HERKULES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 18 maja o godz. 18:05: COMARCH: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 maja o godz. 18:05: EVEREST INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 maja o godz. 17:05: PROJPRZEM MAKRUM: wyniki finansowe

PAP dnia 18 maja o godz. 17:05: COMARCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 18 maja o godz. 17:05: EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 18 maja o godz. 17:05: PLANETINN: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku // Report of the 1Q of 2018

Zarząd spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 18 maja o godz. 17:05: BALTONA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 maja o godz. 16:05: EFEKT: wyniki finansowe

PAP dnia 18 maja o godz. 16:05: PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 18 maja o godz. 16:05: GINO ROSSI S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 maja o godz. 16:05: PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 maja o godz. 16:05: PLANET INNOVATION GROUP SA (3/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku // Report of the 1Q of 2018

PAP dnia 18 maja o godz. 15:05: KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 18 maja o godz. 15:05: APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Comparic dnia 18 maja o godz. 12:05: Sprawozdanie finansowe spółki giełdowej – cenny drogowskaz dla inwestorów

Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej notowanej na giełdzie, ale nie tylko, przynosi wiele cennych informacji dla tak zwanych interesariuszy (ang. stakeholders), czyli mówiąc prościej dla wszystkich osób, które mają coś wspólnego ze spółką, dla władz spółki, pracowników, kontrahentów, konkurencji oraz dla potencjalnych inwestorów. Zwłaszcza ta ostatnia grupa powinna być mocno zainteresowana tym, ...

Bankier dnia 18 maja o godz. 9:05: EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 EGH SA

PAP dnia 18 maja o godz. 8:05: EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (27/2018) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 EGH SA

Bankier dnia 18 maja o godz. 7:05: TESGAS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 maja o godz. 7:05: LENTEX: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 maja o godz. 6:05: KOPEX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 maja o godz. 6:05: TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 18 maja o godz. 6:05: GETIN: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 maja o godz. 6:05: SECO/WARWICK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 maja o godz. 6:05: LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 18 maja o godz. 6:05: WDX: wyniki finansowe

Bankier dnia 18 maja o godz. 6:05: ED INVEST S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 maja o godz. 5:05: WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 18 maja o godz. 5:05: WDX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 18 maja o godz. 5:05: ED INVEST SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 18 maja o godz. 3:05: IFIRMA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 maja o godz. 2:05: IFIRMA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 17 maja o godz. 22:05: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 maja o godz. 21:05: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 17 maja o godz. 20:05: WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 maja o godz. 19:05: WITTCHEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 17 maja o godz. 17:05: TRAKCJA PRKiI S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 maja o godz. 17:05: IMPERA: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 maja o godz. 16:05: IMC S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 maja o godz. 16:05: Dane operacyjne JSW w I kw. '18 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane operacyjne JSW za I kwartał 2018 roku oraz kluczowe wyniki finansowe w poszczególnych segmentach działalności grupy.

Bankier dnia 17 maja o godz. 16:05: APATOR: wyniki finansowe

PAP dnia 17 maja o godz. 16:05: IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 17 maja o godz. 16:05: JSW S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 maja o godz. 15:05: P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 maja o godz. 15:05: IMC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 17 maja o godz. 15:05: JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 17 maja o godz. 14:05: P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 17 maja o godz. 10:05: AIRWAY MEDIX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 maja o godz. 9:05: AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 17 maja o godz. 8:05: AIRWAY MEDIX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 maja o godz. 7:05: AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 17 maja o godz. 7:05: TXM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 maja o godz. 7:05: GETIN NOBLE BANK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 maja o godz. 6:05: ORZEŁ BIAŁY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 maja o godz. 6:05: RELPOL: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 maja o godz. 6:05: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 maja o godz. 6:05: FERRO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 maja o godz. 6:05: TXM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 17 maja o godz. 5:05: ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 17 maja o godz. 5:05: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 17 maja o godz. 4:05: LPP: wyniki finansowe

PAP dnia 17 maja o godz. 3:05: LPP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 16 maja o godz. 23:05: MAKARONY POLSKIE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 maja o godz. 22:05: MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 16 maja o godz. 21:05: RADPOL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 20:05: AIRWAY MEDIX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 20:05: MCI: wyniki finansowe

PAP dnia 16 maja o godz. 20:05: RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 16 maja o godz. 19:05: AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 16 maja o godz. 19:05: MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 16 maja o godz. 19:05: MEDIACAP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 18:05: PCC ROKITA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 maja o godz. 18:05: MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 16 maja o godz. 17:05: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 16 maja o godz. 17:05: PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 16 maja o godz. 17:05: POLENERGIA: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 17:05: TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 16:05: OEX: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 16:05: ERG: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 16:05: BRASTER S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 maja o godz. 16:05: INTER CARS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 16 maja o godz. 16:05: DEBICA: wyniki finansowe

PAP dnia 16 maja o godz. 15:05: OEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 16 maja o godz. 15:05: BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Interia dnia 16 maja o godz. 15:05: Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica SA po pierwszym kwartale 2018 roku

Firma Oponiarska Dębica SA, wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I kwartale 2018 r. przychody w wysokości 500,9 mln zł, o 4,3 proc. niższe w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. oraz o 12,6 proc. wyższe w porównaniu z IV kwartałem minionego roku.

PAP dnia 16 maja o godz. 15:05: FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 16 maja o godz. 10:05: MEDIAN POLSKA: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące...

PAP dnia 16 maja o godz. 9:05: MEDIAN POLSKA SA (3/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 16 maja o godz. 8:05: LABO PRINT S.A: wyniki finansowe

Interia dnia 16 maja o godz. 8:05: Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I kw. 2018 r.

Grupa Lokum Deweloper osiągnęła marżę brutto sprzedaży w I kwartale 2018 r. na poziomie 35,6 proc. (wobec ponad 34,5 proc. rok wcześniej). Przychody pierwszego kwartału wyniosły 9,3 mln zł.

PAP dnia 16 maja o godz. 7:05: LABO PRINT SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 16 maja o godz. 7:05: IMPEL: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 6:05: VIVID GAMES S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 6:05: FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 6:05: IZOLACJA: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 6:05: PFLEIDERER GROUP SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 6:05: OPEN FINANCE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 6:05: AGORA: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 maja o godz. 5:05: PZU SA: wyniki finansowe

PAP dnia 16 maja o godz. 5:05: VIVID GAMES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 16 maja o godz. 5:05: APLISENS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 maja o godz. 5:05: FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 16 maja o godz. 5:05: IZOLACJA JAROCIN SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 16 maja o godz. 5:05: MPAY: Raport Kwartalny mPay S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1), ust. 4.1. i ust. 4.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 16 maja o godz. 5:05: LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 16 maja o godz. 5:05: VISTULA GROUP: wyniki finansowe

PAP dnia 16 maja o godz. 4:05: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 16 maja o godz. 4:05: APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 16 maja o godz. 4:05: MPAY SA (8/2018) Raport Kwartalny mPay S.A. za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 16 maja o godz. 4:05: VISTULA GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 16 maja o godz. 0:05: STAR FITNESS: Raport Kwartalny za I kwartał 2018 r. (IV kwartał roku obrotowego).

Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za I kwartał 2018 r. (IV kwartał roku obrotowego).Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 15 maja o godz. 23:05: STAR FITNESS SA (9/2018) Raport Kwartalny za I kwartał 2018 r. (IV kwartał roku obrotowego).

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: SFD: Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: BDF: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018r.

Zarząd BDF S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r. Załączniki:1. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika...

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: LUKARDI: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: MENNICA SKARBOWA: Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2018 r.

Zarząd spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2018.Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: KLEBA INVEST: Raport okresowy za I kwartał 2018 r. PRIMA PARK Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Prima Park SA (dalej Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r. zawierający również jednostkowe dane finansowe.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr...

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: T-BULL S.A.: Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: HFTGROUP: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. zawierający dane jednostkowe.Załączniki:1. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018...

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: GRAVITON CAPITAL SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: STOPPOINT: Skonsolidowany raport kwartalny Stoppoint S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny Stoppoint S.A. za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1)...

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: VELTO: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Centuria Group S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 15 maja o godz. 22:05: TECH INVEST GROUP S.A.: Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 21:05: PARCELTEC: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku

Zarząd Parcel Technik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i...

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: FAT DOG GAMES SA (10/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: EUROCENT SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (6/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: BDF SA (25/2018) Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018r.

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: M FOOD SA (7/2018) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: MENNICA SKARBOWA SA (5/2018) Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: PRIMA PARK SA (15/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r. PRIMA PARK Spółka Akcyjna

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: HFT GROUP SA (17/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: T-BULL SA (12/2018) Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 21:05: GLGPHARMA: Raport okresowy GLG Pharma S.A. za I kwartał 2018 roku.

Zarząd GLG Pharma S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: GRAVITON CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 15 maja o godz. 21:05: NOVINA: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Novina ASI Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 21:05: Platige Image: Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 r. PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Platige Image S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 r. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: STOPPOINT SA (6/2018) Skonsolidowany raport kwartalny Stoppoint S.A. za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 21:05: BOŚ SA: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: CENTURIA GROUP SA (11/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 21:05: TECH INVEST GROUP SA (8/2018) Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 21:05: SLASKIEKA: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Śląskie Kamienice S.A.

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 21:05: GLOBAL TRADE S.A.: Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 20:05: PARCEL TECHNIK SA (16/2018) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: AUTO-SPA: Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 / Consolidated and entity quartelry report for IQ 2018

Zarząd Auto-Spa S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 roku, w którym przedstawione zostały dane zgodnie z Załącznikiem nr 3 Regulaminu ASO z uwzględnieniem zmian jakie zostały...

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: MOTORICUS: Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki MOTORICUS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt...

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: SPARKVC: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: INFOSYSTEMS: Raport kwartalny INFOSYSTEMS S.A. w upadłości za I kwartał 2018 roku

Zarząd INFOSYSTEMS S.A. w upadłości przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku, tj. III kwartał okresu obrotowego Spółki. Podstawa prawna: Par. 5 pkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: PRESENT24: Raport okresowy za I kwartał 2018 r. Present24 S.A.

Zarząd Spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączniku raport kwartalny spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: LOKATY BUDOWLANE: Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu treść jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 15 maja o godz. 20:05: PLATIGE IMAGE SA (12/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 r. PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: QUART DEVELOPMENT: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20180515_213459_0000112649_0000101972.pdf

PAP dnia 15 maja o godz. 20:05: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: INNO-GENE S.A.: Raport okresowy INNO-GENE S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje...

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE: Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: E-KIOSK: Raport okresowy e-Kiosk S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: AQUA POZNAŃ: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2018r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: LUXIMA S.A.: Wyniki finansowe LUXIMA SA za I kwartał 2018 r. - wybrane pozycje

PAP dnia 15 maja o godz. 20:05: GLOBAL TRADE SA (9/2018) Jednostkowy raport okresowy Global Trade S.A. za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: MAXIMUS: Raport kwartalny - I kwartał 2018 roku Maximus Spółka Akcyjna

Zarząd MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 20:05: UNIBEP S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 20:05: ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (12/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Śląskie Kamienice S.A.

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: GALVO SA (10/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 19:05: LANGLOO.COM: Raport okresowy za I kwartał 2018

Zarząd Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: AUTO-SPA SA (13/2018) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 / Consolidated and entity quartelry report for IQ 2018

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: MOTORICUS SA (8/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: INFOSYSTEMS SA W UPADŁOŚCI (6/2018) Raport kwartalny INFOSYSTEMS S.A. w upadłości za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 19:05: PROPERTYF: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: LOKATY BUDOWLANE SA (9/2018) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: GREMI MEDIA SA (5/2018) Raport okresowy GREMI MEDIA S.A. za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 19:05: AEDES: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

AEDES S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące...

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: QUART DEVELOPMENT SA (10/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: HOTBLOK SA (11/2018) HOTBLOK S.A. - raport okresowy za I kwartał 2018 r

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (6/2018) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 19:05: INWESTYCJE.PL: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Załączniki20180515_201950_0000112629_0000101942.pdf

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: E-KIOSK SA (7/2018) Raport okresowy e-Kiosk S.A. za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: LUXIMA SA (3/2018) Wyniki finansowe LUXIMA SA za I kwartał 2018 r. - wybrane pozycje

Bankier dnia 15 maja o godz. 19:05: SZAR: Raport okresowy SZAR SA za I kw 2018r

Niniejszym Zarząd SZAR SA podaje do publicznej informacji Raport Kwartalny SZAR SA za I kwartał 2018r.podstawa prawna:par. 5 ust.1 pkt.1 załączniak nr 3 Regulaminu ASO Załączniki20180515_201708_0000112626_0000101940.pdf

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: MAXIMUS SA (6/2018) Raport kwartalny - I kwartał 2018 roku Maximus Spółka Akcyjna

PAP dnia 15 maja o godz. 19:05: UNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 15 maja o godz. 19:05: RUCH CHORZÓW: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018)

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2018 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018). Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 19:05: AINTEL: Raport okresowy Artificial Intelligence S.A. za I kwartał 2018r.

Artificial Intelligence Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 19:05: WERTH-HOLZ: Raport okresowy za II kwartał 2017/2018

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.Treść raportu:Zarząd Werth-Holz S.A....

Bankier dnia 15 maja o godz. 19:05: i3D: Raport kwartalny za I kwartał 2018

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2018 roku.Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 15 maja o godz. 18:05: ORION INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 18:05: LANGLOO.COM SA (3/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018

PAP dnia 15 maja o godz. 18:05: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (7/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r

PAP dnia 15 maja o godz. 18:05: PROPERTY LEASE FUND SA (4/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018

Bankier dnia 15 maja o godz. 18:05: GOBARTO SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 18:05: K&K HERBAL POLAND: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r.§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 18:05: SAKANA: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 15 maja o godz. 18:05: ELZAB: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 18:05: PRESTO: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

PAP dnia 15 maja o godz. 18:05: SZAR SA (8/2018) Raport okresowy SZAR SA za I kw 2018r

PAP dnia 15 maja o godz. 18:05: DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (5/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018

Bankier dnia 15 maja o godz. 18:05: M4B SA: Raport kwartalny M4B S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd M4B S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna :§ 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

PAP dnia 15 maja o godz. 18:05: RUCH CHORZÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018)

PAP dnia 15 maja o godz. 18:05: ARTIFICIAL INTELLIGENCE SA (14/2018) Raport okresowy Artificial Intelligence S.A. za I kwartał 2018r.

PAP dnia 15 maja o godz. 18:05: WERTH-HOLZ SA (7/2018) Raport okresowy za II kwartał 2017/2018

Bankier dnia 15 maja o godz. 18:05: VOICETEL: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa Prawna:§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: M.W. TRADE: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: 7FIT: Raport okresowy Spółki 7FIT SA za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki 7FIT SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: XSYSTEM: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku XSystem S.A. w Upadłości

Syndyk masy upadłości Emitenta niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące...

PAP dnia 15 maja o godz. 17:05: GOBARTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: BOOMERANG: Raport kwartalny spółki Medard S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: INTELIWISE: Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku wraz z załącznikami w postaci dokumentów finansowych dotyczących...

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: MILKILAND N.V.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 17:05: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: POLTRONIC: Raport kwartalny za I kwartał 2018

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2018 r.Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: CENTURION FINANCE: Raport kwartalny 1Q 2018

Zarząd Centurion Finance S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 17:05: BLACK PEARL SA (7/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: EUROINVESTMENT: Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 201& roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: AFORTI HOLDING: Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku / Individual and Consolidated quarterly report for Q I 2018

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: HORTICO: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: SKARBIEC HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: REMORSOL: Raport okresowy Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: CDRL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 17:05: GREMPCO Spółka Akcyjna: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku GREMPCO S.A.

Zarząd Spółki GREMPCO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

PAP dnia 15 maja o godz. 17:05: VOICETEL COMMUNICATIONS SA (8/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: ONICO: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: XSYSTEM SA (7/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku XSystem S.A. w Upadłości

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (4/2018) Jednostkowy Raport Okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: UNIMOT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: AVIA SOLUTIONS GROUP AB: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: MEDARD SA (4/2018) Raport kwartalny spółki Medard S.A. za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: MCI: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: wyniki finansowe

WNP dnia 15 maja o godz. 16:05: KGHM podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2018 roku 1,174 mld zł wobec 1,581 mld zł przed rokiem. Przychody grupy zmalały w tym czasie do 4,266 mld zł z 4,911 mld zł.

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: APN PROMISE: Korekta raportu EBI nr 7/2018 z dnia 11 maja 2018 roku - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu korektę raportu EBI - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2018 roku.Zarząd Spółki wyjaśnia, że publikując...

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: TELEHORSE SA (10/2018) Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: MAKORA: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r. Załączniki20180515_174214_0000112576_0000101877.pdf

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: MILKILAND NV Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: POLTRONIC SA (5/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: CENTURION FINANCE SA (4/2018) Raport kwartalny 1Q 2018

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: EUROINVESTMENT SA (6/2018) Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: AFORTI HOLDING SA (32/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku / Individual and Consolidated quarterly report for Q I 2018

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: PRIME MINERALS SA (3/2018) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: GENOMED: Raport kwartalny Genomed S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd Genomed S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: DENT-A-MEDICAL: Raport okresowy Dent-a-Medical S.A. za I kwartał 2018 r.

Zarząd Dent-a-Medical S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Dent-a-Medical S.A. za pierwszy kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: REMOR SOLAR POLSKA SA (8/2018) Raport okresowy Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: OT LOGISTICS: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: ORPHEE: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone...

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: KRUSZWICA: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: EASTSIDECAPITAL SA (7/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: NORTH COAST: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: KGHM POLSKA MIEDŹ SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: ATC CARGO: Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje, w załączonym pliku, jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: MDI ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 16:05: JHM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 15 maja o godz. 16:05: MM CONFERENCES S.A.: Raport Kwartalny za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r.Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: NETWISE SA (4/2018) Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: ANALIZY ONLINE SA: Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kwartał 2018 roku

Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kwartał 2018 roku.Podstawa Prawna: § 5 ust....

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: AVIA SOLUTIONS GROUP AB Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: 5th AVENUE HOLDING: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd 5th Avenue Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: A.P.N. PROMISE SA (8/2018) Korekta raportu EBI nr 7/2018 z dnia 11 maja 2018 roku - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2018 roku.

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: ANGEL BUSINESS CAPITAL SA (3/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: CELON PHARMA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: GENOMED SA (3/2018) Raport kwartalny Genomed S.A. za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: DENT-A-MEDICAL SA (6/2018) Raport okresowy Dent-a-Medical S.A. za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: EBC SOLICITORS: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje...

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: GRUPA EMMERSON: Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2018 roku

Zarząd Grupa Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2018 r. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: EMC: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: MM Conferences Spółka Akcyjna: Raport Kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd MM Conferences S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect "Informacje bieżące i okresowe...

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: XTPL: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd XTPL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za pierwszy kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie...

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: THE FARM 51 GROUP SA (10/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: Perma-Fix Medical: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Perma-Fix Medical S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu treść skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: COPERNICUS SECURITIES SA (10/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: ATC-CARGO SA (5/2018) Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: JR HOLDING: Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny JR HOLDING S.A. za I kwartał 2018 r.

Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust.1...

PAP dnia 15 maja o godz. 15:05: MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: VIDIS: Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Zarząd ViDiS S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 15:05: M-TRANS: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: ANALIZY ONLINE SA (12/2018) Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: 5TH AVENUE HOLDING SA (9/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 14:05: ECERAMICS: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Electroceramics spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 15 maja o godz. 14:05: HYDRAPRES: Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Hydrapres SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 14:05: VARSAVVR: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 15 maja o godz. 14:05: AITON CALDWELL: Raport okresowy Aiton Caldwell SA za I kwartał 2018 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: EBC SOLICITORS SA (12/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: MM CONFERENCES SA (3/2018) Raport Kwartalny za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 14:05: PRO-LOG: PRO-LOG SA Raport okresowy za III kwartał 2017/2018 roku

Zarząd Pro-Log S.A. („Emitent”) z siedzibą w Pruszkowie niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017/2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: XTPL SA (15/2018) Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 14:05: easyCALL.pl Spółka Akcyjna: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe...

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: ROTOPINO.PL SA (6/2018) Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: PERMA-FIX MEDICAL SA (7/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: VIDIS SA (5/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 14:05: M-TRANS SA (11/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 13:05: FORBUILD: Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 15 maja o godz. 13:05: MEDAPP: Raport okresowy za okres I kwartał 2018 MEDAPP S.A.

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

PAP dnia 15 maja o godz. 13:05: OPTIZEN LABS SA (6/2018) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 13:05: ELECTROCERAMICS SA (4/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 13:05: INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ: Raport kwartalny Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 13:05: JUJUBEE: Raport Okresowy za I kwartał 2018r.

Zarząd Jujubee S.A.niniejszym przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 15 maja o godz. 13:05: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.: Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 1Q2018

PAP dnia 15 maja o godz. 13:05: HYDRAPRES SA (4/2018) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 13:05: VARSAV VR SA (10/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 13:05: AITON CALDWELL SA (8/2018) Raport okresowy Aiton Caldwell SA za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 13:05: IGORIA TRADE: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2018 roku. Załączniki20180515_142921_0000112511_0000101787.pdf

PAP dnia 15 maja o godz. 13:05: PRO-LOG SA (4/2018) PRO-LOG SA Raport okresowy za III kwartał 2017/2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 13:05: MEGA SONIC: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 15 maja o godz. 13:05: ORZEŁ: Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 15 maja o godz. 13:05: AUXILIA: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika...

PAP dnia 15 maja o godz. 13:05: FORBUILD SA (4/2018) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 12:05: MEDAPP SA (5/2018) Raport okresowy za okres I kwartał 2018 MEDAPP S.A.

PAP dnia 15 maja o godz. 12:05: INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (9/2018) Raport kwartalny Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 12:05: GPPI: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd GPPI SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

PAP dnia 15 maja o godz. 12:05: JUJUBEE SA (5/2018) Raport Okresowy za I kwartał 2018r.

PAP dnia 15 maja o godz. 12:05: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 1Q2018

PAP dnia 15 maja o godz. 12:05: TELESTO SA (4/2018) Raport kwartalny za 1 kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 12:05: KLON S.A.: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki KLON SA w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: Par.5 ust 1 pkt.1 złącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym...

PAP dnia 15 maja o godz. 12:05: MEGA SONIC SA (8/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 12:05: ORZEŁ SA (6/2018) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 12:05: THEDUST: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 15 maja o godz. 12:05: BIOMASS: RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2018R.

Zarząd Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje wzałączeniu raport okresowy za I kwartał 2018r.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 15 maja o godz. 11:05: MR HAMBURGER: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Mr Hamburger S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 15 maja o godz. 11:05: DOM LEKARSKI: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Dom Lekarski Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Dom Lekarski S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 15 maja o godz. 11:05: BIO PLANET: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2018 r.PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie...

Bankier dnia 15 maja o godz. 11:05: KANCELARIA MEDIUS: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na...

Bankier dnia 15 maja o godz. 11:05: PCHVENTURE: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości...

PAP dnia 15 maja o godz. 11:05: THE DUST SA (5/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 11:05: BIOMASS ENERGY PROJECT SA (8/2018) RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2018R.

Bankier dnia 15 maja o godz. 10:05: BIOGENED: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 15 maja o godz. 10:05: VAKOMTEK: Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Vakomtek S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 15 maja o godz. 10:05: HURTIMEX SA: Raport okresowy I kwartał 2018 r - Hurtimex S.A.

Zarząd Spółki publikuje niniejszym w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r. Podstawa prawna par 5 ust 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym...

Bankier dnia 15 maja o godz. 10:05: EQUITIER: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Emitent przekazuje w załączniku raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie...

Bankier dnia 15 maja o godz. 10:05: TERMOEXPERT: Raport okresowy za I kwartał 2018 r

Zarząd Termoexpert S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

PAP dnia 15 maja o godz. 10:05: BIO PLANET SA (10/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 10:05: FUTURIS: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości...

PAP dnia 15 maja o godz. 10:05: EFIX DOM MAKLERSKI SA (10/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 9:05: GEO-TERM POLSKA: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu podaje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje...

PAP dnia 15 maja o godz. 9:05: BIOGENED SA (4/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna

PAP dnia 15 maja o godz. 9:05: VAKOMTEK SA (4/2018) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 9:05: HURTIMEX SA (3/2018) Raport okresowy I kwartał 2018 r - Hurtimex S.A.

PAP dnia 15 maja o godz. 9:05: EQUITIER SA (13/2018) Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 9:05: PIK SA (9/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

PAP dnia 15 maja o godz. 9:05: TERMOEXPERT SA (6/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r

Bankier dnia 15 maja o godz. 9:05: LS TECH-HOMES: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 9:05: IMAGIS: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: §5 ust. 1 Załącznika nr...

PAP dnia 15 maja o godz. 9:05: FUTURIS SA (10/2018) Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 15 maja o godz. 9:05: EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018r.

Zarząd spółki Europejski Fundusz Energii S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 9:05: GOVENA: Raport okresowy z I kwartał 2018r.

Zarząd Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 8:05: DROP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 8:05: EUROSYSTEM: Raport okresowy za pierwszy kwartał 2018

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 zał. nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 8:05: PLASMA SYSTEM: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 8:05: TELIANI VALLEY POLSKA: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Teliani Valley Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

PAP dnia 15 maja o godz. 8:05: IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 8:05: INCANA SA: Raport okresowy za 1 kwartał 2018r

Zarząd INCANA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za 1 kwartał 2018r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

PAP dnia 15 maja o godz. 8:05: EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (4/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 8:05: BIOMAXIMA: Raport kwartalny BioMaxima S.A. za I kw. 2018 r.

Zarząd BioMaxima S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 maja o godz. 8:05: TAX-NET Spółka Akcyjna: Raport kwartalny z I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki TAX-NET SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa Prawna: paragraf 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

PAP dnia 15 maja o godz. 8:05: GOVENA LIGHTING SA (4/2018) Raport okresowy z I kwartał 2018r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 8:05: MAŁKOWSKI-MARTECH: Raport okresowy za pierwszy kwartał 2018 MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna

Zarząd Małkowski-Martech S.A. w załączeniu przedstawia raport za pierwszy kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 15 maja o godz. 7:05: SEVENET: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Sevenet S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r. (III kwartał w roku obrotowym 2017/2018 Spółki). Podstawa Prawna : § 5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 15 maja o godz. 7:05: DROP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 15 maja o godz. 7:05: EUROSYSTEM SA (3/2018) Raport okresowy za pierwszy kwartał 2018

PAP dnia 15 maja o godz. 7:05: PLASMA SYSTEM SA (7/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 7:05: TELIANI VALLEY POLSKA SA (6/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 7:05: HM INWEST: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki HM INWEST S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące...

PAP dnia 15 maja o godz. 7:05: INCANA SA (3/2018) Raport okresowy za 1 kwartał 2018r

Bankier dnia 15 maja o godz. 7:05: IDH: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku spółki IDH S.A.

Zarząd emitenta spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 15 maja o godz. 7:05: EDISON: Edison SA - raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Edison SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 7:05: FAST FINANCE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 7:05: KPPD: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 7:05: TAX-NET SA (5/2018) Raport kwartalny z I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 7:05: BIOMAXIMA SA (12/2018) Raport kwartalny BioMaxima S.A. za I kw. 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 7:05: MAŁKOWSKI-MARTECH SA (4/2018) Raport okresowy za pierwszy kwartał 2018 MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna

PAP dnia 15 maja o godz. 7:05: SEVENET SA (3/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Bankier dnia 15 maja o godz. 7:05: PATENTUS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 6:05: LOGZACT: Raport okresowy Logzact S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018 r.

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca spółki Logzact S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 15 maja o godz. 6:05: KOGENERA: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 6:05: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 6:05: IDH SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku spółki IDH S.A.

PAP dnia 15 maja o godz. 6:05: EDISON SA (6/2018) Edison SA - raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 6:05: INSTALKRK: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 6:05: IAI: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego pierwszy kwartał 2018 roku.Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

PAP dnia 15 maja o godz. 6:05: FAST FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 15 maja o godz. 6:05: LENA LIGHTING: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 6:05: KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 15 maja o godz. 6:05: YOLO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 6:05: SANOK RC SA: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 6:05: MIRACULUM SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 15 maja o godz. 6:05: PLASTBOX: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 6:05: LOGZACT SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2018) Raport okresowy Logzact S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 5:05: IDEA BANK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 maja o godz. 5:05: TECHMADEX SA (7/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 15 maja o godz. 5:05: ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 15 maja o godz. 5:05: EXCELLENCE: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Excellence S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

PAP dnia 15 maja o godz. 5:05: INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 15 maja o godz. 5:05: IAI SA (8/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 15 maja o godz. 5:05: LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 15 maja o godz. 5:05: SCO-PAK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

PAP dnia 15 maja o godz. 5:05: SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 15 maja o godz. 5:05: PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 15 maja o godz. 4:05: MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 15 maja o godz. 4:05: EXCELLENCE SA (5/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 15 maja o godz. 0:05: ERGIS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 maja o godz. 0:05: PYLON: Pylon S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2018

Zarząd Pylon S.A. z siedziba w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

PAP dnia 14 maja o godz. 23:05: ERGIS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 14 maja o godz. 23:05: AQUATECH: Raport okresowy Aquatech S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd AQUATECH S.A z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 14 maja o godz. 23:05: PYLON SA (9/2018) Pylon S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2018

Bankier dnia 14 maja o godz. 23:05: CCC: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 maja o godz. 23:05: ERBUD S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 maja o godz. 22:05: AQUATECH SA (7/2018) Raport okresowy Aquatech S.A. za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 22:05: NOVATURAS AB: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 maja o godz. 22:05: BOA: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd BOA S.A. niniejszym w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 maja o godz. 22:05: AMREST: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 maja o godz. 22:05: PILAB: Raport okresowy za I kwartał 2018 r. (Q1 2018: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly...

PAP dnia 14 maja o godz. 22:05: ERBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 14 maja o godz. 21:05: VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 14 maja o godz. 21:05: POLMT: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Polska Meat S.A. przekazuje w załączniku raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Załączniki20180514_224948_0000112415_0000101668.pdf

PAP dnia 14 maja o godz. 21:05: AMREST HOLDINGS SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 14 maja o godz. 21:05: PILAB SA (9/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r. (Q1 2018: Quarterly Report)

PAP dnia 14 maja o godz. 21:05: COMECO SA (8/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 21:05: CALL CENTER TOOLS: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 14 maja o godz. 20:05: POLSKA MEAT SA (8/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 20:05: INVESTEKO: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany Raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 14 maja o godz. 20:05: BALTICON: Raport kwartalny za 1Q2018

Zarząd Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje, w załączonym pliku, raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 14 maja o godz. 20:05: CALL CENTER TOOLS SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 19:05: CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW: Raport okresowy za I kwartał 2018

Zarząd Spółki CWPE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w...

Telepolis dnia 14 maja o godz. 19:05: Wyniki finansowe P4 po 1Q2018

Po I kwartale 2018 roku Play miał 15,176 mln kart SIM. To o 5,8% więcej niż rok wcześniej.

PAP dnia 14 maja o godz. 19:05: INVESTEKO SA (9/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 19:05: NESTMEDIC: Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.07.2017 – 30.09.2017 roku.

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 maja o godz. 19:05: BORYSZEW: wyniki finansowe

PAP dnia 14 maja o godz. 19:05: BALTICON SA (8/2018) Raport kwartalny za 1Q2018

Bankier dnia 14 maja o godz. 18:05: CORELENS: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Corelens Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 14 maja o godz. 18:05: BIOERG: Raport kwartalny Bioerg S.A. za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

PAP dnia 14 maja o godz. 18:05: CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (6/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018

Bankier dnia 14 maja o godz. 18:05: Kino Polska TV S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 maja o godz. 18:05: LAUREN PESO POLSKA: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

PAP dnia 14 maja o godz. 18:05: NESTMEDIC SA (8/2018) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.07.2017 – 30.09.2017 roku.

Bankier dnia 14 maja o godz. 18:05: SUNEX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 maja o godz. 18:05: BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 14 maja o godz. 18:05: NEPTIS SA (10/2018) Raport okresowy - 1 kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 17:05: AKCEPT FINANCE: Raport kwartalny za okres: I kwartał 2018 roku - AKCEPT Finance S.A.

Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 maja o godz. 17:05: MASTER PHARM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 maja o godz. 17:05: PREFABET - BIAŁE BŁOTA: Raport kwartalny za I kw. 2018 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust....

PAP dnia 14 maja o godz. 17:05: KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 14 maja o godz. 17:05: PLAY COMMUNICATIONS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 maja o godz. 17:05: LAUREN PESO POLSKA SA (6/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna

Bankier dnia 14 maja o godz. 17:05: GRUPA EXORIGO-UPOS: GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2018

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku, zawierający kwartalne skrócone...

Bankier dnia 14 maja o godz. 17:05: PREMIUMF: Raport okresowy jednostkowy Premium Fund S.A. za I kwartał 2018 r.

Zarząd spółki Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

PAP dnia 14 maja o godz. 17:05: SUNEX SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 14 maja o godz. 17:05: CHERRY: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 maja o godz. 17:05: 08OCTAVA: wyniki finansowe

PAP dnia 14 maja o godz. 16:05: AKCEPT FINANCE SA (9/2018) Raport kwartalny za okres: I kwartał 2018 roku - AKCEPT Finance S.A.

PAP dnia 14 maja o godz. 16:05: MASTER PHARM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 14 maja o godz. 16:05: MAKOLAB: MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2018

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

Bankier dnia 14 maja o godz. 16:05: FITEN S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za 2017 r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 16:05: KRYNICA VITAMIN S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 maja o godz. 16:05: BORUTA-ZACHEM: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

PAP dnia 14 maja o godz. 16:05: PLAY COMMUNICATIONS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

PAP dnia 14 maja o godz. 16:05: GRUPA EXORIGO-UPOS SA (9/2018) GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2018

PAP dnia 14 maja o godz. 16:05: PREMIUM FUND SA (4/2018) Raport okresowy jednostkowy Premium Fund S.A. za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 16:05: MLP GROUP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 maja o godz. 16:05: CSY: Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2018 roku.

Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminy Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 maja o godz. 16:05: WIERZYCIEL: Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2018r.

Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 maja o godz. 16:05: MOSTALWAR: wyniki finansowe

PAP dnia 14 maja o godz. 16:05: EMPERIA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 14 maja o godz. 15:05: MAKOLAB SA (9/2018) MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2018

Bankier dnia 14 maja o godz. 15:05: BLUE TAX: Raport kwartalny - I kwartał 2018

Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe...

PAP dnia 14 maja o godz. 15:05: FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za 2017 r.

PAP dnia 14 maja o godz. 15:05: KRYNICA VITAMIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 14 maja o godz. 15:05: BORUTA-ZACHEM SA (12/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 15:05: MODERNCOM: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. oraz informacja zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect"

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.Jednocześnie, działając zgodnie z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" informuje, że w dniu 11/05/2018 r....

Bankier dnia 14 maja o godz. 15:05: FORPOSTA: Raport kwartalny Forposta za I kwartał 2018r

Zarząd Forposta S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2018r.Podstawa Prawna: &5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20180514_161748_0000112358_0000101621.pdf

PAP dnia 14 maja o godz. 15:05: CSY SA (7/2018) Raport okresowy CSY S.A. za I kwartał 2018 roku.

PAP dnia 14 maja o godz. 15:05: WIERZYCIEL SA (4/2018) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2018r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 15:05: NOWOCZESNA FIRMA: Raport kwartalny Nowoczesna Firma I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Nowoczesna Firma S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące...

Bankier dnia 14 maja o godz. 15:05: VIATRON: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd spółki Viatron S.A. w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące...

PAP dnia 14 maja o godz. 15:05: STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 14 maja o godz. 15:05: MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 14 maja o godz. 15:05: ASSETUS: Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 1 kwartał 2018r.

Zarząd Assetus S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje Raport Kwartalny...

PAP dnia 14 maja o godz. 14:05: BLUE TAX GROUP SA (6/2018) Raport kwartalny - I kwartał 2018

Bankier dnia 14 maja o godz. 14:05: APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 14:05: WEALTH BAY: Raport Kwartalny za I kwartał 2018r.

Zarząd Wealth Bay S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje Raport...

Bankier dnia 14 maja o godz. 14:05: MERIT INVEST: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

PAP dnia 14 maja o godz. 14:05: MODERN COMMERCE SA (9/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. oraz informacja zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect"

PAP dnia 14 maja o godz. 14:05: FORPOSTA SA (3/2018) Raport kwartalny Forposta za I kwartał 2018r

Bankier dnia 14 maja o godz. 14:05: 2C PARTNERS: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

PAP dnia 14 maja o godz. 14:05: NOWOCZESNA FIRMA SA (6/2018) Raport kwartalny Nowoczesna Firma I kwartał 2018 roku

PAP dnia 14 maja o godz. 14:05: ASSETUS SA (7/2018) Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 1 kwartał 2018r.

PAP dnia 14 maja o godz. 13:05: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (14/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 13:05: EURO-TAX.PL: Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2018

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Załączniki20180514_145609_0000112337_0000101603.pdf

PAP dnia 14 maja o godz. 13:05: APS ENERGIA SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 13:05: AGROMEP: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Agromep S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 maja o godz. 13:05: ARTP: Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za I kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do...

PAP dnia 14 maja o godz. 13:05: 2C PARTNERS SA (18/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 13:05: MINERAL MIDRANGE: Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku. Załączniki20180514_140959_0000112330_0000101598.pdf

Bankier dnia 14 maja o godz. 13:05: LK DESIGNER SHOPS: Raport okresowy za I kwartał 2018 r LK Designer Shops Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 14 maja o godz. 13:05: ARAMUS: Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny ARAMUS S.A. za I kwartał 2018 r.

Zarząd ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt...

PAP dnia 14 maja o godz. 12:05: EURO-TAX.PL SA (5/2018) Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2018

PAP dnia 14 maja o godz. 12:05: AGROMEP SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 12:05: VERTE: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Verte S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 maja o godz. 12:05: APIS: Raport okresowy APIS S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd Apis S.A. z siedzibą w Biłgoraja w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 maja o godz. 12:05: MILKPOL: Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2018 roku

Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (Spółka), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny Spółki za I kwartał 2018 roku (wraz z danymi porównywalnymi). Podstawa prawna: § 5...

PAP dnia 14 maja o godz. 12:05: MINERAL MIDRANGE SA (7/2018) Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

PAP dnia 14 maja o godz. 12:05: LK DESIGNER SHOPS SA (12/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r LK Designer Shops Spółka Akcyjna

PAP dnia 14 maja o godz. 11:05: VERTE SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 11:05: EO NETWORKS: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

PAP dnia 14 maja o godz. 11:05: APIS SA (4/2018) Raport okresowy APIS S.A. za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 14 maja o godz. 11:05: MILKPOL SA (10/2018) Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 11:05: KUPIEC: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd KUPIEC S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

PAP dnia 14 maja o godz. 10:05: AZTEC INTERNATIONAL SA (8/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 14 maja o godz. 10:05: EO NETWORKS SA (4/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 10:05: POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA: Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2018

Zarząd PTWP S.A. (Emitent), przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 maja o godz. 10:05: TELESTRADA S.A.: Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 10:05: LOGINTRADE: Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Zarząd LOGINTRADE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

PAP dnia 14 maja o godz. 10:05: KUPIEC SA (3/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 9:05: HEFAL SERWIS: raport kwartalny za I. kwartał 2018 r.

Zarządca Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za I. kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Załączniki20180514_105916_0000112300_0000101564.pdf

Bankier dnia 14 maja o godz. 9:05: Grupa HRC Spółka Akcyjna: Raport kwartalny za I kwartał 2018

Zarząd Spółki GRUPA HRC S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

PAP dnia 14 maja o godz. 9:05: POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (9/2018) Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2018

PAP dnia 14 maja o godz. 9:05: TELESTRADA SA (14/2018) Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 14 maja o godz. 9:05: LOGINTRADE SA (3/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 9:05: GWARANT: Raport kwartalny za I kwartał 2018 Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r. Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe...

PAP dnia 14 maja o godz. 9:05: HEFAL SERWIS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2018) raport kwartalny za I. kwartał 2018 r.

PAP dnia 14 maja o godz. 8:05: GRUPA HRC SA (6/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018

Bankier dnia 14 maja o godz. 8:05: CASPAR ASSET MANAGEMENT: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego obejmującego I kwartał 2018 roku. Załączniki20180514_094600_0000112293_0000101556.pdf

Bankier dnia 14 maja o godz. 8:05: DIGITAL AVENUE: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Emitent przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Załączniki20180514_094127_0000112292_0000101555.pdf

PAP dnia 14 maja o godz. 8:05: GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (6/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna

PAP dnia 14 maja o godz. 7:05: CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (6/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 14 maja o godz. 7:05: DIGITAL AVENUE SA (7/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 7:05: BIZTECH: Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kw. 2018 roku.

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20180514_084039_0000112290_0000101553.pdf

Bankier dnia 14 maja o godz. 7:05: GRUPA RECYKL: Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2018 r.

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Bankier dnia 14 maja o godz. 7:05: ALDA: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd ALDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 14 maja o godz. 7:05: MARKA: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 maja o godz. 7:05: ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 maja o godz. 6:05: BIZTECH KONSULTING SA (11/2018) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kw. 2018 roku.

PAP dnia 14 maja o godz. 6:05: GRUPA RECYKL SA (3/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2018 r.

Bankier dnia 14 maja o godz. 6:05: PROCAD S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 maja o godz. 6:05: ALDA SA (5/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 maja o godz. 6:05: POLIMEX-MOSTOSTAL: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 maja o godz. 6:05: ADVERTIGO: Raport kwartalny ADVERTIGO S.A. za I kwartał 2018 r.

Zarząd ADVERTIGO S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2017r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

Bankier dnia 14 maja o godz. 6:05: ŚNIEZKA: wyniki finansowe

PAP dnia 14 maja o godz. 6:05: MARKA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 14 maja o godz. 6:05: ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 14 maja o godz. 5:05: SCPFL: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSCPFL00018)

Zarząd Spółki Scope Fluidics S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 maja o godz. 5:05: AMBRA: wyniki finansowe

PAP dnia 14 maja o godz. 5:05: PROCAD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 14 maja o godz. 5:05: ADVERTIGO SA (9/2018) Raport kwartalny ADVERTIGO S.A. za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 14 maja o godz. 5:05: FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 14 maja o godz. 4:05: SCOPE FLUIDICS SA (4/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSCPFL00018)

PAP dnia 14 maja o godz. 4:05: AMBRA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Bankier dnia 13 maja o godz. 23:05: NEUCA: wyniki finansowe

PAP dnia 13 maja o godz. 22:05: NEUCA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 13 maja o godz. 20:05: ARKROYAL: Raport kwartalny Ark Royal SA za I kwartał 2018 r.

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20180513_214054_0000112284_0000101547.pdf

PAP dnia 13 maja o godz. 19:05: ARK ROYAL SA (10/2018) Raport kwartalny Ark Royal SA za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 13 maja o godz. 16:05: EKOBOX: Raport kwartalny EKOBOX S.A oraz Grupy Kapitałowej za I kwartał 2018 roku

Zarząd EKOBOX S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny firmy oraz Grupy Kapitałowej za I kwartał 2018 roku. Załączniki20180513_172521_0000112282_0000101544.pdf

PAP dnia 13 maja o godz. 15:05: EKOBOX SA (15/2018) Raport kwartalny EKOBOX S.A oraz Grupy Kapitałowej za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 13 maja o godz. 11:05: Columbus Energy: Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.Podstawa...

PAP dnia 13 maja o godz. 10:05: COLUMBUS ENERGY SA (20/2018) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 12 maja o godz. 17:05: SAPLING: Raport okresowy SAPLING SA za I kwartał 2018 r.

Zarząd SAPLING S.A z siedzibą w Białymstoku ( „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 r. Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 12 maja o godz. 16:05: SAPLING SA (11/2018) Raport okresowy SAPLING SA za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 11 maja o godz. 22:05: SERINUS ENERGY PLC.: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 maja o godz. 21:05: BLOOBER TEAM: Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.Podstawa Prawna:§ 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika...

Bankier dnia 11 maja o godz. 21:05: THE DUST S.A.: Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 11 maja o godz. 21:05: SERINUS ENERGY INC. Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 11 maja o godz. 20:05: GRUPA TRINITY: Raport okresowy za 1 kwartał 2018

Zarząd Spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") w załączeniu przekazuje kwartalny raport okresowy za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku (I kwartał 2018 r.). Załączniki20180511_215524_0000112273_0000101537.pdf

PAP dnia 11 maja o godz. 20:05: BLOOBER TEAM SA (11/2018) Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 11 maja o godz. 20:05: CAMBRIDGE: Raport okresowy za I kwartał 2018

Zarząd Spółki Cambridge Chocolate Technologies S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 2-2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 11 maja o godz. 20:05: GEOTREKK: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd GeoTrekk S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w...

PAP dnia 11 maja o godz. 20:05: THE DUST SA (7/2018) Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 11 maja o godz. 19:05: GRUPA TRINITY SA (7/2018) Raport okresowy za 1 kwartał 2018

PAP dnia 11 maja o godz. 19:05: CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (8/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018

PAP dnia 11 maja o godz. 19:05: GEOTREKK SA (24/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 11 maja o godz. 18:05: PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 maja o godz. 18:05: G-ENERGY: Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 11 maja o godz. 17:05: PRIMA MODA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 11 maja o godz. 17:05: APN PROMISE: Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2018 roku.Osoby reprezentujące spółkę:Piotr Paszczyk – Prezes ZarząduPodstawa...

Bankier dnia 11 maja o godz. 17:05: SYNEKTIK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 maja o godz. 17:05: INFOSCAN: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 11 maja o godz. 17:05: G-ENERGY SA (4/2018) Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 11 maja o godz. 16:05: ATM: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 maja o godz. 16:05: POLWAX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 11 maja o godz. 16:05: A.P.N. PROMISE SA (7/2018) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2018 roku.

PAP dnia 11 maja o godz. 16:05: SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 5/2017 QSr

Bankier dnia 11 maja o godz. 16:05: MANGATA HOLDING SA: wyniki finansowe

PAP dnia 11 maja o godz. 16:05: INFOSCAN SA (8/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 11 maja o godz. 15:05: PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 11 maja o godz. 15:05: AUTO PARTNER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 11 maja o godz. 15:05: POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 11 maja o godz. 15:05: CZARNKÓW: Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r. (I kwartał 2018r.)Podstawa prawna:§...

PAP dnia 11 maja o godz. 15:05: MANGATA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 11 maja o godz. 15:05: FACHOWCY.PL VENTURES: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

PAP dnia 11 maja o godz. 14:05: BROWAR CZARNKÓW SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018r.

PAP dnia 11 maja o godz. 14:05: FACHOWCY.PL VENTURES SA (11/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Bankier dnia 11 maja o godz. 13:05: GEOTRANS: Raport okresowy Spółki za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 11 maja o godz. 13:05: AS SILVANO FASHION GROUP: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 maja o godz. 13:05: FINHOUSE: Finhouse SA - Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Finhouse S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Załączniki20180511_140708_0000112238_0000101478.pdf

PAP dnia 11 maja o godz. 12:05: GEOTRANS SA (4/2018) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 11 maja o godz. 12:05: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 maja o godz. 12:05: POLKAP: Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5...

PAP dnia 11 maja o godz. 12:05: SILVANO FASHION GROUP AS Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 11 maja o godz. 12:05: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 11 maja o godz. 12:05: FINHOUSE SA (4/2018) Finhouse SA - Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 11 maja o godz. 11:05: MobiMedia: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki MobiMedia Solution S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

PAP dnia 11 maja o godz. 11:05: SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA (8/2018) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 11 maja o godz. 11:05: MEX POLSKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

PAP dnia 11 maja o godz. 10:05: MOBIMEDIA SOLUTION SA (6/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 11 maja o godz. 10:05: DEKTRA: Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2018 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 11 maja o godz. 10:05: MEX POLSKA SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Bankier dnia 11 maja o godz. 9:05: CALESCO: Raport Okresowy za IQ2018 r.

Zarząd Calesco S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

PAP dnia 11 maja o godz. 9:05: DEKTRA SA (3/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 11 maja o godz. 8:05: CALESCO SA (5/2018) Raport Okresowy za IQ2018 r.

Bankier dnia 11 maja o godz. 8:05: SFERANET: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 11 maja o godz. 8:05: LASER-MED: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) z siedzibą w Krakowie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 roku....

PAP dnia 11 maja o godz. 7:05: SFERANET SA (5/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 11 maja o godz. 7:05: ONE MORE LEVEL SA (9/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 11 maja o godz. 6:05: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Bankier dnia 11 maja o godz. 6:05: DECORA: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 maja o godz. 6:05: HANDLOWY: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 maja o godz. 5:05: DAMFINW: Raport okresowy za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy za pierwszy kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

PAP dnia 11 maja o godz. 5:05: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (15/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 11 maja o godz. 5:05: DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 11 maja o godz. 5:05: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 11 maja o godz. 4:05: DAMF INWESTYCJE SA (6/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

Bankier dnia 10 maja o godz. 23:05: EUROCASH: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 maja o godz. 22:05: KBJ Spółka Akcyjna: Raport okresowy KBJ S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd KBJ S.A. przekazuje Raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Załączniki20180510_232306_0000112214_0000101456.pdf

PAP dnia 10 maja o godz. 22:05: EUROCASH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 10 maja o godz. 21:05: KBJ SA (6/2018) Raport okresowy KBJ S.A. za I kwartał 2018 roku

Reuters dnia 10 maja o godz. 20:05: Symantec says annual report may be delayed due to investigation

(Reuters) - Symantec Corp said on Thursday its financial results and forecast may change based on the outcome of an internal investigation that was initiated after concerns were raised by a former employee.

Bankier dnia 10 maja o godz. 20:05: FLUID: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Fluid S.A.

Zarząd Fluid S.A. przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie...

Bankier dnia 10 maja o godz. 20:05: PLGROUP: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki PL GROUP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące...

Bankier dnia 10 maja o godz. 19:05: BEST: wyniki finansowe

PAP dnia 10 maja o godz. 19:05: FLUID SA (17/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Fluid S.A.

PAP dnia 10 maja o godz. 19:05: PL GROUP SA (11/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 10 maja o godz. 19:05: QUBICGMS: Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd QubicGames S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

PAP dnia 10 maja o godz. 18:05: IMPEXMETAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 10 maja o godz. 18:05: QUBICGAMES SA (4/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 10 maja o godz. 17:05: ASTARTA HOLDING: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 maja o godz. 16:05: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 maja o godz. 16:05: IFIRMA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 10 maja o godz. 16:05: ALCHEMIA: wyniki finansowe

PAP dnia 10 maja o godz. 16:05: ASTARTA HOLDING NV Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 10 maja o godz. 16:05: 11 BIT STUDIOS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 maja o godz. 15:05: NOVAVIS: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące...

PAP dnia 10 maja o godz. 15:05: PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 10 maja o godz. 15:05: IFIRMA SA (18/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 10 maja o godz. 15:05: LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2018 r.

PAP dnia 10 maja o godz. 15:05: ALCHEMIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 10 maja o godz. 15:05: NOVAVIS SA (8/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 10 maja o godz. 15:05: 11 BIT STUDIOS SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 10 maja o godz. 14:05: LUBAWA SA (6/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2018 r.

Bankier dnia 10 maja o godz. 13:05: ECA: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki UHY ECA S. A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 10 maja o godz. 13:05: 2INTELLECT.COM: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki 2Intellect.com S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące...

PAP dnia 10 maja o godz. 12:05: UHY ECA SA (14/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 10 maja o godz. 12:05: 2INTELLECT.COM SA (8/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 10 maja o godz. 10:05: IFM GLOBAL FUNDS: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport IFM Global Funds S.A. za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

PAP dnia 10 maja o godz. 9:05: IFM GLOBAL FUNDS SA (5/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 10 maja o godz. 7:05: DYWILAN: Raport kwartalny Dywilan SA za I kwartał 2018 roku

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – raport kwartalny Spółki za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika...

Bankier dnia 10 maja o godz. 7:05: STALEXPORT AUTOSTRADY: wyniki finansowe

PAP dnia 10 maja o godz. 6:05: DYWILAN SA (7/2018) Raport kwartalny Dywilan SA za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 10 maja o godz. 6:05: STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 10 maja o godz. 5:05: GRUPA AZOTY SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 maja o godz. 5:05: mBank: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 maja o godz. 5:05: ENERGA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 10 maja o godz. 5:05: Wyniki operacyjne Energi w I kw.'18 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

Poniżej przedstawiamy dane operacyjne grupy Energa za pierwszy kwartał 2018 roku oraz wyniki w poszczególnych segmentach działalności grupy.

Bankier dnia 10 maja o godz. 5:05: CYFROWY POLSAT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 10 maja o godz. 4:05: GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 10 maja o godz. 4:05: ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 10 maja o godz. 4:05: CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 10 maja o godz. 3:05: URSUS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 maja o godz. 2:05: ALIOR BANK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 10 maja o godz. 2:05: URSUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 10 maja o godz. 1:05: ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 10 maja o godz. 0:05: BANK PEKAO SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 maja o godz. 0:05: ZPC OTMUCHÓW S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 9 maja o godz. 23:05: BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 9 maja o godz. 23:05: X-TRADE BROKERS DM SA: wyniki finansowe

PAP dnia 9 maja o godz. 23:05: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 9 maja o godz. 22:05: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 9 maja o godz. 19:05: AerFinance: Raport kwartalny 1Q2018

Rada Administrująca Hydropress SE przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres 01 - 03.2018Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 9 maja o godz. 19:05: CENOSPHERES TRADE & ENGINEERIN: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu...

Bankier dnia 9 maja o godz. 19:05: APANET: Raport kwartalny za I kw. 2018 r.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 9 maja o godz. 19:05: HYDROPRESS SE (7/2018) Raport kwartalny 1Q2018

PAP dnia 9 maja o godz. 18:05: CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (18/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 9 maja o godz. 18:05: APANET SA (4/2018) Raport kwartalny za I kw. 2018 r.

Bankier dnia 9 maja o godz. 18:05: E-MUZYKA: Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

PAP dnia 9 maja o godz. 17:05: E-MUZYKA SA (11/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Bankier dnia 9 maja o godz. 16:05: VOXEL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 9 maja o godz. 16:05: 71MEDIA: Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr...

Bankier dnia 9 maja o godz. 16:05: VOXEL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 9 maja o godz. 16:05: SYNERGA: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki SYNERGA.fund S.A. (dawniej: Silva Capital Group S.A.) z siedzibą w Krakowie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.Podstawa...

Bankier dnia 9 maja o godz. 16:05: TRAKCJA PRKiI S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 9 maja o godz. 15:05: VOXEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 9 maja o godz. 15:05: ZUE S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

PAP dnia 9 maja o godz. 15:05: 71MEDIA SA (3/2018) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 9 maja o godz. 15:05: OPONEO.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 9 maja o godz. 15:05: VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 9 maja o godz. 15:05: SYNERGA.FUND SA (6/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 9 maja o godz. 15:05: TRAKCJA PRKII SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 9 maja o godz. 14:05: ZUE SA (14/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Bankier dnia 9 maja o godz. 10:05: DOOK: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd DOOK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

PAP dnia 9 maja o godz. 9:05: DOOK SA (6/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 9 maja o godz. 7:05: S4E: Raport kwartalny S4E S.A. za I kw. 2018 r.

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20180509_085322_0000112141_0000101382.pdf

WNP dnia 9 maja o godz. 7:05: ING Bank Śląski poprawił wyniki finansowe w I kwartale

Zysk netto ING Banku Śląskiego za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 322,2 mln zł i był wyższy niż w tym samym okresie roku poprzedniego, kiedy był na poziomie 300,2 mln zł. To wzrost o 7 proc. Bank zanotował dalszy przyrost liczby klientów oraz umocnił udział w rynku kredytów. Dynamicznie wzrosła wartość kredytów hipotecznych. Bank dobrze ocenia  najbliższe perspektywy polskiej gospodarki.

PAP dnia 9 maja o godz. 6:05: S4E SA (5/2018) Raport kwartalny S4E S.A. za I kw. 2018 r.

Bankier dnia 9 maja o godz. 6:05: VIGO SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 9 maja o godz. 6:05: INGBSK: wyniki finansowe

PAP dnia 9 maja o godz. 5:05: VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 9 maja o godz. 5:05: RONSON DEVELOPMENT SE: wyniki finansowe

PAP dnia 9 maja o godz. 5:05: ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 9 maja o godz. 4:05: RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 8 maja o godz. 23:05: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 8 maja o godz. 23:05: ASBISc: wyniki finansowe

PAP dnia 8 maja o godz. 22:05: PRIME CAR MANAGEMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 8 maja o godz. 22:05: ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 8 maja o godz. 16:05: SEKO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 8 maja o godz. 15:05: SEKO SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 8 maja o godz. 11:05: IBC POLSKA: Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018

"Zarząd IBC Polska F&P S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku, w którym przedstawione zostały także jednostkowe dane finansowe Emitenta stosownie do zapisów § 5 ust. 2a Załącznika...

PAP dnia 8 maja o godz. 10:05: IBC POLSKA F&P SA (4/2018) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018

Bankier dnia 8 maja o godz. 8:05: JWA: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki JWA spółka akcyjna z siedziba w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

PAP dnia 8 maja o godz. 7:05: JWA SA (10/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 8 maja o godz. 7:05: AC S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 8 maja o godz. 6:05: MILKPOL: Raport okresowy EBI Nr 9/2018 - Raport roczny Milkpol SA za 2017 rok

Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (Spółka), przekazuje w załączonych plikach raport okresowy – jednostkowy raport roczny Spółki za 2017 rok: (-) Plik MLP-ROR2017-1 obejmuje pismo Zarządu Spółki...

Bankier dnia 8 maja o godz. 6:05: ODLEWNIE: wyniki finansowe

PAP dnia 8 maja o godz. 6:05: AC SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

PAP dnia 8 maja o godz. 5:05: MILKPOL SA (9/2018) Raport okresowy EBI Nr 9/2018 - Raport roczny Milkpol SA za 2017 rok

Raport Roczny nr 9/2018

PAP dnia 8 maja o godz. 5:05: ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 7 maja o godz. 16:05: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 7 maja o godz. 16:05: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 7 maja o godz. 16:05: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 7 maja o godz. 15:05: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 7 maja o godz. 15:05: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_20120309

PAP dnia 7 maja o godz. 15:05: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Bankier dnia 7 maja o godz. 12:05: SYMBIO POLSKA: Raport kwartalny za I kwartał 2018 rok

Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 7 maja o godz. 12:05: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 7 maja o godz. 11:05: SYMBIO POLSKA SA (10/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 rok

Bankier dnia 7 maja o godz. 10:05: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 7 maja o godz. 9:05: POLMAN: Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2018 obejmujący okres od 01 stycznia do 31 marca 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

PAP dnia 7 maja o godz. 8:05: POLMAN SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Bankier dnia 4 maja o godz. 20:05: REINHOLD EUROPE AB: New information about annual report for 2017

PAP dnia 4 maja o godz. 19:05: REINHOLD EUROPE AB (7/2018) New information about annual report for 2017

Bankier dnia 4 maja o godz. 19:05: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 maja o godz. 12:05: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 maja o godz. 12:05: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 maja o godz. 11:05: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 maja o godz. 11:05: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 maja o godz. 10:05: INVESTOR FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 maja o godz. 21:05: NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 maja o godz. 21:05: NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 2 maja o godz. 20:05: NANOGROUP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 2 maja o godz. 20:05: MBF Group: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2018 r. (za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.).Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika...

PAP dnia 2 maja o godz. 20:05: NANOGROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 2 maja o godz. 19:05: MBF GROUP SA (10/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 2 maja o godz. 19:05: LARK: wyniki finansowe

PAP dnia 2 maja o godz. 18:05: LARK.PL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 2 maja o godz. 18:05: IndygoTech Minerals S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 2 maja o godz. 17:05: INDYGOTECH MINERALS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 2 maja o godz. 16:05: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 maja o godz. 16:05: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 maja o godz. 16:05: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 maja o godz. 16:05: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 maja o godz. 15:05: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 maja o godz. 12:05: IndygoTech Minerals S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 2 maja o godz. 11:05: INDYGOTECH MINERALS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 2 maja o godz. 8:05: EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 2 maja o godz. 7:05: EKO EXPORT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Telepolis dnia 1 maja o godz. 21:05: Zaskoczenie na Wall Street. Wyniki finansowe Apple wyższe niż przewidywane.

Apple ogłosiło wyniki finansowe, zarówno zysk jak i przychody z akcji wzrosły, co więcej przyrost ten przekroczył przewidywania analityków. Zyski na akcję wzrosły o 30%. Podniesiona została dywidenda o 16% oraz zapowiedziano wykup akcji o wartości 100 miliardów dolarów. Co złożyło się na te wyniki?

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 23:04: ABADON REAL ESTATE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 23:04: ABADON REAL ESTATE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 22:04: COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 22:04: ABADON REAL ESTATE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 22:04: URSUS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 22:04: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 22:04: ABADON REAL ESTATE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 21:04: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 21:04: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 21:04: COGNOR HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 21:04: CFI HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 21:04: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 21:04: ZPUE: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 21:04: IMC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 21:04: PRÓCHNIK: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 20:04: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 20:04: ZPUE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 20:04: PEIXIN: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 20:04: BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 20:04: IBSM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 20:04: PRÓCHNIK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 19:04: PEIXIN INTERNATIONAL GROUP NV Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 19:04: IBSM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 18:04: SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 18:04: COLIAN HOLDING SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 18:04: SLEEPZAG: Annual Report 2017

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 17:04: PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 17:04: SCO-PAK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 17:04: COLIAN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 17:04: MILKILAND N.V.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 17:04: SLEEPZ AG (6/2018) Annual Report 2017

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 17:04: REDWOOD Holding S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: PLATYNOWE INWESTYCJE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: REDWOOD Holding S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: MILKILAND NV Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: MOJ SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: REDWOOD HOLDING SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 16:04: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 15:04: CITY SERVICE SE: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 15:04: DEKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 15:04: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 15:04: REDWOOD HOLDING SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 15:04: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 14:04: CITY SERVICE SE Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 14:04: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 12:04: FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 12:04: CUBE.ITG S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 12:04: SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 11:04: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 11:04: ZASTAL SA: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 11:04: FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 11:04: CUBE.ITG SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 11:04: SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 10:04: ZASTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 10:04: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 9:04: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 8:04: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 5:04: APATOR: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 kwietnia o godz. 5:04: ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 4:04: APATOR SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 30 kwietnia o godz. 3:04: ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 23:04: BIOFACTORY: Biofactory SA - raport okresowy za 2017 rok

Biofactory SA - Raport roczny za 2017 rok Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2017.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 23:04: BIOFACTORY: Biofactory SA - Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 22:04: ZASTAL SA: wyniki finansowe

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 22:04: BIOFACTORY SA (4/2018) Biofactory SA - raport okresowy za 2017 rok

Raport Roczny nr 4/2018

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 22:04: BIOFACTORY SA (3/2018) Biofactory SA - Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 21:04: EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 21:04: ZASTAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 20:04: EKO EXPORT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 20:04: INTERBUD-LUBLIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 19:04: RAINBOW TOURS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 18:04: SANWIL HOLDING SA: wyniki finansowe

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 18:04: EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 18:04: RAINBOW TOURS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 17:04: SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 16:04: VENTURE INC S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 15:04: ALMA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 15:04: ALMA: wyniki finansowe

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 15:04: VENTURE INC SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 14:04: ALMA MARKET SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 14:04: ALMA MARKET SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 14:04: AAT HOLDING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 13:04: AAT HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 12:04: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 12:04: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 11:04: PROTEKTOR: wyniki finansowe

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 10:04: PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 29 kwietnia o godz. 4:04: DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 kwietnia o godz. 3:04: DEKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 28 kwietnia o godz. 22:04: ZREMB-CHOJNICE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 kwietnia o godz. 22:04: ZREMB-CHOJNICE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 kwietnia o godz. 21:04: ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 28 kwietnia o godz. 21:04: ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 28 kwietnia o godz. 19:04: DREWEX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 kwietnia o godz. 18:04: DREWEX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 28 kwietnia o godz. 15:04: VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 kwietnia o godz. 15:04: VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 kwietnia o godz. 14:04: VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 28 kwietnia o godz. 14:04: VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 28 kwietnia o godz. 2:04: CUBE.ITG S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 kwietnia o godz. 2:04: CUBE.ITG S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 kwietnia o godz. 1:04: KCI: wyniki finansowe

PAP dnia 28 kwietnia o godz. 1:04: CUBE.ITG SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 28 kwietnia o godz. 1:04: CUBE.ITG SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 28 kwietnia o godz. 0:04: SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 kwietnia o godz. 0:04: KCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 28 kwietnia o godz. 0:04: AWBUD: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 23:04: SFINKS POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 23:04: BUMECH S.A. w restrukturyzacji: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 23:04: AWBUD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 23:04: KCI: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 22:04: ARTERIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 22:04: BUMECH S.A. w restrukturyzacji: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 22:04: TOWER INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 22:04: BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 22:04: 06MAGNA: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 22:04: INVISTA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 22:04: KCI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 22:04: ACTION S.A. w restrukturyzacji: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: SFINKS POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: STARHEDGE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: INVISTA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: ACTION SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: REGNON S.A. w restrukturyzacji: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: IZOLACJA: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: ACTION SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: PAMAPOL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 21:04: HFTGROUP: Korekta Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. HFT GROUP

Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. zawierający dane jednostkowe. Korekta wynika z faktu podjęcia decyzji w dniu 27 kwietnia...

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: STARHEDGE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: QUMAK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: MCI: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: STARHEDGE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: IZOLACJA JAROCIN SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: AQUA POZNAŃ: Raport okresowy roczny za 2017r.

Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: CWA: Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna raportu EBI:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: ADIUVO INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: GINO ROSSI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 20:04: HFT GROUP SA (16/2018) Korekta Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. HFT GROUP

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: MCI CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: MZN PROPERTY S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: STARHEDGE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: AQUA SA (3/2018) Raport okresowy roczny za 2017r.

Raport Roczny nr 3/2018

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: CWA SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018r.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: FEERUM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: MOSTALZAB: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 19:04: PGO S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: FASING: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: PGO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: MZN PROPERTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: INDYKPOL SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: BLIRT: Raport kwartalny BLIRT SA za I kw. 2018 r.

Zarząd BLIRT S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie...

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: FAMUR S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: ZUK: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: IDEON SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: ARCUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 18:04: PGO SA (5/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: PBS Finanse SA: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: INDYKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: BLIRT SA (11/2018) Raport kwartalny BLIRT SA za I kw. 2018 r.

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: ZAMET S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: FAMUR SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: COMARCH: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: IFUN4ALL: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2018 r. obejmujący okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 17:04: SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: REGNON S.A. w restrukturyzacji: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: ASM GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: LSI SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: GROCLIN: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: PBS FINANSE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: GKS GieKSa Katowice: Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO Załączniki20180427_174135_0000112013_0000101137.pdf20180427_174135_0000112013_0000101138.pdf

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: KOPEX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: HYDROTOR: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: ZAMET SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: BEDZIN: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: MMAKERS: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 r....

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: HERKULES S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: NWAIDM: Raport kwartalny - I kwartał 2018

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 16:04: LSI SOFTWARE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: AMICA WRONKI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2018) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: KOPEX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: PROCHEM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: MONEY MAKERS TFI SA (13/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: HERKULES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 15:04: NWAI DOM MAKLERSKI SA (5/2018) Raport kwartalny - I kwartał 2018

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 14:04: TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 14:04: TERMO-REX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 13:04: TERMO-REX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 12:04: AS SILVANO FASHION GROUP: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 12:04: LS TECH-HOMES: Raport okresowy za 2017 rok

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport za 2017 rok.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 12:04: SILVANO FASHION GROUP AS Raport okresowy za SA-R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 11:04: LS TECH-HOMES SA (16/2018) Raport okresowy za 2017 rok

Raport Roczny nr 16/2018

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 11:04: AMPLI: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 10:04: TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 10:04: AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 9:04: TERMO-REX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 9:04: EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING: Raport kwartalny spółki Ekopol Górnośląski Holding SA za I kwartał 2018 roku (PLEKPLG00019)

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do...

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 9:04: TERMO-REX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 8:04: EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (24/2018) Raport kwartalny spółki Ekopol Górnośląski Holding SA za I kwartał 2018 roku (PLEKPLG00019)

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 7:04: WISTIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 6:04: INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 6:04: KONSORCJUM STALI S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 kwietnia o godz. 6:04: ATMGRUPA: wyniki finansowe

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 6:04: FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 5:04: BUDIMEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 5:04: KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 5:04: ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 5:04: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 5:04: MIASTO ELBLĄG zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 5:04: MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 4:04: ERG SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 4:04: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 4:04: WAWEL SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 4:04: GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 4:04: WORK SERVICE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 kwietnia o godz. 0:04: LUBAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 22:04: LUBAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 21:04: MABION SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 19:04: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 18:04: SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 17:04: FERRUM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 17:04: KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 16:04: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 16:04: ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 16:04: WDX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 15:04: DROP S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 15:04: ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 15:04: DROP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 15:04: NETIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 15:04: FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 15:04: PME SA: wyniki finansowe

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 15:04: ONCOARENDI THERAPEUTICS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 14:04: DROP SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 14:04: PME SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 12:04: C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 12:04: ALEJASAMOCHODOWA.PL: Raport Kwartalny za I kwartał 2018

W załączonym pliku PDF, Zarząd ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2018 r.PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym...

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 11:04: CLEAN&CARBON ENERGY SA zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 11:04: ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (9/2018) Raport Kwartalny za I kwartał 2018

WNP dnia 26 kwietnia o godz. 9:04: Facebook ma kłopoty? Wyniki finansowe temu przeczą

Facebook poinformował o dużym wzroście przychodów za pierwszy kwartał 2018 r. mimo skandalu związanego z wykorzystaniem danych 87 mln użytkowników serwisu przez firmę Cambridge Analytica. Rok do roku przychody koncernu wzrosły o niemal 50 proc.

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 7:04: MO-BRUK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 7:04: WARIMPEX: Annual Report 2017

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 6:04: ROPCZYCE: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 6:04: GETIN NOBLE BANK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 6:04: ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 6:04: DELKO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 6:04: MO-BRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 6:04: WARIMPEX FINANZ & UND BETEILIGUNGS AG (3/2018) Annual Report 2017

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 6:04: PKNORLEN: Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2018 roku wg segmentów działalności oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 5:04: ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 5:04: PKNORLEN: wyniki finansowe

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 5:04: GETIN NOBLE BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 5:04: DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 5:04: DELKO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 5:04: CAPITAL: wyniki finansowe

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 5:04: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (49/2018) Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2018 roku wg segmentów działalności oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 4:04: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 26 kwietnia o godz. 4:04: CAPITAL PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 26 kwietnia o godz. 0:04: BORYSZEW: wyniki finansowe

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 23:04: BORYSZEW SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 23:04: BENEFIT SYSTEMS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 22:04: BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 21:04: PEKABEX: wyniki finansowe

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 20:04: POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 17:04: AILLERON S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 16:04: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 16:04: AILLERON SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 16:04: ORANGEPL: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 16:04: UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 15:04: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_20120309

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 15:04: ORANGE POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 15:04: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 15:04: UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 15:04: KRYNICA VITAMIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 11:04: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI: Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr...

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 11:04: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 10:04: GMINA WAŁBRZYCH: wyniki finansowe

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 10:04: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (9/2018) Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 9:04: GMINA WAŁBRZYCH zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 8:04: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 8:04: WOJAS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 7:04: EC2: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 7:04: WOJAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 7:04: CNT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 6:04: RELPOL: wyniki finansowe

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 6:04: EC2 SA (6/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 6:04: CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 6:04: ŚNIEZKA: wyniki finansowe

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 5:04: RELPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 25 kwietnia o godz. 5:04: FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 25 kwietnia o godz. 0:04: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 23:04: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 23:04: MENNICA: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 22:04: IMPEXMET: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 22:04: EMPERIA: wyniki finansowe

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 22:04: MENNICA POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 21:04: EMPERIA: wyniki finansowe

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 21:04: IMPEXMETAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 21:04: EMPERIA HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 20:04: EMPERIA HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 20:04: MONNARI TRADE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 19:04: MONNARI TRADE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 17:04: IMS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 17:04: CUBE.ITG S.A.: Informacja o odpisach aktualizujących wartość aktywów Emitenta oraz wybrane szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 r.

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 17:04: IMS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 16:04: IMS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 16:04: CUBE.ITG SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2018) Informacja o odpisach aktualizujących wartość aktywów Emitenta oraz wybrane szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 r.

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 16:04: IMS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 8:04: KREZUS SA: wyniki finansowe

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 7:04: KREZUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 6:04: BANK MILLENNIUM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 6:04: REDAN: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 kwietnia o godz. 6:04: REDAN: wyniki finansowe

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 5:04: BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 5:04: REDAN SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 5:04: BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

PAP dnia 24 kwietnia o godz. 5:04: REDAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 22:04: BBI DEVELOPMENT SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 22:04: COMP: wyniki finansowe

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 21:04: BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 21:04: COMP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 19:04: IPFINVPL: Annual report and compliance certificate

The Management Board of IPF Investments Polska Sp. z o. o. (IPF IP), hereby announces IPF IP's annual report for the year 2017 and presents the compliance certificate referred to in clause 7 (b) of the terms and conditions for bonds issued...

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 19:04: IDM SA: wyniki finansowe

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 18:04: DOM MAKLERSKI IDM SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 17:04: ELZAB: wyniki finansowe

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 16:04: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 16:04: DGA: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 16:04: STOPKLATKA: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2018 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 15:04: DGA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 15:04: STOPKLATKA SA (9/2018) Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2018 r.

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 14:04: REINHOLD EUROPE AB: Information about annual report for 2017

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 13:04: REINHOLD EUROPE AB (6/2018) Information about annual report for 2017

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 13:04: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 kwietnia o godz. 8:04: CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS: Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 23 kwietnia o godz. 7:04: CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SA (14/2018) Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 22 kwietnia o godz. 23:04: PLAYWAY S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 kwietnia o godz. 22:04: PLAYWAY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 19:04: FTIPROFIT: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2018 roku.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20180420_201036_0000111831_0000100910.pdf

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 18:04: ERGIS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 18:04: CPD S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 18:04: FTI PROFIT SA (7/2018) Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2018 roku.

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 17:04: ERGIS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 17:04: CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 17:04: INTERSPORT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 17:04: QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 16:04: WIKANA: wyniki finansowe

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 16:04: INTERSPORT POLSKA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 16:04: ADMIRAL BOATS: Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Zarząd ADMIRAL BOATS S.A przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe...

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 16:04: QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 16:04: INTERFERIE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 15:04: WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 15:04: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 15:04: ADMIRAL BOATS SA (8/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 15:04: INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 14:04: KPPD: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 13:04: KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (7/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 11:04: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 11:04: INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 10:04: INSTAL KRAKÓW SA (9/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 6:04: OVOSTAR UNION N.V.: Annual Report for the year ended 31 December 2017

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 6:04: KOMPAP: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 6:04: AQUA BIELSKO-BIAŁA: Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie par.5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu...

Bankier dnia 20 kwietnia o godz. 6:04: INTERMA TRADE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 5:04: OVOSTAR UNION N.V. (4/2018) Annual Report for the year ended 31 December 2017

Report no 4/2018

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 5:04: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 5:04: AQUA SA (5/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 20 kwietnia o godz. 5:04: INTERMA TRADE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 23:04: SELENA FM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 22:04: SELENA FM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 19:04: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 18:04: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 17:04: FERRUM: Wstępne wyniki finansowe za rok 2017

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 16:04: FAST FINANCE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 16:04: FERRUM SA (25/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok 2017

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 16:04: ALTA: wyniki finansowe

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 15:04: FAST FINANCE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 15:04: ALTA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 14:04: ERGIS S.A.: Korekta raportu bieżącego - wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 14:04: SECO/WARWICK S.A.: Informacja o zdarzeniach mających negatywny wpływ na wyniki finansowe roku 2017.

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 14:04: BLACK POINT S.A.: Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za I kwartał 2018 r.

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 13:04: ERGIS SA (11/2018) Korekta raportu bieżącego - wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 13:04: SECO/WARWICK SA (13/2018) Informacja o zdarzeniach mających negatywny wpływ na wyniki finansowe roku 2017.

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 13:04: BLACK POINT SA (1/2018) Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za I kwartał 2018 r.

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 7:04: ERGIS S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 7:04: ABC DATA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 7:04: KRKA: Audited consolidated and unconsolidated annual report for the year 2017

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 7:04: TXM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 6:04: ERGIS SA (11/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 6:04: ABC DATA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 6:04: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 6:04: POLICE: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 6:04: GRUPA AZOTY SA: wyniki finansowe

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 6:04: KRKA D.D. (15/2018) Audited consolidated and unconsolidated annual report for the year 2017

Report no 15/2018

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 6:04: TXM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 19 kwietnia o godz. 6:04: KETY: wyniki finansowe

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 5:04: GRUPA AZOTY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 5:04: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

PAP dnia 19 kwietnia o godz. 5:04: GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 18 kwietnia o godz. 23:04: ZPC OTMUCHÓW S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 kwietnia o godz. 22:04: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 18 kwietnia o godz. 20:04: RADPOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 18 kwietnia o godz. 19:04: RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 18 kwietnia o godz. 12:04: CEZ, a.s.: Annual report 2017

PAP dnia 18 kwietnia o godz. 11:04: CEZ A.S. (0/2017) Annual report 2017

Bankier dnia 18 kwietnia o godz. 6:04: ŻYWIEC: wyniki finansowe

PAP dnia 18 kwietnia o godz. 5:04: GRUPA ŻYWIEC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 17 kwietnia o godz. 21:04: PRAGMA INKASO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 kwietnia o godz. 20:04: PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 17 kwietnia o godz. 20:04: PRAGMA FAKTORING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 kwietnia o godz. 19:04: PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 17 kwietnia o godz. 19:04: INTERCARS: wyniki finansowe

PAP dnia 17 kwietnia o godz. 18:04: INTER CARS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 17 kwietnia o godz. 15:04: GRAPHIC S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 kwietnia o godz. 14:04: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 kwietnia o godz. 6:04: FERRO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 kwietnia o godz. 5:04: FERRO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 17 kwietnia o godz. 0:04: ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 kwietnia o godz. 0:04: GLOBAL COSMED S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 23:04: ENTER AIR SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 23:04: GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 22:04: GLOBAL COSMED S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 22:04: NEWAG S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 21:04: GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 21:04: NEWAG SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 21:04: NEWAG S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 20:04: NEWAG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 19:04: CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 19:04: HB REAVIS FINANCE PL 2: Annual report of the Issuer for financial year ended on 31 December 2017

The Management Board of HB Reavis Finance PL 2 sp. z o.o. ("HBRF" or the "Issuer") hereby announces publishing of the annual report of HB Reavis Finance PL 2 sp. z o.o. for the financial year ended 2017.Legal basis:-§18 clause 6 of the...

PAP dnia 16 kwietnia o godz. 18:04: CELON PHARMA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 16 kwietnia o godz. 16:04: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 13 kwietnia o godz. 18:04: ENEA: Informacja nt. analiz dotyczących wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA

PAP dnia 13 kwietnia o godz. 17:04: ENEA SA (19/2018) Informacja nt. analiz dotyczących wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA

Bankier dnia 13 kwietnia o godz. 17:04: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 13 kwietnia o godz. 16:04: ORCO PROPERTY GROUP SA (4/2018) ORCO PROPERTY GROUP - WYNIKI FINANSOWE ZA 2017 R.

Bankier dnia 13 kwietnia o godz. 11:04: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 13 kwietnia o godz. 6:04: POLIMEX-MOSTOSTAL: wyniki finansowe

PAP dnia 13 kwietnia o godz. 5:04: POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 12 kwietnia o godz. 16:04: GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: wyniki finansowe

Bankier dnia 12 kwietnia o godz. 16:04: IMPERA: wyniki finansowe

Bankier dnia 12 kwietnia o godz. 15:04: DEBICA: wyniki finansowe

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 15:04: GHELAMCO INVEST Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 15:04: FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 4/2017 SA-Q

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 15:04: IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 12 kwietnia o godz. 15:04: MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Interia dnia 12 kwietnia o godz. 6:04: Pfleiderer Group przedstawia wyniki finansowe za 2017 r. - wzrost EBITDA,

Pfleiderer Group zakończył 2017 rok z solidnymi wynikami finansowymi. Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o 4,8% w stosunku do poprzedniego roku (8.3% bez pierwszych 19 dni 2016 r. Segmentu Zachodniego), a wynik EBITDA o 9,3% (10.4% bez pierwszych 19 dni 2016 roku Segmentu Zachodniego).

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 20:04: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 19:04: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 17:04: PHOTON ENERGY N.V.: Corrections to Annual report 2017.

The Management Board of Photon Energy N.V. today advises of corrections to its FY2017 Annual report which was released on 9 April 2018 (EBI 11/2018). There was a typographical error in the table on page 64 of the Annual Report under the...

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 16:04: PHOTON ENERGY N.V. (13/2018) Corrections to Annual report 2017.

Raport Roczny nr 13/2018

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 14:04: RPP przyjęła sprawozdanie finansowe NBP, za wcześnie by mówić o wpłacie zysku - Glapiński

RPP przyjęła w środę sprawozdanie finansowe NBP - poinformował w środę na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że jest zbyt wcześnie, by mówić o wpłacie zysku NBP do budżetu państwa.

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 13:04: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 11:04: TIM liczy, że w ’18 wszystkie spółki z grupy wypracują dodatnie wyniki finansowe

Zarząd TIM liczy, że w 2018 roku wszystkie spółki z grupy wypracują dodatnie wyniki finansowe - poinformował prezes TIM Krzysztof Folta. W tym roku zarząd skoncentruje się na poprawie efektywności kosztowej i automatyzacji procesów.

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 7:04: PFLEIDERER GROUP SA: wyniki finansowe

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 6:04: PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 6:04: PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 kwietnia o godz. 5:04: TIM: wyniki finansowe

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 5:04: PRIMA MODA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 11 kwietnia o godz. 4:04: TIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 22:04: ARTIFEX MUNDI S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 21:04: ARTIFEX MUNDI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 19:04: AVIA SOLUTIONS GROUP AB: Announcement of Independent Auditor‘s Report, Separate and Consolidated Financial Statements, Consolidated Annual Report and Draft distribution of the profit of Avia Solutions Group AB for the year ended 31 December 2017

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 19:04: OEX: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 18:04: LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2017 r.

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 18:04: AVIA SOLUTIONS GROUP AB: wyniki finansowe

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 18:04: AVIA SOLUTIONS GROUP AB (5/2018) Announcement of Independent Auditor‘s Report, Separate and Consolidated Financial Statements, Consolidated Annual Report and Draft distribution of the profit of Avia Solutions Group AB for the year ended 31 December

Report no 5/2018

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 18:04: OEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 17:04: LUBAWA SA (3/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za 2017 r.

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 17:04: AVIA SOLUTIONS GROUP AB Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 17:04: IQ PARTNERS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 16:04: IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 15:04: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 9:04: GUS: wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń lepsze niż przed rokiem

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2017 r. były lepsze niż w poprzednim roku, a wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń na życie oraz zakładów ubezpieczeń majątkowych -...

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 7:04: ORZEŁ BIAŁY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 10 kwietnia o godz. 6:04: WADEX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 6:04: ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 10 kwietnia o godz. 5:04: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 22:04: ZPC OTMUCHÓW S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 21:04: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 17:04: SUNEX S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 16:04: SUNEX SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 16:04: ALUMETAL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 16:04: PHOTON ENERGY N.V.: Annual report 2017 for the year 2017.

The Management Board of Photon Energy N.V. publishes as an attachment, the annual report for the period from 1 January 2017 until 31 December 2017, including the audited consolidated and standalone financial statements prepared in accordance...

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 16:04: KORPORACJA KGL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 16:04: Bowim: wyniki finansowe

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 15:04: PHOTON ENERGY N.V. (11/2018) Annual report 2017 for the year 2017.

Raport Roczny nr 11/2018

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 15:04: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 15:04: ALUMETAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 15:04: PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 15:04: BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 7:04: ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 6:04: ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 5:04: KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 9 kwietnia o godz. 5:04: KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 4:04: KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 9 kwietnia o godz. 4:04: KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 18:04: BRASTER S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 18:04: BYTOM: wyniki finansowe

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 17:04: BRASTER SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 17:04: BIOTON: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 17:04: 4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 17:04: BIOTON: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 17:04: 4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 16:04: POZBUD T&R S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 16:04: 4FUN MEDIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 16:04: 4FUN MEDIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 16:04: SONEL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 15:04: POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 15:04: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 15:04: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 15:04: SONEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 15:04: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 14:04: WARIMPEX: Komunikat Ad Hoc: Wstępne wyniki finansowe za rok 2017

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 14:04: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Szacunek wpływu zdarzeń jednorazowych na skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 14:04: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 13:04: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA (2/2018) Szacunek wpływu zdarzeń jednorazowych na skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 11:04: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 7:04: BYTOM: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 6:04: MASTER PHARM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 6:04: BYTOM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 6:04: ARCHICOM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 5:04: MASTER PHARM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 6 kwietnia o godz. 5:04: TRANS POLONIA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 5:04: ARCHICOM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 6 kwietnia o godz. 4:04: TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 22:04: RAFAKO: wyniki finansowe

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 21:04: RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 21:04: CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW: Raport okresowy za IV kwartał 2017

Zarząd Spółki CWPE SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:art. 6 ust.14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieźące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 20:04: CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 16:04: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 16:04: ORLEN CAPITAL AB (publ): Sprawozdanie finansowe 2017 ORLEN Capital

Sprawozdanie finansowe 2017 ORLEN Capital Załączniki20180405_173812_0000111572_0000100533.pdf20180405_173812_0000111572_0000100534.pdf20180405_173812_0000111572_0000100535.pdf

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 16:04: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 16:04: FORTE: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 16:04: POLWAX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 15:04: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 15:04: FABRYKI MEBLI FORTE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 15:04: POLWAX SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 14:04: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 11:04: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 6:04: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 5:04: AUTO PARTNER S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 kwietnia o godz. 4:04: ESOTIQ & HENDERSON: wyniki finansowe

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 4:04: AUTO PARTNER SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 5 kwietnia o godz. 3:04: ESOTIQ & HENDERSON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 23:04: POLMED S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 22:04: POLMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 18:04: AIRWAY MEDIX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 18:04: AIRWAY MEDIX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 18:04: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: MANGATA HOLDING SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: POLICE: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za 2017 rok.

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 17:04: VIVID GAMES S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 16:04: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 16:04: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 16:04: MANGATA HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 16:04: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 16:04: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 16:04: VIVID GAMES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 16:04: GRUPA AZOTY SA (13/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 2017 rok

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 15:04: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 15:04: HFTGROUP: Korekta Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. zawierający dane jednostkowe. Korekty wynika z faktu błędnego ujęcia w zobowiązaniach...

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 15:04: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 14:04: HFT GROUP SA (13/2018) Korekta Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 14:04: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 14:04: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 11:04: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 8:04: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 7:04: ARTIFEX MUNDI S.A.: Wstępne wyniki finansowe za 2017 rok

Bankier dnia 4 kwietnia o godz. 6:04: INPRO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 6:04: ARTIFEX MUNDI SA (5/2018) Wstępne wyniki finansowe za 2017 rok

PAP dnia 4 kwietnia o godz. 5:04: INPRO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 19:04: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 19:04: INVESTOR FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 18:04: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 17:04: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 16:04: MDI ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 3 kwietnia o godz. 15:04: MDI ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 14:04: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 13:04: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 11:04: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 10:04: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 9:04: PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 9:04: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 8:04: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 8:04: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 8:04: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 3 kwietnia o godz. 8:04: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ: wyniki finansowe

Q1

Bankier dnia 31 marca o godz. 8:03: PGS SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 31 marca o godz. 7:03: PGS SOFTWARE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 30 marca o godz. 20:03: KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 marca o godz. 19:03: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 30 marca o godz. 19:03: KRAKCHEMIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 30 marca o godz. 18:03: UNIBEP S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 marca o godz. 17:03: UNIBEP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 30 marca o godz. 17:03: KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 marca o godz. 16:03: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 30 marca o godz. 16:03: KRAKCHEMIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 30 marca o godz. 15:03: NORTH COAST: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 marca o godz. 14:03: SADOVAYA GROUP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 marca o godz. 14:03: APS ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 marca o godz. 14:03: NORTH COAST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 30 marca o godz. 13:03: SADOVAYA GROUP SA Raport okresowy za 2016 SA-R

PAP dnia 30 marca o godz. 13:03: APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 30 marca o godz. 13:03: MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 marca o godz. 13:03: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 30 marca o godz. 12:03: MARVIPOL DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 30 marca o godz. 12:03: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 marca o godz. 11:03: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 30 marca o godz. 9:03: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 marca o godz. 8:03: SKOTAN S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 marca o godz. 8:03: SKOTAN S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 30 marca o godz. 7:03: SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 30 marca o godz. 7:03: SKOTAN SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 30 marca o godz. 7:03: STALPROFIL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 marca o godz. 6:03: NOVITA: wyniki finansowe

PAP dnia 30 marca o godz. 6:03: STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 30 marca o godz. 5:03: ASBISc: wyniki finansowe

PAP dnia 30 marca o godz. 5:03: NOVITA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 30 marca o godz. 4:03: ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 30 marca o godz. 0:03: PROJPRZEM MAKRUM: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 23:03: PROCAD S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 marca o godz. 23:03: PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 29 marca o godz. 22:03: WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 marca o godz. 22:03: PROCAD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 29 marca o godz. 21:03: WITTCHEN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 29 marca o godz. 17:03: FON: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 17:03: RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 marca o godz. 16:03: FON SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: ATLANTAPL: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: OT LOGISTICS: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 16:03: KRUSZWICA: wyniki finansowe

PAP dnia 29 marca o godz. 15:03: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 29 marca o godz. 15:03: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 29 marca o godz. 15:03: ATLANTA POLAND SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

PAP dnia 29 marca o godz. 15:03: OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 29 marca o godz. 15:03: ENERGOINSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 29 marca o godz. 15:03: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 29 marca o godz. 14:03: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 10:03: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 9:03: LABO PRINT S.A: wyniki finansowe

PAP dnia 29 marca o godz. 8:03: LABO PRINT SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 29 marca o godz. 7:03: ODLEWNIE: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 marca o godz. 6:03: PEPEES: wyniki finansowe

PAP dnia 29 marca o godz. 6:03: ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 29 marca o godz. 5:03: ES-SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 29 marca o godz. 5:03: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 29 marca o godz. 4:03: ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 28 marca o godz. 17:03: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 marca o godz. 16:03: STATIMA S.A.: Zmiana stosowanych zasad rachunkowości oraz szacunkowe wyniki finansowe Statima S.A. za 2017 rok

Bankier dnia 28 marca o godz. 16:03: PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 marca o godz. 16:03: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 28 marca o godz. 16:03: PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 28 marca o godz. 16:03: I2 DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 marca o godz. 16:03: LENTEX: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 marca o godz. 15:03: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 marca o godz. 15:03: IPFINVPL: Information on the change of date of publication of the annual report for the year 2017

In relation to the current EBI report No 2/2018 of 27 February 2018, the Management Board of IPF Investments Polska Sp. z o. o. (the Company) hereby informs that the publication date of the 2017 report has been changed. The Companys Management...

Bankier dnia 28 marca o godz. 15:03: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 28 marca o godz. 15:03: STATIMA S.A. (6/2018) Zmiana stosowanych zasad rachunkowości oraz szacunkowe wyniki finansowe Statima S.A. za 2017 rok

Bankier dnia 28 marca o godz. 15:03: MFO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 marca o godz. 15:03: PMPG POLSKIE MEDIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 28 marca o godz. 15:03: LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 28 marca o godz. 15:03: I2 DEVELOPMENT SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 28 marca o godz. 14:03: MFO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 28 marca o godz. 14:03: CI GAMES S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 marca o godz. 13:03: CI GAMES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 28 marca o godz. 12:03: PHOTON ENERGY N.V.: Publication date of the annual report 2017.

The Management Board of Photon Energy N.V. announces that the annual report for the period from 1 January 2017 until 31 December 2017, including the audited consolidated and standalone financial statements prepared in accordance with International...

PAP dnia 28 marca o godz. 11:03: PHOTON ENERGY N.V. (10/2018) Publication date of the annual report 2017.

Bankier dnia 28 marca o godz. 6:03: TRAKCJA PRKiI S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 marca o godz. 6:03: LOKUM DEWELOPER S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 marca o godz. 5:03: WIELTON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 28 marca o godz. 5:03: LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 marca o godz. 23:03: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 marca o godz. 23:03: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 marca o godz. 22:03: PRIME CAR MANAGEMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 marca o godz. 22:03: PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 marca o godz. 21:03: IPOPEMA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 marca o godz. 21:03: REVITUM: Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. Revitum Spółka Akcyjna

Zarząd Revitum S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie...

PAP dnia 27 marca o godz. 20:03: IPOPEMA SECURITIES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 marca o godz. 20:03: REVITUM SA (21/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. Revitum Spółka Akcyjna

Bankier dnia 27 marca o godz. 18:03: SELVITA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 marca o godz. 18:03: ATENDE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 marca o godz. 17:03: SELVITA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 27 marca o godz. 17:03: OPEN FINANCE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 marca o godz. 17:03: ATENDE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 marca o godz. 16:03: OPEN FINANCE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 27 marca o godz. 16:03: MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 marca o godz. 16:03: TALEX: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 marca o godz. 16:03: ABM SOLID S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 marca o godz. 16:03: ELBUDOWA: wyniki finansowe

PAP dnia 27 marca o godz. 15:03: TALEX SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 27 marca o godz. 15:03: ABM SOLID SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 27 marca o godz. 15:03: ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 27 marca o godz. 6:03: ULMA Construccion SA: wyniki finansowe

PAP dnia 27 marca o godz. 5:03: ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 26 marca o godz. 23:03: ERBUD S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 marca o godz. 22:03: KRYNICA VITAMIN S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 marca o godz. 22:03: ERBUD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 26 marca o godz. 21:03: KRYNICA VITAMIN S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 marca o godz. 21:03: ATLANTIS: wyniki finansowe

PAP dnia 26 marca o godz. 21:03: KRYNICA VITAMIN SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 26 marca o godz. 20:03: KRYNICA VITAMIN SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 26 marca o godz. 20:03: ATLANTIS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 26 marca o godz. 19:03: VIGO SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 marca o godz. 18:03: VIGO SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 26 marca o godz. 18:03: CIECH: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 marca o godz. 18:03: CIECH: wyniki finansowe

PAP dnia 26 marca o godz. 17:03: CIECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 26 marca o godz. 17:03: SARE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 marca o godz. 17:03: CIECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 26 marca o godz. 17:03: SARE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 marca o godz. 16:03: NOWAGALA: wyniki finansowe

PAP dnia 26 marca o godz. 16:03: SARE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 26 marca o godz. 16:03: IZOBLOK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 marca o godz. 16:03: SARE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 26 marca o godz. 16:03: 11 BIT STUDIOS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 marca o godz. 15:03: CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 26 marca o godz. 15:03: IZO-BLOK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

PAP dnia 26 marca o godz. 15:03: 11 BIT STUDIOS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 26 marca o godz. 14:03: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 marca o godz. 13:03: ATLAS ESTATES LTD: wyniki finansowe

PAP dnia 26 marca o godz. 12:03: ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 26 marca o godz. 5:03: RESBUD SE: wyniki finansowe

PAP dnia 26 marca o godz. 4:03: RESBUD SE Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 25 marca o godz. 23:03: CCC: wyniki finansowe

PAP dnia 25 marca o godz. 22:03: CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 24 marca o godz. 6:03: MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 24 marca o godz. 6:03: MOSTALWAR: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 22:03: ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 23 marca o godz. 22:03: ECHO: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 22:03: CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 23 marca o godz. 22:03: CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 21:03: CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 23 marca o godz. 21:03: CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 21:03: TORPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 23 marca o godz. 21:03: TORPOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 20:03: TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 23 marca o godz. 20:03: TORPOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 20:03: GEOTREKK SA (15/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Bankier dnia 23 marca o godz. 19:03: VOXEL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 19:03: VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 23 marca o godz. 18:03: RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 23 marca o godz. 18:03: Rubicon Partners SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 marca o godz. 16:03: EUROCASH: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 16:03: EUROCASH SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 23 marca o godz. 16:03: APS ENERGIA SA (4/2018) Wstępne wyniki finansowe za 2017 r.

PAP dnia 23 marca o godz. 16:03: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 23 marca o godz. 16:03: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 marca o godz. 13:03: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ: wyniki finansowe

WNP dnia 23 marca o godz. 11:03: SEAT ogłasza wyniki finansowe za rok 2017. Stawia na auta elektryczne

Hiszpański producent samochodów zakończył 2017 rok z zyskiem operacyjnym na poziomie 191 mln euro (w 2016 roku były 153 mln euro), czyli wynikiem o 24,8 proc. lepszym niż w roku poprzednim. Wartość sprzedaży wyniosła 9,892 mld euro; była o 11,2 proc większa niż rok wcześniej.

PAP dnia 23 marca o godz. 7:03: TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 23 marca o godz. 7:03: TESGAS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 marca o godz. 6:03: BEST: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 6:03: RAWLPLUG SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 23 marca o godz. 6:03: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 23 marca o godz. 6:03: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 6:03: DECORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 23 marca o godz. 6:03: DECORA: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 6:03: ED INVEST SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 23 marca o godz. 6:03: ED INVEST S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 5:03: ENEA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 23 marca o godz. 5:03: ENEA: wyniki finansowe

PAP dnia 23 marca o godz. 5:03: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 23 marca o godz. 5:03: LW BOGDANKA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 23:03: IFIRMA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 22 marca o godz. 23:03: IFIRMA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 marca o godz. 20:03: P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 20:03: P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 22 marca o godz. 19:03: K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 22 marca o godz. 19:03: K2 INTERNET S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 18:03: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 22 marca o godz. 18:03: HANDLOWY: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 18:03: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 22 marca o godz. 18:03: HANDLOWY: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 marca o godz. 18:03: Kino Polska TV S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 18:03: KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 22 marca o godz. 17:03: MAXCOM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 17:03: MAXCOM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 22 marca o godz. 7:03: MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 22 marca o godz. 7:03: MO-BRUK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 7:03: MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 22 marca o godz. 7:03: MO-BRUK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 6:03: BUDIMEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 22 marca o godz. 6:03: BUDIMEX: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 5:03: CD PROJEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 22 marca o godz. 5:03: CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 5:03: CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 22 marca o godz. 5:03: CYFROWY POLSAT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 marca o godz. 3:03: GOBARTO SA: wyniki finansowe

PAP dnia 22 marca o godz. 3:03: GOBARTO SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 21 marca o godz. 23:03: BENEFIT SYSTEMS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 23:03: BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 21 marca o godz. 22:03: NEXTBIKE POLSKA SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 21 marca o godz. 22:03: T-BULL SA (7/2018) Wyniki finansowe za 2017 r.

Bankier dnia 21 marca o godz. 21:03: NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 21:03: NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 21 marca o godz. 21:03: UNIMOT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 21:03: UNIMOT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 21 marca o godz. 20:03: UNIFIED FACTORY S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 19:03: UNIFIED FACTORY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 21 marca o godz. 19:03: UNIFIED FACTORY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 marca o godz. 19:03: YOLO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 19:03: YOLO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 21 marca o godz. 18:03: ASTARTA HOLDING: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 marca o godz. 18:03: IMPEL: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 marca o godz. 18:03: VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 18:03: VANTAGE DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 21 marca o godz. 17:03: IMPEL: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 17:03: INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 21 marca o godz. 17:03: MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 21 marca o godz. 17:03: MEDICALGORITHMICS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 16:03: PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 21 marca o godz. 16:03: POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 21 marca o godz. 16:03: PHN S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 marca o godz. 16:03: PLASTBOX: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 16:03: PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 21 marca o godz. 16:03: OPONEO.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 21 marca o godz. 16:03: OPONEO.PL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 15:03: MILESTONE MEDICAL INC. (5/2018) Corrected Consolidated Annual Report for year ended December 31, 2017

Raport Roczny nr 5/2018

PAP dnia 21 marca o godz. 9:03: MILESTONE MEDICAL INC. (4/2018) Consolidated Annual Report for year ended December 31, 2017

Raport Roczny nr 4/2018

PAP dnia 21 marca o godz. 6:03: KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 21 marca o godz. 6:03: KPPD: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 marca o godz. 6:03: LENA LIGHTING: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 marca o godz. 5:03: GTC: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 5:03: GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 21 marca o godz. 5:03: VISTULA GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 21 marca o godz. 5:03: VISTULA GROUP: wyniki finansowe

PAP dnia 21 marca o godz. 5:03: VISTULA GROUP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 21 marca o godz. 5:03: VISTULA GROUP: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 23:03: SERINUS ENERGY INC. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 marca o godz. 23:03: SERINUS ENERGY INC.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 marca o godz. 20:03: MAKARONY POLSKIE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 20:03: MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 20 marca o godz. 19:03: ZUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 marca o godz. 19:03: ZUE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 18:03: LC CORP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 marca o godz. 18:03: LC CORP S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 18:03: PCC EXOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 marca o godz. 18:03: PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 17:03: PCC EXOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 20 marca o godz. 17:03: PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 17:03: INVESTMENT FRIENDS SE Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 20 marca o godz. 17:03: INVESTMENT FRIENDS SE: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 16:03: BERLING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 20 marca o godz. 16:03: ATREM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 16:03: PCC INTERMODAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 marca o godz. 14:03: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 13:03: INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (9/2018) Annual Report 2017 / Notice of AGM 2018

Report no 9/2018

PAP dnia 20 marca o godz. 12:03: CLEAN&CARBON ENERGY SA zawierający sprawozdanie finansowe według

zawierający sprawozdanie finansowe według

Bankier dnia 20 marca o godz. 12:03: C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 10:03: SEKO SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 20 marca o godz. 9:03: SEKO SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 20 marca o godz. 7:03: CDRL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 6:03: IZOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 20 marca o godz. 6:03: IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 6:03: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 marca o godz. 6:03: BOŚ SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 marca o godz. 6:03: SEKO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 marca o godz. 5:03: APLISENS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 5:03: APLISENS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 20 marca o godz. 5:03: SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 20 marca o godz. 5:03: SANOK RC SA: wyniki finansowe

PAP dnia 20 marca o godz. 4:03: CAPITAL PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 marca o godz. 4:03: CAPITAL: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 marca o godz. 22:03: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 19 marca o godz. 22:03: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny P-FIZ-R-E_20120101

Bankier dnia 19 marca o godz. 19:03: ATAL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 19 marca o godz. 19:03: ATAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 19 marca o godz. 19:03: KRUK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 19 marca o godz. 19:03: KRUK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 19 marca o godz. 12:03: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 19 marca o godz. 7:03: ASSECO POLAND SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 19 marca o godz. 7:03: ASSECO POLAND: wyniki finansowe

PAP dnia 19 marca o godz. 6:03: MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 19 marca o godz. 6:03: MERCATOR MEDICAL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 marca o godz. 5:03: WAWEL SA: wyniki finansowe

PAP dnia 19 marca o godz. 5:03: DINO POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 19 marca o godz. 5:03: DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 marca o godz. 23:03: COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 marca o godz. 23:03: COGNOR HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 16 marca o godz. 23:03: COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 marca o godz. 22:03: EMC: wyniki finansowe

PAP dnia 16 marca o godz. 22:03: EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 16 marca o godz. 20:03: MPL VERBUM SA (1/2018) Raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2017/2018.

Bankier dnia 16 marca o godz. 17:03: GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 16 marca o godz. 17:03: PLATIGE IMAGE SA (4/2018) Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za 2017 rok i informacja o jednorazowych zdarzeniach nie gotówkowych mających wpływ na wyniki finansowe

Bankier dnia 16 marca o godz. 16:03: KETY: wyniki finansowe

PAP dnia 16 marca o godz. 16:03: GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 16 marca o godz. 15:03: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (2/2018) Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 2017 rok

PAP dnia 16 marca o godz. 15:03: ROBINSON EUROPE SA (3/2018) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2017/2018 roku obrotowego

PAP dnia 16 marca o godz. 11:03: OUTDOORZY SA (3/2018) Raport okresowy za I kwartał 2017/2018 roku obrotowego

PAP dnia 16 marca o godz. 9:03: DEUTSCHE BANK AG (3/2018) Deutsche Bank publishes Annual Report 2017 and audited financial results

Report no 3/2018

PAP dnia 16 marca o godz. 6:03: AC SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 16 marca o godz. 6:03: AC S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 marca o godz. 6:03: GETIN: wyniki finansowe

PAP dnia 16 marca o godz. 6:03: GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 16 marca o godz. 4:03: PKP CARGO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 marca o godz. 4:03: PKP CARGO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 16 marca o godz. 2:03: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 marca o godz. 2:03: WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 15 marca o godz. 23:03: NEUCA: wyniki finansowe

PAP dnia 15 marca o godz. 23:03: NEUCA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 15 marca o godz. 21:03: THE DUST SA (3/2018) Wyniki finansowe za 2017 r.

Bankier dnia 15 marca o godz. 20:03: PKNORLEN: wyniki finansowe

PAP dnia 15 marca o godz. 20:03: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 15 marca o godz. 19:03: MIRACULUM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 marca o godz. 18:03: 08OCTAVA: wyniki finansowe

PAP dnia 15 marca o godz. 18:03: OCTAVA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 15 marca o godz. 17:03: ORION INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 15 marca o godz. 17:03: ORION INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 marca o godz. 17:03: M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 15 marca o godz. 17:03: M.W. TRADE: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 marca o godz. 16:03: TOYA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 marca o godz. 16:03: ALCHEMIA: wyniki finansowe

PAP dnia 15 marca o godz. 16:03: ALCHEMIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 15 marca o godz. 15:03: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 15 marca o godz. 7:03: PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 15 marca o godz. 7:03: PEKAO BANK HIPOTECZNY: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 marca o godz. 6:03: PZU SA: wyniki finansowe

PAP dnia 15 marca o godz. 6:03: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 15 marca o godz. 6:03: FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV (12/2018) Wstępne niezaudytowane wyniki finansowe za 2017 rok

PAP dnia 15 marca o godz. 5:03: ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 15 marca o godz. 5:03: ENERGA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 marca o godz. 5:03: ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 15 marca o godz. 5:03: ENERGA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 marca o godz. 17:03: INTERFERIE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 marca o godz. 17:03: MLP GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 14 marca o godz. 16:03: J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 14 marca o godz. 16:03: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 marca o godz. 16:03: KGHM POLSKA MIEDŹ SA: wyniki finansowe

PAP dnia 14 marca o godz. 16:03: KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 14 marca o godz. 16:03: KGHM POLSKA MIEDŹ SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 marca o godz. 15:03: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 14 marca o godz. 6:03: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 14 marca o godz. 6:03: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 marca o godz. 5:03: PGNIG: wyniki finansowe

PAP dnia 14 marca o godz. 5:03: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 14 marca o godz. 4:03: LPP: wyniki finansowe

PAP dnia 14 marca o godz. 4:03: LPP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 14 marca o godz. 3:03: ROBYG S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 marca o godz. 3:03: ROBYG SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 13 marca o godz. 21:03: MEDIACAP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 13 marca o godz. 21:03: MEDIACAP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 13 marca o godz. 18:03: TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 13 marca o godz. 18:03: TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 13 marca o godz. 17:03: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 13 marca o godz. 17:03: KANIA: wyniki finansowe

PAP dnia 13 marca o godz. 13:03: Alior Bank opublikował wyniki finansowe

Alior Bank w 2017 roku odnotował 515,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Na niższy wynik rdr miało wpływ rozliczenie nabycia podstawowej działalności Banku BPH. Więcej o wynikach oraz planach na 2018 rok w wypowiedzi Filipa Gorczycy, wiceprezesa zarządu Alior Bank S.A.

PAP dnia 12 marca o godz. 19:03: Dane operacyjne JSW w IV kw. '17 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane operacyjne JSW za IV kwartał 2017 roku według wyliczeń PAP Biznes oraz kluczowe wyniki finansowe w poszczególnych segmentach działalności grupy.

Bankier dnia 12 marca o godz. 18:03: JSW S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 12 marca o godz. 18:03: JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Interia dnia 12 marca o godz. 9:03: Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za 2017 r.

Przychody Grupy Multimedia Polska w 2017 r. wyniosły 678,4 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 3,0% w porównaniu do roku ubiegłego. Skorygowana EBITDA wyniosła 334,9 mln zł, a marża EBITDA 49,4%. Strata netto za 2017 r. wyniosła 1,8 mln zł.

PAP dnia 12 marca o godz. 7:03: HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

Bankier dnia 12 marca o godz. 7:03: HELIO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 12 marca o godz. 6:03: PKO BANK HIPOTECZNY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 12 marca o godz. 6:03: PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 12 marca o godz. 5:03: PKOBP (PKO BP SA): wyniki finansowe

PAP dnia 12 marca o godz. 5:03: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 9 marca o godz. 20:03: MULTIMEDIA: Raport okresowy zawierający skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017

Zarząd Multimedia Polska S.A. niniejszym publikuje raport okresowy zawierający skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017.Podstawa prawna:§ 11 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez...

PAP dnia 9 marca o godz. 18:03: INTER CARS SA (5/2018) Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars za 2017 rok

Bankier dnia 9 marca o godz. 16:03: INGBSK: wyniki finansowe

PAP dnia 9 marca o godz. 16:03: ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 9 marca o godz. 10:03: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 9 marca o godz. 10:03: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 9 marca o godz. 8:03: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 9 marca o godz. 7:03: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.D. (14/2018) Audited consolidated and unconsolidated annual report for the year 2017

Report no 14/2018

PAP dnia 9 marca o godz. 5:03: IDEA BANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 9 marca o godz. 5:03: IDEA BANK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 8 marca o godz. 23:03: MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 8 marca o godz. 23:03: MENNICA: wyniki finansowe

PAP dnia 8 marca o godz. 21:03: PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 8 marca o godz. 21:03: PCC ROKITA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 8 marca o godz. 21:03: PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 8 marca o godz. 21:03: PCC ROKITA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 8 marca o godz. 20:03: AMREST HOLDINGS SE Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 8 marca o godz. 20:03: AMREST: wyniki finansowe

PAP dnia 8 marca o godz. 20:03: AMREST HOLDINGS SE Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 8 marca o godz. 20:03: AMREST: wyniki finansowe

Bankier dnia 8 marca o godz. 17:03: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 8 marca o godz. 16:03: MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

Bankier dnia 8 marca o godz. 16:03: MCI: wyniki finansowe

Bankier dnia 8 marca o godz. 7:03: KREZUS SA: wyniki finansowe

PAP dnia 8 marca o godz. 7:03: KREZUS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 8 marca o godz. 6:03: AGORA: wyniki finansowe

PAP dnia 8 marca o godz. 6:03: RONSON EUROPE N.V. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 8 marca o godz. 6:03: AGORA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 8 marca o godz. 6:03: RONSON EUROPE N.V.: wyniki finansowe

Bankier dnia 8 marca o godz. 2:03: ALIOR BANK S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 8 marca o godz. 2:03: ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 7 marca o godz. 19:03: GRIFFIN PREMIUM RE NV Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 7 marca o godz. 19:03: GRIFFIN PREMIUM RE N.V.: wyniki finansowe

Bankier dnia 7 marca o godz. 11:03: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 7 marca o godz. 6:03: DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 7 marca o godz. 6:03: DOM DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 7 marca o godz. 6:03: GRUPA LOTOS: wyniki finansowe

PAP dnia 7 marca o godz. 6:03: GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 6 marca o godz. 23:03: X-TRADE BROKERS DM SA: wyniki finansowe

PAP dnia 6 marca o godz. 23:03: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 6 marca o godz. 18:03: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 6 marca o godz. 18:03: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 marca o godz. 18:03: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 6 marca o godz. 18:03: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 6 marca o godz. 18:03: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 6 marca o godz. 18:03: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 6 marca o godz. 18:03: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 6 marca o godz. 10:03: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 6 marca o godz. 6:03: ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 6 marca o godz. 6:03: KOGENERA: wyniki finansowe

PAP dnia 5 marca o godz. 20:03: SIMPLE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 5 marca o godz. 20:03: SIMPLE: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 marca o godz. 15:03: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 marca o godz. 12:03: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 5 marca o godz. 10:03: GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Bankier dnia 5 marca o godz. 10:03: GETIN: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 marca o godz. 6:03: MBANK HIPOTECZNY: wyniki finansowe

PAP dnia 5 marca o godz. 6:03: MBANK HIPOTECZNY Raport okresowy roczny za 2017 R

WNP dnia 2 marca o godz. 20:03: Gorsze wyniki finansowe Murapolu

Deweloper z Bielska Białej podał wstępne wyniki finansowe za ubiegły rok. Są one gorsze niż te z 2016 roku.

Bankier dnia 2 marca o godz. 16:03: COMPERIA.PL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 2 marca o godz. 16:03: COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 2 marca o godz. 16:03: KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

Interia dnia 2 marca o godz. 14:03: Comarch - wyniki finansowe za czwarty kwartał 2017

Grupa Comarch ogłosiła wyniki finansowe za cztery kwartały 2017 roku. W okresie dwunastu miesięcy przychody ze sprzedaży Comarch wyniosły 1,1 mld złotych i były niższe o 11,2 mln złotych niż w analogicznym okresie rok temu. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 43,1 mln złotych i był niższy o 29,9 mln złotych niż w 2016 roku, a wynik operacyjny wyniósł 34,...

Bankier dnia 2 marca o godz. 13:03: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 marca o godz. 13:03: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 2 marca o godz. 12:03: IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Bankier dnia 2 marca o godz. 12:03: IDEA BANK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 marca o godz. 11:03: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 marca o godz. 11:03: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 marca o godz. 11:03: INVESTOR FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 marca o godz. 10:03: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 2 marca o godz. 8:03: TATRY MOUNTAIN RESORTS AS (2/2018) Amended Annual Report 2016/17

Report no 2/2018

MVNO GSM dnia 2 marca o godz. 8:03: Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za ostatni kwartał i cały 2017 rok

Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za ostatni kwartał i cały 2017 rok. W IV kw. 2017 r. Spółka wypracowała przychody w wysokości 361 mln zł (1 proc. Czytaj dalej: Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za ostatni kwartał i cały 2017 rok at MVNO-GSM.PL Innowacyjny blog telekomunikacyjny.

Bankier dnia 2 marca o godz. 8:03: TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S.: Amended Annual Report 2016/17

PAP dnia 2 marca o godz. 7:03: ELEKTROBUDOWA SA (7/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

PAP dnia 2 marca o godz. 6:03: STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 2 marca o godz. 6:03: STALEXPORT AUTOSTRADY: wyniki finansowe

Bankier dnia 2 marca o godz. 6:03: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 1 marca o godz. 20:03: FAMUR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 1 marca o godz. 20:03: FAMUR S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 1 marca o godz. 20:03: KREDYT INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

Bankier dnia 1 marca o godz. 20:03: KREDYT INKASO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 marca o godz. 18:03: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 marca o godz. 18:03: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 1 marca o godz. 17:03: AMICA WRONKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 1 marca o godz. 17:03: AMICA: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 marca o godz. 17:03: SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 marca o godz. 17:03: RAINBOW TOURS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 1 marca o godz. 17:03: COMARCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 1 marca o godz. 16:03: INVESTOR FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 marca o godz. 16:03: COMARCH: wyniki finansowe

PAP dnia 1 marca o godz. 16:03: SCO-PAK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny 4/2017 SA-Q

Bankier dnia 1 marca o godz. 16:03: SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 marca o godz. 16:03: TRITON: wyniki finansowe

PAP dnia 1 marca o godz. 16:03: MUZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

PAP dnia 1 marca o godz. 10:03: SILVANO FASHION GROUP AS Raport okresowy kwartalny 4/2017 SA-Q

PAP dnia 1 marca o godz. 10:03: OUTDOORZY SA (2/2018) Raport okresowy za rok obrotowy 2016/2017

Raport Roczny nr 2/2018

Bankier dnia 1 marca o godz. 10:03: AS SILVANO FASHION GROUP: wyniki finansowe

PAP dnia 1 marca o godz. 8:03: TATRY MOUNTAIN RESORTS AS (1/2018) Annual Report 2016/17

Report no 1/2018

PAP dnia 1 marca o godz. 7:03: INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (6/2018) Final Results

Report no 6/2018

Bankier dnia 28 lutego o godz. 23:02: NETIA: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 23:02: NETIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 28 lutego o godz. 20:02: GPW: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 20:02: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 28 lutego o godz. 20:02: AUGA GROUP AB Raport okresowy półroczny za 2017 PS

Bankier dnia 28 lutego o godz. 20:02: AGROWILL GROUP AB: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 19:02: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (3/2018) Wstępne wyniki finansowe Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

PAP dnia 28 lutego o godz. 19:02: VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 28 lutego o godz. 19:02: VOTUM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 18:02: AB SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Bankier dnia 28 lutego o godz. 18:02: AB S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 17:02: SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 28 lutego o godz. 17:02: SUWARY: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 17:02: ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 28 lutego o godz. 17:02: MBANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 28 lutego o godz. 17:02: mBank: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 17:02: AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 28 lutego o godz. 17:02: AILLERON S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 lutego o godz. 16:02: WASKO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 16:02: PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 28 lutego o godz. 16:02: HYDROTOR: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 16:02: CITY SERVICE SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QS

Bankier dnia 28 lutego o godz. 16:02: CITY SERVICE SE: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 16:02: ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 28 lutego o godz. 16:02: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QS

PAP dnia 28 lutego o godz. 16:02: STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 28 lutego o godz. 16:02: STALPRODUKT: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 lutego o godz. 15:02: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 15:02: REINHOLD EUROPE AB Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QS

Bankier dnia 28 lutego o godz. 15:02: REINHOLD EUROPE AB: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 lutego o godz. 14:02: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 lutego o godz. 12:02: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 10:02: R22 SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Bankier dnia 28 lutego o godz. 10:02: R22 S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 28 lutego o godz. 5:02: STELMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 28 lutego o godz. 5:02: STELMET S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 lutego o godz. 23:02: EUROCASH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 27 lutego o godz. 23:02: EUROCASH: wyniki finansowe

Telepolis dnia 27 lutego o godz. 19:02: Wyniki finansowe P4 po 4Q2017

Po IV kwartale 2017 roku Play miał 15,220 mln kart SIM. To o 5,6% więcej niż rok wcześniej.

PAP dnia 27 lutego o godz. 16:02: PLAY COMMUNICATIONS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 lutego o godz. 16:02: PLAY COMMUNICATIONS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 lutego o godz. 13:02: IPFINVPL: Information on the change of date of publication of the annual report for the year 2017

In relation to the current EBI report No 1/2018 of 3 January 2018, the Management Board of IPF Investments Polska Sp. z o. o. (the Company) hereby informs that the publication date of the 2017 report has been changed. The Company’s...

PAP dnia 27 lutego o godz. 7:02: MONNARI TRADE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 27 lutego o godz. 7:02: MONNARI TRADE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 27 lutego o godz. 6:02: APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 27 lutego o godz. 6:02: APATOR: wyniki finansowe

PAP dnia 27 lutego o godz. 5:02: BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 27 lutego o godz. 5:02: BANK PEKAO SA: wyniki finansowe

PAP dnia 27 lutego o godz. 3:02: ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QS

Bankier dnia 27 lutego o godz. 3:02: ASBISc: wyniki finansowe

PAP dnia 26 lutego o godz. 19:02: EMPERIA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 26 lutego o godz. 19:02: EMPERIA: wyniki finansowe

PAP dnia 26 lutego o godz. 16:02: NETMEDIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 26 lutego o godz. 16:02: NETMEDIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 lutego o godz. 16:02: HARPER HYGIENICS S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 lutego o godz. 16:02: HARPER HYGIENICS SA Raport okresowy kwartalny 4/2017 Q

Bankier dnia 26 lutego o godz. 11:02: FEERUM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 lutego o godz. 8:02: LZMO SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2018) LZMO SA w upadłości raport kwartalny za IV kwratał 2017r od 1.10.2017 do 31.12.2017r

PAP dnia 26 lutego o godz. 7:02: BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 26 lutego o godz. 7:02: BANK MILLENNIUM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 26 lutego o godz. 7:02: BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 26 lutego o godz. 6:02: FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 26 lutego o godz. 6:02: ŚNIEZKA: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 lutego o godz. 15:02: OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 lutego o godz. 12:02: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 lutego o godz. 10:02: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 lutego o godz. 10:02: PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 lutego o godz. 10:02: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 lutego o godz. 6:02: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 23 lutego o godz. 5:02: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy za 2017 SA-R

PAP dnia 22 lutego o godz. 18:02: SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Bankier dnia 22 lutego o godz. 18:02: SYGNITY: wyniki finansowe

PAP dnia 22 lutego o godz. 16:02: LIVECHAT SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Bankier dnia 22 lutego o godz. 16:02: LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 lutego o godz. 11:02: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 lutego o godz. 7:02: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 21 lutego o godz. 7:02: RELPOL SA (4/2018) Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2017 r.

Bankier dnia 21 lutego o godz. 6:02: ORBIS: wyniki finansowe

PAP dnia 21 lutego o godz. 6:02: ORBIS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 lutego o godz. 18:02: POLENERGIA: wyniki finansowe

PAP dnia 20 lutego o godz. 18:02: POLENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 20 lutego o godz. 16:02: ORANGE POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 20 lutego o godz. 16:02: ORANGEPL: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 lutego o godz. 16:02: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 20 lutego o godz. 16:02: FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 4/2017 SA-Q

Bankier dnia 20 lutego o godz. 16:02: DEBICA: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 lutego o godz. 9:02: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 20 lutego o godz. 7:02: TOWER INVESTMENTS SA (17/2018) Wstępne wyniki finansowe za 2017 r.

PAP dnia 20 lutego o godz. 5:02: AMBRA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Bankier dnia 20 lutego o godz. 5:02: AMBRA: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 lutego o godz. 19:02: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 19 lutego o godz. 19:02: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WNP dnia 19 lutego o godz. 19:02: Port w Hamburg ma się czym chwalić. Oto wyniki finansowe grupy

W 2017 roku grupa Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) osiągnęła przychód w wysokości 1,25 mld euro. To o blisko 6 proc. więcej porównaniu z  rokiem poprzednim kiedy to przychód wyniósł 1,18 mld euro.

PAP dnia 19 lutego o godz. 17:02: FAMUR SA (11/2018) Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2017.

PAP dnia 19 lutego o godz. 17:02: INFOSYSTEMS SA (4/2018) Raport kwartalny INFOSYSTEMS S.A. za IV kwartał 2017 rok

Bankier dnia 19 lutego o godz. 17:02: KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 19 lutego o godz. 15:02: MASTER PHARM SA (2/2018) Szacunkowe wyniki finansowe Master Pharm S.A. za cztery kwartały 2017 roku

Bankier dnia 19 lutego o godz. 10:02: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 17 lutego o godz. 19:02: QUART DEVELOPMENT SA (6/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. - korekta

PAP dnia 16 lutego o godz. 16:02: BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

Bankier dnia 16 lutego o godz. 16:02: BETACOM: wyniki finansowe

PAP dnia 16 lutego o godz. 16:02: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA Raport okresowy za 2017 SA-R

Bankier dnia 16 lutego o godz. 16:02: REMAK: wyniki finansowe

PAP dnia 16 lutego o godz. 7:02: MERCOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Bankier dnia 16 lutego o godz. 7:02: MERCOR S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 lutego o godz. 18:02: NAVIMOR-INVEST SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017r.

PAP dnia 15 lutego o godz. 16:02: SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Bankier dnia 15 lutego o godz. 16:02: SKARBIEC HOLDING S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 15 lutego o godz. 15:02: AVIA SOLUTIONS GROUP AB Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Bankier dnia 15 lutego o godz. 15:02: AVIA SOLUTIONS GROUP AB: wyniki finansowe

PAP dnia 15 lutego o godz. 13:02: SZAR SA (2/2018) RAPORT OKRESOWY ZA IV KW 2017r

PAP dnia 15 lutego o godz. 11:02: MINERAL MIDRANGE SA (3/2018) Korekta raportu okresowego EBI nr 2/2018 - Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 15 lutego o godz. 10:02: GOLAB SA (3/2018) Korekta raportu nr 2/2018 – Raport kwartalny GOLAB S.A. za IV kw. 2017 r.

PAP dnia 15 lutego o godz. 10:02: MOBILE PARTNER SA (2/2018) Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 15 lutego o godz. 9:02: MINERAL MIDRANGE SA (2/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 15 lutego o godz. 9:02: ZUE SA (3/2018) Wstępne wyniki finansowe za 2017 rok.

PAP dnia 15 lutego o godz. 5:02: EUROINVESTMENT SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017r

PAP dnia 14 lutego o godz. 23:02: PARCEL TECHNIK SA (7/2018) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 roku - korekta

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: PARCEL TECHNIK SA (6/2018) Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku Parcel Technik S.A.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 22:02: TERMO2PWR: Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: TECH INVEST GROUP SA (2/2018) Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: BDF SA (12/2018) Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: MOTORICUS SA (3/2018) Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: TECH INVEST GROUP SA (1/2018) Wyniki finansowe za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: AUXILIA SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: ASSETIAN SA (4/2018) Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: M FOOD SA (5/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: FORPOSTA SA (2/2018) Raport kwartalny Forposta za IV kwartał 2017 rok

Bankier dnia 14 lutego o godz. 22:02: ACREBIT: Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Emitaenta przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: HFT GROUP SA (10/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 22:02: LETUS CAPITAL: Raport okresowy za IV kwartał 2017

Zarząd Spółki Letus Capital Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

PAP dnia 14 lutego o godz. 22:02: MENNICA SKARBOWA SA (2/2018) Raport okresowy nr 2/2018

PAP dnia 14 lutego o godz. 21:02: APIS SA (3/2018) Raport okresowy APIS S.A. za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 21:02: HOTBLOK SA (4/2018) HOTBLOK S.A. - raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 21:02: EQUITIER SA (5/2018) Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Bankier dnia 14 lutego o godz. 21:02: Luxima Spółka Akcyjna: Raport okresowy grupy kapitałowej Luxima S.A. za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2017 r.Działając w zgodzie z §...

Bankier dnia 14 lutego o godz. 21:02: SOFTBLUE: Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki SoftBlue S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

PAP dnia 14 lutego o godz. 21:02: LUXIMA SA (2/2018) Wyniki finansowe LUXIMA SA za IV kwartał 2017 r. - wybrane pozycje

PAP dnia 14 lutego o godz. 21:02: LUKARDI SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 21:02: MEDARD SA (3/2018) Raport kwartalny spółki Medard S.A. za IV kwartał 2017 roku

Bankier dnia 14 lutego o godz. 21:02: INNO-GENE S.A.: Raport okresowy INNO-GENE S.A. za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje...

Bankier dnia 14 lutego o godz. 20:02: VIATRON: Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd spółki Viatron S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku. Załączniki20180214_215655_0000110712_0000099442.pdf

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: PROPERTY LEASE FUND SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: GLOBAL TRADE SA (1/2018) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: NOWOCZESNA FIRMA SA (5/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: BINARY HELIX SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: SFD SA (4/2018) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: MOBIMEDIA SOLUTION SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. MobiMedia Solution Spółka Akcyjna

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: ANGEL BUSINESS CAPITAL SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: FACHOWCY.PL VENTURES SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 20:02: BRAS: Raport okresowy za IV kwartał 2017

Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe...

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: RUCH CHORZÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018)

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: 7FIT SA (3/2018) Raport okresowy Spółki 7FIT SA za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: AUTO-SPA SA (4/2018) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 / Consolidated and entity quartelry report for IVQ 2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 20:02: MAXIPIZZA SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 20:02: AQUA POZNAŃ: Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2017r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

PAP dnia 14 lutego o godz. 19:02: ATHOS VENTURE CAPITAL SA (9/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 19:02: BIOMASS ENERGY PROJECT SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 19:02: INTELIWISE SA (3/2018) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 19:02: MAKOLAB SA (4/2018) MakoLab raport kwartalny za IV kwartał 2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 19:02: GLOBAL TRADE SA (7/2018) Jednostkowy raport okresowy Global Trade S.A. za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 19:02: HYDRAPRES SA (2/2018) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 19:02: AEDES SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 18:02: B2BPARTNER SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 18:02: MM CONFERENCES SA (2/2018) Raport Kwartalny za IVQ 2017 r

PAP dnia 14 lutego o godz. 18:02: BALTICON SA (4/2018) Raport kwartalny za 4Q2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 18:02: MEDAPP SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 18:02: GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2018) Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 18:02: VARSAV VR SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 18:02: GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2018) Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 18:02: MAXIMUS SA (3/2018) Raport kwartalny - IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 18:02: RUNICOM SA (4/2018) Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET - BIAŁE BŁOTA SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kw. 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: 01CYBERATON SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: VOICETEL COMMUNICATIONS SA (2/2018) Raport okresowy Voicetel Communications S.A. za IV kwartał 2017r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: SESCOM SA (5/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2017/2018

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SA (5/2018) Raport kwartalny za III kwartały roku obrotowego 2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: PRIME MINERALS SA (2/2018) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: E-MUZYKA SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Bankier dnia 14 lutego o godz. 17:02: SWISSMED: wyniki finansowe

PAP dnia 14 lutego o godz. 17:02: M-TRANS SA (8/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Bankier dnia 14 lutego o godz. 17:02: Graphic Spółka Akcyjna: Raport kwartalny za IV kwartał 2017

Zarząd Graphic S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2017 roku.Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

Bankier dnia 14 lutego o godz. 17:02: LANGLOO.COM: Raport okresowy za IV kwartał 2017

Zarząd Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 14 lutego o godz. 17:02: CALL CENTER TOOLS: Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

all Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 lutego o godz. 17:02: TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: I3D SA (5/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: HUCKLEBERRY GAMES SA (5/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: GREMPCO SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku Grempco Spółka Akcyjna

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: MERA SA (2/2018) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: PRESENT24 SA (2/2018) Raport okresowy Present24 S.A. za IV kwartał 2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: TELEMEDYCYNA POLSKA SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: ALUMAST SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: TELESTRADA SA (5/2018) Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny P-FIZ-Q-E_20120309

Bankier dnia 14 lutego o godz. 16:02: MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: GENOMED SA (2/2018) Raport kwartalny Genomed S.A. za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: CENTURION FINANCE SA (2/2018) Raport kwartalny 4Q 2017

Bankier dnia 14 lutego o godz. 16:02: INDOS: Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (2/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: LOKATY BUDOWLANE SA (3/2018) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: ATC-CARGO SA (4/2018) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2017 roku

Bankier dnia 14 lutego o godz. 16:02: KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: M4B SA (2/2018) Raport kwartalny M4B S.A. za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 16:02: NOVAVIS SA (4/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 15:02: OPTIZEN LABS SA (2/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 15:02: ORZEŁ SA (4/2018) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Bankier dnia 14 lutego o godz. 15:02: Grupa HRC Spółka Akcyjna: Raport okresowy za IV kwartał roku 2017

Zarząd GRUPA HRC S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 r.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

PAP dnia 14 lutego o godz. 15:02: Farm 51 Group SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 15:02: HEFAL SERWIS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2018) raport kwartalny za IV. kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 15:02: PERMA-FIX MEDICAL SA (4/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 15:02: HURTIMEX SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r - Hurtimex S.A.

PAP dnia 14 lutego o godz. 15:02: STEM CELLS SPIN SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Bankier dnia 14 lutego o godz. 15:02: EMMERSON REALTY: Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

PAP dnia 14 lutego o godz. 14:02: STANDREW SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 14:02: TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 14 lutego o godz. 14:02: POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (4/2018) Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV Kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 14:02: EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (3/2018) Raport okresowy jednotkowy i skonslidowany za IV kwartał 2017r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 14:02: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (6/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 14:02: GOVENA LIGHTING SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017r.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 14:02: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 lutego o godz. 14:02: MEGA SONIC: Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

PAP dnia 14 lutego o godz. 14:02: CORELENS SA (6/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 14:02: TELESTO SA (2/2018) Raport kwartalny za 4 kwartał 2017 roku

Bankier dnia 14 lutego o godz. 14:02: ARRINERA: Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1...

PAP dnia 14 lutego o godz. 13:02: 2INTELLECT.COM SA (4/2018) Raport okresowy za 4 kwartał 2017 r.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 13:02: INTERNET UNION: Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące...

PAP dnia 14 lutego o godz. 13:02: EURO-TAX.PL SA (2/2018) Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 13:02: TERMOEXPERT SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r

Interia dnia 14 lutego o godz. 13:02: SferaNET S.A. utrzymuje wyniki finansowe

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacyjnej, osiągnęła w 2017 r. bardzo dobre wyniki finansowe i zrealizowała prognozy finansowe. Spółka podpisała również umowę z Generalnym Wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w ramach prowadzonego projektu POPC, którego całkowita wartość wynosi 61,8 mln zł.

PAP dnia 14 lutego o godz. 13:02: VAKOMTEK SA (2/2018) Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 13:02: BIT EVIL SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r

PAP dnia 14 lutego o godz. 13:02: REMOR SOLAR POLSKA SA (3/2018) Raport okresowy Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 13:02: INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (4/2018) Raport kwartalny Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za czwarty kwartał 2018 roku

Bankier dnia 14 lutego o godz. 13:02: EFIX DOM MAKLERSKI: Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

PAP dnia 14 lutego o godz. 13:02: 2C PARTNERS SA (8/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. 2C Partners S.A.

PAP dnia 14 lutego o godz. 13:02: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (2/2018) AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA 4 KWARTAŁ 2017

Bankier dnia 14 lutego o godz. 13:02: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI: Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

PAP dnia 14 lutego o godz. 12:02: MR HAMBURGER SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 12:02: TAX-NET SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 12:02: BROWAR CZARNKÓW SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017r.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 12:02: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 14 lutego o godz. 12:02: QUARK VENTURES SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 12:02: INBOOK SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 11:02: SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA (5/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 11:02: ASSETUS SA (4/2018) Raport Kwartalny za 4 kwartał 2017r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 11:02: ARTP CAPITAL SA (2/2018) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 11:02: INVESTEKO SA (6/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 11:02: BIO PLANET SA (4/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 11:02: PIK SA (4/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

PAP dnia 14 lutego o godz. 11:02: MIDVEN SA (6/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 10:02: AZTEC INTERNATIONAL SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 10:02: EO NETWORKS SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 10:02: EDISON SA (2/2018) Edison SA - raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 9:02: IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 9:02: JR HOLDING: Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt...

PAP dnia 14 lutego o godz. 9:02: FORBUILD SA (3/2018) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 9:02: PRO-LOG SA (3/2018) PRO-LOG S.A. Raport okresowy za II kwartał 2017/2018 roku

Bankier dnia 14 lutego o godz. 9:02: ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 14 lutego o godz. 9:02: SEVENET SA (2/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.

PAP dnia 14 lutego o godz. 9:02: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (5/2018) Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 9:02: XTPL SA (4/2018) Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 8:02: MAŁKOWSKI-MARTECH SA (2/2018) Raport okresowy za czwarty kwartał 2017 MAŁKOWSKI-MARTECH Spółka Akcyjna

PAP dnia 14 lutego o godz. 8:02: WEALTH BAY SA (4/2018) Raport Kwartalny za 4 kwartał 2017r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 8:02: EUROSYSTEM SA (2/2018) Raport okresowy za czwarty kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 8:02: AFORTI HOLDING SA (10/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku / Individual and Consolidated quarterly report for Q IV 2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 8:02: SYMBIO POLSKA SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 7:02: LOGINTRADE SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 7:02: INCANA SA (2/2018) Raport okresowy za 4 kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 7:02: PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2018r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 7:02: GEO-TERM POLSKA SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 14 lutego o godz. 7:02: WERTH-HOLZ SA (1/2018) Raport okresowy za I kwartał 2017/2018

PAP dnia 14 lutego o godz. 7:02: ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (5/2018) Raport Kwartalny za IV kwartał 2017

PAP dnia 14 lutego o godz. 7:02: IDH SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku spółki IDH S.A.

PAP dnia 14 lutego o godz. 7:02: MARKA SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 6:02: GRODNO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Bankier dnia 14 lutego o godz. 6:02: GRODNO S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 14 lutego o godz. 6:02: IAI SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Bankier dnia 14 lutego o godz. 6:02: KBJ Spółka Akcyjna: Raport okresowy KBJ S.A. za IV kwartał 2017 roku

Zarząd KBJ przekazuje Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku. Załączniki20180214_074306_0000110469_0000099184.pdf

PAP dnia 14 lutego o godz. 6:02: GLG PHARMA SA (6/2018) Raport okresowy GLG Pharma S.A. za IV kwartał 2017 roku.

Bankier dnia 14 lutego o godz. 6:02: ALDA: Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Zarząd ALDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

PAP dnia 14 lutego o godz. 5:02: EXCELLENCE SA (2/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 14 lutego o godz. 5:02: KUPIEC SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 13 lutego o godz. 22:02: MED-GALICJA SA (4/2018) Raport okresowy MED-GALICJA S.A. za IV kwartał 2017 rok

Raport Roczny nr 4/2018

PAP dnia 13 lutego o godz. 21:02: GRUPA TRINITY SA (5/2018) Raport okresowy za 4 kwartał 2017

PAP dnia 13 lutego o godz. 21:02: BLOOBER TEAM SA (3/2018) Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 13 lutego o godz. 19:02: BORUTA-ZACHEM SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 13 lutego o godz. 17:02: VERTE SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 13 lutego o godz. 17:02: PILAB SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. (Q4 2017: Quarterly Report)

PAP dnia 13 lutego o godz. 17:02: POLSKA MEAT SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 13 lutego o godz. 17:02: ESKIMOS SA (2/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 13 lutego o godz. 16:02: NEPTIS SA (3/2018) Raport okresowy - 4 kwartał 2017 roku

PAP dnia 13 lutego o godz. 16:02: BANK ZACHODNI WBK SA (1/2018) Annual Report 2017 of Bank Zachodni WBK

Report no 1/2018

PAP dnia 13 lutego o godz. 16:02: BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 13 lutego o godz. 16:02: BZWBK: wyniki finansowe

PAP dnia 13 lutego o godz. 16:02: COPERNICUS SECURITIES SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 13 lutego o godz. 16:02: EKOBOX SA (4/2018) Raport kwartalny EKOBOX S.A oraz Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 13 lutego o godz. 15:02: LK DESIGNER SHOPS SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA

PAP dnia 13 lutego o godz. 15:02: PLANET INNOVATION GROUP SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku // Report of the 4Q of 2017

PAP dnia 13 lutego o godz. 14:02: COMECO SA (5/2018) Raport kwartalny za IV kw. 2017 r.

PAP dnia 13 lutego o godz. 13:02: BVT SA (4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

PAP dnia 13 lutego o godz. 13:02: AGROMEP SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

SII dnia 13 lutego o godz. 12:02: Tauron podał szacunkowe wyniki finansowe za 2017 rok (Newsroom, Aktualności)

Jak wynika z opublikowanego raportu, energetyczna grupa wypracowała w ubiegłym roku blisko 1,4 mld zł zysku netto.

PAP dnia 13 lutego o godz. 9:02: MARSOFT SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

PAP dnia 13 lutego o godz. 8:02: CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SA (8/2018) Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 13 lutego o godz. 7:02: GRUPA RECYKL SA (2/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2017 r.

PAP dnia 13 lutego o godz. 6:02: PRIMA MODA SA Raport okresowy kwartalny 4/2017 Q

Bankier dnia 13 lutego o godz. 6:02: PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 13 lutego o godz. 6:02: VIDIS SA (1/2018) Raport kwartalny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

PAP dnia 12 lutego o godz. 22:02: SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA (5/2018) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 12 lutego o godz. 22:02: G-ENERGY SA (2/2018) Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 12 lutego o godz. 21:02: DOOK SA (3/2018) Raport okresowy za IV 2017 rok

PAP dnia 12 lutego o godz. 21:02: STAR FITNESS SA (5/2018) Raport Kwartalny za IV kwartał 2017 r. (III kwartał roku obrotowego).

PAP dnia 12 lutego o godz. 19:02: ABS INVESTMENT SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 12 lutego o godz. 18:02: MODERN COMMERCE SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 12 lutego o godz. 18:02: HYDROPRESS SE (4/2018) Raport kwartalny 4q2018

Bankier dnia 12 lutego o godz. 18:02: AerFinance: Raport kwartalny 4q2018

Rada Administrująca Hydropress SE przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres 10 - 12.2017Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

PAP dnia 12 lutego o godz. 17:02: ARAMUS SA (2/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny ARAMUS S.A. za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 12 lutego o godz. 16:02: INFOSCAN SA (3/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 12 lutego o godz. 16:02: BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 12 lutego o godz. 16:02: GEOTRANS SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 12 lutego o godz. 15:02: BLUE TAX GROUP SA (2/2018) Raport kwartalny - IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 12 lutego o godz. 9:02: SCOPE FLUIDICS SA (3/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSCPFL00018)

PAP dnia 12 lutego o godz. 6:02: LOGZACT SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2018) Raport okresowy Logzact S.A. w restrukturyzacji za IV kw. 2017 r.

PAP dnia 12 lutego o godz. 6:02: AQUA SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 12 lutego o godz. 6:02: GRUPA ŻYWIEC SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Bankier dnia 12 lutego o godz. 6:02: ŻYWIEC: wyniki finansowe

PAP dnia 9 lutego o godz. 19:02: FLUID SA (6/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku Fluid S.A.

PAP dnia 9 lutego o godz. 18:02: BLIRT SA (4/2018) Raport kwartalny BLIRT SA za IV kw. 2017 r.

PAP dnia 9 lutego o godz. 16:02: A.P.N. PROMISE SA (2/2018) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2017 roku.

PAP dnia 9 lutego o godz. 14:02: DOM LEKARSKI SA (2/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 9 lutego o godz. 14:02: MBF GROUP SA (4/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 9 lutego o godz. 14:02: ANALIZY ONLINE SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 9 lutego o godz. 8:02: IBC POLSKA F&P SA (3/2018) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017

Telko dnia 8 lutego o godz. 23:02: Polkomtel: wyniki finansowe za 2016 r.

PAP dnia 8 lutego o godz. 22:02: EBC SOLICITORS SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

PAP dnia 8 lutego o godz. 20:02: RADPOL SA (2/2018) Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2017 rok

PAP dnia 8 lutego o godz. 18:02: WIERZYCIEL SA (2/2018) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2017r.

Bankier dnia 8 lutego o godz. 18:02: INVESTOR GOLD FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 8 lutego o godz. 17:02: INVESTOR FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 8 lutego o godz. 17:02: UHY ECA SA (6/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Bankier dnia 8 lutego o godz. 17:02: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 8 lutego o godz. 16:02: APANET SA (2/2018) Raport kwartalny za IV kw. 2017 r.

PAP dnia 8 lutego o godz. 16:02: TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Bankier dnia 8 lutego o godz. 16:02: TRITON: wyniki finansowe

PAP dnia 8 lutego o godz. 15:02: 71MEDIA SA (2/2018) Jednostkowy raport kwartalny za IV kw. 2017 r.

PAP dnia 8 lutego o godz. 14:02: PL GROUP SA (1/2018) Wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki za rok 2017

Bankier dnia 8 lutego o godz. 13:02: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 8 lutego o godz. 12:02: Zarząd mBanku przedstawia wyniki finansowe po IV kwartale 2017 roku

Transmisja konferencji mBanku dla analityków dotycząca opublikowanych dziś wyników za IV kwartał 2017 roku. Zaczynamy o 13:30.

PAP dnia 8 lutego o godz. 9:02: CALESCO SA (2/2018) Raport Okresowy za IV kwartał 2017 roku.

PAP dnia 7 lutego o godz. 18:02: HYPERION SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Bankier dnia 7 lutego o godz. 18:02: HYPERION S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 7 lutego o godz. 12:02: CARLSON GAUDI INVESTMENTS SA (5/2018) Raport kwartalny Q3 2017

Bankier dnia 7 lutego o godz. 12:02: MOBINI: Raport kwartalny Q3 2017

Zarząd ARTIFICIAL INTELLIGENCE SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie...

PAP dnia 6 lutego o godz. 17:02: IFUN4ALL SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 5 lutego o godz. 15:02: KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (9/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

PAP dnia 5 lutego o godz. 15:02: GKS GIEKSA KATOWICE SA (4/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Bankier dnia 5 lutego o godz. 14:02: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: wyniki finansowe

Bankier dnia 5 lutego o godz. 10:02: IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ: wyniki finansowe

PAP dnia 2 lutego o godz. 12:02: INTERNET UNION SA (1/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za 2017 rok

WNP dnia 2 lutego o godz. 10:02: Wyniki Apple lepsze od oczekiwanych. Wszystko dzięki cenom iPhone'ów

Firma Apple opublikowała wyniki finansowe za czwarty kwartał 2017 r. Są lepsze od przewidywań analityków.

Telepolis dnia 2 lutego o godz. 9:02: Alphabet: 32,3 mld dolarów przychodu w 4Q2017

Alphabet, firma-matka Google'a, ogłosił wyniki finansowe osiągnięte w IV kwartale 2017 roku. Większość przychodów nadal generują reklamy.

PAP dnia 2 lutego o godz. 9:02: STOPKLATKA SA (1/2018) Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.

Bankier dnia 2 lutego o godz. 9:02: STOPKLATKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.

PAP dnia 2 lutego o godz. 6:02: SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

Bankier dnia 2 lutego o godz. 6:02: SYNEKTIK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 1 lutego o godz. 22:02: FLORSEN: Terminy przekazywania raportów okresowych

Emitent informuje, że:- zbadany raport roczny za rok 2017 opublikuje w dniu 18.04.2018 r.,- raport półroczny za pierwsze 6 miesięcy roku 2018 opublikuje w dniu 14.09.2018 r.Podstawa prawna: §19 pkt 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu...

Bankier dnia 1 lutego o godz. 17:02: CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Spółki CWPE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:Kwartalne:- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku,- raport okresowy kwartalny...

Bankier dnia 1 lutego o godz. 12:02: RSY: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Zarząd RSY S.A. z siedzibą w Iławie, podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:- Raport okresowy kwartalny za IV kwartał...

Telepolis dnia 1 lutego o godz. 12:02: Wyniki Lenovo po 4Q 2017

Lenovo opublikował swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał roku podatkowego (w Chinach tożsamego z kalendarzowym) 2017.

PAP dnia 1 lutego o godz. 11:02: MBF GROUP SA (2/2018) Wybrane wyniki finansowe spółki współzależnej Vabun S.A. za 2017 rok

Bankier dnia 1 lutego o godz. 11:02: MBF GROUP S.A.: Wybrane wyniki finansowe spółki współzależnej Vabun S.A. za 2017 rok

PAP dnia 1 lutego o godz. 11:02: SUWARY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

PAP dnia 1 lutego o godz. 11:02: BIZTECH KONSULTING SA (4/2018) Uzupełnienie raportu nr 3/2018 - Wstępne wyniki finansowe BizTech Konsulting S.A. za 2017 rok.

PAP dnia 31 stycznia o godz. 17:01: SUWARY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

PAP dnia 31 stycznia o godz. 17:01: INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC (2/2018) Interim non-consolidated financial report as of 31.12.2017

PAP dnia 31 stycznia o godz. 16:01: INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC (1/2018) Quarterly report to the Company's bondholders for the fourth quarter of 2017

Bankier dnia 31 stycznia o godz. 15:01: BIZTECH KONSULTING S.A.: Wstępne wyniki finansowe BizTech Konsulting S.A. za 2017 rok.

Telepolis dnia 31 stycznia o godz. 15:01: Wyniki Ericssona po 2Q2017

Ericsson zaprezentował wyniki finansowe za IV kwartał 2017 roku oraz za cały ubiegły rok. Sprzedaż spadła o 12% w stosunku do 4Q2016.

Telepolis dnia 31 stycznia o godz. 15:01: Wyniki Ericssona po 4Q2017

Ericsson zaprezentował wyniki finansowe za IV kwartał 2017 roku oraz za cały ubiegły rok. Sprzedaż spadła o 12% w stosunku do 4Q2016.

Bankier dnia 31 stycznia o godz. 10:01: BS SZEPIETOWO: Raport Bieżący nr 1/2018

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, że raporty okresowe w 2018 roku będą przekazywane w następujących terminach:1. Raport roczny za 2017 rok – w dniu 30 maja 2018 roku.2. Raport półroczny za I półrocze 2018...

Bankier dnia 31 stycznia o godz. 10:01: Wyniki Grupy ING Bank Śląski po IV kw. 2017 roku

Zapraszamy do oglądania transmisji z konferencji, w ramach której Zarząd ING Bank Śląski S.A. przedstawi wyniki finansowe Grupy po IV kwartale 2017 roku.

WNP dnia 31 stycznia o godz. 7:01: Prairie Mining informuje o zaawansowaniu swoich polskich projektów

Spółka eksploracyjno-wydobywcza Prairie Mining Limited opublikowała raport kwartalny podsumowujący wydarzenia związane z realizacją w Polsce dwóch projektów - Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Dębieńsko na Górnym Śląsku.

Bankier dnia 30 stycznia o godz. 10:01: TAX-NET Spółka Akcyjna: Harmonogram publikacji raportów okresowych

Zarząd TAX-NET S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 20182. Raport...

WNP dnia 29 stycznia o godz. 16:01: ME: wyniki górnictwa za 2017 r. "naprawdę na dobrym” poziomie

Wyniki finansowe górnictwa węgla kamiennego za 2017 r. są naprawdę na dobrym poziomie – ocenił w poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Zapowiedział, że szczegóły - przed upublicznieniem - pozna najpierw w środę strona społeczna.

Forsal dnia 25 stycznia o godz. 14:01: Plan wykupu akcji Unipetrolu elementem strategii dla grupy Orlen

psav zdjęcie główneW połowie grudnia ubiegłego roku PKN Orlen ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji Unipetrolu, oferując 380 CZK za akcję - płocki koncern zapowiedział wtedy, że docelowo zamierza kupić wszystkie akcje czeskiej spółki ...

StockWatch dnia 25 stycznia o godz. 9:01: Rozczarowanie po wynikach Orlenu oddala giełdę od szczytów, w grze JSW i LPP

Początek czwartkowej sesji na giełdzie w Warszawie został całkowicie zdominowany przez wyniki finansowe PKN Orlen. Wyniki, które okazały się sporym rozczarowaniem, czemu inwestorzy dali wyraz sprzedając akcje płockiej spółki. Po pierwszej godzinie notowań...

Bankier dnia 25 stycznia o godz. 6:01: PKNORLEN: Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2017 roku wg segmentów działalności oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe

WNP dnia 24 stycznia o godz. 19:01: Przeciętne wyniki finansowe Ergisu

Presja płacowa i wzrost cen surowców spowodowały, że szacunkowe ubiegłoroczne wyniki spółki Ergis zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych nie zachwycają.

Bankier dnia 24 stycznia o godz. 12:01: EC2: Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 24 stycznia o godz. 8:01: PROJPRZEM MAKRUM: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 stycznia o godz. 11:01: UNIFIED FACTORY S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe 2017 roku

Bankier dnia 19 stycznia o godz. 19:01: ATMGRUPA: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 stycznia o godz. 5:01: STELMET S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 stycznia o godz. 8:01: BPS WARSZAWA: informacja o terminach przekazania raportów okresowych w ciągu roku obrotowego 2018

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. informuje o terminach przekazania raportów okresowych w ciągu roku obrotowego 2018: 1) dnia 5 kwietnia 2018 roku - raport okresowy zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BPS S.A. za...

Bankier dnia 16 stycznia o godz. 22:01: PROVECTA: Zaległy raport finansowy za 2Q 2017r.

Zarząd spółki Provecta IT S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu zaległy raport okresowy za 2 kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące...

Bankier dnia 16 stycznia o godz. 14:01: THE FARM 51 GROUP: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta wskazuje, iż raport okresowy na III kwartał 2017 roku opublikowany w dniu 14 listopada 2017 roku (EBI nr 24/2017), nie zawierał danych finansowych przedstawionych narastająco w danym roku oraz poprzednim, tj. za okres...

WNP dnia 16 stycznia o godz. 12:01: LINK4 w przełomowym momencie. Przkroczył ważną granicę

Firma ubezpieczeniowa LINK4 zakończyła 2017 rok ponad 1 mld zł przypisu składki brutto - podała prezes ubezpieczyciela Agnieszka Wrońska. Wyniki finansowe spółki mają być znane z końcem marca, wtedy też może zapaść decyzja ws. ewentualnej dywidendy.

Bankier dnia 16 stycznia o godz. 8:01: BS LIMANOWA: Termin przekazywania raoprtów okresowych w roku 2018

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej zawiadamia, że raporty okresowe w roku 2018 będą przekazywane w następujących terminach:- raport roczny za 2017 rok - w dniu 16.04.2017 r.- raport półroczny za I półrocze 2018 roku -...

Bankier dnia 15 stycznia o godz. 11:01: FACHOWCY.PL VENTURES: Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Emitenta przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku:1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 r. 2. Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 11 maja 2018 r. 3. Raport kwartalny...

Bankier dnia 13 stycznia o godz. 20:01: BDF: Jednostkowy raport roczny za 2016 r.

Zarząd BDF S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości w załączonych plikach raport okresowy - jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 12 stycznia o godz. 8:01: AUTO-SPA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r. / Change of the date of publication of the annual report for 2017.

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r, wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego został...

Bankier dnia 10 stycznia o godz. 22:01: AUTO-SPA: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku / Shedule of periodical reports for 2018

Zarząd Auto-Spa S.A. podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe zostaną opublikowane w następujących terminach: - Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r-14 lutego 2018...

Bankier dnia 8 stycznia o godz. 13:01: I2 DEVELOPMENT S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane wyniki finansowe i2 Development S.A. za rok 2017 oraz szacunkowy jednostkowy wynik netto i2 Development S.A.

Bankier dnia 8 stycznia o godz. 10:01: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH w 2018 roku.

Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A. ustala następujące terminy przekazywania raportów okresowych do publicznej wiadomości w roku 2018:- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018...

Bankier dnia 8 stycznia o godz. 9:01: CEREAL PLANET PLC: Dates for the transmission of reports in 2018

Board of Directors Cereal Planet PLC informs of the dates for the transmission of reports in 2018:Quarterly reports:- 2017 Q4 - 14 February 2018- 2018 Q1 - 15 May 2018- Annual report for 2017 - 30 May 2018- 2018 Q2 - 14 August 2018- 2018...

Bankier dnia 6 stycznia o godz. 15:01: EBC SOLICITORS: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.Raporty okresowe w roku 2018 będą publikowane w następujących terminach:- raport okresowy kwartalny za...

Bankier dnia 4 stycznia o godz. 14:01: LPP bardzo blisko 10 000 zł. Będzie nowy rekord?

Na akcjach polskiego odzieżowego giganta panuje dziś istna euforia. Kurs spółki zbliża się tym samym do rekordowych 10 000 zł za akcję, które nigdy nie były wyraźnie pokonane. Wzrosty uzasadniają coraz lepsze wyniki finansowe spółki.

Bankier dnia 2 stycznia o godz. 17:01: CALL CENTER TOOLS: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:14.02.2018 - Raport okresowy kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2017 r.14.05.2018 - Raport okresowy...

2017

Q4

PAP dnia 29 grudnia o godz. 13:12: Hollywood liczy na ponad 100 mln zł przychodów i dodatni wynik finansowy w całym 2017 r.

Grupa Hollywood liczy na ponad 100 mln zł przychodów i dodatni wynik finansowy w całym 2017 r. – poinformował PAP Biznes wiceprezes Tomasz Mika. Hollywood liczy, że wyniki finansowe w 2018 r. będę lepsze w ujęciu rdr, chce przy tym istotnie zwiększyć rent...

Gazeta Giełdowa dnia 27 grudnia o godz. 13:12: Krakchemia - zmasakrowana po Almie

Krakchemia była spółką zależną Alma Market. Po spektakularnym upadku Almy mocno oberwała rykoszetem - przede wszystkim straciła wiarygodność finansową. To spowodowało ścięcie kredytów i limitów kupieckich. W konsekwencji nastąpiła utrata możliwości obrotu w dotychczasowej skali i zapewne utrata klientów. I przestała być autoryzowanym dystrybutorem Basell Orlen Polyolefins. Ale ma akcje Vistuli.Kra...

Bankier dnia 27 grudnia o godz. 8:12: J.S. HAMILTON POLAND: Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.

Zarząd J.S. Hamilton Poland S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) przekazuje w załączeniu:1.Raport półroczny Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017 r. tj. za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września...

Bankier dnia 22 grudnia o godz. 22:12: INVISTA S.A.: Informacja nt. jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe IV kwartału 2017 roku

Bankier dnia 21 grudnia o godz. 10:12: DEKTRA: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku:jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – w dniu 11 maja 2018 r. jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny...

Bankier dnia 20 grudnia o godz. 13:12: SECO/WARWICK S.A.: Informacja o wydzieleniu aktywów przeznaczonych do sprzedaży mającym wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy.

Interia dnia 19 grudnia o godz. 10:12: Outdoorzy SA osiąga rekordowe wyniki finansowe

Outdoorzy SA, spółka zajmująca się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego, wypracowała w roku obrotowym 2016/2017 zysk netto w kwocie 137 tys. zł przy przychodach netto przekraczających 7344 tys. zł. Emite...

Comparic dnia 18 grudnia o godz. 10:12: PKP Cargo z nową rekomendacją Noble Securities

W swoim najnowszym raporcie analitycy Noble Securities obniżają rekomendację dla PKP Cargo z trzymaj do redukuj i aktualizują cenę docelową dla akcji giganta towarowych przewozów kolejowych.  Pomimo faktu, że spółka systematycznie poprawia swoje wyniki fi...

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 21:12: MPL VERBUM: Raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2017/2018.

Zarząd MPL VERBUM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrachunkowego 2017/2018.Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 17:12: KREDYT INKASO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 11:12: ROBINSON EUROPE: Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2016/2017 roku obrotowego

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016/2017 roku obrotowego, to jest za okres od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r. Podstawa...

Bankier dnia 15 grudnia o godz. 10:12: OUTDOORZY: Raport okresowy za IV kwartał 2016/2017 roku obrotowego

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016/2017 roku obrotowego.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 grudnia o godz. 20:12: SERINUS ENERGY INC.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 grudnia o godz. 12:12: BALTICON: Raport miesięczny za listopad 2017

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2017.Raport zawiera:I. Wyniki finansowe Emitenta za październik 2017.II. Zestawienie raportów EBI i...

Bankier dnia 13 grudnia o godz. 16:12: KOMPUTRONIK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 13 grudnia o godz. 0:12: GRUPA JAGUAR: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017

Grupa Jaguar S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że raport kwartalny za III kwartał 2017 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został określony w raporcie nr 23/2017 na 14 grudnia 2017 roku zostanie opublikowany...

PAP dnia 12 grudnia o godz. 17:12: ZBM Zremb-Chojnice prognozuje 22,4 mln zł przychodów i 6,6, mln zł straty netto w '17

Nadzorca sądowy złożył w Sądzie w Gdańsku plan restrukturyzacyjny ZBM Zremb-Chojnice oraz spis wierzytelności spółki, będących przedmiotem przyspieszonego postępowania układowego - podała spółka w komunikacie. W planie restrukturyzacji znalazły się projek...

Bankier dnia 12 grudnia o godz. 6:12: ZUK: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 20:12: SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 11:12: Świetna jesień Vistuli. Spółka błyszczy na GPW

Jesień sprzyja akcjonariuszom Vistuli. Wyniki finansowe pokazują, że spółka najprawdopodobniej świetnie trafiła z ostatnimi kolekcjami, a jej akcje na warszawskiej giełdzie wyznaczają historyczne maksima.

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 7:12: TOWERINV: Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2017

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu Raport kwartalny za okres od 1 sierpnia 2017 do 31 października 2017.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 11 grudnia o godz. 7:12: NEXTBIKE POLSKA S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2017

PAP dnia 7 grudnia o godz. 11:12: Elemental liczy na wzrost skali biznesu w '18; rozważa jedną lub dwie akwizycje (wywiad)

Wyniki finansowe Elemental Holding za 2017 r. będą zbliżone rdr, spółka liczy na wzrost skali biznesu w 2018 r. – poinformował PAP Biznes wiceprezes Michał Zygmunt. W 2018 r. skupi się na konsolidacji spółek zależnych, ale jednocześnie analizuje możliwość dokonania jednej lub dwóch akwizycji w Europie. Przyszłoroczny CAPEX to nakłady odtworzeniowe.

StockWatch dnia 7 grudnia o godz. 10:12: Cena maksymalna w ofercie publ. akcji Tower Investments ustalona na 65 zł/szt.

– Za nami intensywny czas spotkań z inwestorami. Jesteśmy zadowoleni z ich przebiegu, zaprezentowaliśmy nasze atuty – mamy się czym chwalić, o czym świadczą coraz lepsze wyniki finansowe i wzrost liczby realizowanych projektów. Współpracujemy z największymi sieciami handlowymi w Polsce, dywersyfikujemy swoją działalność i dostosowujemy ją do oczekiwań rynku. Posiadamy unikatowy know-how, wiemy jak ograniczyć […]

Bankier dnia 6 grudnia o godz. 10:12: ADMIRAL BOATS: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd ADMIRAL BOATS S.A przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 30 listopada o godz. 19:11: ELEMENTAL HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 listopada o godz. 19:11: MNI: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 listopada o godz. 17:11: LARK: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 listopada o godz. 17:11: ORCO PROPERTY GROUP: ORCO PROPERTY GROUP - WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 2017

Bankier dnia 30 listopada o godz. 17:11: CITY SERVICE SE: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 listopada o godz. 16:11: AGROWILL GROUP AB: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 listopada o godz. 16:11: BETACOM: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 listopada o godz. 16:11: REINHOLD EUROPE AB: wyniki finansowe

Bankier dnia 30 listopada o godz. 4:11: LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 22:11: INDYKPOL SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 22:11: IndygoTech Minerals S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 22:11: ESOTIQ & HENDERSON: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 22:11: STARHEDGE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 22:11: BUMECH S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 21:11: MABION S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 21:11: CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 21:11: ZASTAL SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 20:11: COLIAN HOLDING SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 20:11: PAMAPOL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 20:11: AMICA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 20:11: ABADON REAL ESTATE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 19:11: INDATA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 19:11: INTERBUD-LUBLIN S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 19:11: PETROLINVEST S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 19:11: DREWEX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 19:11: ARCHICOM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 19:11: CUBE.ITG S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 18:11: NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 18:11: REGNON S.A. w restrukturyzacji: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 18:11: EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 18:11: PRÓCHNIK: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 18:11: FERRUM: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 18:11: SETANTA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 18:11: SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 18:11: ALMA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 18:11: SANWIL HOLDING SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 18:11: AWBUD: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 17:11: MEDIACAP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 17:11: BALTONA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 17:11: GRAVITON CAPITAL SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: FAMUR S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: ATM: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: ATLANTAPL: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: PBS Finanse SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: LSI SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: GROCLIN: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: PGO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: REDWOOD Holding S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: ARCUS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: IMPERA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: LIBET S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: PBG: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 16:11: KOPEX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 15:11: ZREMB-CHOJNICE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 15:11: IDM SA: wyniki finansowe

Interia dnia 29 listopada o godz. 14:11: Feereum po trzech kwartałach - blisko 100-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży

Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 roku.

Interia dnia 29 listopada o godz. 14:11: MZN Property realizuje strategię i poprawia wyniki finansowe

Grupa MZN Property (wcześniej Morizon) wypracowała 15,5 mln zł przychodów w okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 r. W tym samym czasie zysk EBITDA wyniósł 2,2 mln zł, co oznacza wzrost o 35 proc. r/r, a zysk netto 1,3 mln zł - wzrost o 26 proc. r/r. Wzrost przychodów Grupy o 26 proc. wynika zarówno ze stabilnego wzrostu segmentu nieruchomościowego, jak i dynamicznego rozwoju segmentu finansowego, który w tym czasie wypracował prawie 4-krotnie więcej sprzedaży i zwiększył udział w przychodach Grupy do 24%.

Bankier dnia 29 listopada o godz. 14:11: JWW INVEST S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 11:11: 06MAGNA: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 6:11: HELIO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 6:11: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 6:11: COMPERIA.PL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 6:11: BEDZIN: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 6:11: FORTE: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 6:11: FEERUM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 6:11: WADEX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 5:11: MOSTALPLC: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 5:11: WORK SERVICE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 5:11: TRANS POLONIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 29 listopada o godz. 4:11: RAFAKO: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 listopada o godz. 23:11: HERKULES S.A.: wyniki finansowe

StockWatch dnia 28 listopada o godz. 20:11: MZN Property realizuje strategię i poprawia wyniki finansowe

Informacja prasowa, 28 listopada 2017 r. – Konsekwentnie budujemy OneStopShop dla rynku nieruchomości. W wynikach Grupy coraz bardziej widać pozytywne efekty rozwoju segmentu finansowego. Cały czas inwestujemy w rozwój produktów finansowych, czego efektem jest integracja systemów FinPack z instytucjami finansowymi oraz uruchomienie projektu Lendi, umożlwiającego dokładne porównanie i szybką sprzedaż kredytów gotówkowych. – mówi Jarosław […]

Bankier dnia 28 listopada o godz. 18:11: EVEREST INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 listopada o godz. 17:11: MZN PROPERTY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 listopada o godz. 16:11: ASM GROUP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 listopada o godz. 16:11: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 listopada o godz. 16:11: B2BPARTNER: RAPORT OKRESOWY B2BPARTNER S.A. ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące...

Bankier dnia 28 listopada o godz. 16:11: HubStyle S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 listopada o godz. 14:11: Graphic Spółka Akcyjna: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Korekta raportu dotyczy doprecyzowania i uszczegółowienia danych zwartych w:- pkt. 7 raportu pt....

WNP dnia 28 listopada o godz. 12:11: Krzysztof Mamiński: PKP Cargo rozwija się szybciej niż konkurenci

Mamy wyniki finansowe lepsze niż zakładają plany, natomiast zadania przewozowe realizujemy zgodnie z założeniami. Firma ma tak duży potencjał, że wykorzysta go do dalszego rozwoju - podsumował wyniki po pierwszych trzech kwartałach PKP Cargo Krzysztof Mamiński, p.o. prezesa zarządu spółki, prezes PKP SA.

Bankier dnia 28 listopada o godz. 12:11: WISTIL: wyniki finansowe

PAP dnia 28 listopada o godz. 11:11: Grupa Elektrotim liczy na dodatnie wyniki finansowe w całym ’17 - prezes

Tegoroczne wyniki finansowe grupy Elektrotim powinny być dodatnie na każdym poziomie rachunku zysków i strat - poinformował prezes spółki Andrzej Diakun. Na początku listopada portfel zamówień grupy wynosił 287 mln zł. W horyzoncie kilkunastu miesięcy grupa chce zainwestować kilka mln zł w prace badawczo-rozwojowe dedykowane głównie elektroenergetyce.

Bankier dnia 28 listopada o godz. 6:11: UNIWHEELS AG: wyniki finansowe

Bankier dnia 28 listopada o godz. 4:11: PKP CARGO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 listopada o godz. 21:11: PLASTBOX: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 listopada o godz. 18:11: CPD S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 listopada o godz. 18:11: ECHO: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 listopada o godz. 17:11: NEWAG S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 listopada o godz. 16:11: VOTUM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 listopada o godz. 16:11: ACTION S.A. w restrukturyzacji: wyniki finansowe

WNP dnia 27 listopada o godz. 16:11: Rekordowe wyniki finansowe grupy Marvipol

Motoryzacyjno-deweloperski holding osiągnął w okresie trzech kwartałów 2017 roku 612,1 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności kontynuowanej i wydzielanej. Wypracowane po dziewięciu miesiącach 53,6 mln zł zysku netto (wzrost o 13 proc.), to najlepszy wynik w dotychczasowej historii grupy Marvipol.

Bankier dnia 27 listopada o godz. 16:11: HARPER HYGIENICS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 listopada o godz. 7:11: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 listopada o godz. 6:11: MARVIPOL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 listopada o godz. 6:11: PLAYWAY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 27 listopada o godz. 6:11: APLISENS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 26 listopada o godz. 23:11: SELENA FM S.A.: wyniki finansowe

WNP dnia 25 listopada o godz. 8:11: Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka: widoczna jest nasza ciągła praca nad efektywnością kosztową

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wynoszące 405 mln zł oraz zysk netto w wysokości 31,5 mln zł. - Osiągnięte po trzech kwartałach tego roku wyniki finansowe oceniam jako dobre. Zwracam uwagę na wzrost zyskowności przy porównywalnym poziomie wydobycia i sprzedaży oraz praktycznie płaskim poziomie realizowanych cen - zaznacza Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka.

Bankier dnia 24 listopada o godz. 21:11: IDEON S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 listopada o godz. 18:11: ADIUVO INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 listopada o godz. 17:11: KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 listopada o godz. 16:11: RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 listopada o godz. 12:11: MERA: Koreka raportu okresowego nr 14/2017 z dnia 14.11.2017 r. - skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Grupy Kapitałowej MERA S.A. Korekta dotyczy oczywistej pomyłki...

Bankier dnia 24 listopada o godz. 12:11: GC INVESTMENT: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku (skonsolidowany)

Spółka GC Investment S.A. w upadłości likwidacyjnej („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy (skonsolidowany) za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5...

Bankier dnia 24 listopada o godz. 9:11: LABO PRINT S.A: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 listopada o godz. 7:11: DROZAPOL: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 listopada o godz. 6:11: QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 listopada o godz. 6:11: ENAP: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 listopada o godz. 6:11: CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 listopada o godz. 6:11: KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 24 listopada o godz. 6:11: DELKO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 listopada o godz. 23:11: POLMED S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 listopada o godz. 20:11: QUMAK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 listopada o godz. 17:11: ARTIFEX MUNDI S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 listopada o godz. 16:11: ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 listopada o godz. 7:11: VIVID GAMES S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 listopada o godz. 6:11: IMS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 listopada o godz. 5:11: ENEA: wyniki finansowe

Bankier dnia 23 listopada o godz. 5:11: LW BOGDANKA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 listopada o godz. 18:11: GRIFFIN PREMIUM RE N.V.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 listopada o godz. 17:11: ALTA: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 listopada o godz. 17:11: CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW: Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 22.11.2017 opublikował raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Naruszenie polegało na nie opublikowaniu raportu w dniu 14.11.2017 r. z powodu działań restrukturyzacyjnych...

WNP dnia 22 listopada o godz. 17:11: Słabe wyniki finansowe Ferrum

Produkująca rury spółka Ferrum opublikowała wstępne wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2017 roku. Nie były one najlepsze.

Bankier dnia 22 listopada o godz. 16:11: MEDICALGORITHMICS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 listopada o godz. 16:11: FERRUM: Wstępne wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2017 roku

Bankier dnia 22 listopada o godz. 16:11: COMP: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 listopada o godz. 16:11: SARE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 listopada o godz. 14:11: PEMUG: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 listopada o godz. 13:11: IBS NETSHOPS.PL: Raport okresowy Carlson Gaudi Investments za II kwartał 2017 r.

Zarząd Carlson Gaudi Investments S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za II kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 22 listopada o godz. 6:11: GRODNO S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 listopada o godz. 6:11: KOMPAP: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 listopada o godz. 6:11: CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 22 listopada o godz. 3:11: STAR FITNESS: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. (II kwartał roku obrotowego)

Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za III kwartał 2017 r. (II kwartał roku obrotowego).Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

Interia dnia 21 listopada o godz. 23:11: Comarch liczy na sektor publiczny

Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 r. W ciągu dziewięciu miesięcy Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 751,6 mln złotych, czyli o 11,2 mln więcej niż w analogicznym okresie rok temu.

Bankier dnia 21 listopada o godz. 18:11: TORPOL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 listopada o godz. 18:11: ATAL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 listopada o godz. 16:11: PHN S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 listopada o godz. 16:11: AMREST: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 listopada o godz. 16:11: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 listopada o godz. 14:11: SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 listopada o godz. 7:11: AB S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 21 listopada o godz. 4:11: LPP: wyniki finansowe

Interia dnia 20 listopada o godz. 23:11: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podtrzymuje wzrost

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., maja 2015 r., utrzymuje bardzo dobre wyniki finansowe i przybliża się do realizacji prognoz finansowych na 2017 r. Emitent dokonuje również kolejnych zakupów pakietów wierzytelności.

Bankier dnia 20 listopada o godz. 22:11: ASSECO POLAND: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 20:11: DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 20:11: BBI DEVELOPMENT SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 19:11: INVISTA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 18:11: VINDEXUS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 17:11: INTERCARS: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 17:11: BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 16:11: GLOBAL COSMED S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 16:11: IBSM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 16:11: PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 16:11: CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 15:11: ATLAS ESTATES LTD: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 10:11: MAXCOM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 8:11: GLOBAL TRADE SA: Jednostkowy raport okresowy Global Trade S.A. za III kwartał 2017 r. GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA (PLGLBLT00015)

Zarząd Spółki Global Trade S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: Par. 5 ust 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 20 listopada o godz. 7:11: Bowim: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 7:11: WIELTON S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 6:11: MIRBUD S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 6:11: SONEL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 6:11: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 20 listopada o godz. 5:11: PGS SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 listopada o godz. 23:11: NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 listopada o godz. 23:11: WOJAS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 19 listopada o godz. 23:11: ECOTECH S.A.: Raport kwartalny za III kwartał 2017r

Niniejszym Spółka publikuje raport z działalności za III kwartał 2017r. Załączniki20171120_000044_0000108837_0000098231.pdf

Bankier dnia 17 listopada o godz. 19:11: PEKABEX: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 17:11: COMARCH: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 17:11: GINO ROSSI S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 16:11: SECO/WARWICK S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 16:11: PROJPRZEM: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 16:11: MOSTALZAB: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 16:11: AIRWAY MEDIX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 16:11: UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 16:11: ZPUE: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 16:11: KORPORACJA KGL S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 17 listopada o godz. 10:11: Alumetal liczy na dobre wyniki w IV kw.; oczekuje stabilizacji marży benchmarkowej

Alumetal liczy na dobre wyniki finansowe w IV kwartale - poinformował prezes Szymon Adamczyk. Spółka podtrzymuje politykę dywidendową. Oczekuje stabilizacji marży benchmarkowej w nadchodzących miesiącach.

Bankier dnia 17 listopada o godz. 7:11: VOXEL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 7:11: TESGAS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 7:11: FASING: wyniki finansowe

WNP dnia 17 listopada o godz. 6:11: Wyniki finansowe banków są żyłowane kosztem klientów?

Banki zwiększają zyski, często kosztem klientów. Niższe oprocentowanie lokat, a wyższe kredytów, do tego większe opłaty i prowizje - to recepta na poprawę wyników. Dzięki temu banki z GPW zarobiły w III kwartale ponad 3,2 mld zł - donosi "Rzeczpospolita".

Bankier dnia 17 listopada o godz. 6:11: STALPROFIL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 6:11: LENTEX: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 6:11: MOJ S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 6:11: ED INVEST S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 6:11: INTERMA TRADE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 6:11: IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 17 listopada o godz. 5:11: POLNA: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 20:11: TIM: wyniki finansowe

PAP dnia 16 listopada o godz. 19:11: Wyniki finansowe JSW za III kw. według segmentów działalności (tabela)

Poniżej przedstawiamy wyniki finansowe JSW w podziale na poszczególne segmenty działalności grupy.

Bankier dnia 16 listopada o godz. 19:11: MACRO GAMES: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Macro Games S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Bankier dnia 16 listopada o godz. 18:11: JSW S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 17:11: WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 17:11: PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 17:11: ALUMETAL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 16:11: IPOPEMA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 16:11: KCI: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 16:11: WIKANA: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 16:11: POLWAX S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 16:11: IMC S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 15:11: 11 BIT STUDIOS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 11:11: UNIMOT S.A.: wyniki finansowe

Interia dnia 16 listopada o godz. 10:11: Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 r.

Przychody Grupy Multimedia Polska za trzy kwartały 2017 r. wyniosły 510,2 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 2,4 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Bankier dnia 16 listopada o godz. 7:11: CNT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 7:11: AUTO PARTNER S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 6:11: REDAN: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 6:11: TXM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 6:11: MASTER PHARM S.A.: wyniki finansowe

PAP dnia 16 listopada o godz. 6:11: Wyniki Robygu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Poniżej przedstawiamy wyniki finansowe Robygu w trzecim kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP.

Bankier dnia 16 listopada o godz. 6:11: APATOR: wyniki finansowe

Bankier dnia 16 listopada o godz. 5:11: ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

Interia dnia 16 listopada o godz. 2:11: Wyniki finansowe grupy ES-SYSTEM za I-III kwartał 2017 roku

- Po skokowym wzroście przychodów w II kwartale br. w kraju jak i za granicą, kolejny, III kwartał br. przyniósł uspokojenie w realizacji projektów. Przychody w III kwartale br. pozostały na poziomie III kwartału 2016 roku. Wypracowane narastająco solidne zyski pozwalają myśleć optymistycznie o wyniku w całym 2017 roku - komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.

Bankier dnia 16 listopada o godz. 1:11: ROBYG S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 22:11: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 22:11: SIMPLE: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 21:11: MILKILAND N.V.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 21:11: DIGITAL AVENUE: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

Emitent informuje, że raport okresowy za III kwartał 2017 r. przekazany dnia 14 listopada 2017 r. zawiera błąd w tabeli określającej skład akcjonariatu Digital Avenue S.A. W załączeniu Emitent przekazuje właściwe dane dotyczące...

Bankier dnia 15 listopada o godz. 21:11: EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 20:11: MULTIMEDIA: Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Multimedia Polska za trzeci kwartał 2017 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. niniejszym publikuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2017.Podstawa prawna:§ 11 ust 1 pkt 1 oraz § 11 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez...

Bankier dnia 15 listopada o godz. 20:11: ARTERIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 20:11: Graphic Spółka Akcyjna: Raport za III kwartał 2017 roku

Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 15 listopada o godz. 19:11: CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 19:11: PLANETINN: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku // Report of the 3Q of 2017

Zarząd spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 15 listopada o godz. 18:11: LARQ S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 17:11: K2 INTERNET S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 17:11: UNIBEP S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 17:11: OEX: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 17:11: SYNTHOS: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 17:11: ELZAB: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 17:11: DGA: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 16:11: CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 16:11: IQ PARTNERS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 16:11: SKARBIEC HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 16:11: PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 16:11: ABM SOLID S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 16:11: ELBUDOWA: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 16:11: I2 DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 15:11: SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 11:11: AVIA SOLUTIONS GROUP AB: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 10:11: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. (raport nr 41/2017)

Zarząd Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (”Spółka”) przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Jednocześnie Zarząd Spółki informuję o incydentalnym naruszeniu...

Bankier dnia 15 listopada o godz. 9:11: Polnord: Nasza giełdowa wycena jest nieadekwatna

Polnord zaprezentował po wtorkowej sesji  lepsze od konsensusu wyniki finansowe za III kwartał . To dobra okazja, by z prezesem Krawczykiem porozmawiać o przyszłości zarówno spółki, jak i całej branży. 

Bankier dnia 15 listopada o godz. 9:11: EUROSYSTEM: Raport okresowy za trzeci kwartał 2017 roku

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za trzeci kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 zał. nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące...

WNP dnia 15 listopada o godz. 8:11: Europa napędza wyniki Plast-Boksu

Przetwórca tworzyw sztucznych Plast-Box opublikował wyniki finansowe po trzech kwartałach. Firma ma się czym pochwalić, a jej dobre wyniki to w znacznej części zasługa rosnącego eksportu.

Bankier dnia 15 listopada o godz. 8:11: STANDREW: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje...

WNP dnia 15 listopada o godz. 8:11: Es System poprawia wyniki finansowe

Przychody Es System w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. wyniosły 135,9 mln zł, co oznacza wzrost o 6,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016, kiedy wyniosły 127,7 mln zł. Zysk EBITDA w okresie pierwszych 9 miesięcy wyniósł 11,3 mln zł, czyli o 55,5 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy było to 7,2 mln zł. Zysk netto był z kolei na poziomie 4,7 mln zł, co daje aż 271,4 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy wyniósł 1,2 mln zł.

Bankier dnia 15 listopada o godz. 7:11: KERDOS GROUP: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 7:11: CDRL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 7:11: BOŚ SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 7:11: ORZEŁ BIAŁY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 6:11: PROTEKTOR: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 6:11: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 6:11: VIGO SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 6:11: PZU SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 6:11: ES-SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 5:11: SELVITA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 5:11: P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 4:11: VISTULA GROUP: wyniki finansowe

Bankier dnia 15 listopada o godz. 0:11: PGPPOLONIT: Raport kwartalny za III kw. 2017r.

Zarząd Spółki Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 23:11: GOBARTO SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 23:11: PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 23:11: TERMO2PWR: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku Termo2Power S.A.

Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: MERLINGRP: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: ELQ: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE: Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: HFTGROUP: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. zawierający dane jednostkowe.Załączniki:1. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: EQUITIER: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: TECHINVGR: Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za III kwartał 2017 r.Działając w zgodzie...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: GOLAB SA: Raport kwartalny GOLAB S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd GOLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20171114_232000_0000108762_0000098174.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: BDF: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd BDF S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Załączniki:1. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: BRAS: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: FUTURIS: Jednostkowy raport kwartalny

Emitent przekazuje w załączniku raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: Luxima Spółka Akcyjna: Raport okresowy grupy kapitałowej Luxima S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za III kwartał 2017 r.Działając w zgodzie z §...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: LETUS CAPITAL: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Letus Capital S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 22:11: BINARY HELIX: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2017 r.PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: MOTORICUS: Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki MOTORICUS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: ALUMAST: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: 7FIT: Raport okresowy Spółki 7FIT SA za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki 7FIT SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: PYLON: Pylon S.A. - raport za III kwartał 2017

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą we Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje kwartalny raport okresowy za okres od 1 lipca do 30 września 2017 roku (III kwartał 2017 r.).Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: FUTURIS: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: RUCH CHORZÓW: Raport okresowy za III kwartał 2017 r. (I kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018)

Zarząd Spółki "Ruch" Chorzów S.A. w restrukturyzacji z/s w Chorzowie przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2017 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018). Zarząd Spółki poinformował z odpowiednim wyprzedzeniem,...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: PROPERTYF: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: WERTH-HOLZ: Raport okresowy za IV kwartał 2016/2017

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.Treść raportu:Zarząd Werth-Holz S.A....

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: BRASTER S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: EUROINVESTMENT: Raport okresowy za III kwartał 2017r. EUROINVESTMENT SA (PLVRTLV00019)

Zarząd EUROINVESTMENT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: GRUPA TRINITY: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") w załączeniu przekazuje kwartalny raport okresowy za okres od 1 lipca do 30 września 2017 roku (III kwartał 2017 r.).Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: MARSOFT: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Zarząd spółki MARSOFT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Załączniki20171114_223043_0000108742_0000098154.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: MENNICA SKARBOWA: Skonsolidowany raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 roku

Zarząd spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Spółki za III kwartał 2017.Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: ARRINERA: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: BOA: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd BOA S.A. niniejszym w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: MOMO: Raport za trzeci kwartał 2017 roku.

Zarząd MOMO SA przekazuje raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt.1 załącznika numer 3 do regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na Rynku New Connect". Załączniki20171114_221115_0000108735_0000098143.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: ATHOS: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje kwartalny raport okresowy za III kwartał 2017 r. (okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 r.) Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: AUTO-SPA: Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 / Consolidated and entity quartelry report for IIIQ 2017

Zarząd Auto-Spa S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 roku, w którym przedstawione zostały dane zgodnie z Załącznikiem nr 3 Regulaminu ASO z uwzględnieniem zmian jakie zostały...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 21:11: EBC SOLICITORS: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd EBC Solicitors S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: BOOMERANG: Raport kwartalny spółki Boomerang S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: BIOMAX: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Zarząd BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: JWA: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd spółki JWA spółka akcyjna z siedziba w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: TECH INVEST GROUP S.A.: Wyniki finansowe za III kwartał 2017 r.

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: STOPPOINT: Raport kwartalny spółki Stoppoint S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd spółki Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: MAXIMUS: Raport kwartalny - III kwartał 2017 roku

Zarząd MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: MFOOD: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: PCHVENTURE: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: EASTSIDECAPITAL: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączonym pliku raport kwartalny Spółki za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: SFD: Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: TELESTO: Raport za 3 kwartał 2017 roku

Zarząd TELESTO S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za trzeci kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: MEDAPP: Raport okresowy za okres III kwartał 2017

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: CORELENS: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Corelens Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: MM CONFERENCES S.A.: Raport kwartalny za IIIQ 2017

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: E-MUZYKA: Raport okresowy za III kwartał 2017r.

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: MAKORA: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Angel Business Capital S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: POLKAP: Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz §...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: MAXIPIZZA: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Maxipizza S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: VOICETEL: Raport okresowy Voicetel Communications S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa Prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: SITE: Raport okresowy SITE S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd SITE S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: TBULL: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: DANKS: Raport okresowy za II kwartał 2017

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: HOTBLOK: HOTBLOK S.A.- raport okresowy za III kwartał 2017r.

Zarząd HOTBLOK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku New...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 20:11: BALTICON: Raport Kwartalny 3Q2017

Zarząd Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje, w załączonym pliku, raport kwartalny za okres od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: DCD: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu treść skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: BIOMASS: Raport okresowy za lll kwartał 2017r.

Zarząd Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za IIl kwartał 2017r.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: BALTICON: Raport miesięczny za październik 2017.

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2017.Raport zawiera:I. Wyniki finansowe Emitenta za wrzesień 2017.II. Zestawienie raportów EBI...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: ASTRO: Raport okresowy za III kwartał 2017

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: HORTICO: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: KANIA: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: EFEKT: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: INNO-GENE S.A.: raport okresowy za III kwartał 2017 roku INNO-GENE S.A.

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: WEST REAL ESTATE: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20171114_203416_0000108691_0000098100.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: BALTIC CERAMICS INVESTMENTS: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: G-ENERGY: Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: ECERAMICS: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: ORPHEE: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: COMECO: Raport kwartalny za III kw. 2017 r.

Zarząd Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: RUNICOM: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017

Emitent przekazuje w załączniku raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: CIASTZKRA: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Zarząd Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: BLACK POINT: Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: CSY: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku CSY S.A.

Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: SOFTBLUE: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki SoftBlue S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: ACREBIT: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Acrebit S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: INWESTYCJE.PL: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku. Załączniki20171114_200652_0000108676_0000098084.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 19:11: T-BULL S.A.: Wyniki finansowe za III kwartał 2017 r.

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: GREMPCO Spółka Akcyjna: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki GREMPCO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: ROTOPINO.PL: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd spółki Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: NEXTBIKE: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Nextbike Polska S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: VELTO: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Centuria Group S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: EXAMOBILE: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd EXAMOBILE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: HEFAL SERWIS: raport kwartalny za III. kwartał 2017 roku

Zarządca Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za III. kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Załączniki20171114_194639_0000108669_0000098079.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: CENTURION FINANCE: Raport kwartalny 3Q 2017

Zarząd Centurion Finance S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: MAKOLAB: MakoLab raport kwartalny za III kwartał 2017

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: INVICO: Raport okresowy Invico S.A. za III kwartał 2017r.

Invico Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: VARSAVVR: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Varsav VR S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: TAXUS FUND: Raport za III kwartał 2017 roku

Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: PREFABET - BIAŁE BŁOTA: Raport kwartalny za III kw. 2017 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust....

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: i3D: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: KLEBA INVEST: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Prima Park S.A. (dalej Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r. zawierający również jednostkowe dane finansowe Emitenta.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 1 Załącznika...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: GO TFI S.A.: Jednostkowy raport okresowy GO TFI S.A za trzeci kwartał 2017 r.

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: INFOSYSTEMS: Raport kwartalny INFOSYSTEMS S.A. za III kwartał 2017 rok

Zarząd INFOSYSTEMS S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 roku, tj. I kwartał okresu obrotowego Spółki. Podstawa prawna: Par. 5 pkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu....

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: MM Conferences Spółka Akcyjna: Raport Kwartalny za IIIQ 2017 r.

Zarząd MM Conferences S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect "Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: TRAKCJA PRKiI S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 18:11: MERIT INVEST: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: MPAY: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: AKCEPT FINANCE: Raport kwartalny za okres: III kwartał 2017 roku - AKCEPT Finance S.A.

Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: SILESIA ONE: Raport okresowy za III kwartał 2017 r. Silesia One S.A.

Zarząd spółki Silesia One S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: XSYSTEM: Skonsolidowany Raport Okresowy III kwartał 2017 roku

Zarząd XSystem S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: GLGPHARMA: Raport okresowy GLG Pharma S.A. za III kwartał 2017 roku.

Zarząd GLG Pharma S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: PROCHEM: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: LAUREN PESO POLSKA: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku Lauren Peso Polska SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: 01CYBERATON: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd 01Cyberaton S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: BORYSZEW: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: WIERZYCIEL: Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2017r.

Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: BERLING S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: HOLLYWOOD: Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Hollywood S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20171114_181524_0000108644_0000098048.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: BLACK PEARL: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: THE FARM 51 GROUP: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd spółki The Farm 51 Group S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: ATENDE S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: ROCCA: Raport za III kw. 2017

Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Slubicach w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 17:11: EC2: Raport okresowy za III kwartał 2017 r

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: PREMIUMF: Raport okresowy jednostkowy Premium Fund S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd spółki Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: MINOX: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Minox S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: TECHMADEX: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Techmadex S.A. w załączeniu przekazuje Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2017 r. zawierający jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: GO TFI SA: Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2017 r.

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w załączeniu przekazuje Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Zał. Nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20171114_175049_0000108632_0000098031.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: BITEVIL: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

WNP dnia 14 listopada o godz. 16:11: Droga miedź poprawiła wyniki KGHM o miliard

Po tym, jak cena miedzi przekroczyła w tym roku 7 tys. dolarów za tonę, nie dziwią dobre wyniki KGHM. Największy producent srebra na świecie i czołowy miedzi podał wyniki finansowe za trzeci kwartał. Spółka ma się czym pochwalić. Akcjonariuszy może zwłaszcza cieszyć skokowy wzrost zysku.

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: K&K HERBAL POLAND: Raport kwartalny K&K Herbal Poland S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za okres od 1 lipca 2017 do 30 września 2017 roku.Podstawa Prawna:§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: CYFROWE CENTRUM: Raporty kwartalne - III kwartał 2017 r.

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie przekazuje w załączeniu:- jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r.- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust....

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: VERTE: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Verte S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: VENTURE INC S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: ONICO: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Onico S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: 4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: GRUPA EXORIGO-UPOS: GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2017 z dnia 14 listopada 2017 roku

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku, zawierającego kwartalne skrócone...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: ADFORM GROUP: Raport kwartalny Adform Group S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20171114_172104_0000108616_0000098015.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: NETMEDIA S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: CAMBRIDGE: Raport okresowy za III kwartał 2017

Zarząd Spółki Cambridge Chocolate Technologies S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: URSUS S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: PCC INTERMODAL S.A.: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: TELESTRADA: Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Załączniki20171114_171252_0000108611_0000098010.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: AEDES: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

AEDES S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA: Skonsolidowany raport kwartalny GK PGF i raport kwartalny PGF S.A. za III kw 2017 r.

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PGF oraz raport kwartalny Spółki PGF S.A. za okres 1 stycznia – 30 września...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: NETWISE: Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: DEBICA: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 16:11: IMPEL: wyniki finansowe

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: PLASMA SYSTEM: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: GENOMED: Raport kwartalny Genomed S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd Genomed S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: GPPI: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: SWISSMED PRYWATNY SERWIS MED: Raport kwartalny za II kwartały roku obrotowego 2017

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje raport za II kwartały roku obrotowego 2017 tj. za okres od 01.04.2017 do 30.09.2017. Załączniki20171114_164247_0000108592_0000097978.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: ART NEW MEDIA: Raport kwartalny Art New media SA za III kwartał 2017 r.

Zarząd Art New media SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Załączniki20171114_164113_0000108589_0000097982.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: BIOGENED: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: CASPAR ASSET MANAGEMENT: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego obejmującego III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:Par. 5 ust. 1 pkt...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: GEOTRANS: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: BLUMERANG INVESTORS: Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw 2017 roku

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Załączniki20171114_162906_0000108582_0000097972.pdf20171114_162906_0000108582_0000097974.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: GRMEDIA: Raport okresowy GREMI MEDIA S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: POLMT: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Polska Meat S.A. przekazuje w załączniku raport okresowy za III kwartał 2017 roku. Załączniki20171114_162416_0000108580_0000097969.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: ADVERTIGO: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd ADVERTIGO S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: EFIX DOM MAKLERSKI: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: GRUPA EMMERSON: Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2017 roku

Zarząd Grupa Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: INTERNITY: INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ 2017

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2017 roku Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 15:11: ORZEŁ: Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: VENTURE CAPITAL: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd Venture Capital Poland S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: TELEHORSE: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: HURTIMEX SA: Raport okresowy za III kwartał 2017 r - Hurtimex S.A.

Zarząd Hurtimex S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za 3 kwartał 2017 r.Podst. prawna Par.5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: NOWOCZESNA FIRMA: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Nowoczesna Firma S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: MIDVEN: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: INDOS: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Indos SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: BIOERG: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: UNITED: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki United S.A. w załączniku przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: IMAGIS: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje, do publicznej wiadomości, skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: DEVORAN: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki Devoran S.A. w załączniku przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: WDB BROKERZY: Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 r.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2017 roku.Raport zawiera również dane jednostkowe Emitenta...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 14:11: MR HAMBURGER: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: M4B SA: Raport kwartalny M4B S.A. za III kwartał 2017

Zarząd M4B S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna :§ 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: ARTP: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: LANGLOO.COM: Raport za III kwartał 2017 roku

Zarząd Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: INBOOK: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd InBook S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: MOBILE PARTNER: Raport okresowy Mobile Partner S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: MERA: Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Grupy Kapitałowej MERA S.A.Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: TAX-NET Spółka Akcyjna: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd spółki TAX-NET SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa Prawna: paragraf 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: KLON S.A.: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki KLON SA w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: Par.5 ust 1 pkt.1 złącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: ATC CARGO: Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje, w załączonym pliku, skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 2 Załącznika...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: EUROCENT: Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: ICP GROUP: Raport kwartalny ICP Group SA za III kwartał 2017 r.

Zarząd ICP Group SA przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki20171114_143948_0000108536_0000097923.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: EDISON: Edison SA - raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Edison SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 13:11: VIATRON: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd spółki Viatron S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: PRYMUS: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Prymus S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: SFERANET: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: HM INWEST: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki HM INWEST S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: PIK: raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Pik s.a. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 r.PODSTAWA PRAWNA:§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: DENT-A-MEDICAL: Raport okresowy Dent-a-Medical S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 r. Treść raportu kwartalnego – w załączeniu.Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 1) Załącznika...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: LOGINTRADE: Raport okresowy za III kwartał 2017r.

Zarząd LOGINTRADE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: SAKANA: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu, przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: ESKIMOS: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2017 r.PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: SZAR: Raport okresowy za III kw 2017r

SZAR SA przedstawia Raport okresowy za III kw 2017 roku.podsatwa prawna:par.5 ust.1, pkt.1 Załącznik nr 3 Regulaminu ASO Załączniki20171114_131906_0000108512_0000097898.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: IDH: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku IDH S.A.

Zarząd IDH S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: MEDCAMP: Jednostkowy raport za III kw 2017 roku

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu. Załączniki20171114_131309_0000108510_0000097896.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 12:11: EUROSNACK S.A.: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 11:11: PRESENT24: Raport okresowy Present24 S.A. za III kwartał 2017

Zarząd Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 11:11: TELGAM: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 11:11: GEO-TERM POLSKA: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu podaje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 11:11: REVITUM: Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd Revitum S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 11:11: ASSETUS: Raport Kwartalny za 3 kwartał 2017r.

Zarząd Assetus S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje Raport Kwartalny...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 11:11: TERMOEXPERT: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Termoexpert S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 r.Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 11:11: ACKERMAN: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w...

Bankier dnia 14 listopada o godz. 11:11: BPX: Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2017 roku.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2017 roku. Załączniki20171114_120604_0000108495_0000097872.pdf

Bankier dnia 14 listopada o godz. 11:11: LS TECH-HOMES: Raport okresowy za